Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

Částka 39/2007
Platnost od 09.05.2007
Účinnost od 09.05.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. dubna 2007,

kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Čl. I

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., nařízení vlády č. 59/2004 Sb. a nařízení vlády č. 145/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

2. V § 2 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IIIzrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Čl. IVzrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

Čl. Vzrušeno


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj:

Čunek v. r.

Přesunout nahoru