Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů)

Částka 33/2007
Platnost od 13.04.2007
Účinnost od 13.04.2007
Zrušeno k 01.02.2008 (3/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

76

VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., vyhlášky č. 640/2004 Sb. a vyhlášky č. 617/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 28 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Cena pozemku zjištěná podle tohoto odstavce nesmí být nižší než jeho základní cena podle odstavce 1 vynásobená koeficientem 0,60.“.

2. V příloze č. 36 Koeficienty prodejnosti - Kp v části pro Středočeský kraj pod obcí Kladno se mění číselné hodnoty Kp ve čtyřech řádcích s kategoriemi obcí, které následují za řádkem „Kladno 3“,

5001- 15000 0,474 0,729 0,581 0,537 0,450 0,385 1,199 0,524 0,367 0,908 1,329 0,983 0,986
2001-5000 0,778 0,735 0,525 0,480 0,430 0,422 0,617 0,476 1,132 0,767 1,432 1,326 0,742
1001-2000 0,745 0,667 0,358 0,477 0,435 0,440 0,515 0,506 1,223 1,199 1,498 1,939 0,695
do 1000 obyvatel 0,651 0,836 0,382 0,477 0,270 0,332 0,541 0,496 1,145 1,039 1,530 1,417 0,683

v části pro Plzeňský kraj pod obec Plzeň-město se za řádkem „Plzeň 3“ doplňují tři řádky

2001-5000 0,398 0,662 0,436 0,554 0,485 0,326 0,727 0,711 0,568 0,885 1,119 1,862 0,704
1001-2000 0,557 0,419 0,705 0,913 0,504 0,462 0,489 0,595 0,829 0,743 1,174 1,267 0,736
do 1000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,453 0,583 0,584 0,799 1,025 1,223 1,409 0,501

v části pro Královéhradecký kraj obec Jičín se mění číselné hodnoty Kp ve všech pěti řádcích

Jičín 0,717 0,934 0,645 0,647 0,776 0,575 1,193 0,522 0,766 1,187 0,955 1,292 0,999
5001-15000 0,616 0,782 0,605 0,544 0,505 0,236 1,074 0,543 0,459 0,808 0,997 1,294 0,914
2001-5000 0,352 0,418 0,544 0,485 0,333 0,340 0,678 0,480 0,462 0,744 1,116 0,969 0,787
1001-2000 0,234 0,479 0,421 0,470 0,487 0,561 0,639 0,619 0,992 0,651 1,221 1,513 0,745
do 1000 obyvatel 0,378 0,487 0,415 0,516 0,531 0,474 0,657 0,532 0,836 0,801 1,240 1,550 0,461

a v části pro Moravskoslezský kraj pod obec Ostrava-město se za řádkem „Ostrava 12“ doplňují čtyři řádky

5001-15000 0,455 0,486 0,469 0,498 0,457 0,321 0,690 0,423 0,560 0,639 0,857 1,080 0,613
2001-5000 0,516 0,664 0,588 0,300 0,634 0,273 0,606 0,599 0,249 0,694 0,938 1,415 0,956
1001-2000 0,492 0,746 0,467 0,547 0,553 0,265 0,665 0,570 0,527 0,617 0,900 1,210 0,828
do 1000 obyvatel 0,456 0,547 0,469 0,263 0,433 0,241 0,369 0,565 0,514 0,627 0,906 1,290 0,370


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru