Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/2007 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory po 2500 Kč Kč

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 15.05.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

ze dne 19. března 2007

o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory“ po 2 500 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 16. května 2007 se v rámci cyklu „Kulturní památky technického dědictví“ vydávají zlaté mince „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram-Březové Hory“ po 2 500 Kč (dále jen „mince“). Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g, její průměr 22 mm a síla 1,5 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.

§ 2

(1) Na lícní straně mince jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev v ozdobném štítu, napravo od něj je moravská orlice a nalevo od něj je slezská orlice. Na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis s názvem cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Ve spodní části mince je v oválném medailonu ve třech řádcích název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při pravém spodním okraji mezi spodní částí moravské orlice a prvním řádkem názvu státu.

(2) Na rubové straně mince je ve středu mince šachetní budova Ševčinského dolu s těžní věží, napravo od šachetní budovy je budova strojovny. V pravé dolní části strojovny je ročník ražby „2007“ a nad strojovnou je dobový městský znak Březových Hor. Ve spodní části mince jsou v oválném medailonu zachyceni tři horníci při práci v dole. Na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis „ŠEVČINSKÝ DŮL • PŘÍBRAM • BŘEZOVÉ HORY“. Autorem výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, jehož iniciály, stylizovaná propojená písmena „LCH“, se nacházejí nad pravým horním okrajem budovy strojovny.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2007.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 73/2007 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" (lícní a rubová strana)

lícní

rubová

Přesunout nahoru