Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/2007 Sb.Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Částka 28/2007
Platnost od 30.03.2007
Účinnost od 01.04.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2007

o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Tato vyhláška stanoví:

a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“), uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Výše úhrady stanovená v příloze č. 1 k této vyhlášce a omezení a symboly uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se použijí také, jsou-li léčivé přípravky v souladu se zvláštním právním předpisem1) používány ve specializovaných centrech dětské onkologie, která mají se zdravotními pojišťovnami uzavřenu smlouvu na léčbu tímto typem léčivého přípravku při terapii dětských nádorových onemocnění v případech, kdy není užití v dětském věku uvedeno v souhrnu údajů o přípravku2).


§ 3

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

2. Vyhláška č. 37/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

3. Vyhláška č. 368/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

4. Vyhláška č. 387/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

5. Vyhláška č. 621/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007.


Ministr: MUDr. Julínek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 63/2007 Sb.

Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely

Číslo
řádku
vyhlášky
Označení
ATC a
V06XX
Název léčivé látkyCesta podáníMnožstvíNázev
jedn.
Úhrada v KčOmezení
1Stomatologika
1.0Stomatologika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.10MG0,01
1.2A01AB10natamycinlok.20.00MG7,31
1.3A01AB03Chlorhexidinlok.1 000.00ML174,64H
1.4A01AC01triamcinolonlok.1.00GM13,38L/DER,STO,ORL
1.5A01AC02dexametasonlok.1.00GM12,31L/DER,STO,ORL
0021695DEXALTIN ORAL PASTEorm pst 10×5gm/5mgENKD
0096959DEXALTIN ORAL PASTEpst 10×5gm/5mgNKUJ
2adsorbční antacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání
2.0Adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
2.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10.00DF0,01
2.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50.00ML0,01
2.3A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)p.o.10.00DF0,01
2.4A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)p.o.50.00ML0,01
2.5A02AD04hydrotalcit (pevné lékové formy)p.o.10.00DF0,01
2.6A02AD04hydrotalcit (tekuté lékové formy)p.o.50.00ML0,01
2.7A02BA01Cimetidinp.o.0.80GM3,11
2.8A02BA02ranitidin nad 75 mg v 1tblp.o.0.30GM3,11
0047471RANISAN 150 MGpor tblflm60×150mgPMPCZ
0096283ULCOSANtbl obd 30×150mgIXPCZ
2.9A02BA03famotidin 20 mg a výše v 1 tabletěp.o.40.00MG3,11
0047862FAMOSAN 20 MGpor tbl flm100×20mgPMPCZ
0047863FAMOSAN 40 MGpor tbl flm 100×40mgPMPCZ
0059596FAMOSAN 40 MGpor tbl flm 50×40mgPMPCZ
3protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva
3.0Protivředová léčiva skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
3.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM31,33H
3.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM66,88H
3.3A02BA03famotidinparent.40.00MG66,88H
3.4A02BC01Omeprazolparent.20.00MG163,92H
0076644LOSEC 40 MGinf sic 5×40mgAZCS
3.5A02BC01Omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20.00MG9,45
0023786LOSEPRAZOL 10 MGpor cps etd 14×10mgPMPCZ
0023787LOSEPRAZOL 10 MGpor cps etd 28×10mgPMPCZ
0030659ORTANOL 10 MGpor cps dur 56×10mgLEKSLO
3.6A02BC01omeprazol (nad 10 mg do 20mg v jedné dávce včetně)p.o.20.00MG6,03
0017103LOSEPRAZOL 20 MGpor cps etd 14×20mgPMPCZ
0017104LOSEPRAZOL 20 MGpor cps etd 28×20mgPMPCZ
0098625OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MGpor cps etd 15×20mgMCKD
0098626OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MGpor cps etd 30×20mgMCKD
0098628OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MGpor cpsetd 100×20mgMCKD
3.7A02BC01omeprazol (více než 20 mg v jedné dávce)p.o.20.00MG3,91
0023788LOSEPRAZOL 40 MGpor cps etd 14×40mgPMPCZ
0023789LOSEPRAZOL 40 MGpor cps etd 28×40mgPMPCZ
3.8A02BC02pantoprazolp.o.40.00MG6,03
3.9A02BC02pantoprazolparent.40.00MG163,92H
3.10A02BC03lansoprazol (do 15 mg v jedné dávce včetně)p.o.30.00MG9,45
3.11A02BC03lansoprazol (nad 15 mg do 30 mg v jedné dávce včetně)p.o.30.00MG6,03
3.12A02BC05esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)p.o.30.00MG13,01L/GIT,INT,GER
3.13A02BC05esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce )p.o.30.00MG7,22L/GIT,INT,GER
3.14A02BC05esomeprazolparent.30.00MG163,92H
3.15A02BX02sukralfátp.o.4.00GM6,78
4Spasmolytika, perorální podání
4.0Spasmolytika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
4.1A03AA04mebeverinp.o.0.30GM4,83
4.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM12,14
4.3A03AD01papaverinp.o.0.10GM0,66
4.4A03AD02drotaverinp.o.0.10GM4,79
0017933NO-SPA FORTEtbl 10×80mgCPWH
4.5A03BA01atropinp.o.1.50MG0,48
4.6A03BB01butylskopolaminp.o.60.00MG13,89
5Spasmolytika, ostatní cesty aplikace
5.0Spasmolytika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
5.1A03AD01papaverinparent.0.10GM17,53
5.2A03AD02drotaverinparent.0.10GM24,97
5.3A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.50MG8,09
0000394ATROPIN BIOTIKA 1MGinj 10×1 ml/1 mgHBSSK
5.4A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.50MG14,81
5.5A03BB01butylskopolaminp.rect.60.00MG14,33
5.6A03BB01butylskopolaminparent.60.00MG36,77
6anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky
6.0Anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky, dále neuvedenáveškeré1,00BA0,01
6.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2.00DF13,70
0091517ALGIFEN SUPrct sup 5LEXCZ
6.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2.00DF43,25
6.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)p.o.2.00DF4,02
6.4A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2.00ML4,02
6.5A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2.00DF12,43
7Prokinetika, antiflatulencia, perorální podání
7.0 Prokinetika, antiflatulencia dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
7.1A03AX13silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM8,63
7.2A03AX13silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM14,69
7.3A03AX58alverin (kombinace se silikony)p.o.0.18GM6,76
7.4A03FA litopridp.o.0.15GM22,23L/GIT,INT,PED
7.5A03FA01metoclopramid hydrochloridp.o.30.00MG3,67
7.6A03FA03domperidonp.o.30.00MG3,87
0056696MCP HEXAL 10tbl 100×10mgSFSD
8Prokinetika, ostatní cesty aplikace
8.0Prokinetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
8.1A03FA01metoclopramidp.rect.30.00MG40,56
8.2A03FA01metoclopramidparent.30.00MG20,69O
8.3A03FA03domperidonp.rect.0.12GM40,56
0093105DEGANinj 50×2ml/10mgLEKSLO
9antiemetika, perorální podání
9.0Antiemetika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
9.1A04AA01ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16.00MG385,74P
0021342ONDANSETRON-TEVA 4 MGpor tbl flm 10×4mgPHMNL
9.2A04AA01ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16.00MG285,90P
0021353ONDANSETRON-TEVA 8MGpor tbl flm 10×8mgPHMNL
0041206ONDANSETRON EBEWE8 MG POTTABpor tbl flm 50×8mgPPNGR
0041208ONDANSETRON EBEWE8 MG POTTABpor tbl flm 100×8mgPPNGR
9.3A04AA01ondansetron (tekuté lékové formy)p.o.16.00MG604,00P
9.4A04AA02granisetronp.o.2.00MG285,90P
Ondansetron, granisetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.
9.5A04ADrůzná antiemetika (meklozin)p.o.50.00MG3,23
9.6A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50.00MG3,23
9.7A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.10GM3,23
9.8A04AD12aprepitant (80 mg a více v jedné dávce)p.o.1.00DF385,74P
Aprepitant je v síle 80 a 125 mg hrazen po dobu 3dnů jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid a antagonistu 5-HT3 (setrony) u pacientů s nauzeou a zvracením v souvislosti s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií, založené na bázi cisplatiny, v další linii po selhání léčby setrony.
10antiemetika, ostatní cesty aplikace
10.0Antiemetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
10.1A04AApalonosetronparent.1DF2 749,14P
0028441ALOXIivn injsol250rg/5mlHBPIRL
10.2A04AA01ondansetron (léková forma čípků)p.rect.16.00MG553,61P
10.3A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16.00MG764,19P
10.4A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16.00MG616,33P
0015828EMESETinj sol 5×4ml/8mgSDDCZ
10.5A04AA02granisetronparent.3.00MG404,59P
11hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra
11.0Hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra, dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
11.1A05AA02kyselina ursodeoxycholováp.o.0.75GM19,79L/GIT,INF
11.2A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)p.o.3.00DF2,14
0022108FEBICHOLpor cps mol50×100mgNOZCZ
11.3A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,82
11.4A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4.00DF6,18
11.5A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1.00DF41,75H
11.6A05BAléčiva onemocnění jater (Silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM2,90
11.7A05BA03Silymarinparent.0.35GM2 291,90H
11.8A05BA03Silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.21GM2,90
11.9A05BA03Silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)p.o.0.21GM2,32
12laxativa a další léčiva k očištění střeva
12.0Laxativa a další léčiva k očištění střeva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
12.1A06AD11laktulózap.o.6.70GM2,97P

Lactulosu předepisuje qastroenteroloq a pediatr u pacientů s:

1. cirrhosou hepatis

2. nespecifickými střevními záněty

3. těžkými formami obstipace

12.2A06AD15macrogolp.o.4.00DF213,47
12.3A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2.00DF166,73
0092489YALsol 10×67.5mlTRMD
13Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání
13.0Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
13.1A07AA11rifaximinp.o.0.80GM83,07P

Rifaximin je předepisován v těchto indikacích:

1) hepatální encefalopatie,

2) profylaxe v kolorektální chirurgii,

3) pseudomembranosní kolitida,

4) bakteriální infekce provázející nespecifická zánětlivá onemocnění střev (tj.Crohnova choroba a ulcerosní colitida) citlivá na rifaximin.

13.2A07BC05diosmectit (plv. susp.)p.o.1.00DF3,77L/PED, INF
13.3A07EA06budesonidp.o.9.00MG84,29P

Perorální budesonid předepisuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, postihující ileum anebo colon ascendens, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

13.4A07EB01natrium kromoglykátp.o.800.00MG71,01P

Natrium kromoglykát předepisuje alergolog a klinický imunolog při prokázané potravinové alergii doprovázené závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit, na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek.

0085932NALCROMcps 100×100mgILCI
13.5A07EC01sulfasalazinp.o.2.00GM14,80L/GIT,INT,REV, GER
0002159SULFASALAZIN Kpor tbl flm50×500mgKRKSLO
0004304SULFASALAZIN K-ENpor tblent100×500mgKRKSLO
13.6A07EC02mesalazin (léková forma - sáčky)p.o.1.50GM35,03P

Mesalazin per os - léková forma-sáčky je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu v tračníku; zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

13.7A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.50GM21,75L/GIT,INT,GER
0075567SALOFALK 500tbl obdent100×500mgFAKD
0093235SALOFALK 250tbl ent 100×250mgFAKD
13.8A07EC02mesalazin uvolňováním)(tabletys řízenýmp.o.1.50GM35,03P

Mesalazin per os - tablety s řízeným uvolňováním: je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

13.9A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolekp.o.2.00DF24,57L/PED
0066065MUTAFLOR 20MGcps ent 20×20mgARPD
13.10A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formyp.o.1.00DF42.99L/PED, INF
13.11A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formyp.o.4.00DF3,77L/PED, INF
13.12A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formyp.o.2.00ML3,47L/PED, INF
0009158HYLAK FORTEsol 1×30mlMCKD
0009159HYLAK FORTEsol 1×100mlMCKD
13.13A07FA02saccharomyces boulardii sicatusp.o.1.00DF5,38P

Léčivé přípravky s obsahem Saccharomyces boulardii sic. jsou předepisovány k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.

14antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace
14.0Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedenáOstatní cestyaplikace1,00BA0,01
14.1A07EA06budesonidp.rect.2.00MG216,73L/GIT,INT,GER
14.2A07EC02mesalazin (čípky do 250 mg včetně)p.rect.1.50GM108,77L/GIT
14.3A07EC02mesalazin (čípky nad 250 mg)p.rect.1.50GM92,80L/GIT
0075569SALOFALK 500sup 30×500mgFAKD
14.4A07EC02mesalazin (enema) do 1 gm včetně v 1 lahvičcep.rect.1.50GM101,65L/GIT
0045744PENTASA 1 Grct sus 7×1gmFEIDK
14.5A07EC02mesalazin (enema) nad 1gm v 1 lahvičcep.rect.1.50GM60.00L/GIT
15digestiva včetně enzymových přípravků
15.0Digestiva včetně enzymových přípravků dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
15.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy)p.o.5 000.00U0,01
15.2A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě nebo kapsli)p.o.5 000.00U1,44P

Multienzymy s obsahem lipázy do 10 000 U v jedné tabletě jsou předepisovány pro dětské pacienty do 10-ti kg jejich tělesné hmotnosti s diagnózou cystická fibróza.

15.3A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě)p.o.5 000.00U0,01
15.4A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě)p.o.5 000.00U1,37P

Multienzymy ve formě enterosolventních tablet s obsahem lipázy 20 000U jsou předepisovány u pacientů s algickou formou chronické pankreatitidy prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.

0040378PANZYNORM FORTE-Npor tbl flm 30KRKSLO
0040379PANZYNORM FORTE-Npor tbl flm 100KRKSLO
15.5A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) - formy mikropeletp.o.5 000.00U1,91P

Multienzymy ve formě mikropelet jsou předepisovány u pacientů s cystickou fibrózou a chronickou pankreatitidou prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.

0054534PANZYTRAT 25 000por cps dur 50-skloNOAD
15.6A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)p.o.5 000.00U0,01
16insuliny krátkodobě působící
16.0Insuliny krátkodobě působící dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
16.1A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
16.2A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

16.3A10AB01insulin lidský rychle účinkující, lahv.parent.40.00U16,17
0044576HUMULIN R 100 M.J./MLinj 1×10ml/1kuLILF
0047193HUMULIN R 100 M.J./MLinj 1×10ml/1kuLPFD
17insuliny střednědobě působící včetně kombinací
17.0Insuliny střednědobě působící včetně kombinací dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
17.1A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
17.2A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

17.3A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.parent.40.00U16,17
40878INSULIN-HM MIX 30inj 1×10ml/1kuZEHCZ
18insuliny dlouhodobě působící
18.0Insuliny dlouhodobě působící dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
18.1A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
18.2A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem -pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

18.3A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.parent.40.00U16,17
0044567HUMULIN N 100 M.J./MLinj 1×10ml/1kuLILF
0047195HUMULIN N 100 M.J./MLinj 1×10ml/1kuLPFD
18.4A10AE01insulin lidský dlouhodobě účinkujícíparent.40.00U16,17
19analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy
19.0Analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
19.1A10AB04insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40.00U26,24P
19.2A10AB04insulin-lispro krátce působící, lahv.parent.40.00U25,70P
19.3A10AB05insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40.00U26,24P
19.4A10AB05insulin-aspart krátce působící, lahv.parent.40.00U25,70P
19.5A10AB06insulin glulisin, cartridge 100U/MLparent.40.00U26,24P

Analoga insulinů s krátkodobým účinkem (insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin) předepisuje diabetolog jako 2.volbu u diabetiků s doloženou nedostatečnou kompenzací při léčbě klasickými humánními insuliny (HbA1c vyšší než 6,0% dle IFCC nebo závažné hypoglykémie). Insulinová analoga se nahradí humánními insuliny pokud nedojde do 3 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo významnému snížení frekvence hypoglykémií).

19.6A10AB01insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pumpparent.40.00U28.56L/DIA
28001VELOSULIN 100 IU/MLinj sol 1×10ml/1kuNOODK
19.7A10AD04insulin lispro, kombinace středně a rychle účinného, cartridgeparent.40.00U26,24P
19.8A10AD05insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridgeparent.40.00U26,24P

Kombinace analoga insulinu s krátkodobým a střednědobým účinkem (insulin aspart, insulin lispro) předepisuje diabetolog jako 2.volbu u diabetiků s doloženou nedostatečnou kompenzací při léčbě klasickými humánními insuliny (HbA1c vyšší než 6,0% dle IFCC nebo závažné hypoglykémie). Insulinová analoga se nahradí humánními insuliny pokud nedojde do 3 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo významné snížení frekvence hypoglykémií).

19.9A10AE04insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv.parent.40.00U26,67P
19.10A10AE04insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridgeparent.40.00U43,01P
19.11A10AE05insulin detemir, dlouhodobě účinný, cartridgeparent.40.00U43,01P

Analoga insulinů s dlouhodobým účinkem (insulin glargin, insulin detemir) jsou předepisována v diabetologických centrech nebo ambulantními diabetology na doporučení diabetologického centra jen jako 2.volba u nemocných léčených intenzifikovanou léčbou insulinem, u nichž je indikována léčba insulinovou pumpou (opakované hypoglykémie, rozkolísaný diabetes s doloženou neuspokojivou kompenzací, nutnost podávat dlouhodobě účinný insulin vícekrát denně). Pokud nedojde do 3 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo významné snížení frekvence hypoglykémií), insulinová analoga nejsou indikována.

20perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů
20.0Perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
20.1A10BA02metformin hydrochloridp.o.2.00GM5,48
0011114METFORMIN-TEVA 850 MGpor tbl flm30×850mgBERGB
0011123METFORMIN-TEVA 850 MGpor tblflm 90×850mgBERGB
0030294ADIMETtbl obd 60×850mgMCKD
0064641ADIMETtbl obd 30×850mgMCKD
0064642ADIMETtbl obd 120×850mgMCKD
0085231ADIMET 1000por tblflm60×1000mgMCKD
0096087METFORMIN-TEVA 500 MGpor tblflm 60×500mgBERGB
0112628METFORMIN-TEVA 850 MGpor tbl flm60×850mgTEUGB
20.2A10BD02metformin a glibenklamid - kombinacep.o.3.00DF4,17
20.3A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 500 mg a 1 mgp.o.1.00DF8,27P
20.4A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 500 mg a 2 mgp.o.1.00DF15,18P
20.5A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 1000 mg a 2 mgp.o.1.00DF16,55P
20.6A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 1000 mg a 4 mgp.o.1.00DF30,36P

Metformin a rosiglitazon v kombinaci předepisuje diabetolog v 2.volbě po neúspěšné terapii metforminem pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) s vyjádřenou insulinovou rezistencí.

Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6-ti měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou s glitazonem (pokles hodnoty HbA1c alespoň o 10%).

20.7A10BF01akarbozap.o.0.30GM10,03
20.8A10BG02rosiglitason s obsahem 4 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF27,62P
20.9A10BG02rosiglitason s obsahem 8 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF41,32P
20.10A10BG03pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF27,62P
20.11A10BG03pioglitazon s obsahem od 30 mg do 45 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF41,32P

Deriváty thiazolidindionů předepisuje diabetolog v další volbě po neúspěšné terapii metforminem nebo kombinaci se sulfonylureou pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) a s vyjádřenou insulinovou rezistencí. Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6-ti měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou s glitazony (pokles hodnoty HbA1c alespoň o 10%).

Z pvzp je hrazena 1 tbl rosiglitazonu s obsahem 4 mg nebo 8 mg, resp. 1 tbl pioglitazonu s obsahem 15 mg, 30 mg nebo 45mg denně.

21perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika
21.0Perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
21.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG2,25
21.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG0,84
21.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)p.o.7.00MG1,34
0094523GLUCOBENE 1.75 MGtbl 120×1.75mgMCKD
21.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7.00MG0,84
0094525GLUCOBENE 3.5 MGtbl 120×3.5mgMCKD
21.5A10BB03tolbutamidp.o.1.50GM2,27
21.6A10BB07glipizidp.o.10.00MG3,71
0087110ANTIDIABtbl 30×5mgKRKSLO
21.7A10BB08gliquidonp.o.60.00MG4,10
21.8A10BB09gliklazidp.o.0.16GM4,10
21.9A10BB09gliklazid, retardované lékové formyp.o.2.00DF4,10
21.10A10BB12glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00MG4,10
0044647GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MGpor tbl nob 30×2mgMCKD
0101740GLIMEPIRID ACTAVIS 2 MGpor tbl nob 30×2mgASZM
21.11A10BB12glymepirid nad 2 mg do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00MG3,07
0024134GLIMEPIRID-RATIOPHARM 4 MGZZpor tbl nob 30×4mgMCKD
0044899GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 MGpor tbl nob 30×3mgMCKD
0101750GLIMEPIRID ACTAVIS 3 MGpor tbl nob 30×3mgASZM
21.12A10BB12glymepirid nad 4 mg v jedné tabletěp.o.2.00MG2,30
21.13A10BX02repaglinidp.o.1.00DF4,10L/DIA
21.14A10BX03nateglinidp.o.1.00DF4,10L/DIA
22vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání
22.0Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedenýp.o.1,00BA0,01
22.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50.00KU1,09
22.2A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6.00KU0,53
0000353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA cps 1×300ku SLO SK
22.3A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)p.o.6.00KU12,80
22.4A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)p.o.6.00KU0,74
0000716INFADINgtt 1×10ml/100mgSLOSK
22.5A11CC02dihydrotachysterolp.o.1.00MG16,74
0014320TACHYSTINpor gtt sol 1×20mlCUAD
22.6A11CC03alfakalcidol do 0,50 rg včetněp.o.1.00RG13,12P
22.7A11CC03alfakalcidol nad 0,50 rgp.o.1.00RG12,37P
22.8A11CC04kalcitriolp.o.1.00RG24,74P

Alfakalcidol a kalcitriol p.o. předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr, revmatolog, ortoped, gynekolog, geriatr, nefrolog a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. s osteoporózou:

a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,

b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,

c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. k léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. s křivicí rezistentní na vitamin D.

4. s osteomalacií rezistentní na vitamin D.

5. s hypoparathyreózou nebo pseudohypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

22.9A11CC05cholekalciferol - pevné lékové formyp.o.0.50MG1,02
22.10A11CC05cholekalciferol - tekuté lékové formyp.o.0.50MG3,71
0012023VIGANTOLpor gtt sol 1×10mlMECD
23vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace
23.0Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedenýOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
23.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50.00KU10,16
23.2A11CC07paricalcitolumparent.2.50RG329,87O/P

Parikalcitol je indikován u dialyzovaných nemocných pokud:

1. je koncentrace PTH v séru vyšší než 450pg/ml i přes léčbu kalcitriolem, trvající 3 měsíce,

2. selhává léčba kalcitriolem (hyperkalcémie při léčbě kalcitriolem - vyšší než 2,7 mmol/l a hyperfosfatémie vyšší než 2,5 mmol/l; fosfokalciový součin je vyšší než 6,5),

3. jsou přítomny extraoseální kalcifikace při pokročilé hyperparathyreóze.

Podmínkou léčby jsou:

1. sonograficky prokázaná zvětšená příštítná tělíska,

2. ověřená účinnost hemodialýzy (Kt/V vyšší než 1,2).

0016881ZEMPLAR 5 MCG/MLinj sol 5×2mlABBI
23.3A11CC01ergokalciferolparent.6.00KU0,74
0000405CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj sol 1×1ml/7.5mgBTASK
0056677CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj sol 5×1ml/7.5mgBTASK
23.4A11CC04kalcitriolparent.1.00RG154,69O/P

Parenterální kalcitriol předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. s osteoporózou:

a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,

b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,

c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. k léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. s osteomalacií rezistentní na vitamin D.

4. s hypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

0014905CALCIJEX 2 MCG/MLinj 25×1 ml/2rgABZNL
23.5A11CC05cholekalciferolparent.1.00KU0,92
24soli vápníku, perorální podání
24.0Soli vápníku dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
24.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.50GM0,58
24.2A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tabletyp.o.0.50GM2,29
0070536TBL. CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVMportblnob1000×0.5gmMVMCZ
24.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tabletyp.o.0.50GM2,29
24.4A12AA04uhličitan vápenatý(na obsah vápniku) , léková forma práškyp.o.0.50GM2,29
24.5A12AA07chlorid vápenatý (na obsah bezvodého chloridu vápenatého), tekuté lékové formyp.o.0.20GM1,05
0000676CALCIUM CHLORATUM-GALENAsol 1×100mlIXPCZ
0016442CALCIUM CHLORATUM-IVAXsol 1×100mlIXPCZ
25kombinace solí vápníku, perorální podání
25.0Kombinace solí vápníku dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
25.1A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.50GM2,48
25.2A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce včetněp.o.1.00DF3,19
0047516CALCICHEW D3ctb 100NAQN
25.3A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávcep.o.1.00DF3,91
25.4A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávcep.o.1.00DF6,36
25.5A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1.00DF5,26L/INT,GYN,ORT, REV,GER
25.6A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1.00DF3,92L/INT,GYN,ORT, REV,GER
25.7A12CXjiné minerální produkty (na obsah vápníku)p.o.0.50GM1,18
0099808BIOMIN Hplv 60×3gm(sÁČky)BMNSK
26soli vápníku, ostatní cesty aplikace
26.0Soli vápníku dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
26.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3.00GM57,82
26.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.20GM2,95
0000409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5×10ml 10%HBSSK
27soli draslíku, perorální podání
27.0Soli draslíku dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
27.1A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.50GM2,38
27.2A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1.00GM9,56
27.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3.00GM2,15
0013715KALNORMINpor tbl pro 30×1gmICNH
28soli draslíku, ostatní cesty aplikace
28.0Soli draslíku dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
28.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1.00DF12,90O
28.2A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem, léková forma infuzíparent.250.00ML84,05O
28.3B05XA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného), injekce do 10 ml v 1 ampuli včetněparent.3.00GM53.86O
0002486KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5%inj 5×10ml 7.5%ZEHCZ
29soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání
29.0Soli hořčíku a jiné minerální produkty dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
29.1A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
29.2A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
29.3A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,38L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
0018774MAGNESIUM 250 MG PHARMAVITpor tbl eff 20BSQF
0099891MAGNESIUM 250 MG PHARMAVITpor tbl eff 20CPWH
30soli hořčíku, ostatní cesty aplikace
30.0Soli hořčíku dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
30.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)parent.1.00GM19,27O
30.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1.00GM9,16O
0000499MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20%inj 5×10ml 20%HBSSK
31soli fluoru, perorální podání
31.0Soli fluoru dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
31.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88.00MG5,15
0091080FLUOSSENpor tbl ent 30×15mgICNPL
32ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém
32.0Ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
32.1A08AA10sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG0,01
32.2A08AA10sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG0,01
32.3A08AB01orlistatp.o.360.00MG0,01
32.4A11GA01kyselina askorbová (vitamin C)parent.0.20GM3,43H
0092729ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKAinj 5x5ml/500mgHBSSK
32.5A14AB01nandrolon phenpropionátparent.2.00MG3,04
32.6A16AA01levokarnitinparent.2.00GM335,42O
32.7A16AA02ademetioninp.o.1.00GM58,47P
32.8A16AA02ademetioninparent.0.50GM91,43O/P

Ademethionin předepisuje gastroenterolog, internista, infekcionista a gynekolog v léčbě intrahepatální cholestázy při chronickém zánětu jater a žlučových cest jakékoliv etiologie, včetně intrahepatální cholestázy v těhotenství a při primární biliární cirhóze.

32.9A16AB02imiglucerasaparent.200.00U31 877,85O/P

Imigluceráza je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy non-neuronopatického typu (typ I) nebo chronického neuronopatického typu (typ 3) Gaucherovy choroby, u osob, které trpí klinicky signifikantními non-neurologickými projevy této nemoci.

Non-neurologickými projevy se rozumí jedna nebo více z následujících podmínek:

anémie po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek železa

trombocytopenie

kostní onemocnění po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek vitaminu D¨

hepatomegalie nebo splenomegalie

Imiglucerázu předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

0028020CEREZYMEinf plv sol 1×400utGZENL
32.10A16AB03agalsidáza alfaparent.1.00MG15 900,00O/P

Agalsidáza alfa je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy Fabryho nemoci. Agalsidázu alfa předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

32.11A16AB04agalsidáza betaparent.5.00MG15 900,00O/P

Agalsidáza beta je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy Fabryho nemoci. Agalsidázu beta předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

32.12A16AB05laronidázaparent.1.00DF25 786,94O/P

Laronidáza je předepisována k léčbě non-neurologických manifestací potvrzené diagnózy mukopolysacharidózy I. Předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

0026354ALDURAZYMEinf cnc sol 1x5mlGZENL
32.13A16AB07alglukosidáza alfaparent.1.00MG341,00O/P

Alglukosidázu alfa předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku k léčbě potvrzené diagnozy Pompeho choroby.

32.14A16AX01kyselina tioktováparent.0.20GM71,81O
0055380THIOGAMMA 600 INJECTinj 20×20ml/600mgSLHD
0055381THIOGAMMA 600 INJECTinj 500×20ml/600mgSLHD
0084380THIOGAMMA 600 INJECTinj 50×20ml/600mgSLHD
0084381THIOGAMMA 600 INJECTinj 100×20ml/600mgSLHD
0084382THIOGAMMA 600 INJECTinj 1000×20ml/600mgSLHD
32.15A16AX03natriumfenylbutyrátp.o.20.00GM3 234,00P

Natriumfenylbutyrát předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku, k léčbě hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu.

32.16A16AX04nitisinonp.o.30.00MG4 880,00P

Nitisinon předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku, k léčbě pacientů s potvzenou diagnózou dědičné tyrosinémie typu I (HT - 1) kombinované s dietním omezením tyrosinu a fenyalaninu.

32.17A16AX06miglustatp.o.0.30GM7 882,00P

Miglustat je předepisován k léčbě mírného až středního typu I Gaucherovy choroby. Miglustat předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

33antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
33.0Antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
33.1B01AA03warfarinp.o.7.50MG2,96
0094114WARFARIN ORION 5 MGtbl 100×5mgORNSF
34antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III
34.0Antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
34.1B01AB01heparinparent.10.00KU12.17O
0013319HEPARIN SANDOZ 25000 IU/5MLinj sol100×5ml/25kuBCAA
34.2B01AB02antithrombinparent.2.10KU20 122,50U
0093174ANTITHROMBIN III IMMUNOinj pso lqf 1×1kuBXGA
35antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů
35.0Antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
35.1B01AB04dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.2B01AB04dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.3B01AB04dalteparin nad 5 KU v jedné ampuliparent.3.00KU48,47P
35.4B01AB05enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.5B01AB05enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.6B01AB05enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.7B01AB05enoxaparin nad 80 mg do 100 mg v jedné ampuli včetněparent.3.00KU48,47P
35.8B01AB05enoxaparin nad 100 mg v jedné ampuliparent.3.00KU38,70P
35.9B01AB06nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.10B01AB06nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.11B01AB06nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.12B01AB06nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetněparent.3.00KU48,47P
35.13B01AB06nadroparin nad 10 KU v jedné ampuliparent.3.00KU38,70P
35.14B01AB07parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetněparent.3.00KU62,99P
35.15B01AB07parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.16B01AB07parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.17B01AB08reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.18B01AB08reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.19B01AB11sulodexidparent.600.00U62,940
0096117VESSEL DUE Finj 10×2ml/600lsuASWI
35.20B01AB11sulodexidp.o.250.00U8,38L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
35.21B01AB12bemiparin do 2,5 KU včetně v 1 ampuliparent.3KU62,99P
35.22B01AB12bemiparin nad 2,5 KU v 1 ampuliparent.3KU62,94P

Nízkomolekulární hepariny v ambulantní péči jsou hrazeny:

1) v indikaci léčby hluboké žilní trombózy potvrzené dopplerovským vyšetřením (dalteparin, enoxaparin, nadroparin, reviparin, parnaparin)

2) v prevenci srážení krve v mimotělním oběhu, zejm. při hemodialýze a hemofiltraci (dalteparin, enoxaparin, nadropari, reviparin, bemiparin)

3) v profylaci tromboembolie v perioperačním období, zejm. při nutnosti ambulantního převedení z perorálních antikoagulancií na nízkomolekulární hepariny (dalteparin, enoxaparin,nadroparin, paranaparin, reviparin, bemiparin) na dobu maxim. 5 dnů

4) pro léčbu stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity či před plánovanou srdeční transplantací (dalteparin, enoxaparin, nadroparin)

5) v prevenci a léčbě hluboké žilní trombosy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů perorálními antikoagulancii či při nemožnosti tato antikoagulancia podat (dalteparin, enoxaparin, nadroparin).

36antiagregancia kromě heparinu
36.0Antiagregancia kromě heparinu dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
36.1B01AC04klopidogrelp.o.75.00MG43.10P

Klopidogrel předepisuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) v prevenci recidivy koronární příhody u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace ST (nestabilní angina pectoris či infarkt myokardu bez elevace ST) po dobu 6 měsíců,

b) po intravaskulárních intervencích s vysokým rizikem trombózy (implantace stentu, rotablace, endarterektomie, přímá koronární angioplastika a angioplastika magistrálních tepen) obvykle v kombinaci s k. acetylsalicylovou po dobu jednoho měsíce či u tzv. „potahovaných“ stentů uvolňujících sirolimus či paclitaxel po dobu 6 měsíců.

36.2B01AC05ticlopidinp.o.0.50GM20,23P

Ticlopidin předepisuje internista,kardiolog, neurolog a angiolog:

a) u alergie a prokazatelné intolerance k,acetylosalicylové či při necitlivosti na k.acetylosalicylovou prokázanou agregometricky v indikaci snížení rizika kardiovaskulárních příhod u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), u nemocných s ischemickou chorobou srdeční či s ischemickou chorobou dolních končetin,

b) v prevenci recidivy mozkové příhody u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), která se objevila při léčbě kys.acetylosalcylovou,

c) v prevenci opakující se trombózy v arterio - venózní spojce u hemodialyzovaných nemocných při léčbě k.acetylosalicylovou

d) po intravaskulárních intervencích s vysokým rizikem trombózy (implantace stentu, rotablace, endarterectomie, přímá koronární angioplastika a angioplastika magistrálních tepen) obvykle v kombinaci s k.acetylosalicylovou po dobu jednoho měsíce či u tzv.“potahovaných“ stentů uvolňujících sirolimus či paclitaxel po dobu 6 měsíců.

0002973TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 30×250mgMCKD
0002974TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 90×250mgMCKD
0002984APO-TICpor tbl obd30×250mgAPTCND
0002985APO-TICpor tblobd100×250mgAPTCND
0015320APO-TICpor tbl flm30×250mgCMGIRL
0015321APO-TICpor tblflm100×250mgCMGIRL
0016584APO-TICpor tbl flm30×250mgKATNL
0016585APO-TICpor tblflm100×250mgKATNL
0066938TAGRENtbl 30×250mgKRKSLO
36.3B01AC06kyselina acetylsalicylováparent.3.00GM35,48O
36.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,50
0072812ANOPYRIN 30MGtbl 50×30mgZEHSK
36.5B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,96
36.6B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,50
36.7B01AC09epoprostenolparent.0.50MG2 944,00P

Epoprostenol je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Epoprostenol předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

36.8B01AC10indobufenp.o.0.30GM0,50
36.9B01AC10indobufenparent.0.30GM87,32H
36.10B01AC11iloprostparent.50.00RG645,60H

Iloprost parent. předepisuje angiolog v léčbě:

1) pokročilé tromboangiitis obliterans (Buergerovy choroby) s kritickou ischémií končetin v případech, kdy není indikována revaskularizace.
V léčbě ischemické choroby končetin ve stadiu klidových bolestí a trofických změn (stadium III. a IV, tzv. “kritická ischemie“) po vyčerpání ostatních metod ke zhojení trofických defektů a odvrácení amputace. Podmínkou úhrady z pvzp je vyjádření cévního chirurga nebo invazívního angiologa o nemožnosti provedení revaskularizace ohrožené končetiny v dokumentaci

2) pacientů s těžkou arteriální periferní okluzívní chorobou

3) pacientů s těžkou invalidizující Raynaudovu chorobou

36.11B01AC11iloprostinhal.50.00RG1 519.38P

Iloprost inhal. je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Iloprost inhal předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

36.12B01AC21treprostinilparent.1.00MG4 265.34P

Treptostinil je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Treptostinil předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

0020613REMODULIN 2.5 MG/MLinf sol 1×20mlEXEGB
0020615REMODULIN 5 MG/MLinf sol 1×20mlEXEGB
0020619REMODULIN 10 MG/MLinf sol 1×20mlEXEGB
36.13B01AC30dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinacip.o.2.00DF10,55P

Dipyridamol včetně kombinací předepisuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u dospělých pacientů, kteří netolerují vyšší dávky k. acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

36.14G04BE03sildenafil v dávce 20 mg v jedné tabletěp.o.60.00MG542,56P

Sildenafil předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.

37fibrinolytické enzymy
37.0Fibrinolytické enzymy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
37.1B01AC13abciximabparent.1.00DF8 934.99H
37.2B01AD01streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)parent.1.50MU3 117,70U
37.3B01AD01streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)parent.1.50MU2 905,71U
37.4B01AD02alteplázaparent.0.10GM28 512.62U/P
37.5B01AD04urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)parent.3.00MU43 403,10U/P
37.6B01AD04urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)parent.3.00MU38 489,70U/P
0007411RHEOTROMB 500.000inj plv sol 1×500kuBGD D
37.7B01AD04urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)parent.3.00MU34 536,67U/P
37.8B01AD07reteplázaparent.20.00U35 082,51U/P
37.9B01AD10drotrecogin alfa (aktivovaný)parent.5.00MG6 318.69U/P

Drotrecogin alfa (aktivovaný) předepisuje lékař ARO oddělení u pacientů při selhávání dvou a více orgánových systémů, kontrolovaném zdroji sepse, se skórem APACHE II 25 a více, v případech, kdy je možné zahájit léčbu do 24 hod od vzniku orgánového selhání. Drotrecogin alfa (aktivovaný) předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

37.10B01AD11tenekteplaza do 40 mg včetněparent.40.00MG34 685.93U/P
37.11B01AD11tenekteplaza nad 40 mgparent.40.00MG29 082.11U/P

Altepláza, urokináza, tenektepláza a retepláza jsou indikovány u pacientů :

a) s akutním infarktem myokardu

b) k intrakoronární trombolýze

c) k trombolýze akutních a subakutních uzávěrů periferních cév

d) s prokázanou masivní plicní embolií,

kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Altepláza je dále indikována v léčbě ischemické cévní mozkové příhody (léčbu je nutno zahájit do 3 hodin od vzniku příznaků ischemické cévní mozkové příhody a po vyloučení intrakraniálního krvácení vhodnou zobrazovací metodou).

37.12B01AD12protein Cparent.1.00U44.15U/P

Protein C předepisuje hematolog v centru pro vrozené a získané poruchy hemostázy u nemocných s prokázaným vrozeným deficitem proteinu C.

37.13B01AE06bivalirudinparent.1.00DF4 450,86H
37.14B01AX05fondaparinux méně než 5 mgparent.1.00DF62,99H
37.15B01AX05fondaparinux 5 mgparent.1.00DF167,83P
37.16B01AX05fondaparinux 7,5 mgparent.1.00DF233,52P
37.17B01AX05fondaparinux 10 mgparent.1.00DF311,35P

Fondaparinux pro ambulantní péči lze předepisovat v indikaci hluboké žilní trombózy potvrzené dopplerovským vyšetřením.

38antifibrinolytika, perorální podání
38.0Antifibrinolytika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
38.1B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2.00GM39,80
38.2B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.2.00GM30.60
38.3B02AA02kyselina tranexámová, tekuté lékové formyp.o.2.00GM30.60
38.4B02AA03kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM18,63
0002123PAMBAtbl 10×250mgABPD
39antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace
39.0Antifibrinolytika dále neuvedenáOstatní cestyaplikace1,00BA0,01
39.1B01AC16eptifibatide infuzeparent.1.00DF2 498.99H
39.2B01AC16eptifibatide injekceparent.1.00DF818,23H
39.3B01AC17tirofibanparent.1.00DF4 450,86H
39.4B02AA02kyselina tranexámováparent.2.00GM62,86
39.5B02AA03kyselina aminomethylbenzoováparent.0.25GM181,61
0042630PAMBAinj sol 5×5 ml/50 mgAKZD
39.6B02AB01aprotininparent.500.00KU626,61H
39.7B02AB02Alfa 1 antitrypsinparent.1.00GM9 920.02B/P

Substituční léčba Alfa1 antitrypsinem je předepisována u nemocných s CHOPN stadia II-IV, kteří splňují všechna dále uvedená kriteria:

- geneticky prokázaný defekt AAT, u homozygotů přítomnost alely PI*ZZ nebo PI*null, u heterozygotů přítomnost alely PI*MZ nebo PI*SZ, kde je nutno současně prokázat sníženou sérovou koncentraci AAt pod 50-80 mg/dl

- hodnotu FEV1 méně než 60% náležité hodnoty

- současná absence nikotinismu

Substituční léčbu Alfa1 antitrypsinem předepisuje pneumolog pověřený vedením specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

40vitamin K a jiná hemostatika
40.0Vitamin K a jiná hemostatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
40.1B02BA01fytomenadionp.o.20.00MG10,14
40.2B02BA01fytomenadionparent.20.00MG16.20
0000489KANAVITinj 5×1ml/10mgHBSSK
40.3B02BB01lidský fibrinogenparent.5.00GM41 545,20U
0062464HAEMOCOMPLETTAN Pinf plv sol1×1000mgAVND
0062465HAEMOCOMPLETTAN Pinf plv sol1×2000mgAVND
40.4B02BClokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)lok.1.00GM15,05
40.5B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1.00C21,44
40.6B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1.00DF7,03
40.7B02BClidský thrombin a fibrimogen (houba)lok.1.00DF55,51H
40.8B02BX01etamsylatp.o.0.75GM7,72L/OPH,HEM, ORL
40.9B02BX01etamsylatparent.0.75GM68,81O
41koagulační faktory (koagulační faktor VIII)
41.0Koagulační faktory (koagulační faktor VIII) dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
41.1B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný)parent.500.00U4 968,03B/P
41.2B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)parent.500.00U5 142.27B/P
41.3B02BD02koagulační faktor VIII (rekombinantní)parent.500.00U5 142.27B/P
41.4B02BD02koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktoremparent.500.00U7 643,11B/P
41.5B02BD02koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500.00U7 683,69B/P

Koagulační faktor VIII předepisuje hematolog:

1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

3) u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII či při absolutní nesnášenlivosti těchto přípravků je indikován koagulační faktor VIII rekombinantní.

0088337HAEMATE Pinj sic 1×1ku+solv.AVND
42koagulační faktory (koagulační faktor IX)
42.0Koagulační faktory (koagulační faktor IX) dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
42.1B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný)parent.350.00U3 052.84B/P
42.2B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný)parent.350.00U3 627,35B/P
0075080IMMUNINE 1200 I.E.inj sic 1.2ku+10mlBXGA
42.3B02BD04koagulační faktor IX (rekombinantní)parent.350U3 627,35B/P

Koagulační faktor IX předepisuje hematolog k prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, anebo u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII; u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru IX, je indikován koagulační faktor IX rekombinantní.

43ostatní koagulační faktory
43.0Ostatní koagulační faktory dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
43.1B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a Xparent.350.00U2 771,60B/P

Kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X jsou indikovány k léčbě krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů protrombinového komplexu, primárně způsobeným:

- perorálními antikoagulancii

- těžkým onemocněním jater (např.hepatitidou, cirhózou, toxickým poškozením jater)

- deficitem vitam.K (malabsorpční syndrom, léčba antibiotiky, cholestáza, dlouhodobá parenterální výživa)

U pacientů s akutní diseminovanou intravaskulární koagulací je podávání kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X indikované pouze pro zvládnutí život ohrožujícího krvácení a pouze po zahájení náležité antitrombotické léčby.

V léčbě krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů s vrozeným nedostatkem jednotlivých faktorů II, VII, IX ,X nebo s vrozeným nedostatkem více těchto faktorů tehdy, když nejsou k dispozici koncentráty jednotlivých faktorů.

0075634PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600l.Uinjpsolqf 1×600ut+sBXGA
43.2B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10.00KU220 181,23B/P

Aktivitu obcházející inhibitor faktoru VIII předepisuje hematolog k léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

43.3B02BD05koagulační faktor VIIparent.6.00KU67 262,32B/P

Koagulační faktor VII předepisuje hematolog před krvácivými zákroky a k léčbě krvácení u nemocných s prokázaným defektem faktoru VII.

0090099FACTOR VII BAXTER 600 IUinjpsolqf 600ut+solBXGA
43.4B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.50MU1 256 583,33B/P

Eptakog alfa předepisuje hematolog k léčbě akutního, život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem, jakož i před invazivními výkony u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému, vrozeným nedostatkem faktoru VII a Glanzmannovou trombastenií.

44soli železa, perorální podání
44.0Soli železa dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
44.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM2,91
44.3B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.4B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM3,13
44.5B03AB02polymaltosum ferricum (pevné lékové formy)p.o.0.10GM2,23
44.6B03AB02polymaltosum ferricum (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM10,88
0016595MALTOFERpor gtt sol 30mlAFSF
45soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace
45.0Soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
45.1B03ADglukonat železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT,GER
45.2B03ADchlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT,GER
45.3B03AD02fumarat železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT,GER
0089140FERRETAB COMP.cps 30LARA
0089141FERRETAB COMP.cps 100LARA
45.4B03AD04polymaltosum ferricum /kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT,GER
45.5B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.10GM3,13
45.6B03AE10fumarat železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.7B03AE10glukonat železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.8B03AE10chlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.9B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.10GM2,24
0097402SORBIFER DURULEStbl obd 50×100mgEGIH
45.10B03AE10síran železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.11B03AE10síran železnatý/serin -pevné lékové formyp.o.0.10GM2,24
45.12B03AE10síran železnatý/serin -tekuté lékové formyp.o.0.10GM10,88
46soli železa, ostatní cesty aplikace
46.0Soli železa dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
46.1B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.10GM29,38O
0004084FERRUM LEK I.M.inj sol50×2ml/100mgLEKSLO
46.2B03AC07glukonát železito-sodnýparent.0.10GM40,31O
0070425FERRLECITinj sol5×5ml/62.5mgAVTGB
47vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika
47.0Vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
47.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,50
47.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,17
0092503NEUROBENEinj 6×1ml/1000rgMCKD
47.3B03BB01kyselina listováp.o.10.00MG1,36
48erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů
48.0Erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
48.1B03XA01erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetněparent.1.00KU410,80K/P
0026700NEORECORMON 500 IUinj sol 6×0.3mlRRGGB
48.2B03XA01erythropoetin více než 500 IU do 8 KU v jedné ampuli včetněparent.1.00KU300,20K/P
48.3B03XA01erythropoetin více než 8 KU v jedné ampuliparent.1.00KU274,36K/P
0026714NEORECORMON 60 000 IUinj pso Iqf 3×1mldvRRGGB
48.4B03XA02darbepoetin do 40 mikrogramů v ampuli včetněparent.5.00RG300,20K/P
48.5B03XA02darbepoetin nad 40 mikrogramů v ampuliparent.5.00RG274,36K/P

Erythropoetin a darbepoetin předepisuje onkolog, hematolog, internista, nefrolog nebo pediatr:

1) k léčbě klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

2) k léčbě anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

3) k léčbě těžké anémie nezralých dětí.

49substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
49.0Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
49.1B05AA01albuminparent.20.00GM1 723,39B
0062471HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNOinf sol 1×100ml 20%BXGA
50substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
50.0Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
50.1B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100.00ML930,55B
50.2B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500.00ML181,62O
50.3B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500.00ML106,33O
50.4B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500.00ML121,05O
50.5B05AA06želatinové přípravkyparent.500.00ML164,88O
0024355GELOPLASMAinf sol 15×500mlFRFF
50.6B05AA07hydroxyethyl škrobparent.500.00ML231,06O
0055897HEMOHES 6%inf sol10×500ml-peBMMD
51parenterální výživa
51.0Parenterální výživa dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
51.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)parent.100.00ML32.10H
0031989CLINIMIX N9G20Einf sol 4×2000mlBXFGB
51.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)parent.100.00ML29,62H
0031985CLINIMIX N14G30Einf sol 4×2000mlBXFGB
51.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)parent.100.00ML68,88H
51.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100.00ML62,00H
0075521AMINOPLASMAL 15% Einf 1×1000mlBMED
51.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML162.17H
0031526SOYACAL 10%inf eml 20×100mlGFLE
0049956INTRALIPID 10 %inf 12×100ml-skloFRKA
0049960INTRALIPID 10 %inf 10×100ml-vakFRKA
0049970INTRALIPID 10 %inf 1×100ml-skloFRKA
51.6B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balerní)parent.100.00ML49.84H
0049962INTRALIPID 10 %inf 12×500ml-vakFRKA
0049973INTRALIPID 10 %inf 12×500ml-skloFRKA
51.7B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML186.64H
0031529SOYACAL 20%inf eml 20×100mlGFLE
51.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)parent.100.00ML50.67H
0049972INTRALIPID 20 %inf 6×1000ml-skloFRKA
51.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML14,14 H
51.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100.00ML15,19H
51.11B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100.00ML17,34H
51.12B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML24.87O
000343310% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20×100ml-skFKII
003143010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×100ml-sklFKII
51.13B05BA03glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML9.16O
0097735GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
51.14B05BA03glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML4.16O
0097736GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
51.15B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100.00ML4.52O
003144710% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×1000ml-vaFKII
003144910% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×2000ml-vaFKII
003145010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4×2000ml-vaFKII
0047001GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×1000ml-peBMEE
0096878GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×1000ml-peBMMD
51.16B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML27.91O
0057750GLUCOSE 20% INFUSION-HUMANinf 1×100mlHUAH
51.17B05BA03glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)parent.100.00ML6.08O
0086054GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFF
0097738GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFF
51.18B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML15.84O
0047252GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-peBMMD
0047253GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-peBMEE
0047256GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×100ml-peBMMD
0047257GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×100ml-peBMEE
0097728GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(sklo)BFFI
51.19B05BA03glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML6.72O
0097729GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
51.20B05BA03glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML3.83O
0097730GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
51.21B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100.00ML3.62O
00314705% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×2000ml-vaFKII
00314715% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4×2000ml-vaFKII
51.22B05BA03glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML22.96O
0047241 GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMM D
51.23B05BA03glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )parent.100.00ML79.92O
0002587GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMMD
0002588GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMEE
0002589GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMECH
51.24B05BA03glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML96,50O
51.25B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML31,24O
0055628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1×100mlIMASK
51.26B05BA03glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML16.90O
0055630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1×250mlIMASK
51.27B05BA03glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML8,07O
51.28B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML7,49H
51.29B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100.00ML10,85H
51.30B05BA03sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100.00ML7,96H
51.31B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML16,24H
51.32B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100.00ML22,31H
51.33B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100.00ML12,90H
51.34B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100.00ML34.15H
0002455NUTRIFLEX PERIinf 5×2000mlBMBCH
0002459NUTRIFLEX PLUSinf 5×2000mlBMBCH
0002461NUTRIFLEX BASALinf 5×2000mlBMBCH
0003290NUTRIFLEX PERIinf 5×1000mlBMMD
0003414NUTRIFLEX PERIinf 5×2000mlBMMD
0003416NUTRIFLEX BASALinf 5×1000mlBMMD
0003513NUTRIFLEX BASALinf 5×2000mlBMMD
0010996NUTRIFLEX PLUSinf 5×2000mlBMMD
0032782NEONUTRIMIX Pinf sol (1.5+0.5)ltIHOCZ
52intravenozní roztoky fysiologického roztoku
52.0Intravenozní roztoky fysiologického roztoku dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
52.1B05BB01elektrolytyparent.100.00ML3.56H
0066833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1x1000mlBXFGB
0091841PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 10x1000mlBXFGB
52.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)parent.100.00ML38,12O
0046068CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20×10ml-plampBMRE
0046078CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20×10ml-plampBMECH
0096886CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinfsol20×10ml-plampBMMD
52.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100.00ML13.43O
0046065CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-skBMRE
0046075CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol1×100ml-sklBMECH
0096882CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-skBMMD
52.4B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)parent.100.00ML6.50O
0097749SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×250ml(sklo)BFFI
52.5B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení)parent.100.00ML3.04O
0003122SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1000ml(vak i)BFHE
0003126SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak i)BFHE
0003127SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak i)BFFI
0057673SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak iiBFHE
0069181SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak iiBFFI
52.6B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100.00ML6.32H
0011696PLASMALYTE ROZTOK S GLUKOZOU 5%inf sol 10×1000mlBFHE
0085566INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×1000ml(vak)IMASK
0092624INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×2000ml(vak)IMASK
0092625INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×3000ml(vak)IMASK
52.7B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML16.51H
52.8B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML9.77H
0071727INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
52.9B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML12.66H
0021383MANITOL 20% VIAFLOinf sol 30×250mlBFHE
0097745MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
52.10B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML7.98H
003147920%MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1×1000ml-skloFKII
003148020%MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 6×1000ml-skloFKII
53ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze
53.0Ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
53.1B05DApřípravky pro peritoneální dialýzu isotonicképarent.1 000.00ML134,91H
53.2B05DBpřípravky pro peritoneální dialýzu hypertonicképarent.1 000.00ML85.05H
0001186GAMBROSOL TRIO 10sol 2×5000ml(sy10)BJSI
0001218GAMBROSOL TRIO 40sol 2×5000ml(sy10)BJSI
0015259CAPD/DPCA 18sol 2×5000ml-sleepFMCD
0015264CAPD/DPCA 19sol 2×5000ml-sleepFMCD
0015269CAPD/DPCA 17sol 2×5000ml-sleepFMCD
0019247DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0019249DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0019251DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0019289DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0019291DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0019293DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLdlpprnsol 2×5000ml-1BXIIRL
0046909DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0046918DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0046927DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0076616DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0076625DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0076634DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
0095427CAPD/DPCA 2sol 2×5000ml-sleepFMCD
0095432CAPD/DPCA 3sol 2×5000ml-standFMCD
0095492CAPD/DPCA 3sol 2×5000ml-sleepFMCD
0095497CAPD/DPCA 4sol 2×5000ml-standFMCD
0095517CAPD/DPCA 4sol 2×5000ml-sleepFMCD
0097356CAPD/DPCA 2sol 2×5000ml-standFMCD
54aditiva k intravenozním roztokům
54.0Aditiva k intravenozním roztokům dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
54.1B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100.00ML17,01H
54.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML121,91O
54.3B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100.00ML10,41O
54.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)parent100.00ML19,49H
0044171CHLORID SODNY 5.85% BRAUNinf 1×100mlBMED
54.5B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100.00ML18,13H
54.6B05XA16kardioplegické roztokyparent.100.00ML70,40H
54.7B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10.00ML6.89H
54.8B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100.00ML32,50H
54.9B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100.00ML227,79H
54.10B05XB02alanylglutaminparent.1.00ML4,09H
54.11B05XCvitamínyparent.1.00DF42,99H
55ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému
55.0Ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
55.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátyparent.1 000.00ML92,35H
55.2B05ZBhemofiltrátyparent.1 000.00ML51.65H
0089174SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2sol 1×5000mlBFFI
56srdeční glykosidy
56.0Srdeční glykosidy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
56.1C01AA05digoxinp.o.0.25MG1,29
0003542DIGOXIN 0.250 LÉČIVAtbl 30×0.25mgZEHCZ
0018000DIGOXIN-GALENAporgttsol1×10ml/5mgIVXCZ
56.2C01AA05digoxinparent.0.25MG7,15
57antiarytmika třída I a III, perorální podání
57.0Antiarytmika třída I a III dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
57.1C01BAdetajmii bitartrasp.o.75.00MG13,28
0023113TACHMALCORpor tbl obd 50×25mgAWDD
57.2C01BA01Chinidin (neretardované lékové formy)p.o.1.20GM0,01
57.3C01BA01Chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.20GM0,01
57.4C01BA08prajmalinp.o.30.00MG10,55
57.5C01BB02mexiletinp.o.0.80GM9,20
57.6C01BC03Propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM16,77
57.7C01BC03Propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM5,28
57.8C01BC03Propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM6,25
57.9C01BD01amiodaronp.o.0.20GM3,84
0014709RIVODARON 200por tbl nob30x200mgPMPCZ
0014710RIVODARON 200por tbl nob60x200mgPMPCZ
0096599SEDACORONpor tbl nob50x200mgEBPA
58antiarytmika, ostatní cesty aplikace
58.0Antiarytmika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
58.1C01BB01lidokainparent.1.00ML1,19O/INT,KAR,GER
58.2C01BB02mexiletinparent.0.80GM343,66O/INT,KAR,GER
58.3C01BC03Propafenonparent.0.30GM170,05O/INT,KAR.GER
58.4C01BD01amiodaronparent.0.20GM16,58O/INT,KAR,GER
0096600SEDACORONinj sol 5×3ml/150mgEBPA
59adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka
59.0Adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
59.1C01CA02isoprenalinparent.90.00MG15 265,58H
59.2C01CA03norepinefrinparent.6.00MG83.22O
59.3C01CA04dopaminparent.0.50GM111,90O
59.4C01CA07dobutaminparent.0.50GM310,76H
0086762DOBUJECT 50 MG/MLinf cnc sol 5×5mlSOTSF
59.5C01CA17midodrinparent.7.50MG81,55H
59.6C01CA24epinefrinparent.0.50MG4,79O
0000362ADRENALIN LÉČIVAinj 5×1ml/1mgZEHCZ
59.7C01CA24epinefrin (lékové formy autoinjektoru)parent.1.00DF1 270,49P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog, klinický imunolog a pediatr u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného potravinovou alergií a alergií na hmyzí bodnutí.

59.8C01CE02milrinonparent.50.00MG3 609.97H
60vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu
60.0Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedenáp.o. pro chronickou léčbu1,00BA0,01
60.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5.00MG1,29
60.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5.00MG1,84
60.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5.00MG1,37
60.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60.00MG3,24
0032840DINISAN RETARD 20MGpor cps pro 30×20mgPMPCZ
60.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formyp.o.60.00MG1,15
60.6C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formyp.o.60.00MG2,31
0032843DINISAN RETARD 40MGpor cps pro 30×40mgPMPCZ
60.7C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60.00MG3,89
60.8C01DA14isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletěp.o.40.00MG2,28
0023305MONOSAN 20 MGpor tbl nob100×20mgPMPCZ
0076400SORBIMON 20 MGtbl 20×20mgMCKD
0076401SORBIMON 20 MGtbl 50×20mgMCKD
0076402SORBIMON 20 MGtbl 100×20mgMCKD
60.9C01DA14isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletěp.o.40.00MG1,71
0023306MONOSAN 40 MGpor tbl nob100×40mgPMPCZ
0076405SORBIMON 40 MGtbl 100×40mgMCKD
60.10C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6.00MG3,73
60.11C01DX12molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6.00MG2,27
60.12C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6.00MG1,42
0049559MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100×8mgSFSD
61vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu
61.0Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedenáp.o. pro akutní léčbu1,00BA0,01
61.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5.00DF2,38
61.2C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.50MG5,82
0000231NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMAtbl 20×0.5mgZEHSK
61.3C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20.00MG2,96
61.4C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20.00MG8,60
62prostaglandiny a jiná kardiaka
62.0Prostaglandiny a jiná kardiaka dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
62.1C01EA01alprostadilparent.0.50MG2 449.19B/P
62.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20.00RG526.96B/P

Alprostadil s obsahem 0,5 mg předepisuje pediatr k udržení průchodnosti ductus arteriosus do provedení srdeční operace a pro pacienty s těžkou srdeční nedostatečností, u kterých je plánována transplantace srdce.

Alprostadil s obsahem 20 rg alprostadilu je předepisován k léčbě ischemické choroby končetin ve stadiu klidových bolestí a trofických změn (stadium III. a IV., tzv. “kritická ischemie“) po vyčerpání ostatních metod ke zhojení trofických defektů a odvrácení amputace. Podmínkou je vyjádření cévního chirurga nebo invazivního angiologa o nemožnosti provedení revaskularizace ohrožené končetiny v dokumentaci.

62.3C01EB10adenosinparent.15.00MG648,81O/INT,KAR,GER
0091615ADENOCORinj sol 6×2ml/6mgGWNF
62.4C01EB15trimetazidinp.o.40.00MG5,38P

Trimetazidin je indikován u nemocných s anginou pectoris, u kterých nevedla monoterapie nebo kombinace β-blokátorů s blokátory kalciového kanálu či s nitráty k uspokojivé kontrole výskytu stenokardií nebo u nemocných, u kterých nelze β-blokátory nebo vazodilatancia použít.

62.5C01EB17ivabradinp.o.2DF43,57P

Ivabradin předepisuje kardiolog k léčbě závažné anginy pectoris u pacientů se sinusovým rytmem a kontraindikací nebo intolerancí betablokátorů, kteří jsou symptomatičtí navzdory adekvátní farmakologické a revaskularizační léčbě nebo farmakologické léčbě, nebyla-li revaskularizace proveditelná.

63antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. Kombinací s diuretiky, perorální podání
63.0Antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací s diuretiky,dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
63.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1.00GM5,67
63.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG5,40
63.3C02AC05moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetněp.o.0.30MG5,57
0108561MOXONIDIN ACTAVIS 0.2 MGpor tbl flm 30×0.2mgCIIIRL
0108569MOXONIDIN ACTAVIS 0.2 MGpor tbl flm 30×0.2mgMHLIRL
63.4C02AC05moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletěp.o.0.30MG5,14
0017342MOXOGAMMA 0.4 MGpor tbl flm 30×0.4mgCMGIRL
0017351MOXOGAMMA 0.4 MGpor tbl flm 30×0.4mgARND
0108577MOXONIDIN ACTAVIS 0.3 MGpor tbl flm 30×0.3mgCIIIRL
0108585MOXONIDIN ACTAVIS 0.3 MGpor tbl flm 30×0.3mgMHLIRL
0108593MOXONIDIN ACTAVIS 0.4 MGpor tbl flm 30×0.4mgCIIIRL
0108601MOXONIDIN ACTAVIS 0.4 MGpor tbl flm 30×0.4mgMHLIRL
63.5C02AC06rilmenidinp.o.1.00MG5,14
63.6C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5.00MG12,30
63.7C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5.00MG3,38
0088173DEPRAZOLINtbl 30×2mgZEHCZ
63.8C02CA06Urapidilp.o.50.00MG6,73
63.9C02LA51reserpin a diuretikap.o.1.00DF1,59
63.10C02KX01bosentanp.o.250.00MG2 816,10P

Bosentan je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV. dle klasifikace NYHA. Bosentan předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

64antihypertenziva, ostatní cesty aplikace
64.0Antihypertenziva dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
64.1C02AC01klonidinparent.0.45MG69,06H
64.2C02CA06Urapidilparent.50.00MG198,79O
0090765EBRANTIL I.V. 50inj sol 5×10ml/50mgAKZD
64.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50.00MG245,29H
0021221NIPRUSSinf plv sol 5×60mgSWPD
65diuretika s nižším diuretickým účinkem
65.0Diuretika s nižším diuretickým účinkem dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
65.1C03AA03hydrochlorothiazidp.o.25.00MG0,97
0000168HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVAtbl 20×25mgZEHCZ
65.2C03BAmetipamidp.o.2.50MG1,01
65.3C03BA04chlortalidonp.o.25.00MG0,62
65.4C03BA11indapamidp.o.2.50MG1,09
0085069INDAPAMID HFtbl obd 30×2.5mgBTASK
0096696INDAPpor cps dur30×2.5mgPMPCZ
65.5C03BA11indapamid s řízeným uvolňovánímp.o.1.50MG1,50
66diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
66.0Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
66.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40.00MG0,79
0056802FURORESE 40tbl 20×40mgSFSD
0056804FURORESE 40tbl 50×40mgSFSD
0056805FURORESE 40tbl 100×40mgSFSD
0098219FURON 40 MGpor tbl nob 50×40mgMCKD
66.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40.00MG0.62
0056810FURORESE 250por tbl nob 20×250mgSFSD
0056811FURORESE 250por tbl nob 50×250mgSFSD
0056812FURORESE 250por tblnob 100×250mgSFSD
0056814FURORESE 500tbl 50×500mgSFSD
0056815FURORESE 500tbl 100×500mgSFSD
0081498FUROSEMID AL 500por tbl nob 50×500mgAPAD
0081499FUROSEMID AL 500por tblnob 100×500mgAPAD
0098937FURORESE 250por tbl nob 10×250mgSFSD
66.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15.00MG0,79
66.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15.00MG0,62
67diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace
67.0Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
67.1C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40.00MG7,19O
67.2C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40.00MG14,70O
0014799FURORESE 20 INJEKTinj sol 5×2ml/20mgSFSD
0056817FURORESE 20 INJEKTinj 5×2ml/20mgPHHD
67.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15.00MG15,67O
67.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15.00MG7,54O
68diuretika šetřící draslík
68.0Diuretika šetřící draslík dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
68.1C03DA01spironolaktonp.o.75.00MG4,64
68.2C03DA04eplerenonp.o.50.00MG26,35P

Eplerenon předepisuje kardiolog ve 2.volbě při doložené, klinicky závažné intoleranci spironolaktonu pouze jako doplněk standardní terapie u výrazně symptomatických nemocných s dysfunkcí levé komory (LVEF méně nebo rovno než 35%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu.

68.3C03DB01amiloridp.o.10.00MG1,49
0087662AMICLARANtbl 50×5mgZEHSK
69kombinace diuretik
69.0Kombinace diuretik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
69.1C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.50DF0,49
0047476LORADURpor tbl nob 50MCKD
0047478LORADUR MITEpor tbl nob 50MCKD
0083717AMILORID/HCT ALtbl 50APAD
0083718AMILORID/HCT ALtbl 100APAD
69.2C03EA06chlorthalidon a kalium šetřící látkyp.o.1.00DF1,08
0088518AMICLOTONtbl 30ZEHSK
70periferní vazodilatancia, perorální podání
70.0Periferní vazodilatancia dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
70.1C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.90GM2,64
70.2C04AD03Pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00GM2,38
70.3C04AD03pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00GM2,93
0047085PENTOMER RETARD 400MGtbl ret 100×400mgMCKD
0097698PENTOMER RETARD 400MGtbl ret 20×400mgMCKD
70.4C04AD03pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1.00GM3,32
0097702PENTOMER RETARD 600MGtbl ret 20×600mgMCKD
70.5C04AD04etophyllin nikotinátp.o.0.30GM1,12
70.6C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3.00MG2,08
0091032SECATOXIN FORTEpor gtt sol 1×25mlIXPCZ
70.7C04AE02nicergolinp.o.30.00MG5,81
0005742ERGOTOP 30por tbl flm 28×30mgIVXCZ
70.8C04AE54dihydroergokristin, kombinacep.o.2.00ML1,33
0088088ERSILANgtt 1×50mlIXPCZ
70.9C04AX21naftidrofurylp.o.0.20GM2,61
71 periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace
71.0Periferní vazodilatancia a vasoprotektiva dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
71.1C04AB02tolazolinparent.75.00MG92.18O
0000440DIVASCOLinj 10×1ml/10mgSPXCZ
71.2C04ADetophyllin/theophyllinparent.0.30GM7,60
71.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.90GM4,15
71.4C04AD03pentoxifylinparent.0.30GM15,59
71.5C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3.00MG67,64
71.6C04AX21naftidrofurylparent.0.20GM52,73
72vazoprotektiva a venofarmaka
72.0Vazoprotektiva a venofarmaka dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
72.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,01
72.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,01
72.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,01
72.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,01
72.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,01
72.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,01
72.7C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,01
72.8C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,01
72.9C05BA01organo-heparinoidylok.1.00GM0,49
72.10C05BA03heparin k zevnímu použitílok.1.00GM0,49
72.11C05BA53heparin, kombinace k zevnímu použitílok.1.00GM0,49
72.12C05BB02polidokanol (do 0,5% včetně)parent.1.00ML12.84O
72.13C05BB02polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)parent.1.00ML13.34O
0020034AETHOXYSKLEROL 1%inj 1×30mlKRSD
72.14C05BB02polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)parent.1.00ML16.37O
0008511AETHOXYSKLEROL 2%inj 5×2mlKRSD
72.15C05BB02polidokanol (více než 3 %)parent.1.00ML18,91O
0090799AETHOXYSKLEROL 4%inj 5×2mlKRSD
72.16C05BX01dobesilat vápenatýp.o.0.75GM2,77
72.17C05CA04troxerutinp.o.3.00DF2,77
72.18C05CA51rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3.00DF1,27
0096303ASCORUTINtbl obd 50ZEHSK
72.19C05CA51rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2.00ML2,07
72.20C05CA53diosmin, kombinacep.o.2.00DF3,56
72.21C05CA54troxerutin, kombinacep.o.2.00DF2,77
72.22C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60.00MG2,77
72.23C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5.00MG53,03H
72.24C05CX01tribenosidp.o.0.80GM2,77
73neselektivní beta-blokátory, perorální podání
73.0Neselektivní beta-blokátory dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
73.1C07AAmetipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,76
73.2C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,28
73.3C07AAmetipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,65
0002483TRIMEPRANOL 10MGtbl 50×10mgZEHSK
73.4C07AA07Sotalolp.o.0.16GM4,64L/KAR,INT,GER
0017847SOTAHEXAL 160por tbl nob20×160mgHPZPL
0017848SOTAHEXAL 160por tbl nob50×160mgHPZPL
0017849SOTAHEXAL 160por tblnob100×160mgHPZPL
0049012SOTAHEXAL 80por tbl nob 20×80mgSFSD
0049013SOTAHEXAL 80por tbl nob 50×80mgSFSD
0049014SOTAHEXAL 80por tblnob 100×80mgSFSD
0049019SOTAHEXAL 160por tblnob 20×160mgSFSD
0049020SOTAHEXAL 160por tblnob 50×160mgSFSD
0049021SOTAHEXAL 160por tblnob100×160mgSFSD
0085476SOTAHEXAL 80por tbl nob 20×80mgHPZPL
0085477SOTAHEXAL 80por tbl nob 50×80mgHPZPL
0085478SOTAHEXAL 80por tbl nob100×80mgHPZPL
73.5C07AA17bopindololp.o.1.00MG2,68
74selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání
74.0Selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
74.1C07AB02metoprolol - retardované lékové formyp.o.0.15GM2,46
0032673METOPROLOL AL 200 RETARDpor tbl pro50×200mgAPAD
74.2C07AB02metoprololp.o.0.15GM2,00
74.3C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.15GM11,58P
74.4C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0.15GM7,03P
Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je indikován v léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce jsou indikovány tablety s obsahem 100 mg.
74.5C07AB03atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG2,59
0002951ATENOLOL AL 50por tbl nob100×50mgAPAD
0042453ATEHEXAL 25por tbl flm 30×25mgSFSD
0042454ATEHEXAL 25por tbl flm 50×25mgSFSD
0042455ATEHEXAL 25por tbl flm100×25mgSFSD
0042456ATEHEXAL 50por tbl flm 30×50mgSFSD
0042457ATEHEXAL 50por tbl flm 50×50mgSFSD
0042458ATEHEXAL 50por tbl flm100×50mgSFSD
0062856ATENOBENE 50 MGpor tbl flm 20×50mgMCKD
0062857ATENOBENE 50 MGpor tbl flm 50×50mgMCKD
0062861ATENOBENE 25 MGpor tbl flm 30×25mgMCKD
74.6C07AB03atenolol nad 50 mg v jedné tabletěp.o.75.00MG1,89
0002720ATENOLOL AL 100por tblnob100×100mgAPAD
0042459ATEHEXAL 100por tbl flm30×100mgSFSD
0042460ATEHEXAL 100por tbl flm50×100mgSFSD
0042461ATEHEXAL 100por tblflm100×100mgSFSD
74.7C07AB04acebutololp.o.0.40GM3,37
74.8C07AB05betaxololp.o.20.00MG3,37
74.9C07AB07bisoprololp.o.10.00MG3,37
0032963BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
0032967BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
0032970BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
0032974BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100×10mgMCKD
74.10C07AB07bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.10.00MG11,58P
74.11C07AB07bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletěp.o.10.00MG7,03P
Bisoprolol je indikován v léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě je bisoprolol indikován v tabletách s obsahem 10 mg.
03824CONCOR COR 10 MGtbl obd 28×10mgMECD
74.12C07AB08Celiprololp.o.0.20GM3,37
74.13C07AB12nebivololp.o.5.00MG5,86P
Nebivolol je indikován v léčbě srdečního selhání. Nebivolol v dávce 5mg je určen k zahájení léčby. Cílová dávka nebivololu v této indikaci je 10 mg denně.
74.14C07AG02karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.37.50MG11,58P
0018426CARVEDILOL-RATIOPHARM 6.25 MGportblnob30×6.25mgMCKD
0018785CARVEDILOL-TEVA 6.25 MGportblnob30×6.25mgBERGB
74.15C07AG02karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)p.o.37.50MG7,03P
Karvedilol je indikován v léčbě srdečního selhání. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 -50 mg denně, k udržovací léčbě je karvedilol indikován v tabletách s obsahem 12,5 a 25 mg.
0018435CARVEDILOL-RATIOPHARM 25 MGpor tblnob30×25mg bMCKD
0018793CARVEDILOL-TEVA 12.5 MGportblnob30×12.5mgBERGB
0018801CARVEDILOL-TEVA 25 MGpor tbl nob30×25mgBERGB
75beta-blokátory, ostatní cesty aplikace
75.0Beta-blokátory dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
75.1C07AAmetipranololparent.10.00MG62,82O
0085886TRIMEPRANOLinj 10×1ml/1mgHBSSK
75.2C07AAtalinololparent.50.00MG91,52O
75.3C07AA07Sotalolparent.0.16GM876.85O
75.4C07AB02metoprololparent.0.15GM1 366,44O
75.5C07AB03atenololparent.75.00MG1 788.15O
0065387TENORMINinj sol 10×10ml/5mgAZCGB
75.6C07AB04acebutololparent.0.40GM1 366,44O
75.7C07AB09esmololparent.2.50GM3 737.59O
76kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy
76.0Kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
76.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1.00DF4,16
0076715TENORETICpor tbl flm 28AZCGB
76.2C07BB07bisoprolol a thiazidyp.o.1.00DF3,60
77blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání
77.0Blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
77.1C08CA01amlodipin do 5 mg v 1 tbl včetněp.o.5.00MG4,31
0042833AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
0042837AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
0052188TENSIGAL 5 MGpor tbl nob 30×5mgIXPCZ
0052189TENSIGAL 5 MGpor tbl nob 90×5mgIXPCZ
77.2C08CA01amlodipin nad 5 mg v 1 tblp.o.5.00MG3,23
0013851AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
0013852AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100×10mgMCKD
0052194TENSIGAL 10 MGpor tbl nob 30×10mgIXPCZ
0052196TENSIGAL 10 MGpor tbl nob 90×10mgIXPCZ
77.3C08CA02felodipin do 5 mg v 1 tbl včetněp.o.5.00MG4,31
0002957PRESID 5 MGpor tbl ret 30×5mgIXPCZ
0002961PRESID 2.5 MGpor tbl ret.30×2.5mgIXPCZ
0020394FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl pro 30×5mgMCKD
0020397FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl pro 100×5mgMCKD
77.4C08CA02felodipin nad 5 mg v 1 tblp.o.5.00MG3,23
0002959PRESID 10 MGpor tbl ret 30×10mgIXPCZ
0020317FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl pro 30×10mgMCKD
0020320FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl pro 100×10mgMCKD
77.5C08CA03Isradipinp.o.5.00MG3,23
77.6C08CA03isradipin (retardované lékové formy)p.o.5.00MG4,31
77.7C08CA05nifedipinp.o.30.00MG1,42
77.8C08CA05nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)p.o.1.00DF4,31
77.9C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o.30.00MG1,58
77.10C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30.00MG1,07
77.11C08CA06nimodipinp.o.0.30GM129,87P
Nimodipin je indikován u pacientů s ischemickými komplikacemi způsobenými arteriálním spasmem při subarachnoideálním krvácení. Léčba musí započít do 4 dnů po začátku krvácení a má trvat 21 dní.
0088860NIMOTOP Spor tbl flm100×30mgBAYD
77.12C08CA08nitrendipinp.o.20.00MG4,31
0030965NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob 100×20mgMCKD
0094688NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob 30×20mgMCKD
77.13C08CA09lacidipin do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.4.00MG4,31
77.14C08CA09lacidipin nad 4 mg v jedné tabletěp.o.4.00MG3,59
77.15C08CA10nilvadipin do 8 mg v 1 tbl včetněp.o.8.00MG4,31
77.16C08CA10nilvadipin nad 8 mg v 1 tblp.o.8.00MG3,23
77.17C08CA12barnidipin do 10 mg v 1 tbl včetněp.o.10.00MG4,31
77.18C08CA12barnidipin nad 10 mg v 1 tblp.o.10.00MG3,23
77.19C08CA13lercanidipinp.o.10.00MG4,31
78blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání
78.0Blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
78.1C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM4,31
0043879VEROGALID ER 240 MGportblpro 100×240mgIXPCZ
0099575VEROGALID ER 240 MGpor tblpro30×240mgIXPCZ
78.2C08DA01verapamil neretardované lékové formy do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.24GM4,31
0025219VERAHEXAL 40portblflm 30×40mgLKVPL
0025221VERAHEXAL 40portblflm 100×40mgLKVPL
0056152VERAHEXAL 40tbl obd 30×40mgFSTD
0056154VERAHEXAL 40tbl obd 100×40mgFSTD
78.3C08DA01verapamil neretardované lékové formy nad 40 mg v jedné tabletěp.o.0.24GM3,44
78.4C08DB01Diltiazem do 60 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.24GM5,14
0093186BLOCALCIN 60por tbl nob 50×60mgPVLCZ
78.5C08DB01diltiazem nad 60 mg v jedné tabletěp.o.0.24GM3,44
78.6C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM4,31
79blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace
79.0Blokátory vápníkových kanálů dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
79.1C08CA03isradipinparent.5.00MG3 004,80H
79.2C08CA05nifedipinparent.30.00MG3 004,80H
79.3C08CA06nimodipinparent.50.00MG2 756,46U
0094535NIMOTOP Sinf sol 5×50ml/10mgBAYD
79.4C08DA01verapamilparent.0.24GM347,18H
79.5C08DB01diltiazemparent.25.00MG324,53H
80ACE inhibitory působící méně než 24 hodin
80.0ACE inhibitory působící méně než 24 hodin dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
80.1C09AA01kaptoprilp.o.50.00MG3,00
80.2C09AA02enalapril hydrogenmaleát (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG3,00
0058363ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 MGtbl 30×5mgMCKD
0058366ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MGtbl 30×10mgMCKD
0058367ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MGtbl 50×10mgMCKD
80.3C09AA02enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG2,20
0016898APO-ENALAPRIL 20 MGpor tbl nob100×20mgAHJIS
0045275ENAP 20 MGpor tbl nob 30×20mgKRKSLO
0048270APO-ENALAPRIL 20 MGpor tblnob100×20mgASZM
0058369ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MGtbl 30×20mgMCKD
0059883ENAPRIL 20tbl 30×20mgSFSD
0059884ENAPRIL 20tbl 50×20mgSFSD
0059885ENAPRIL 20tbl 100×20mgSFSD
0085485ENAPRIL 20tbl 30×20mgHPZPL
0085486ENAPRIL 20tbl 50×20mgHPZPL
0085488ENAPRIL 20tbl 100×20mgHPZPL
80.4C09AA02enalaprilátparent.1.25MG23,78H
0062597ENAP I.V.inj 5×1 ml/1.25mgKRKSLO
81ostatní ACE-inhibitory
81.0Ostatní ACE-inhibitory dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
81.1C09AA03lisinopril do 10 mg v 1 tabletě včetněp.o.10.00MG3,87
0010625LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
0010629LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
0010683LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
0010685LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 100×10mgMCKD
0032501DAPRIL 5por tbl nob 100×5mgMOECY
0032503DAPRIL 10por tbl nob100×10mgMOECY
0100203LISIPRIL 5por tbl nob 28×5mgLKVPL
0100204LISIPRIL 5por tbl nob 30×5mgLKVPL
81.2C09AA03lisinopril nad 10 mg v 1 tabletěp.o.10.00MG2,90
0010884LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MGpor tbl nob30×20mgMCKD
0032505DAPRIL 20por tbl nob 60×20mgMOECY
81.3C09AA04Perindopril do 4 mg v 1 tbl včetněp.o.4.00MG4,76
81.4C09AA04Perindopril nad 4 mg v 1 tblp.o.4.00MG3,33
81.5C09AA04Perindopril arginin do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.4.00MG4,76
81.6C09AA04Perindopril arginin nad 5 mg v jedné tabletěp.o.4.00MG3,33
81.7C09AA05ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.50MG4,76
0018668RAMILIFE 2.5 MGpor tbl nob30×2.5mgAHJIS
0019643RAMIPRIL ACTAVIS 2.5 MGportbl nob30×2.5mgAHFIS
0023761MIRIL2.5 MGportblnob30×2.5mg bIXPCZ
0041473MIRIL 2.5 MGportblnob100×2.5mgbIXPCZ
0041690RAMICARD 1.25porcpsdur 30×1.25mgAHFIS
0041693RAMICARD 1.25porcpsdur100×1.25mgAHFIS
0041707RAMICARD 2.5porcps dur 30×2.5mgAHFIS
0041717RAMICARD 2.5porcpsdur 100×2.5mgAHFIS
0051351RAMIPRIL-RATIOPHARM 2,5 MGpor tbl nob30×2.5mgMCKD
0051353RAMIPRIL-RATIOPHARM 2,5 MGpor tbl nob50×2.5mgMCKD
0051608RAMIPRIL ACTAVIS 2.5 MGportbl nob 30×2.5mgASZM
0086935RAMIPRIL-RATIOPHARM 2,5 MGpor tbl nob30×2.5mgAHFIS
0086937RAMIPRIL-RATIOPHARM 2,5 MGpor tbl nob50×2.5mgAHFIS
81.8C09AA05ramipril nad 2,5 mg do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.50MG3,33
0019661RAMIPRIL ACTAVIS 5 MGpor tbl nob 30×5mgAHFIS
0023766MIRIL 5 MGpor tbl nob30×5mg bIXPCZ
0040396RAMICARD 5por cps dur 100×5mgAHFIS
0041484MIRIL 5 MGportblnob100×5mg bIXPCZ
0051360RAMIPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
0051362RAMIPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 50×5mgMCKD
0051657RAMIPRIL ACTAVIS 5 MGpor tbl nob 30×5mgASZM
0086946RAMIPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgAHFIS
0086952RAMIPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 50×5mgAHFIS
81.9C09AA05ramipril nad 5 mg v jedné tabletěp.o.2.50MG2,32
0019679RAMIPRIL ACTAVIS 10 MGpor tbl nob 30×10mgAHFIS
0051712RAMIPRIL ACTAVIS 10 MGpor tbl nob 30×10mgASZM
81.10C09AA06quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetněp.o.15.00MG4,76
0017504QUINAPRIL-TEVA 5 MGpor tbl flm 30×5mgBERGB
0017515QUINAPRIL-TEVA 10 MGpor tbl flm30×10mgBERGB
81.11C09AA06quinapril nad 15 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG3,33
0017520QUINAPRIL-TEVA 20 MGpor tbl flm30×20mgBERGB
0017533QUINAPRIL-TEVA 40 MGpor tbl flm30×40mgBERGB
81.12C09AA07benazeprilp.o.7.50MG4,76
81.13C09AA08Cilazapril do 2,5 mg v 1 tbl včetněp.o.2.50MG4,76
81.14C09AA08Cilazapril nad 2,5 mg v 1 tblp.o.2.50MG3,33
81.15C09AA09fosinoprilp.o.15.00MG3,33
0019109FOSINOPRIL-TEVA 10 MGpor tbl nob30×10mgBERGB
0019117FOSINOPRIL-TEVA 20 MGpor tbl nob30×20mgBERGB
81.16C09AA10trandolapril do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00MG4,76
0100407TANAP 2 MGpor cps dur 28×2mgTEUGB
0100408TANAP 2 MGpor cps dur 56×2mgTEUGB
81.17C09AA10trandolapril nad 2 mg v jedné tabletěp.o.2.00MG3,33
81.18C09AA11Spiraprilp.o.6.00MG4,76
81.19C09AA13moexiprilp.o.15.00MG4,76
81.20C09AA16imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5.00MG4,76
81.21C09AA16imidapril nad 5 mg v jedné tabletě do 10 mg včetněp.o.5.00MG3,33
81.22C09AA16imidapril nad 10 mg v jedné tabletěp.o.5.00MG2,32
82kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy
82.0Kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
82.1C09BA02enalapril a diuretikap.o.1.00DF3,49
82.2C09BA04Perindopril a indapamid 2mg/0,625 mgp.o.1.00DF2,65
82.3C09BA04Perindopril a indapamid 4 mg/1,25 mgp.o.1.00DF5,30
82.4C09BA05ramipril s obsahem 2,5 mg a diuretikum s obsahem 12,5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF5,25
0019489RAMIPRIL H 2.5MG/12.5MG ACTAVISpor tbl nob 30AHFIS
0020656AMPRILAN H 2.5 MG/12.5 MGpor tbl nob 30 bliAHFIS
0117633RAMIPRIL H 2.5MG/12.5MG ACTAVISpor tbl nob 30ASZM
82.5C09BA05ramipril s obsahem 5 mg a diuretikum s obsahem 25 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF8,07
82.6C09BA06quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikump.o.1.00DF3,66
82.7C09BA06quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 12,5 mgp.o.1.00DF4,93
0016621STADAPRESS 20/12.5 MGpor tbl flm 30AHJIS
82.8C09BA06quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 25 mgp.o.1.00DF5,85
82.9C09BA08Cilazapril a diuretikap.o.1.00DF7,15
82.10C09BB05ramipril s obsahem 2,5 mg a felodipin s obsahem 2,5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF6,91
82.11C09BB05ramipril s obsahem 5 mg a felodipin s obsahem 5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF10,97
82.12C09BB10trandolapril a Verapamilp.o.1.00DF7,99
82.13C09DA01losartan v kombinaci s thiazidyp.o.1.00DF5,25
82.14C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF7,86
82.15C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF8,32
82.16C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF5,75
82.17C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF7,15
82.18C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,75
82.19C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,25
82.20C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF7,15
82.21C09DA08olmesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 20 mg olmesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,25
82.22C09DA08olmesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 20 mg olmesartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,73
83léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů
83.0Léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE inhibitorů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
83.1C09CA01losartan do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.50.00MG4,76
0014252GIOVAX 50 MGpor tbl flm 30×50mgIXPCZ
83.2C09CA01losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.50.00MG3,33
83.3C09CA02eprosartanp.o.600.00MG4,76
83.4C09CA03valsarían do 80 mg v jedné tabletě včetněp.o.80.00MG4,76
83.5C09CA03valsarían nad 80 mg v jedné tabletěp.o.80.00MG3,33
83.6C09CA04irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.150.00MG7,35P
83.7C09CA04irbesartan nad 150 mg v jedné tabletěp.o.150.00MG5,86P

Irbesartan je indikován v těchto případech:

a) diabetická nefropatie již od fáze mikroalbuminurie,

b) nediabetická nefropatie s proteinurií vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících ACE inhibitory.

83.8C09CA06kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetněp.o.8.00MG4,76
83.9C09CA06kandesartan nad 8 mg v jedné tabletěp.o.8.00MG3,33
83.10C09CA07telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.40.00MG4,76
83.11C09CA07telmisartan nad 40 mg v jedné tabletěp.o.40.00MG3,33
83.12C09CA08olmesartan medoxomil do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG4,76
83.13C09CA08olmesartan medoxomil nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG3,33
84hypolipidemika ze skupiny statinů
84.0Hypolipidemika ze skupiny statinů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
84.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,26P
0013249CORSIM 10por tbl flm 30×10mgPMPCZ
0013250CORSIM 10por tbl flm 50×10mgPMPCZ
0013499SIMGAL 10 MGpor tbl flm 84×10mgIXPCZ
0013827SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgSBVNL
0013830SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm100×10mgSBVNL
0031844SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgSYHE
0031847SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm100×10mgSYHE
0032578SIMGAL 10 MGpor tbl flm 28×10mgIXPCZ
0045336SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgMCKD
0045359SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flml00×10mgMCKD
84.2C10AA01simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,82P
0013254CORSIM 20por tbl flm 30×20mgPMPCZ
0013255CORSIM 20por tbl flm 50×20mgPMPCZ
0013701SIMGAL 20 MGpor tbl flm 84×20mgIXPCZ
0013843SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgSBVNL
0013848SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm100×20mgSBVNL
0021719SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm100×20mgMCKD
0031851SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgSYHE
0031856SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm100×20mgSYHE
0032579SIMGAL 20 MGpor tbl flm 28×20mgIXPCZ
0045752SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgMCKD
84.3C10AA01simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF9,37P
0013259CORSIM 40por tbl flm 30×40mgPMPCZ
0013260CORSIM 40por tbl flm 50×40mgPMPCZ
0013702SIMGAL 40 MGpor tbl flm 84×40mgIXPCZ
0013833SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgSBVNL
0031859SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgSYHE
0032580SIMGAL 40 MGpor tbl flm 28×40mgIXPCZ
0045535SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgMCKD
84.4C10AA01simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1.00DF13,13P
84.5C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF3,83P
84.6C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF5,76P
84.7C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,08P
84.8C10AA03pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,13P
84.9C10AA03pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )p.o.1.00DF9,20P
84.10C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,08P
84.11C10AA04fluvastatin (nad 20 mg do 40 mgv jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,13P
84.12C10AA04fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě )p.o.1.00DF9,37P
84.13C10AA05atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)p.o.1.00DF7,25P
0107554ATORVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgKRKSLO
0107565ATORVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgHBSSK
0107618TRIGLYX 10 MGpor tbl flm 30×10mgTEWH
0107621TRIGLYX 10 MGpor tbl flm 100×10mgTEWH
84.14C10AA05atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF9,37P
0107510ATORVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgKRKSLO
0107521ATORVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgHBSSK
0107623TRIGLYX 20 MGpor tbl flm 30×20mgTEWH
0107626TRIGLYX 20 MGpor tbl flm 100×20mgTEWH
84.15C10AA05atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF12,36P
0107532ATORVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgKRKSLO
0107543ATORVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgHBSSK
0107628TRIGLYX 40 MGpor tbl flm 30×40mgTEWH
0107631TRIGLYX 40 MGpor tbl flm 100×40mgTEWH
84.16C10AA05atorvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě)p.o.1.00DF24,73P
0107633TRIGLYX 80 MGpor tbl flm 30×80mgTEWH
84.17C10AA07rosuvastatin (do 10 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF12,36P
84.18C10AA07rosuvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF24,73P
84.19C10AA07rosuvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF27,81P

a) Atorvastatin (10 a 20mg), simvastatin (10,20 a 40mg), fluvastatin ( 20 a 40 a 80mg), lovastatin (20,40 a 80mg) a pravastatin ( 20 a 40mg) je indikován u nemocných s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l. Kombinaci hypolipidemik může indikovat a předepisovat pouze kardiolog, internista, lékař lipidologické poradny a diabetolog.

b) Atorvastatin (v dávce vyšší než 20mg) a rosuvastatin předepisuje kardiolog, internista, diabetolog, angiolog nebo lékař lipidologické poradny u nemocných s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% a kdy nelze dosáhnout cílových hodnot (LDL ≤ 3,0mmol/l) statiny uvedenými v a) nebo kdy statiny uvedené v bodě a) nelze použít.

84.20C10BX03kombinace atorvastatin 10 mg a amlodipin 10 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF13,71P
84.21C10BX03kombinace atorvastatin 10 mg a amlodipin 5mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF11,56P

Fixní kombinaci amlodipinu s atorvastatinem je předepisována u pacientů s hypertenzí a hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l.

85hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin
85.0Hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
85.1C10ABklofibrát (etofylin)p.o.0.50GM3,03
85.2C10AB02bezafibrátp.o.0.60GM4,33
85.3C10AB05fenofibrátp.o.0.30GM4,33
85.4C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy) do 250 mg včetně v jedné kapslip.o.1.00DF4,80
0014316FENOFIX 200por cps dur90×200mgIXPCZ
0023523FENOFIX 200 MGpor cps dur 30×200mgTEUGB
0023528FENOFIX 200 MGpor cps dur 90×200mgTEUGB
0032722FENOFIX 200por cps dur30×200mgIXPCZ
85.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy) nad 250 mg v jedné kapslip.o.1.00DF6,00
0013596LIPIREX 267 MGpor cps dur30×267mgSGYB
0013598LIPIREX 267 MGpor cps dur60×267mgSGYB
0023513FENOFIX 267 MGpor cps dur 30×267mgTEUGB
0023518FENOFIX 267 MGpor cps dur 90×267mgTEUGB
85.6C10AB08ciprofibrátp.o.0.10GM4,80
85.7C10AC01cholestyraminp.o.14.00GM30,95P

Cholestyramin předepisuje gastroenterolog, kardiolog, internista, nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

1. u pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

2. u pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

0053621QUESTRANplv 50×4gm/davkaBMSF
85.8C10AX06omega-3-triglyceridyp.o.1,00BA0,01
85.9C10AX09ezetimibp.o.10.00MG41,42P
85.10C10BA02Ezetimib 10 mg v kombinaci se simvastatinem 10 mgp.o.1.00DF45,68P
85.11C10BA02Ezetimib 10 mg v kombinaci se simvastatinem 20 mgp.o.1.00DF48,24P
85.12C10BA02ezetimib 10 mg v kombinaci se simvastatinem 40 mgp.o.1.00DF50,79P

Ezetimib a kombinaci ezetimib/simvastatin předepisuje specialista (kardiolog,internista, diabetolog, angiolog nebo lékař lipidologické poradny) u nemocných s těžkou, rezistentní hyperlipoproteinémií v druhé volbě při neúčinnosti vyšších dávek statinů (minim. 3 měsíční léčba). Za vyšší dávku statinů je považováno 40 mg simvastatinu, 40 mg atorvastatinu, 80 mg lovastatinu, 20 mg rosuvastatinu. V kombinaci s ezetimibem jsou indikovány základní dávky statinů (tj. do 40 mg simvastatinu a atorvastatinu, do 80 mg fluvastatinu včetně, do 80 mg lovastatinu a do 20mg rosuvastatinu). Ezetimib je dále předepisován uvedenými specialisty u nemocných, u kterých vedla léčba statiny k významným a řádně dokumentovaným nežádoucím účinkům: elevaci aminotransferáz na více než dvojnásobek a CK více než pětinásobek normálních hodnot. Pokud kombinační léčba není účinná, tj. pokud po 3 měsících podávání nedojde k aditivnímu poklesu LDL cholesterolu alespoň o 10% ve srovnání s monoterapií vyššími dávkami statinů, není ezetimib indikován.

86Ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému
86.0Ostatní léčiva používána u nemocí kardiovaskulárního systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
86.1C01CX08levosimendanparent.11.00MG15 883.13H
86.2C01DA02glycerol trinitrátparent.2.50MG11.98H
0047671PERLINGANIT ROZTOKinf sol10×10ml ampJXPD
0047672PERLINGANIT ROZTOKinf sol 1×50ml lékJXPD
86.3C01DA08isosorbid dinitrátparent.20.00MG121,15H
86.4C01DX12molsidominparent.6.00MG102,99H
87antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů
87.0Antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
87.1D01AA01nystatinlok.1.00GM2,62
87.2D01AA02natamycinlok.1.00GM1,92
87.3D01AC01klotrimazollok.1.00GM1,48
0086397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1×50gm 1%APAD
87.4D01AC01klotrimazol tekuté lékové formylok.1.00GM2,48
87.5D01AC03ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)lok.1.00GM3,09
87.6D01AC03ekonazol lékové formy krémulok.1.00GM1,48
87.7D01AC08ketokonazollok.1.00GM1,48
87.8D01AC10bifonazollok.1.00GM2,43
87.9D01AC11oxikonazollok.1.00GM2,43
87.10D01AC16flutrimazol, lékové forma gelulok.1.00GM1,48
87.11D01AC16flutrimazol, lékové forma krém a spraylok.1.00GM4,59
87.12D01AC20kombinacelok.1.00GM1,48
87.13D01AC60bifonazol, kombinacelok.1.00GM13,11P

Bifonazol - kombinace předepisuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením.

88Ostatní antimykotika k lokálnímu použití
88.0Ostatní antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedenáLok1,00BA0,01
88.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použitílok.1.00ML0,76
88.2D01AEnaftini hydrochloridlok.1.00GM2,86
88.3D01AE04kyselina undecylenoválok.1.00GM0,98
0000871MYKOSEPTINung 1×30gmZEHCZ
88.4D01AE14ciclopiroxlok.1.00GM3,70
88.5D01AE15terbinafinlok.1.00GM3,70
88.6D01AE16amorolfinlok.1.00MG3,27
89emolliencia a protektiva
89.0Emolliencia a protektiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
89.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM0,51
0054249SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.sus 1×100gmHEOCZ
89.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)lok.1.00GM0,58L/DER,PED
89.3D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formylok.1.00ML0,58L/DER,PED
89.4D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)lok.1.00GM0,42L/DER,PED
89.5D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formylok.1.00ML0,42L/DER, PED
89.6D02ACměkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)lok.1.00ML0,64L/DER,PED
89.7D02ACměkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)lok.1.00ML0,46L/DER,PED
89.8D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formylok.1.00ML0,45L/DER,PED
0016461EXCIPIAL U HYDROLOTIOdrm eml 1×200mlSBTSK
89.9D02AE01urealok.1.00GM0,45L/DER,PED
89.10D02AE51kombinace kyseliny salicylové s ureoulok.1.00GM0,98
90léčiva pro léčbu ran a vředů
90.0Léčiva pro léčbu ran a vředů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
90.1D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1.00ML0,48
90.2D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)lok.1.00GM15,05
90.3D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy gelu)lok.1.00GM1,39
90.4D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy roztoku)lok.1.00ML3,82
90.5D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1.00GM77,48P
90.6D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)lok.1.00GM13,12P
0048200FIBROLAN MASTung 1×25gmPPOF
90.7D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1.00GM28,19P
90.8D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)lok.1.00GM18,15P
90.9D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)lok.1.00GM16,24P

Proteolytické enzymy předepisuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog k:

a) léčbě bércových vředů

b) léčbě nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů

91Antipsoriatika
91.0Antipsoriatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
91.1D05AAdehtylok.1.00GM0,38
0083870UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVMdrm ung 1×1kgMVMCZ
91.2D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1.00GM1,14
91.3D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1.00ML3,96
91.4D05AX02calcipotriol (lékové formy mastí a krému)lok.1.00GM10,00P
91.5D05AX02calcipotriol (tekuté lékové formy)lok.1.00ML10,00P
91.6D05AX03calcitriollok.1.00GM10,00P
91.7D05AX04tacalcitol (lékové formy mastí a krému)lok.1.00GM13,50P
91.8D05AX04tacalcitol (tekuté lékové formy)lok.1.00ML13,50P
91.9D05AX05tazarotenlok.1.00GM17,59P
91.10D05AX52kalcipotriol, kombinacelok.1.00GM12,12P

Léčbu deriváty vitaminu D včetně kombinací v lokálních lékových formách předepisuje dermatolog k léčbě torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

91.11D05BA02methoxalenp.o.10.00MG3,72L/DER
0003733OXSORALENcps 50×10mgGERA
91.12D05BB02acitretinp.o.35.00MG56,28P

Etretinát a acitretin předepisuje dermatolog k:

a) léčbě těžkých generalizovaných forem psoriázy a všech forem pustulózní psoriázy nereagující na jinou léčbu

b) léčbě m. Darier, ichtyóz a jiných poruch keratinizace, léčbě lichen planus, lupus erythematodes nereagujících na jinou léčbu

92antibiotika k zevnímu použití
92.0Antibiotika k zevnímu použití dále neuvedenáZevní použití1,00BA0,01
92.1D06AXneomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)lok.1.00ML3,74
92.2D06AXneomycin/bacitracin (mast)lok.1.00GM2,86
92.3D06AXneomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)lok.1.00GM13,38
92.4D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM7,46
92.5D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)lok.1.00GM2,72
0001063FRAMYKOINplv ads 1×20gmIHOCZ
0048261FRAMYKOINplv ads 1×20gmBHNCZ
92.6D06AXPrimycinlok.1.00GM2,38
92.7D06AX01acidum fusidicumlok.1.00GM3,91
92.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM6,50
92.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1.00GM3,91
93antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a Virostatika
93.0Antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
93.1D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM1,37L/DER,CHI
93.2D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1.00GM1,09L/DER,CHI
93.3D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)lok.1.00GM5,56L/DER,CHI
0014875IALUGEN PLUScrm 1×20gmISRCZ
0014877IALUGEN PLUScrm 1×60gmISRCZ
93.4D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)lok.100.00CM213,18L/DER,CHI
0014872IALUGEN PLUSext 5ks(10×10cm)ISRCZ
0014873IALUGEN PLUSext 10ks(10×10cm)ISRCZ
93.5D06BB04podophylotoxinlok.1.00GM14,66L/DER
93.6D06BB10imiquimodlok.1.00DF106,79P

Imiquimod je předepisován k léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. Imiquimod předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

93.7D06BX01metronidazollok.1.00GM2,20L/DER,CHI
94středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace
94.0Středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace dále neuvedenáLok.1,00BA0,01
94.1D07AA02hydrokortisonlok.1.00GM2.28
94.2D07AA03prednisolonlok.1.00GM2.28
94.3D07AB02hydrokortison butyrátlok.1.00GM2,98
94.4D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1.00ML2.28
94.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2.28
0041040TRIAMCINOLON HBFdrm crm 1×30gmHEOCZ
94.6D07AB10alclomethasonlok.1.00GM2,98
94.7D07AB19dexamethason acetátlok.1.00GM2.28
95velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace
95.0Velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace dále neuvedenáLok.1,00BA0,01
95.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1.00GM2,12L/DER
0098032DIPROSONEung 1×30gmSCHB
95.2D07AC01betamethason valerátlok.1.00GM2,12L/DER
95.3D07AC04fluocinolon léková forma gelu, masti a krémulok.1.00GM2,12L/DER
95.4D07AC04fluocinolon lotiolok.1.00GM2,12UDER
95.5D07AC13mometazonlok.1.00GM4,90L/DER
95.6D07AC14methylprednisoloni aceponaslok.1.00GM5,74L/DER
95.7D07AC17flutikasonlok.1.00GM4,90UDER
95.8D07AC18prednikarbatlok.1.00GM5,74L/DER
95.9D07AD01klobetasollok.1.00GM3,78L/DER
95.10D07AD02halcinonidlok.1.00ML3,78L/DER
0016890BETACORTONdrm sol 1×100mlSBTSK
96kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky
96.0Kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
96.1D07BA01prednisolon/cloroxinlok.1.00GM1,92
96.2D07BA01prednisolon/hexamidin diisothionátlok.1.00GM1,92
96.3D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM1,88
96.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1.00GM1,39
96.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1.00GM0,58
96.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1.00ML1,63
0002827TRIAMCINOLON-GALENAdrm gtt sol 1×10mlIXPCZ
0016443TRIAMCINOLON-IVAXdrm gtt sol 1×10mlIXPCZ
96.7D07CA01hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM1,92
96.8D07CA01hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)lok.1.00ML1,92
96.9D07CA01hydrocortison a kys. fusidová (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM4,30
96.10D07CC01betamethason a gentamicinlok.1.00GM2,13L/DER
96.11D07CC01betamethason a kyselina fusidová (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2,13L/DER
97kortikosteroidy v jiných kombinacích
97.0Kortikosteroidy v jiných kombinacích dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
97.1D07XA02prednisolon/kyselina salicyloválok.1.00ML1,29
97.2D07XB02triamcinolon/kyselina salicyloválok.1.00GM1,83
97.3D07XC01betamethason/ kyselina salicylová (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2,55L/DER
97.4D07XC01betamethason/kyselina salicylová (lékové formy tinktur)lok.1.00ML2,55L/DER
97.5D07XC03mometason kombinace s kyselinou salicylovoulok.1.00GM5,39L/DER
97.6D07XDhalcinonid/kyselina salicyloválok.1.00ML3,37L/DER
97.7D07XDhalcinonid/močovinalok.1.00GM3,37L/DER
0016888BETACORTON Udrm crm 1×20gmSBTSK
0016893BETACORTON U MASTNÝ KRÉMdrm crm 1×20gmSBTSK
98antiseptika a desinficiencia
98.0Antiseptika a desinficiencia dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
98.1D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,31
98.2D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10.00GM1,29
98.3D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1.00GM1,92
0016319BRAUNOVIDON MASTung 1x20gm-tubaBMMD
0016320BRAUNOVIDON MASTung 1x100gm-tubaBMMD
98.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)lok.1.00ML0,63
98.5D08AG02polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)lok.1.00ML0,21
98.6D08AG02polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)lok.1.00GM0,63
98.7D08AHkloroxinlok.1.00GM0,76
98.8D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1.00ML0,28
98.9D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)lok.1.00ML0,08H
0058237AJATIN PROFARMA TINKTURAtct 1×1000mlPSRCZ
98.10D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)lok.1.00ML0,08H
98.11D08AXhexamidin/chlorhexidinlok.1.00GM118,61H
98.12D08AXnoxytiolinlok.2.50GM480,94H
98.13D08AXnoxytiolin/tetrakainlok.2.50GM480,94H
98.14D08AXtaurolidinlok.1.00GM92,34H
99léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky
99.0Léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
99.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1.00GM3,46
0049985LOCACIDcrm 1×30gm 0.05%PRHF
99.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1.00GM4,30
99.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1.00ML3,62
0064956AIROLlot 1×50ml 0.05%PRHF
99.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1.00ML4,30
99.5D10AD03adapalen - léková forma krémů a gelůlok.1.00GM3,91
99.6D10AD54isotretinoin a erythromycin v kombinacilok.1.00GM2,86
99.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1.00ML2,48
99.8D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1.00GM1,30
0047279ECLARAN 5drm gel 1×45gmPFGF
99.9D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1.00ML0,38
99.10D10AE51benzoyl peroxid v kombinaci s klindamycinemlok.1.00GM2,11
99.11D10AF01klindamycin (tekuté lékové formy)lok.1.00ML1,92
99.12D10AF01klindamycin (lékové formy gelu)lok.1.00GM1,92
99.13D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1.00GM2,86
99.14D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balenílok.1.00ML1,96
0098204ERYFLUIDsol 1×30mlPFHF
99.15D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balenílok.1.00ML1,58
0075285ERYFLUIDsol 1×100mlPFHF
99.16D10AF52erythromycin v kombinaci se zinkemlok.1.00ML2,86
99.17D10AF52erythromycin v kombinaci s tretinoinemlok.1.00ML3,66
99.18D10AX03kyselina azelaoválok.1.00GM1,92
99.19D10BA01isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)p.o.30.00MG45,72P
99.20D10BA01isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)p.o.30.00MG34,29P

Isotretinoin předepisuje dermatolog u nemocných s diagnózou těžké formy akné (jako je acne nodulocystica/conglobata nebo forem akné s rizikem trvalého zjizvení), kde prokazatelně selhala jiná léčba.

100ostatní léčiva používaná u nemocí kůže
100.0Ostatní léčiva používaná u nemocí kůže dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
100.1D04AB01lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1.00GM4,15O
0046125LIDOCAIN 10%spr 1×38gmEGIH
100.2D11AFfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1.00GM12,85L/DER,ONK
100.3D11AFfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1.00ML0,01
100.4D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,03%lok.1.00GM28,15P
100.5D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,1%lok.1.00GM30,78P

Tacrolimus předepisuje dermatolog v léčbě atopické dermatitidy (AD) u dospělých (od 16 let věku), kteří trpí středně těžkou a těžkou AD tehdy, když v léčbě nesmí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy (ať už pro plochu nevhodnou k aplikaci kortikosteroidů jako je obličej a šíje, pro nesnášenlivost kortikoterapie nebo pro její neúčinnost). Při vymizení akutních příznaků musí být léčba ukončena.

100.6D11AX15pimecrolimuslok.1.00GM28,15P

Pimecrolimus předepisuje dermatolog v léčbě atopické dermatitidy (AD) u dětí od 2 let věku, kteří trpí mírnou nebo středně těžkou AD tehdy, když v léčbě nesmí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy (ať už pro plochu nevhodnou k aplikaci kortikosteroidů jako je obličej a šíje, pro nesnášenlivost kortikoterapie nebo pro její neúčinnost). Při vymizení akutních příznaků musí být léčba ukončena.

101gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití
101.0Gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedenáLok.1,00BA0,01
101.1G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25.00MG6,44
0078213PIMAFUCINglo vag 3×100mgYEUNL
101.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25.00MG4,02
101.3G01AA10klindamycin (lékové formy krémů)vag.1.00GM10,75P

Vaginální klindamycin předepisuje gynekolog:

a) v léčbě bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) při vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na klindamycin.

101.4G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)vag.1.00DF16,61
101.5G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)vag.5.00GM33,18
101.6G01AA51nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinemvag.1.00DF11,04
101.7G01AF01metronidazolvag.0.50GM3,17
0002430ENTIZOLtbl vag 10×500mgZPFPL
101.8G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.10GM12,39
101.9G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.10GM7,88
0058653CLOTRIMAZOL AL 100tbl vag 6×100mg+aplAPAD
0058654CLOTRIMAZOL AL 200tbl vag 3×200mg+aplAPAD
0062862CANDIBENE 100 MGtbl vag 6×100mgMCKD
0062863CANDIBENE 200 MGtbl vag 3×200mgMCKD
101.10G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.10GM12,49
101.11G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globuli a čípků)vag.0.10GM22,71
101.12G01AF12fenticonazolvag.0.10GM13,13
101.13G01AF20kombinace imidazolových derivátů -mikonazol a metronidazol ( lékové formy vag. tablet)vag.1.00DF6,21
101.14G01AX12ciclopirox (vaginální čípky)vag.1.00DF22,71
101.15G01AX12ciclopirox (vaginální roztok)vag.1.00DF17,20
101.16G01AX12ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)vag.1.00GM3,43
101.17G01AX12ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)vag.1.00GM2,28
102gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití
102.0Gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití dále neuvedenáLok.1,00BA0,01
102.1G01AXjiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)vag.1.00DF6,25
0058170GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSCglo vag 1000×0.6gmVAFCZ
102.2G01AXlaktobacillusvag.1.00DF10,03
102.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1.00DF17,20
102.4G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5.00GM34,39
102.5G01AXnitrofurantoinvag.0.20GM2,92
102.6G01AXsulfathiazolvag.1.00DF6,45
102.7G01AX03polykresulenvag.90.00MG0,37
0041965VAGOTHYLsol 1×50gmPBAPL
102.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.20GM8,74
102.9G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.20GM6,02
102.10G01AX14laktobacilus a estriol - vaginální tabletyvag.1.00DF15,76
102.11G02CC03benzydamin hydrochloridvag.1.00DF7,82
103léčiva zvyšující tonus dělohy
103.0Léčiva zvyšující tonus dělohy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
103.1G02AB01methylergometrinparent.0.20MG17,59
103.2G02AD01dinoprostparent.25.00MG637,05K/P
103.3G02AD02dinoprostonp.o.0.50MG82,11H
103.4G02AD02dinoprostonparent.0.50MG381,01K/P
103.5G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1.00DF752,52K/P
103.6G02AD02dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1.00DF1 086,66K/P
103.7G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1.00DF334,80K/P
0002289PROSTIN E2tbl vag 4×3mgPMBB
103.8G02AD02dinoproston (pesar)vag.1.00DF2 049.94K/P
0058459PROPESSext vag 1×10mgCTUGB
0058460PROPESSext vag 2×10mgCTUGB
103.9G02AD04karboprostparent.0.25MG619,53K/P

Dinoprost, dinoproston, karboprost předepisuje gynekolog u:

1. preindukce porodu při ukončení těhotenství,

2. indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

3. indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

4. v poporodním období při závažné metrorhagii.

0010734PROSTIN 15 M INJ.inj 1×1ml/250rgPMBB
104léčiva snižující tonus dělohy
104.0Léčiva snižující tonus dělohy dále neuvedená dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
104.1G02CAhexoprenalinp.o.1.50MG9,89P
0075173GYNIPRAL 0.5 MGpor tbl nob20×0.5mgNYCA
104.2G02CA|hexoprenalinparent.25.00RG|33,96U/P

Hexoprenalin, ritodrin a fenoterol předepisuje gynekolog - parenterální formu při zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, léčbě porodní dystokie, intrapartální akutní tokolýze; p.o. formu pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

0046293GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ.INF.inf cnc sol 5×5mlNYCA
104.3G02CX01atosiban infuseparent.1.00DF2 382.26H
104.4G02CX01atosiban injekceparent.1.00DF798,45H
105inhibitory prolaktinu
105.0Inhibitory prolaktinu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
105.1G02CBterguridp.o.1.00MG5,55
0014835MYSALFON IVAXportblflm30×0.5mg bIXPCZ
0031545MYSALFON IVAXportblflm30×0.5mg sIXPCZ
105.2G02CB01bromokriptinp.o.5.00MG10.61
105.3G02CB03kabergolinp.o.70.00RG17,73P

Kabergolin je indikován při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků s obsahem bromokriptinu) u nemocných s prolaktin secernujícími adenomy hypofýzy a s hyperprolaktinémií jiného původu, u nemocných s akromegalií reagující na léčbu dopaminergními agonisty a u žen v indikacích vyžadujících zástavu laktace.

Za nedostatečnou účinnost léčiv ze skupiny dopaminergních agonistů se považuje:

a) neschopnost navodit klinickou remisi potíží, tj. u žen obnovu menstruačního krvácení a zástavu galaktorey, případně u žen přejících si otěhotnět obnovu ovulačních cyklů, u mužů potenci,

b) neschopnost zabránit růstu prolaktin secernujícího adenomu a u makroadenomů neschopnost zmenšit jeho objem,

c) v indikaci zástava laktace při nedosažení této zástavy obvyklým dávkováním.

105.4G02CB04quinagolidp.o.75.00RG17,73P

Quinagolid předepisuje endokrinolog v další linii při léčbě hyperprolaktinemie po vyčerpání možností jinými dostupnými léčivými přípravky a postupy, kdy nelze postupovat jinak, (např. podávat tergurid či lisurid apod. ) pro selhání účinku nebo jestliže jejich použití není možné nebo pro jejich prokazatelnou intoleranci.

106mužské pohlavní hormony
106.0Mužské pohlavní hormony dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
106.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM21,40L/END,ONK,GYN, SEX,URN
106.2G03BA03testosteronparent.18.00MG8.05L/END,ONK,GYN, SEX,URN
0000373AGOVIRIN-DEPOTinj 5×2 ml/50 mgBTASK
106.3G03BA03testosteron lékové formy gelutransderm.50.00MG21,40L/END,ONK,GYN, SEX
106.4G03BB01mesterolonp.o.50.00MG19,59L/END,ONK,GYN, SEX,URN
107ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
107.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
107.1G03CA03estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,89P
107.2G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00DF4,09P

Estradiol v p.o. lékové formě předepisuje gynekolog nebo endokrinolog:

a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,

b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

107.3G03CA04estriolp.o.1.00DF3,65
0009497OVESTIN 1 MGtbl 30×1mgORGNL
108ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace
108.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
108.1G03CA03estradiolParent.1.00MG4,31
0000364AGOFOLLINinj sol 5×1ml/5mgBTASK
0000365AGOFOLLIN-DEPOTinj 1×2ml/10mgBTASK
108.2G03CA03estradiolvag.25.00RG7,65
108.3G03CA03estradiol (léková forma nosní spray)inhal.300.00RG4,89P
108.4G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1.50MG4,89P
108.5G03CA03estradiol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.20MG2,40
108.6G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,89P
108.7G03CA03estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,09P
0011701ESTRAPATCH 40 MCG/24 HODINdrm emp tdr 4×40mcgPFGF
0011702ESTRAPATCH 40 MCG/24 HODINdrm emp tdr 4×40mcgPFHF
0047045ESTRAHEXAL 25drm emp tdr 6×2mgHHOD
108.8G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,89P
108.9G03CA03estradiol implantátparent.1.00DF879,57P

Estradiol v transd., parent. (implantát) a inhal. lékové formě předepisuje gynekolog nebo endokrinolog:

a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,

b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

108.10G03CA03estradiol valeratparent.1.00MG2,32
108.11G03CA04estriolparent.2.00MG4,20
108.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.20MG1,47
108.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.20MG2,09
108.14G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.20MG0,91
109ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
109.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
109.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5.00MG2,87L/GYN,URN,END, INT,SEX
109.2G03DA03hydroxyprogesteronparent.10.00MG1,72L/GYN,URN,SEX
109.3G03DA04progesteronp.o.0.30GM15,25L/GYN,URN,END, INT,SEX
109.4G03DA04progesteronparent.5.00MG1.03L/GYN,URN,SEX
0002094AGOLUTINinj 5×2ml/60mgBTASK
109.5G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5.00MG3,76L/GYN,URN,SEX
109.6G03DA04progesteronvag.45MG15,25L/GYN,URN,END, INT,SEX
109.7G03DB01dydrogesteronp.o.10.00MG5,08L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.8G03DC02norethisteronp.o.5.00MG2,75L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.9G03DC03lynestrenolp.o.5.00MG2,75L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.10G03DC05tibolonp.o.2.50MG4,40
110kombinace ženských pohlavních hormonů
110.0Kombinace ženských pohlavních hormonů dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
110.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1.00DF22.18L/GYN,END,SEX
0000464FOLIVIRINinj 5×2mlBTASK
110.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1.00DF71,66L/GYN,END,SEX
110.3G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinacetransd.1.00DF4,40
110.4G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1.00DF4,40
110.5G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1.00DF4,40
110.6G03FA12medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem do 1 mg estrogenu včetněp.o.1.00DF4,40
110.7G03FA12medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem nad 1 mg estrogenup.o.1.00DF4,40
110.8G03FA14dydrogesteron a estradiol, fixní kombinacep.o.1.00DF4,40
110.9G03FA15dienogest a estradiol, fixní kombinacep.o.1.00DF4,40
110.10G03FA17drospirenon a estrogenp.o.1.00DF4,40
110.11G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1.00DF4,40
110.12G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1.00DF4,40
110.13G03FB06medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1.00DF4,40
110.14G03FB08dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinacep.o.1.00DF4,40
110.15G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinacep.o.1.00DF4,40
110.16G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1.00DF4,40
110.17G03HB01cyproteron/estradiolp.o.1.00DF4,40
111gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
111.0Gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
111.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250.00U24,03L/GYN,END,PED, SEX
111.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250.00U8,37L/GYN,END,PED, SEX
111.3G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)parent.250.00U11,71L/GYN,END,PED, SEX
111.4G03GA08rekombinantní choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250.00U18.17L/GYN,END,PED, SEX
111.5G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75.00U285,48O/P
0012979MENOGONinj sic 10+10×solv.FEID
0015203MERIONAL 75 M.J.inj pso Iqf 1×75utISRCZ
0015204MERIONAL 75 M.J.inj pso Iqf 10×75utISRCZ
111.6G03GA02gonadotrofin lidský vysoce čištěnýparent.75.00U553.02O/P

Gonadotropin lidský předepisuje specialista v léčbě neplodnosti u žen s prokázaným hypopituitarismem, u kterých selhala jiná léčba (např. klomifenem) nebo u mužů v léčbě Oligospermie doprovázející hypopituitarismus.

V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.7G03GA04urofollitrofinparent.75.00U345,29O/P
0015006FOSTIMON 75 M.J.inj pso Iqf1×75ut+sISRCZ
0015007FOSTIMON 75 M.J.injpsolqf10×75ut+sISRCZ
111.8G03GA04urofollitrofin vysoce čištěnýparent.75.00U477,69O/P

Urofolitropin je indikovaný v léčbě neplodnosti u pacientek s polycystickým ovariálním syndromem s vysokým LH/FSH poměrem, kde selhala léčba klomifenem.

V kombinaci s lidským choriovým gonadotrofinem ke stimulaci vývoje mnoha oocytů u ovulujících žen léčených metodou asistované reprodukce.

V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.9G03GA05folitrofin alfaparent.75.00U583.57O/P
111.10G03GA06folitrofin betaparent.75.00U583.57O/P

Folitropin alfa a folitropin beta jsou předepisovány v rámci asistované reprodukce lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.11G03GA07lutropin alfa (rekombinantní lidský luteinizační hormon)parent.75.00U583.57O/P

Lutropin alfa je indikovaný u žen s vážnou nedostatečností endogenní produkce LH, u kterých nelze ze zdravotních důvodů použít menotropin (lidský menopauzální gonadotropin G03GA02) nebo urofolitropin (G03GA04). V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.12G03GB02klomifenp.o.9.00MG1,19L/GYN,END,SEX,URN
112ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
112.0Ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
112.1G03HA01cyproteronparent.0.10GM114,59L/PSY,SEX, URN
0023342ANDROCUR DEPOTinj sol 3×3ml/300mgSAGD
112.2G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM162,43
112.3G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM47.48
0003783ANDROCUR-50tbl 50×50mgSAGD
0032094CYPROPLEXpor tbl nob 30×50mgPHMNL
0059354ANDROCUR 100tbl obd 50×100mgSUEF
113jiná urologika včetně spasmolytik
113.0Jiná urologika včetně spasmolytik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
113.1G04BD04oxybutyninp.o.15.00MG11,40L/URN,GYN,SEX GER, PED
113.2G04BD04oxybutynintransd.1DF36,36L/URN,GYN,SEX GER, PED
113.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15.00MG11,43L/URN,GYN,SEX, PED, GER
0066819MICTONETTENdrg 50×5mgAPGD
0066820MICTONETTENdrg 100×5mgAPGD
0092255MICTONETTENdrg 30×5mgAPGD
113.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15.00MG5.36L/URN,GYN,SEX, GER
0092254MICTONORMdrg 30×15mgAPGD
113.5G04BD07tolterodinp.o.4MG33,00P

Tolterodin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro závažné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více za 24 hodin, z toho minimálně 1 mikce za noc, nejméně 1 episoda urgence, nebo 1 episoda inkontinence za 24 hodin) či urgentní inkontinencí bez polakisurií. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky: pokud je frekvence inkontinetních nebo urgentních episod snížena o více než 50 %, nebo frekvence mikcí o více než 20%, lze terapii tolterodinem dále indikovat.

113.6G04BD09trospium chloridp.o.40.00MG11,57
0017161SPASMED 5por tbl nob 50×5mgPMPCZ
0017162SPASMED 15por tbl flm 30×15mgPMPCZ
113.7G04BD08solifenacinp.o.1DF33.00P

Solifenacin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurie.

Po 3 měsících terapie solifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze 1 tbl denně.

113.8G04BD10darifenacinp.o.1DF33.00P

Darifenacin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurií.

Po 3 měsících terapie darifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze 1 tbl denně.

114léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa
114.0Léčiva používaná při benigní hyperplazii prostaty a ostatních gynekologika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
114.1C02CA04doxazosinp.o.4.00MG9,06P
114.2G04CA01alfuzosinp.o.10MG10,20P
114.3G04CA02tamsulosinp.o.0.40MG10,20P
0022728TAMSULOSIN HCL-TEVA 0.4 MGporcps rdr 30×0.4mgSBVNL
0022733TAMSULOSIN HCL-TEVA 0.4 MGporcps rdr100×0.4mgSBVNL
0023536TAMSULOSIN HCL ACTAVIS 0.4MGporcpsrdr30×0.4mgSBVNL
114.4G04CA03terazosinp.o.5.00MG9,06P

Alfa-adrenergní blokátory (doxazosin, alfuzosin, tamsulosin a terazosin) předepisuje urolog a na jeho doporučení po dobu 6 měsíců praktický lékař v léčbě benigní hyperplazie prostaty. Pokračování léčby těmito léčivými přípravky je možné na základě kontroly účinnosti léčby, kterou provádí urolog vždy po 6 měsících.

114.5G04CB01finasteridp.o.5.00MG12,52L/URN
0106079FINASTERID ACTAVIS 5 MGpor tbl flm 30×5mgAHFIS
114.6G04CX01extrakt Pyg. africanump.o.2.00DF6,45P
114.7G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně)p.o.1.00DF6,45P
114.8G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně)p.o.2.00DF6,45P

Fytopreparáty (serenoa repens a pygeum africanum) předepisuje urolog pouze jako monoterapii v léčbě benigní hyperplazie prostaty; nejsou hrazeny z pvzp v kombinační léčbě s léčivými přípravky skupiny alfa-adrenergních blokátorů a/ nebo skupiny inhibitorů 5-alfa reduktázy.

114.9G04CX03mepartricinp.o.150.00KU12,52L/URN
115ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému
115.0Ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
115.1G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)p.o.4.00DF17.19
0060046BLEMAREN Ntbl eff 80EPFD
115.2G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)p.o.10.00GM6,43
116hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
116.0Hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
116.1H01AC01somatropinparent.2.00U485,90L/J5
0025169GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)inj pso Iqf 5×36utPMBB
0066752GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)inj pso Iqf 5×36utPHAS
117hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
117.0Hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
117.1H01BA02desmopresinparent.4.00RG80,54O
117.2H01BA02desmopresin (nosní kapky)lok.25.00RG23,00
117.3H01BA02desmopresin (nosní spray)lok.25.00RG56,40
117.4H01BA02desmopresin (pevné lékové formy)p.o.400.00RG114,99P
0042452MINIRIN 0.2 MG TABLETYpor tbl nob30×0.2mgFEGS
117.5H01BA02desmopresin, perorální lyofilizátp.o.240.00RG114,99P

Desmopresin v tabletách a sublinguálních tabletách je předepisován u nemocných s diabetes insipidus a s nykturií tam, kde není možná aplikace desmopresinu intranasálně vzhledem k závažnému postižení nosní sliznice, v případě těžkého postižení zraku nemocného nebo tam, kde potřebná dávka biologicky dostupného desmopresinu je nižší, než jakou dovoluje desmopresin ve formě spray.

117.6H01BA04terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.1.00MG281,54H
117.7H01BA04terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG238.25H
117.8H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15.00U48,08H
117.9H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)parent.15.00U21,46H
117.10H01BB03karbetocinparent.100,00RG21,46H
118hormony hypotalamu a jejich analoga
118.0Hormon hypotalamu a jejich analoga dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
118.1H01AX01pegvisomantparent.10.00MG2 136,90O/P

Pegvisomant předepisuje endokrinolog v léčbě nemocných s akromegalií jako lék další volby u pacientů, kteří nedosáhli normalizace hormonální aktivity akromegalie jinými léčebnými způsoby a jejich kombinací, tj. léčbou chirurgickou, radiační a medikamentózní dopaminergními agonisty a somatostatinovými analogy. Pegvisomant předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

118.2H01CA02nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)lok.0.40MG126.93P
118.3H01CA02nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)lok.0.40MG97.49P

Nafarelin předepisuje gynekolog a endokrinolog v léčbě:

a) těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

b) těžké formy myomatózy vyžadující předoperační redukci nálezu,

c) pubertas praecox při nesnášenlivosti depotních preparátů.

V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

118.4H01CB01somatostatinparent.6.00MG6 997,71B/P

Somatostatin je předepisován v další linii po vyčerpání dostupných léčebných prostředků a postupů v :

a) symptomatické léčbě akutních příznaků spjatých se sekrečními tumory, jako jsou karcinoid, VIPomy apod.

b) paliativní léčbě hyperinsulinemie, kde selhává diazoxid.

c) léčbě těžkého gastrointestinálního krvácení z peptických vředů, hemoragické gastropatie a jícnových varixů

d) léčbě pankreatických, biliárních a enterálních pištěli.

V indikacích, kde není akutně ohrožen život pacienta, je nutno doložit, že méně nákladné prostředky selhaly.

0066824SOMATOSTATIN-UCB 3 MGinf pso Iqf 1×3mgUCBB
118.5H01CB02oktreotidparent.1.00MG3 568.00H
118.6H01CB02oktreotid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 10 mgparent.357.00RG814,60O/P
118.7H01CB02oktreotid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 20 mgparent.714.00RG968,98O/P
118.8H01CB02oktreotid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 30 mgparent.1 072.00RG1 142,50O/P

Depotní oktreotid je předepisován:.

a) K léčbě akromegalie a hypofyzárních adenomů se sekrecí tyrotropinu (TSH), které zůstávají hormonálně aktivní po neurochirurgické a (nebo) radiační léčbě (v mezidobí mezi ozářením hypofyzárního adenomu a účinkem tohoto ozáření), není-li operační resp. radiační léčba možná a jako příprava komplikovaných stavů nemocných s akromegalií před operací, pokud nemocní na léčbu příznivě reagují. .

b) K symptomatické léčbě neuroendokrinních sekrečních tumorů, pokud jsou na přípravek citlivé.

c) K léčbě jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami.

118.9H01CB03lantreotid s obsahem 120mgparent.4.29MG1 311,48O/P
118.10H01CB03lantreotid s obsahem 30mgparent.2.14MG1 142,50O/P
118.11H01CB03lantreotid s obsahem 60mgparent.2.14MG968,98O/P
118.12H01CB03lantreotid s obsahem 90mgparent.3.21MG1 142,50O/P

Lanreotid je předepisován:

a) K léčbě akromegalie a hypofyzárních adenomů se sekrecí tyrotropinu (TSH), které zůstávají hormonálně aktivní po neurochirurgické a (nebo) radiační léčbě (v mezidobí mezi ozářením hypofyzárního adenomu a účinkem tohoto ozáření), není-li operační resp. radiační léčba možná a jako příprava komplikovaných stavů nemocných s akromegalií před operací, pokud nemocní na léčbu příznivě reagují. .

b) K symptomatické léčbě neuroendokrinních sekrečních tumorů, pokud jsou na přípravek citlivé.

c) K léčbě jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami.

118.13H01CC01ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu )parent.0.25MG1 040,12O/P
118.14H01CC02cetrorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuliparent.0.25MG1 040,12O/P
118.15H01CC02cetrorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuliparent.0.25MG433,32O/P

Ganirelix a cetrorelix jsou v rámci asistované reprodukce předepisovány lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

119kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
119.0Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
119.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.10MG4,65
119.2H02AB01betamethasonp.o.1.50MG3,34
119.3H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.50MG8,10
119.4H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.50MG3,34
119.5H02AB07prednisonp.o.10.00MG2,85
0000269PREDNISON 5 LÉČIVAtbl 20×5mgZEHCZ
0002963PREDNISON 20 LÉČIVAtbl 20×20mg-blistrZEHCZ
119.6H02AB08triamcinolonp.o.7.50MG2,68
119.7H02AB09hydrokortisonp.o.30.00MG6,78
0076205HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARMpor tbl nob 20×10mgVJPD
120kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace
120.0Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedenéostatní cesty aplikace1,00BA0,01
120.1H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.40MG3,21O
0078257DIPROPHOSinj 5×1mlSCHF
120.2H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.50MG23,94O
120.3H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.50MG1,52O
0001673DEXAMEDinj 100×2ml/8mgMOECY
0084090DEXAMEDinj 10×2ml/8mgMOECY
120.4H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20.00MG21,600
120.5H02AB04methylprednisolon (od 500 mg v jedné ampuli)parent.20.00MG11,140
120.6H02AB04methylprednisolon (nad 80 do 450 mg v jedné ampuli včetně)parent.20.00MG16,220
120.7H02AB07Prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10.00MG16,91
120.8H02AB07prednison (nad 10 do 30 mg včetně)p.rect.10.00MG7,97
120.9H02AB07Prednison (nad 30 mg)p.rect.10.00MG4,49
120.10H02AB08triamcinolonparent.7.50MG13,330
120.11H02AB09hydrokortisonparent.30.00MG14,050
0000484HYDROCORTISON ICNinj sic 1×100mgICNCZ
121hormony štítné žlázy a jódová terapie
121.0 Hormony štítné žlázy a jódová terapie dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
121.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1.00DF2,07
0061160JODTHYROXtbl 50MECD
121.2H03AA01levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG1,82
0069189EUTHYROX 50tbl 100×50rgMECD
121.3H03AA01levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,07
0069191EUTHYROX 150tbl 100×150rgMECD
121.4H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,32
97186EUTHYROX 100tbl 100×100rgMECD
0097186EUTHYROX 100tbl 100×100rgMECD
121.5H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1.00DF1,65
0003875THYREOTOMtbl 60×50rgBCE D
121.6H03CAjódová terapiep.o.200.00RG1,72
0061158JODID 100tbl 100MECD
122Tyreostatika
122.0Tyreostatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
122.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.10GM6,74
0014914PROPYCIL 50por tblnob100×50mgHPBD
122.2H03BB01karbimazolp.o.15.00MG2,86
0000066CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMAtbl 100×5mgZEHSK
122.3H03BB02thiamazolp.o.10.00MG2,77
122.4H03BB02thiamazolparent.10.00MG4,40H
123glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva
123.0Glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
123.1H04AA01glukagonparent.1.00MG395,44L/DIA
123.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1.00MG824.02L/DIA
0083741GLUCAGEN 1 MG HYPOKITinj sic 1mg+sol+stŘNOODK
123.3H05AA02teriparatidparent.20.00RG312,79P

Teriparatid je předepisován po schválení Indikační komisí v léčbě pacientů:

1) s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající, spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) menší nebo rovné -2,8 SD.

2) s vícečetnými (tj. 2 a více) zlomeninami obratlových těl a současně s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) -3,0 SD.

Léčba teriparatidem je časově omezena na 18 měsíců.

Teriparatid předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

123.4H05AA03parathormonparent.100,00RG208,43P

Parathormon je předepisován po schválení Indikační komisí v léčbě pacientů:

1) s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající, spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) menší nebo rovné -2,8 SD.

2) s vícečetnými (tj. 2 a více) zlomeninami obratlových těl a současně s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) -3,0 SD.

Léčba parathormonem je časově omezena na 24 měsíců.

Parathormon předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

123.4H05BA01kalcitonin (lososí)parent.100.00U107,33L/INT,ORT, END,GER
123.5H05BA01kalcitonin (lososí)inhal.200.00U33,18P

Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii. Po 3 měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

123.6H05BX01cinacalcet do 30 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG460,74P
123.7H05BX01cinacalcet nad 30 mg do 60 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG389,68P
123.8H05BX01cinacalcet nad 60 mg do 90 mg v jedné tabletěp.o.60.00MG373,10P

Cinacalcet předepisuje lékař endokrinologického nebo dialyzačního pracoviště u :

1) závažných forem sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných pacientů s pokročilým onemocněním ledvin (PTH vyšší než 450 pg/ml a kalcio-fosfátový součin vyšší než 4,4 mmol/l) po vyčerpání ostatních terapeutických možností

2) nekontrolovatelné hyperparatyreózy při nemožnosti operativního řešení

3) hyperkalcémie u pacientů s karcinomem příštítných tělísek.

124ostatní léčiva ze skupiny hormonů
124.0Ostatní léčiva ze skupiny hormonů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
124.1H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.50MG5,07
124.2H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.50MG3,53
86606MEDROL 16 MGpor tblnob50×16mg-bPMBB
125tetracyklinová a amfenikolová antibiotika
125.0Tetracyklinová a amfenikolová antibiotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
125.1J01AA02doxycyklinp.o.0.10GM3,67
0004013DOXYBENE 200 MG TABLETYpor tbl nob10×200mgMCKD
0047719DOXYCYCLIN AL 100tbl 20×100mgAPAD
0097654DOXYBENE 100MGcps 10×100mgMCKD
125.2J01AA02doxycyklinparent.0.10GM89,21K
125.3J01AA08minocyklinp.o.0.20GM7,66
125.4J01AA12tigecyklinparent.100,00MG3 122,00U/ATB
125.5J01AAdoxycyklin v kombinaci s ambroxolemp.o.1.00DF6,03
125.6J01BA01chloramfenikolp.o.3.00GM25,29
125.7J01BA01chloramfenikolparent.3.00GM261,85K
126peniciliny se širokým spektrem, perorální podání
126.0Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
126.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM13,81
126.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM16,81
126.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1 tabletě včetněp.o.1.00GM8,14
0017629AMOXIHEXAL 500tbl obd 20×500mgSFSD
0032557OSPAMOX 500 MGpor tbl flm14×500mgSZKA
0044338AMOXIHEXAL 500tbl obd 20×500mgHHCD
126.4J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 gm v 1tabletěp.o.1.00GM7,96
0017623AMOXIHEXAL 1000tbl obd 10×1000mgSFSD
0017624AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20×1000mgSFSD
0017630AMOXIHEXAL 750tbl obd 10×750mgSFSD
0017631AMOXIHEXAL 750tbl obd 20×750mgSFSD
0032559OSPAMOX 1000 MGpor tblflm14×1000mgSZKA
0044339AMOXIHEXAL 750tbl obd 10×750mgHHCD
0044340AMOXIHEXAL 750tbl obd 20×750mgHHCD
0044342AMOXIHEXAL 1000tbl obd 10×1000mgHHCD
0044343AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20×1000mgHHCD
126.5J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)p.o.1.00GM7,01
0017620AMOXIHEXALplv sus 1×100mlSFSD
0044345AMOXIHEXALplv sus 1×100mlAAGD
126.6J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)p.o.1.00GM8,79
0017626AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12×1000mgSFSD
0017627AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24×1000mgSFSD
0017633AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12×750mgSFSD
0017634AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24×750mgSFSD
0044333AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12×750mgHHCD
0044334AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24×750mgHHCD
0044335AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12×1000mgHHCD
0044336AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24×1000mgHHCD
127peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace
127.0Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
127.1J01CA01ampicilinparent.2.00GM42,76K
0086197AMPICILIN 0.5 BIOTIKAinj sic 50×500mgBTASK
127.2J01CR01ampicilin a enzymový inhibitorparent.2.00GM142,64U/ATB
127.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1.00GM95.22U/ATB
127.4J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15.00GM1 519.94U/ATB
127.5J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14.00GM1 636.92U/ATB
128peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
128.0Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
128.1J01CE02fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)p.o.2.00GM16,62
0045996OSPEN 500por tblflm30×500kuSZKA
128.2J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)p.o.2.00GM17,16
0092434V-PENICILIN 0.4 MEGA BIOTIKApor tbl nob30x400kuBTASK
128.3J01CE02fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)p.o.2.00GM14,66
0001881PENBENE 1 000 000tbl obd 21×1muMCKD
0045998OSPEN 1500por tblflm30×1500kuSZKA
0049513PENBENE 1 000 000tbl obd 30×1muMCKD
0057778PENBENE 1 500 000tbl obd 21MCKD
0065356PENBENE 1 000 000tbl obd 12×1muMCKD
128.4J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)p.o.2.00GM68,40
128.5J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)p.o.2.00GM25,70
128.6J01CE06penamecilinp.o.1.05GM13,84
0056442PENCLENtbl 30×350mg-bliZEHSK
128.7J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilinp.o.2.00GM17,47
0049549OSPEN 400sir 1×150mlSZKA
129peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace
129.0Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
129.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.60GM118,54K
129.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.60GM47,95K
129.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2.00MU69,03K
129.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2.00MU25,11K
0001764RETARPEN 2.4 M.U.I.inj sic 50×2.4muSZKA
129.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2.00MU77,77K
129.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2.00MU38,67K
0001102PROKAIN PENICILIN G 1.5 BIOTIKAinj sic 10×1.5muBTASK
129.7J01CE30kombinaceparent.0.50DF10,08K
130peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
130.0Peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
130.1J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM30.57
0002677OXACILIN 250 LÉČIVAcps 60×250mgZEHCZ
130.2J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM39,07
130.3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.00GM20,16
130.4J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 1 g v 1 tabletě)p.o.1.00GM13,05
130.5J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)p.o.1.00GM18,37
130.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg do 1 g v 1 tabletě včetně)p.o.1.00GM17,24
130.7J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1.00GM33,09
130.8J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1.00GM25,06
0032366AMOXICILLIN-RATIOPH.COMP.312 MGpor plv sus 1×100mlMCKD
0096416AMOKSIKLAV FORTEplv sus 1×100mlLEKSLO
130.9J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.50GM51,59
130.10J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.50GM67,59
131jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
131.0Jiná betalaktámová antibiotika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
131.1J01DB01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM29,36
0066357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12×1000mgSZKA
131.2J01DB01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM38,63
131.3J01DC02cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1.00GM68,59
131.4J01DC02cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM131,64
131.5J01DC04cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.50GM56,15
0016450VERCEF 250 MGcps 3×7=21 bliIRIIRL
0042254VERCEF 250 MGcps(7×3))×250mg bliCKBH
0049116VERCEF 250 MGcps(3×7)×250mg bliVUMSK
131.6J01DC04cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)p.o.1.50GM52,58
0016446VERCEF 500 MGcps 7×3 bliIRIIRL
0042248VERCEF 500 MGcps(7×3)×500mg bliCKBH
0049124VERCEF 500 MGcps(3×7)×500mg bliVUMSK
131.7J01DC04cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.50GM82,09
131.8J01DC04cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.50GM68,61
131.9J01DB05Cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2.00GM29,36
131.10J01DB05Cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM39,99
131.11J01DD08Cefiximp.o.0.40GM88,93ATB
131.12J01DC10cefprozil (pevné lékové formy)p.o.1.00GM77,16
131.13J01DC10cefprozil (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM111,89
132jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace
132.0Jiná betalaktamová antibiotika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
132.1J01CF04oxacilinparent.2.00GM93,63K
132.2J01DD62cefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2.00GM387,99U/ATB
132.3J01DB03cefalotinparent.4.00GM120.61U/ATB
132.4J01DB04cefazolinparent.3.00GM111,41U/ATB
0084018CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 50×1gmLPAF
132.5J01DC02Cefuroximparent.4.00GM270,25U/ATB
0064833AXETINE 1.5GMinj sic 100×1.5gmMOECY
132.6J01DD01cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuliparent.6.00GM397,83U/ATB
0083050SEFOTAK 1 Ginj plv sol 1×1gmICZCZ
132.7J01DD01cefotaxim nad 1 g v jedné ampuliparent.6.00GM430,56U/ATB
132.8J01DD02ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuliparent.6.00GM1 696,77U/ATB
132.9J01DD02ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuliparent.6.00GM1 618,19U/ATB
0076353FORTUM 1 Ginj plv sol 1×1gmGWEI
0076354FORTUM 2 Ginj plv sol 1×2gmGWEI
132.10J01DD04ceftriaxonparent.2.00GM471,31ambulantně: K/P ústavně: U/ATB

Ceftriaxon v ambulantní péči předepisuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog k:

a) léčbě Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

b) léčbě nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

c) v druhé volbě léčby syfilis po vyčerpání možností standardní léčby penicilinem

132.11J01DE01cefepimparent.4.00GM1 412,20U/ATB
132.12J01DD12cefoperazonparent.6.00GM1 267,56U/ATB
132.13J01DF01aztreonamparent.4.00GM1 608,24U/ATB
132.14J01DH03ertapenemparent.1.00GM1 603,36U/ATB
132.15J01DH02meropenemparent.2.00GM1 946,10U/ATB
132.16J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2.00GM2 118,56U/ATB
0014583TIENAM I.V.500 MGinf plv sol 5LMKF
133sulfonamidy a trimetoprim
133.0Sulfonamidy a trimetoprim dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
133.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.40GM10,76
0089812TRIPRIM 100MGtbl 10×100mgMCKD
0089813TRIPRIM 100MGtbl 20×100mgMCKD
133.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.40GM8,25
0089815TRIPRIM 200MGtbl 10×200mgMCKD
0089816TRIPRIM 200MGtbl 20×200mgMCKD
133.3J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM124,16K
133.4J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM6,25
0075022COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 10×960mgAPAD
0075023COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 20×960mgAPAD
133.5J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM16,67
133.6J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM21,88
134makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy
134.0Makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
134.1J01FA01erythromycinparent.1.00GM701,21K
134.2J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1.00GM18,66
134.3J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM32,93
0055585MEROMYCINplv sus 1×100mlMCKD
134.4J01FA02spiramycinp.o.3.00GM37,60
134.5J01FA02spiramycinparent.4.50MU612,82K
0017129ROVAMYCINE PLV.PRO INF.1.5 MIUplv inf 1×1.5muAVMF
134.6J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM34,01
134.7J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM27,79
0010855ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm10×150mgMCKD
0010857ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm14×150mgMCKD
0010875ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MGpor tbl flm10×300mgMCKD
134.8J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.50GM25,32
0003637CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 500MGpor tbl flm14×500mgSZKA
0030091CLARITHROMYCIN - TEVA 250 MGpor tbl flm14×250mgBERGB
0030105CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MGpor tbl flm14×500mgBERGB
0047828CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250MGpor tbl flm14×250mgSZKA
0048252CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 500MGpor tbl flm14×500mgMCKD
0048440CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250MGpor tbl flm14×250mgMCKD
134.9J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM42,11
134.10J01FA09klaritromycinparent.1.00GM643,67K
134.11J01FA10azithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.30GM39,40
0102579AZITHROMYCIN-RATIOPHARM 500MGpor tbl flm 3×500mgMCKD
134.12J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM70,18
134.13J01FA10azitromycinparent.0.50GM406,85K
0014951SUMAMED 500 MG INFUZEinf plv sol5×500mgPVLCZ
134.14J01FG02quinupristin v kombinaci s dalfopristinemparent1.00DF2 364,70U/ATB
135linkosamidová antibiotika
135.0Linkosamidová antibiotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
135.1J01FF01klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)parent.1.80GM447,51U/ATB
135.2J01FF01klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)parent.1.80GM406,53U/ATB
135.3J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.20GM37,03
135.4J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.20GM114,08
135.5J01FF02linkomycinparent.1.80GM55,94U/ATB
0097565NELORENinj 10×2ml/600mgLEKSLO
135.6J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.80GM26,60ATB
135.7J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.80GM141,27ATB
136aminoglykosidová antibiotika
136.0Aminoglykosidová antibiotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
136.1J01GA01streptomycinparent.1.00GM90,82
0013797STREPTOMYCIN 1GMplv sol 10×1gm/lahvBAKBG
136.2J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM42,84U/ATB
136.3J01GB01tobramycin (léková forma - inhalační roztok)inhal.0.60GM2 497,50P

Tobramycin v inhalační formě je indikován u pacientů s cystickou fibrózou infikovaných Pseudomonas aeruginosa, starších 6-ti let.

136.4J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM22,50U/ATB
136.5J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,15U/ATB
136.6J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k impiantaci)imp.1.00DF148,61U/ATB
136.7J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130.00MG2 290,74U/ATB
136.8J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM25,79U/ATB
0096414GENTAMICIN LEK 80MG/2MLinj 10×2 ml/80 mgLEKSLO
136.9J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00GM651,76U/ATB
136.10J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1.00GM315,59U/ATB
136.11J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM508,13U/ATB
136.12J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM297,66U/ATB
137chinolonová chemoterapeutika
137.0Chinolonová chemoterapeutika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
137.1J01MA01ofloxacinp.o.0.40GM14,52
137.2J01MA01ofloxacinparent.0.40GM207,41U/ATB
137.3J01MA02ciprofloxacinp.o.1.00GM14,52
137.4J01MA02ciprofloxacin - infúzeparent.0.50GM207,41U/ATB
0015651CIPLOX INFÚZNÍ ROZTOKinfsol1×100ml-plastSDDCZ
0056830CIPLOXinf 1×100ml(plast)CIAIND
137.5J01MA02ciprofloxacin - injekceparent.0.50GM182,60U/ATB
0096040CIPRINOL 100MGZ10MLinf 5×10ml/100mgKRKSLO
137.6J01MA03Pefloxacinp.o.0.80GM14,52
137.7J01MA03Pefloxacinparent.0.80GM91,14U/ATB
0094155ABAKTALinj 10×5ml/400mgLEKSLO
137.8J01MA06norfloxacinp.o.0.80GM14,52
0001660NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MGpor tblflm 20×400mgMCKD
0042549NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MGpor tblflm 14×400mgMCKD
0044091GYRABLOCK 400portblflm 1000×400mgMOECY
137.9J01MA12levofloxacinparent0.25GM207,31U/ATB
137.10J01MA12levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.25GM73,30U/ATB
137.11J01MA12levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletěp.o.0.25GM58,64U/ATB
137.12J01MA14moxifloxacinp.o.0.40GM58,64U/ATB
138ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik
138.0Ostatní antibiotika či chemoterapeutika včetně močových chemoterapeutik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
138.1J01XA01vankomycinparent.2.00GM1 266.40U/ATB
0092290EDICIN 1GMinj plv sol 1×1gmLEKSLO
138.2J01XA02teikoplaninparent.0.40GM1 708,00U/ATB
138.3J01XB01kolistinp.o.3.00MU41,85U/ATB
138.4J01XB01kolistinparent.3.00MU248,30P

Kolistin lze předepsat na doporučení specializovaného pracoviště k inhalační léčbě u nemocných s cystickou fibrózou. V ostatních indikacích podléhá jeho použití schválení antibiotického střediska.

138.5J01XX08linezolidp.o.1.20GM3 215,26U/ATB
138.6J01XX08linezolidparent1.20GM3 765,90U/ATB
139imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky
139.0Imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
139.1G01AX05nifuratelp.o.0.60GM12,22
139.2J01XD01metronidazolp.o.2.00GM12,68
0002427ENTIZOLtbl 20×250mgZPFPL
139.3J01XD01metronidazolp.rect.2.00GM8,17
139.4J01XD01metronidazolparent.1.50GM166,28U
0081678METRONIDAZOL-SERAGinf sol 1×100mlSWSD
139.5J01XD03ornidazolp.o.1.50GM21,50
139.6J01XD03ornidazolparent.1.00GM49,30U
139.7J01XE01nitrofurantoinp.o.0.20GM3,52
0015700FURANTOIN LÉČIVApor tbl ent20×100mgZEHCZ
140antimykotika pro systémové užití
140.0Antimykotika pro systémové užití dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
140.1D01BA02terbinafinp.o.0.25GM30,78L/DER
0017653TERBIHEXAL 250por tblnob28×250 mgHEDDK
0048575MYCODEKANpor tbl nob14×250mgIXPCZ
0102506TERBINAFIN ACTAVIS 250 MGpor tbl nob 28×250mgAHFIS
0102518TERBINAFIN ACTAVIS 250 MGpor tbl nob 28×250mgASZM
0106144TERFIMED 250por tbl nob 14×250mgXLAE
0106145TERFIMED 250por tbl nob 28×250mgXLAE
140.2J02AA01amfotericinparent.35.00MG271,77U
0057548AMPHOTERICIN B SQUIBBinj sic 1×50mgBMJF
140.3J02AA01amfotericin na tukových nosičíchparent.35.00MG1 230,63U/ATB
140.4J02AB02ketokonazolp.o.0.20GM14,66
140.5J02AC01flukonazolparent.0.20GM483,76U/P

Parenterální flukonazol je indikován k léčbě těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

140.6J02AC01flukonazol - ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletěp.o.0.20GM199,20P
140.7J02AC01flukonazol - tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupup.o.0.20GM331,57P
140.8J02AC01flukonazol ( pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě )p.o.0.15GM170,32P
140.9J02AC01flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.20GM395,61P
0064950DIFLUCAN 50MG/5MLplv sus 1×35mlPFCF
140.10J02AC01flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.20GM426,68P

Perorální flukonazol pro krátkodobou léčbu předepisuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u:

vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu předepisuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog u:

systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů,

těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření,

Profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

140.11J02AC02itrakonazolparent.0.20GM3 279,90U/ATB
140.12J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)p.o.0.20GM74,76LZ DER, GYN
140.13J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom baleníp.o.0.20GM61,56L/DER, ONK, INF
0050349PROKANAZOLpor cps dur14×100mgPMPCZ
0050352PROKANAZOLpor cps dur28×100mgPMPCZ
140.14J02AC02itrakonazol (tekuté lékové formy)p.o.0.20GM351.74P

Itrakonazol (tekutá léková forma) předepisuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo otorhinolaryngolog k léčbě orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů.

140.15J02AC03vorikonazolp.o.0.40GM2 135,92U/ATB
140.16J02AC03vorikonazolparent.0.40GM9 145,36U/ATB
140.17J02AC04posaconazolp.o.0.80GM2 248,34U/ATB
140.18J02AX04caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulceparent.1.00DF14 789,05U/ATB
140.19J02AX04caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulceparent.1.00DF20 176,41U/ATB
141ostatní antimykobakteriální látky
141.0Ostatní antimykobakteriální látky dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
141.1J04AB02rifampicinp.o.0.60GM12,05
0048463ARFICIN 300 MGcps 100×300mgBUOSK
141.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM103,53P

Rifabutin předepisuje pneumolog nebo infekcionista v léčbě tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

0091946MYCOBUTIN 150cps 30×150mgPHAI
0103068MYCOBUTIN 150porcpsdur 30×150mgPIZI
141.3J04AC01Isoniazidp.o.0.30GM2,08
141.4J04AK01pyrazinamidp.o.1.50GM12,07
0051288PYRAZINAMID KRKA 500 MGpor tblnob100×500mgKRKSLO
141.5J04AK02ethambutolp.o.1.20GM11,98
0003023SURALtbl 100×400mgCHNH
142systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí
142.0Systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01

Famciklovir, valaciklovir, brivudin a parenterální aciklovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách v:

a) léčbě iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčbě herpes zoster a herpes genitalis u imunokompromitovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) profylaxi po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Ganciklovir a valganciclovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech v:

a) léčbě a sekundární profylaxi závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Famciklovir předepisují lékaři výše uvedených odborností u herpetických infekcí vyvolaných HVH 1 a 2 a HVZ jako alternativu léčby aciklovirem/valaciklovirem u pacientů, u nichž došlo k selhání léčby uvedenými přípravky nebo k nim byla prokázána rezistence.

142.1J05AB01aciklovirparent.4.00GM1 405,65U/P
142.2J05AB01aciklovir do 200 mg včetněp.o.4.00GM195,17
0016952RANVIR 200tbl 25×200mgIRIIRL
0040262RANVIR 200tbl 25×200mgCKBH
0049109RANVIR 200tbl 25×200mgVUMSK
142.3J05AB01aciklovir nad 200 mgp.o.4.00GM171,52
0016955RANVIR 400tbl 25×400mgIRIIRL
0040265RANVIR 400tbl 25×400mgCKBH
0049078RANVIR 400tbl 25×400mgVUMSK
142.4J05AB01aciklovir, tekuté lékové formy (suspense)p.o.4.00GM265,83P

Aciklovir suspenze je předepisován u dětí do 6 let věku v indikaci herpes zoster.

142.5J05AB04ribavirinp.o.1.00GM511,40P

Ribavirin předepisuje hepatolog, gastroenterolog a infekcionista v kombinaci s interferonem alfa-2b a interferonem alfa-2a (nebo s jejich pegylovanými formami) v léčbě:

a) dospělých nemocných s chronickou hepatitidou C, v minulosti reagujících na léčbu interferonem alfa (s normalizovanou ALT na konci léčby), avšak s následnou recidivou

b) dříve neléčených nemocných, s pozitivní sérovou HCV-RNA v kombinaci s fibrózou nebo vysokou zánětlivou aktivitou.

U genotypu 1 trvá léčba 48 týdnů; u genotypů 2,3 trvá léčba 24 týdnů.

142.6J05AB06ganciklovirp.o.3.00GM1 819,79P
142.7J05AB06ganciklovirparent.0.50GM1 381,18U/P
0016547CYMEVENEinf sic 1×500mgRCECZ
142.8J05AB09famciklovirp.o.0.75GM216,84P
142.9J05AB11valaciklovirp.o.3.00GM188,94P
142.10J05AB12cidofovirparent.375.00MG22 880,63U/P

Cidofovir předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

142.11J05AB14valganciklovirp.o.0.90GM1 485,01P
142.12J05AB15brivudinp.o.125MG188,94P
142.13J05AH01zanamivirinhal.20.00MG118,25P

Zanamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou

2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

142.14J05AH02oseltamivirp.o.150.00MG118,25P

Oseltamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou

2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

142.15J05AX05inosin pranobexp.o.1.00GM25,30P

Inosin pranobex předepisuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

0016591ISOPRINOSINEtbl 50×500mgEWPCZ
143Antiretrovirotika
143.0Antiretrovirotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01

Antiretrovirová léčiva (atazanavir, zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indinavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin, abacavir, tenofovir disoproxil, fosamprenavir, tipranavir a emtricitabin) předepisuje infekcionista specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku. Léčbu lamivudinem dále předepisuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

143.1J05AEinhibitory proteáz (lopinavir,ritonavir v kombinaci)p.o.4,00DF440,14P
0025799KALETRA SOFT CAPS.por cps mol 2lah×90ABBGB
0025800KALETRA SOFT CAPS.por cps mol 180 -blABBGB
143.2J05AE08atazanavirp.o.0.3GM352,27P
143.3J05AE01saquinavirp.o.1.80GM352,27P
143.4J05AE02indinavirp.o.2.40GM352,27P
143.5J05AE03ritonavirp.o.1.20GM352,27P
143.6J05AE04nelfinavirp.o.2.25GM352,27P
143.7J05AE07fosamprenavirp.o.1.40GM352,27P
143.8J05AE09tipranavirp.o.1.00GM352,27P
143.9J05AF01zidovudinp.o.1.50GM637,58P
143.10J05AF01zidovudinparent.1.00GM2 375,49U/P
0046406RETROVIRinf cnc5×20ml/200mgGWBGB
0086100RETROVIRinf cnc5×20ml/200mgGOKGB
143.11J05AF02didanosinp.o.0.40GM216,58P
143.12J05AF04stavudinp.o.80.00MG247,54P
143.13J05AF05lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetněp.o.0.30GM218,16P
0027036ZEFFIX 100 MGpor tblflm 84×100mgGLAGB
143.14J05AF05lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitrup.o.0.30GM213,56P
0026517EPIVIR 150 MGtbl obd 60×150mgGLAGB
0026518EPIVIR 150 MGtbl obd 60×150mgGLAGB
143.15J05AF06abacavirp.o.600.00MG282,00P
0026863ZIAGENpor tbl flm60×300mgGLAGB
143.16J05AF07tenofovir disoproxilp.o.245.00MG374,68P
143.17J05AF08adefovir dipivoxilp.o.10.00MG494,03P

Adefovir dipivoxil předepisuje infektolog, hepatolog a gastroenterolog v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou B nebo jaterní cirhózou B s rezistencí na lamivudin a pegylovaný interferon alfa 2-a a s biochemicky či morfologicky aktivní jaterní lézí. Rezistencí na lamivudin se rozumí opětovná významná replikace HBV DNA i při podávání lamivudinu. Terapii musí zahájit lékař se zkušenostmi v léčbě chronické hepatitidy.

143.18J05AF09emtricitabinp.o.200.00MG208,84P
143.19J05AF30abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinacip.o.2.00DF618,92P
0026808TRIZIVIRpor tbl flm 60GLAGB
0026809TRIZIVIRpor tbl flm 60GLAGB
143.20J05AF30jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)p.o.2.00DF451,48P
143.21J05AF30nukleosid. a nukleotid. inhibitory reverz. transkriptázy, komb. (abakavir, lamivudin)p.o.1.00DF495,56P
0028383KIVEXApor tbl flm 30GLAGB
143.22J05AG01nevirapinp.o.0.40GM281,20P
143.23J05AG03efavirenzp.o.0.60GM342,80P
143.24J05AX07enfuvirtidparent.180.00MG1 643,80P

Enfuvirtid předepisuje infekcionista specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u HIV pozitivních pacientů, u nichž se vyvinula rezistence vůči současně dostupným inhibitorům proteázy.

144Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím
144.0Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
144.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.plněK/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím předepisuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

145Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu
145.0Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
145.1J06AA01sérum proti záškrtuparent.plněK/P

Sérum proti záškrtu předepisuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

146Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu
146.0Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
146.1J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.plněK/P

Sérum proti hadímu jedu předepisuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

0013790VIPER VENOM ANTITOXINinj 1×5ml/500utBIMPL
147Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu
147.0Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
147.1J06AA04sérum proti botulinuparent.plněK/P

Sérum proti botulismu předepisuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

148Zvířecí inunoglobuliny proti plynaté sněti
148.0Zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
148.1J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.plněK/P

Sérum proti plynaté sněti předepisuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

149Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině
149.0Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
149.1J06AA06sérum proti vztekliněparent.plněK/P

Sérum proti vzteklině předepisuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

0042843FAVIRABinj sol 1×5ml/2kuAVSF
150imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci
150.0Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
150.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravaskulární aplikaci nad 320 mg v jedné ampuliparent.800mg1 400,00O
0057670PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16inj 1×5ml/800mgGFOE
150.2J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravaskulární aplikaci do 320 mg v jedné ampuli včetněparent.800mg1 400,00O
0057669PASTEUR. HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16inj 1×2 ml/320mgGFOE
150.3J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, pro subkutánní aplikaciparent.1GM1 400,00P

Přípravek je hrazen z PVZP u dospělých a mladistvých pacientů (ve věku od 12 let) s potřebou substituční léčby u syndromu primárního imunodeficitu.

151imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci
151.0 Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
151.1J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1.00GM1 300,00B
0062462VENIMMUN Ninj sic 1×2.5gm+solAVND
0062463VENIMMUN Ninj sic 1×5gm+solv.AVND
0066821VENIMMUN Ninj sic 1×10gm+solvAVND
0085627ENDOBULIN S/Dinj pso Iqf 1×2.5gmBXGA
0085628ENDOBULIN S/Dinj pso Iqf 1×5gmBXGA
0091235VENIMMUN Ninj sic 1×500mg+solAVND
0097937ENDOBULIN S/Dinj pso Iqf 1×10gmBXGA
151.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1.00GM1 746,63U
151.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci se sníženým obsahem IgAparent.1.00GM1 224,60B/P

Jako lék druhé volby s přítomností prokázaných protilátek proti IgA.

152lidské imunoglobuliny proti tetanu
152.0Lidské imunoglobuliny proti tetanu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
152.1J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.plněB
0057804PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj 1×1ml/250ut-strGFOE
0057805PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj 1×2ml/500ut-strGFOE
0083607TETABULIN S/Dinjsol1×1ml/250ut+sBXGA
153lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
153.0Lidské imunoglobuliny proti hepatitidě dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
153.1J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.plněK
0048851PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinjsol1×0.5ml/100utGFOE
0057419PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1×3ml/600utGFOE
0057420PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1×5ml/1000utGFOE
0097558NEOHEPATECTinf sol 1×2ml/100utBTPD
0097559NEOHEPATECTinf sol1×10ml/500utBTPD
0097560NEOHEPATECTinf sol1×40ml/2kuBTPD
154lidské imunoglobuliny proti vzteklině
154.0Lidské imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
154.1J06BB05imunoglobulin proti rabiesparent.plněK
155ostatní lidské specifické imunoglobuliny
155.0Ostatní lidské specifické imunoglobuliny dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
155.1J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)parent.250.00RG1 376,00K
155.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)parent.250.00RG1 096,09K
0057573PARTOBULIN S/Dinj 1×1ml/250rgBXGA
155.3J06BB03imunoglobulin proti a pásovému oparuneštovicímparent.1.00KU31 981,17K/P

Imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr u:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozence a jeho matky po kontaktu s varicellou,

c) imunokompromitovaného pacienta po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

155.4J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1.00GM3 889,63U/P

Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr u:

a) novorozence s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizované cytomegalovirové infekce u imunokompromitovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

0094864CYTOTECT BIOTESTinf sol 1×50ml-lahBTPD
155.5J06BB12protiencefalický globulinparent.1.00ML293,83K
155.6J06BB16palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetněparent1.00DF17 245,57B/P
155.7J06BB16palivizumab nad 50 mg v jedné ampuliparent.1.00DF28 281,56B/P

Palivizumab předepisuje neonatolog na základě schválené žádosti perinatologického centra s doloženou kopií z centrálního registru vytvořeného výborem České neonatologické společnosti JEP, jehož vedením je pověřeno Novorozenecké oddělení s JIRP, FN v Motole, u:

1) nedonošených novorozenců narozených ve 28. týdnu těhotenství nebo dříve, kteří před začátkem RSV sezóny dosáhli postkoncepčního stáří 36 postkoncepčních týdnů a vyžadují oxygenoterapii, případně ventilační či distenční léčbu

2) novorozenců, u kterých je rentgenologicky potvrzena bulózně-emfyzematózní forma bronchopulmonální dysplazie.

Pro všechny tyto pacienty platí věkový limit 1 rok (nekorigovaný) v době začátku RSV sezóny nebo 12 měsíců po propuštění z neonatologického centra.

156očkovací látky proti tetanu
156.0Očkovací látky proti tetanu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
156.1J07AM01tetanový toxoidparent.plněK
0083443TETAVAXinj 1×0.5ml-stŘ.AVSF
0083444TETAVAXinj 20×0.5ml-stŘ.AVSF
0083445TETAVAXinj 1×10ml-lahv.AVSF
0083447TETAVAXinj 10×20ml-lahv.AVSF
0083525TETAVAXinj 20×0.5ml-amp.AVSF
0083526TETAVAXinj 10×10ml-lahv.AVSF
0083622ALTEANAinj 10×0.5ml/40utSVFCZ
156.2J07AM51tetanový anatoxin, s anatoxinem záškrtukombinaceparent.1.00DF11,41O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

157jiné bakteriální vakcíny
157.0Jiné bakteriální vakcíny dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

157.1J07AG01hemofilus influenze B, čistěný purifikovaný antigenparent.1.00DF207,48O/P
157.2J07AL01pneumokoková vakcínaparent.1.00DF220,72O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

0085172PNEUMO 23inj sol1×0.5mlSMYF
0085173PNEUMO 23inj sol1×0.5mlSFVF
157.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)parent.1.00DF201,340
157.4J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1.00DF25,56K
157.5J07AXjiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)parent.1.00DF274,100
157.6J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent. plněK
0094269POLYSTAFANAinj 10×0.5ml/5.4utSVFCZ
158očkovací látky proti tuberkulóze
158.0Očkovací látky proti tuberkulóze dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
158.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1.00DF171,01H
0058227BCG VACCINE SSIinj sic 10×10dÁv+soSSTDK
159očkovací látky proti vzteklině
159.0Očkovací látky proti vzteklině dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
159.1J07BG01inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.plněK
0075379RABIPURinj sic 1×2.5ut+solCBGD
0090996RABIPURinj sic 5×2.5ut+solCBGD
0093706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlAVSF
160ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci
160.0Ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
160.1J07AH03meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigenparent.1.00DF98,90O/P
0076063MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINEinj sic 1×1dav+strAVSF
160.2J07AH07meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovanýparent.1.00DF392,11O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentni polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

160.3J07BB02chřipka, čištěný antigenparent.1.00DF132,47P

Vakcína je indikována u pacientů nad 65 let věku a u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhl. MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

160.4J07BF03dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virusparent.1.00DF93,14O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentni polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

161ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek
161.0Ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
161.1J01MB05kyselina oxolinováp.o.1.00GM8,80
162cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
162.0Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
162.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.10GM4,98
0094174CYCLOPHOSPHAMIDE ORIONtbl obd 50×50mgONASF
162.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG4,54
0022091LEUKERANportblflm25×2mgGAEPL
0047717LEUKERANtbl obd 25×2mgHNND
162.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG3,64
162.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG4,20
0018770ALKERANpor tbl flm 25×2mgHPCD
0022092ALKERANpor tbl flm 25×2mgGAEPL
162.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG2,81
162.6L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG4,78L/ONK,HEM
163cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace
163.0Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
163.1L01AA01cyklofosfamidparent.10.00MG3,30B
163.2L01AA03melfalanparent.1.00MG12,32B/ONK,HEM
163.3L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG1,27B/ONK,HEM
163.4L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG1,08B/ONK,HEM
163.5L01AB01busulfánparent.1.00MG143,21B/ONK,HEM
163.6L01AX04dakarbazinparent.10.00MG7,68B/ONK,HEM
0088441DACARBAZIN LACHEMA 200inj sic 10×200mgPVLCZ
164antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
164.0Antimetabolity - analoga kyseliny listové dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
164.1L01BA01metotrexátp.o.1.00MG1,53
0091922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100×10mgPVLCZ
165antimetabolity - analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace
165.0Antimetabolity - analoga kyseliny listové dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
165.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG8,88B
165.2L01BA01metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG2,97B
0011191METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×2ml/50mg-lahPHMNL
0011195METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×20ml/500mg-laPHMNL
0064784METHOTREXAT E BEVVEinf 1×5ml/500mgEBPA
165.3L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10.00MG4,58B
0047624METHOTREXATE-TEVA 100 MG/MLinj sol 1×10ml/1gmPHMNL
0047625METHOTREXATE-TEVA 100 MG/MLinj sol 1×50ml/5gmPHMNL
0093965METHOTREXAT LACHEMA 1000inj 10×20ml/1000mgPVLCZ
165.4L01BA01metotrexát (předplněná stříkačka)parent.1.00MG10,65B
165.5L01BA03raltitrexedparent.1.00DF5 579,15B/P

Raltitredex předepisuje onkolog v 2. linii paliativní chemoterapie kolorektálního karcinomu jako alternativní režim k irinotekanu či oxaliplatině v monoterapii a ke kombinované chemoterapii irinotekanem/ Fu/Lv či oxaliplatinou/ Fu/Lv.

165.6L01BA04pemetrexedparent.500.00MG38 840,03B/P

Pemetrexed předepisuje onkolog specializovaného pneumoonkologického pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v :

1) kombinační léčbě s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury

2) 2. linii u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinom plic po předcházející chemoterapii

166antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
166.0Antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
166.1L01BB02merkaptopurinp.o.10.00MG6,07L/ONK,HEM
166.2L01BB03tioguaninp.o.10.00MG9,13L/ONK,HEM
0098388LANVIStbl 25×40mgHNND
166.3L01BB05fludarabinp.o.1.00MG74,89L/ONK,HEM
166.4L01BC02fluorouracilp.o.10.00MG1,44L/ONK,HEM
166.5L01BC03tegafurp.o.10.00MG1,05L/ONK,HEM
0010407FTORAFURcps 100×400mgGRXLV
166.6L01BC06capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF32,81P
0027023XELODA 150 MGpor tblflm 60×150mgRRGGB
166.7L01BC06capecitabin nad 150 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF96,41P

Capecitabin předepisuje onkolog u nemocných s nemožností žilního přístupu pro aplikaci léčivých přípravků v indikaci:

1) metastazující kolorektální karcinom v monoterapii nebo v kombinacích s irinotekanem, oxaliplatinou, bevacizumabem.

2) kolorektální karcinom stadia III. (Dukes C) bez N2 postižení uzlin (tři nebo méně uzlin lymfatické uzliny) v adjuvantní léčbě v monoterapii

3) karcinom rekta Dukes B,C v kombinaci s radioterapií předoperačně

4) lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu po selhání adjuvantní chemoterapie v kombinaci (docetaxel,vinorelbin). Předchozí terapie by měla zahrnovat antracyklin.

5) lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu v monoterapii - po selhání chemoterapie zahrnující taxany a antracykliny nebo u pacientů, u kterých není další léčba antracykliny indikovaná.

166.8L01BC53tegafur, kombinace s uracilemp.o.1.00DF42,75L/ONK
167antimetabolity - analoga purinů, ostatní cesty aplikace
167.0Antimetabolity - analoga purinů dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
167.1L01BB04cladribinparent.1.00MG994,45B/ONK,HEM
0010489LEUSTATINinj 1×10ml/10mgJANB
167.2L01BB05fludarabinparent.1.00MG98,73B/ONK,HEM
168antimetabolity - analoga pyrimidinů
168.0Antimetabolity - analoga pyrimidinů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
168.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG1,07B/ONK,HEM
0008796CYTOSAR 100 MGinj sic 1×100mg+solPPUB
0031966CYTOSAR 100 MGinj pso Iqf 1×100mgPZNI
168.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG0,92B/ONK,HEM
0013872ALEXAN 500MG/10MLinf cnc sol 1×10mlEBPA
0013873ALEXAN 1000MG/20MLinf cnc sol 1×20mlEBPA
0031967CYTOSAR 500 MGinj pso Iqf 1×500mgPZNI
0031968CYTOSAR 1 Ginj plv sol 1×1gmPZNI
0065423CYTOSAR 1 Ginj sic 1×1gmPPUB
0085837CYTOSAR 500 MGinj sic 1×500mg+solPPUB
0100328ALEXAN 2000 MG/40 MLinf cnc sol 1×40ml/2000mgEBPA
168.3L01BC01cytarabin (depotní lékové formy)parent.1.00MG1,28B/ONK,HEM
168.4L01BC02fluorouracilparent.10.00MG1,45B/ONK,HEM
0011171FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1×5ml/250mgPHMNL
0011173FLUOROURACIL-TEVAinj sol1×10ml/500mgPHMNL
0011175FLUOROURACIL-TEVAinjsol1×20ml/1000mgPHMNL
00126675-FLUOROURACIL EBEWEinj 1×100ml/5000mgEBPA
168.5L01BC03tegafurparent.10.00MG2,77B/ONK,HEM
168.6L01BC05gemcitabinparent.1.00MG4,59B/P

Gemcitabin předepisuje onkolog v:

1) 1. linii léčby:

- lokálně pokročilého či metastatického karcinomu pankreatu

- uroteliálního karcinomu

- nemalobuněčného karcinomu plic

2) 2. linii léčby:

- ovariálního karcinomu

- metastazujícího karcinomu prsu po selhání léčby antracykliny (NE v kombinaci s trastuzumabem)

169alkaloidy z rodu vinca a analoga
169.0Alkaloidy z rodu vinca a analoga dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
169.1L01CA01vinblastinparent.1.00MG25,94B/ONK,HEM
0010795VINBLASTIN-TEVAinj sic 1×10mg+solvPHMNL
169.2L01CA02vinkristinparent.1.00MG154,28B/ONK,HEM
0011420VINCRISTINE-TEVAinj 1×1ml/1mgPHMNL
0011422VINCRISTINE-TEVAinj 1×5ml/5mgPHMNL
169.3L01CA04vinorelbinp.o.1.00MG102,19P
169.4L01CA04vinorelbinparent.1.00MG74,40B/P

Vinorelbin předepisuje onkolog v léčbě:

1) 1. a 2. linie metastatického karcinomu prsu

2) 1. linie nemalobuněčného karcinomu plic.

0020628NIBREVIN 10 MG/MLinfcncsol1×10mg/1mlPHMNL
0020629NIBREVIN 10 MG/MLinfcncsol1×50mg/5mlPHMNL
0025214NIBREVIN 10 MG/MLinfcncsol10×10mg/1 mlPHMNL
0025215NIBREVIN 10 MG/MLinfcncsol10×50mg/5mlPHMNL
170deriváty podofylotoxinu, perorální podání
170.0Deriváty podofylotoxinu dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
170.1L01CB01etoposidp.o.1.00MG2,68L/ONK,HEM
0021676LASTET 25cps 40×25mgENKD
0021677LASTET 50cps 20×50mgENKD
0021678LASTET 100cps 10×100mgENKD
171deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
171.0Deriváty podofylotoxinu dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
171.1L01CB01etoposidparent.1.00MG2,78B/ONK,HEM
0011389ETOPOSIDE-TEVAinf cnc 1×5ml/100mgPHMNL
0011390ETOPOSIDE-TEVAinf cnc1×10ml/200mgPHMNL
0012671ETOPOSID EBEWEinf sol1×20ml/400mgEBPA
0021679LASTETinj 10×5ml/100mgENKD
172taxany
172.0Taxany dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
172.1L01CD01paclitaxel do 30 mg v 1 ampuli včetněparent.1.00MG114,65B/P
0016067ONXOLinf cnc sol 1×5mlIXPCZ
0024374PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 5ml/30mgMCKD
0024378PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 5ml/30mgPVLCZ
0027308PAXENEinf cnc sol 1×5mlNRTGB
0078889PACLITAXEL-TEVA 6MG/MLinf cnc sol 5mlPHMNL
172.2L01CD01paclitaxel nad 30 mg v 1 ampuliparent.1.00MG92,00B/P

Paclitaxel předepisuje onkolog u pacientů:

1.

a) v primární kombinované chemoterapii časných stadií karcinomu ovaria zvýšeného rizika (I.a,b, G3, Ic, G2-3) nebo pokročilých stadií karcinomu ovaria

b) po selhání primární léčby karcinomů ovaria senzitivních k cisplatině (při recidivě v odstupu delším než 6 měs.)

2.

a) s generalizovaným karcinomem prsu v další linii po selhání standardní léčby

b) v první volbě pro kombinovanou chemoterapii generalizovaného karcinomu prsu s postižením jedné metastatické lokalizace (játra, plíce) u premenopauzálních žen ER neg.

c) v adjuvantním podání v případě postižených lymfatických uzlin u pre- a perimenopauzálních pacientek s neg. estrogen. receptory

3. v terapii nemalobuněčného karcinomu plic u chemoterapií nepředléčených nemocných při radikálním léčebném záměru

0016068ONXOLinf cnc sol1×16.7mlIXPCZ
0016069ONXOLinf cnc sol 1×25mlIXPCZ
0016070ONXOLinf cnc sol 1×50mlIXPCZ
0024375PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 16.7ml/100mgMCKD
0024377PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 50ml/300mgMCKD
0024379PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 16.7ml/100mgPVLCZ
0024381PACLITAXEL- RATIOPHARM 6 MG/MLinf cnc sol 50ml/300mgPVLCZ
0027309PAXENEinf cnc sol 1×25mlNRTGB
0028067PAXENEinf cnc sol1×16.7mlNRTGB
0028068PAXENEinf cnc sol 1×50mlNRTGB
0044134TAXOL PRO INJ.inj 1×16.7ml/100mgBMSI
0050083TAXOL PRO INJ.inj 1×50ml/300mgBMSI
0078890PACLITAXEL-TEVA 6MG/MLinf cnc sol 16,7mlPHMNL
0078893PACLITAXEL-TEVA 6MG/MLinf cnc sol 50mlPHMNL
0101747PACLITAXEL-TEVA 6 MG/MLinf cnc sol 25ml/150mgPHMNL
172.3L01CD02docetaxelparent.1.00MG187,20B/P

Docetaxel předepisuje onkolog:

1) v 1. linii u metastatického karcinomu prsu

2) u karcinomu prsu vysoce rizikových pacientek (N1-2) v kombinaci TAC (docetaxel, doxorubicin, cyklofosfamid) jako adjuvantní terapie

3) v 2. linii u lokálně pokročilého nebo metastázujícího nemalobuněčného karcinomu plic po selhání předchozí chemoterepie

4) v 1.linii v kombinaci s cisplatinou v léčbě neresekovatelného, lokálně pokročilého nebo metastázujícího nemalobuněčného karcinomu plic, kteří pro toto onemocnění nebyly dosud léčeni chemoterapií

5) v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem u metastazujícího hormonorezistentního karcinomu prostaty

173antracykliny a jejich deriváty
173.0Antracykliny a jejich deriváty dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
173.1L01DB01doxorubicinparent.1.00MG26,83B/ONK,HEM
0012664DOXORUBICIN EBEWE 50 MGinj 1×25ml/50mgEBPA
0032975DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1×10mg/5mlPHMNL
0032977DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1×50mg/25mlPHMNL
0032978DOXORUBICIN-TEVA 0.2%injsol1×200mg/100mlPHMNL
173.2L01DB01doxorubicin liposomálníparent.1.00MG26,83B/ONK,HEM
173.3L01DB03epirubicinparent.1.00MG31,95B/ONK,HEM
173.4L01DB06idarubicinp.o.1.00MG227,65P

Idarubicin předepisuje onkolog a hematolog u akutních leukémií.

173.5L01DB06idarubicinparent.1.00MG530,14B/ONK,HEM
173.6L01DB07mitoxantronparent.1.00MG51,93B/ONK,HEM
173.7L01XX32bortezomibumparent.3.50MG35 621,00B/P

Bortezomib předepisuje onkolog a hematolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s mnohočetným myelomem v relapsu onemocnění.

Léčbě bortezomibem předchází léčba thalidomidem, je-li dostupný a není-li kontraindikovaný.

V případě dosažení nejméně parciální remise po 3 cyklech léčby lze pokračovat až do 8.cyklu léčby. V případě kompletní remise onemocnění před 6.cyklem léčby je lze podat maximálně dva cykly bortezomibu navíc (tj. např. nemocný, který dosáhne po 3. cyklu kompletní remise dostane maximálně dva cykly léčby navíc, tj. maximálně 5 cyklů).

Léčba bortezomibem se ukončí, pokud před 5. cyklem kombinované léčby nedojde k parciální léčebné odpovědi dle kritérií EBMT (pokles paraproteinu nejméně o 50 % od hodnoty při zahájení léčby) nebo v případě zjevné progrese po 3 měsících léčby.

174ostatní cytotoxická antibiotika
174.0Ostatní cytotoxická antibiotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
174.1L01DC01bleomycinparent.1.00MG48,95B/ONK,HEM
0021675BLEOCINinj sic 1×15mgENKD
174.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG59,65B/ONK,HEM
174.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG49,14B/ONK,HEM
0052547MITOMYCIN C KYOWAinj plv sol 5×20mgENKD
0083440MITOMYCIN C KYOWAinj plv sol 5×20mgKYAJ
175platinová cytostatika
175.0Platinová cytostatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
175.1L01XA01cisplatinaparent.1.00MG6,42B/ONK,HEM
0011473CISPLATIN-TEVAinf 1×100ml/50mg-i.PHMNL
0049849CISPLATIN-TEVA 1 MG/MLinf sol 1×10mlPHMNL
0049851CISPLATIN-TEVA 1 MG/MLinf sol 1×50mlPHMNL
0049852CISPLATIN-TEVA 1 MG/MLinf sol 1×100mlPHMNL
0092302CISPLATIN EBEWEinf cnc sol 1×100mlEBPA
175.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG4,10B/ONK,HEM
0010828CARBOPLATIN-TEVAinj 1×5ml/50mgPHMNL
0090777CYCLOPLATIN 50inf plv sol 10×50mgPVLCZ
175.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG3,11B/ONK,HEM
0010829CARBOPLATIN-TEVAinj 1×15ml/150mgPHMNL
0010830CARBOPLATIN-TEVAinj 1×45ml/450mgPHMNL
0014327CARBOPLATIN-TEVAinj sol1×60ml/600mgPHMNL
175.4L01XA03oxaliplatinaparent.1.00MG98,53B/P

Oxaliplatinu předepisuje onkolog v léčbě metastazujícího karcinomu tlustého střeva v kombinaci s fluoropyrimidiny. V monoterapii pouze u pacientů, kteří nemohou být fluoropyrimidiny léčeni.

0050750OXALIPLATIN WINTHROP 5MG/MLinf plv sol 1×50mgGWNF
0050751OXALIPLATIN WINTHROP 5MG/MLinf plv sol 1×100mgGWNF
0101973OXALIPLATIN PLIVA 5 MG/MLinf plv sol 1×50mgPVLCZ
0115128OXALIPLATIN PLIVA 5 MG/MLinf plv sol 1×100mgPVLCZ
176ostatní cytostatika, perorální podání
176.0Ostatní cytostatika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
176.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG5,59L/ONK,HEM
176.2L01AD02lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG5,36L/ONK,HEM
0064652CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MGcps 20×40mgBMSI
176.3L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG4,04L/ONK,HEM
176.4L01AX03temozolomid méně než 100 mg v jedné tabletěp. o.370.00MG11 905,56P
176.5L01AX03temozolomid 100 mg a více v jedné tabletěp. o.370.00MG10 823,30P

Temozolomid předepisuje onkolog:

1. v léčbě glioblastomu, anaplastického astrocytomu při konkomitantní radiochemoterapii a bezprostředně navazující chemoterapii.

2. při samostatné chemoterapii v druhé linii léčby.

Preparát není určen pro léčbu mozkových metastáz solidních tumorů.

176.6L01XE04sunitinibp.o.1.00MG106,38P

Sunitinib předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v léčbě pacientů:

1) s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) po selhání léčby imatinibem pro neúčinnost nebo intoleranci, kteří vykazují ECOG performance status 0-1.

2) s metastatickým karcinomem ledvin po selhání cytokinové léčby (interferonem alfa nebo interleukinem 2 nebo kombinací), kteří vykazují ECOG performance status 0-1 a jsou bez CNS metastáz

176.7L01XE05sorafenibp.o.800.00MG3 545,90P

Sorafenib předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v léčbě pacientů s metastatickým karcinomem ledvin po selhání cytokinové léčby (interferonem alfa nebo interleukinem 2 nebo kombinací), kteří vykazují ECOG performance status 0-1 a jsou bez CNS metastáz.

176.8L01XE06dasatinibp.o.2,00DF3 841,43P

Dasatinib předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku jako poslední volbu v léčbě chronické myeloidní leukémie při neúčinnosti léčby imatinibem.

0027921SPRYCEL 20 MGpor tbl flm 60×20mgBQUGB
176.9L01XX05hydroxymočovinap.o.0.10GM1,76L/ONK,HEM, URN
176.10L01XX14tretinoinp.o.10.00MG85,87L/ONK,HEM, URN
0015048VESANOID 10 MGcps 100×10mgRCECZ
176.11L01XX25bexarotenp.o.75.00MG365,38P

Bexaroten předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v další linii pokročilého stadia kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), resistentního vůči nejméně jedné celkové léčbě.

176.12L01XE01imatinibp.o.400.00MG2 363,97P

Imatinib předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) k léčbě pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby.

2) k léčbě pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi.

3) k léčbě dospělých pacientů s pozitivními Kit (CD 117) inoperabilními a/nebo metastatickými maligními stromálními nádory zažívacího traktu (GIST).

176.13L01XX33celecoxibp.o.400.00MG42,99P

Celecoxib předepisuje gastroenterolog, onkolog nebo chirurg v indikaci snížení počtu adenomatosních střevních polypů u familiární adenomatosní polyposy (FAP) jako přídatnou léčbu po chirurgickém výkonu.

176.14L01XX34erlotinib do 100 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00MG16,57P
176.15L01XX34erlotinib nad 100 mg v jedné tabletěp.o.1.00MG15,42P

Erlotinib předepisuje onkolog specializovaného pneumoonkologického pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastázujícím nemalobuněčným karcinomem plic v přípradě selhání předchozí chemoterapeutické léčby. Použití je vhodné u pacientů v celkovém stavu (PS) 01.

0025420TARCEVA 150 MGpor tbl flm30×150mgRRGGB
176.16L01XX35anagrelidp.o.1.00DF140,00P

Anagrelid předepisuje hematolog a onkolog k léčbě esenciální trombocytémie a trombocytémie doprovázející jiná myeloproliferativní onemocnění u pacientů, u nichž selhala nebo je kontraindikována léčba hydroxyureou při potvrzení diagnózy a na základě doporučení některého z uvedených pracovišť (ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, Praha 2; Hemato-onkologické odd. FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň; Interní hemato-onkologické kliniky FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové; Interní hematoonkologické kliniky FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno; Odd.klinické hematologie FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno; Hematoonkologické kliniky FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc; FN KV Praha, Šrobárova 50, Praha 10; Dětská hematonkologická klinika FN Motol, v Úvalu 84, Praha 5;Klinika dětské onkologie FN Brno, Černopolní 8, Brno).

177.2L01AD05fotemustinparent.1.00MG80,06B/P

Fotemustin předepisuje onkolog jako chemoterapii druhé linie u pacientů s generalizovaným maligním melanomem.

0055407MUSTOPHORANinjpsolqf1×208mg+soTHNB
177.3L01XC02rituximab do 100 mg včetně v jedné lahvičceparent.10.00MG854,98B/P
177.4L01XC02rituximab nad 100 mg v jedné lahvičceparent.10.00MG825,12B/P

Rituximab předepisuje onkolog a hematolog:

1) v 1. linii v kombinaci s chemoterapií CVP u nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia

2) u difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20 pozitivní v 1. linii s režimem CHOP

3) u nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia, kteří se nacházejí ve druhém či dalším relapsu po chemoterapii nebo jejichž nádor je chemoresistentní.

4) jako udržovací léčbu u pacientů s relabovaným/ refrakterním folikulárním lymfomem, kteří odpovídají na indukční chemoterapeutickou léčbu s nebo bez přípravku Mabthera, v dávce 375 mg/m2 povrchu těla jednou za 3 měsíce, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo nejvýše po dobu dvou let

Rituximab předepisuje revmatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u dospělých pacientů v indikaci těžká aktivní revmatoidní arthritida v kombinaci s metothrexátem v další linii po terapii jinými protirevmatickými léky, včetně jedné terapie inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF).

177.5L01XC03trastuzumabparent.1.00DF18 901,26B/P

Trastuzumab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s nádory se zvýšenou HER2 expresí, nebo pacientům, jejichž nádory vykazují amplifikaci genu HER2 zjištěnou a vyhodnocenou odpovídající metodou:

a) v monoterapii k léčbě pacientů, kteří byli pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeni nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientů, pro které jsou tyto látky nevhodné.

b) v kombinaci s paklitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádorového onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhodná.

c) v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádorového onemocnění.

d) u pacientů s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) nebo radioterapii.

Všechny léčené pacientky jsou registrovány v Masarykově onkologickém ústavu, Žlutý kopec 7, Brno, musí mít pozitivní FISH vyšetření z referenční laboratoře. HER-2/neu IHC posit. na 3+ lze akceptovat jen pokud FISH nelze provést z technických důvodů.

177.6L01XC04alemtuzumabparent.1.00MG402,90B/P

Alemtuzumab předepisuje hematolog a onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku, u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL), u kterých nebylo dosaženo kompletní nebo parciální remise po předchozí chemoterapii, nebo u kterých bylo dosaženo pouze krátkodobé remise (méně než 6 měsíců) po léčbě fludarabiniumdihydrogenfosfátem.

Léčba alemtuzumabem se ukončí:

a) nedojde-li během prvních 4 týdnů k terapeutické odpovědi

b) při kompletní odpovědi

c) při částečné odpovědi, po které následuje plateau bez dalšího lepšení po dobu 4 týdnů.

177.7L01XC06cetuximabparent.1.00MG66,38B/P

Cetuximab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v:

1) kombinaci s irinotekanem k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, který exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan

2) kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku

177.8L01XC07bevacizumab do 100 mg v jedné ampuli včetněparent.1.00MG110,45B/P
177.9L01XC07bevacizumab nad 100 mg v jedné ampuliparent.1.00MG99,58B/P

Bevacizumab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo rekta, kteří mohou být zároveň léčeni chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin (např. v kombinaci s irinotekanem) a pro které platí zároveň všechna níže uvedená kritéria:

- PS (ECOG) mají do 1 včetně

- jsou bez CNS metastáz

- jsou bez signifikantního kardiovaskulárního onemocnění (IM před 6 měsíci, CMP před 6 měsíci, nestabilní angina pectoris, městnavá srd. nedostatečnost - dle klasifikace NYHA st. II, závažné formy arytmie)

- bez závažných tromboembolických příhod v anamnéze.

Léčba se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby.

V případě odpovědi na léčbu a následném operačním výkonu (resekce), lze v léčbě bevacizumabem pokračovat.

0028397AVASTINinfcncsol400mg/16mlRRGGB
177.10L01XD03methylaminolevulinátlok.2.00GM7 919,76O/P

Methylaminolevulinát předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku jako součást léčebného výkonu v léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu jako poslední možnost po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými prostředky nebo postupy.

177.11L01XX02asparaginázaparent.1.00MG2 721,33B/ONK,HEM
177.12L01XX11estramustinparent.1.00MG0,83B/ONK,HEM, URN
0058800ESTRACYTinj sic 10×300mg+soPIRI
177.13L01XX17topotekanparent.1.00MG1 871,36B/P

Topotekan předepisuje onkolog u pacientek s metastazujícím karcinomem vaječníku ve 2. linii po selhání platinových derivátů a taxanů při recidivě v odstupu delším než 6 měsíců od skončení primární léčby, kde je dostatečná dřeňová rezerva.

1) u pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakování léčby režimem první volby považované za vhodné.

2) v kombinaci s cisplatinou k léčbě histologicky potvrzeného stadia IVB, recurentního nebo persistujícího karcinomu cervixu, který není způsobilý k chirurgické léčbě a/nebo radioterapii.

177.14L01XX19irinotekanparent.1.00MG42,27B/P

Irinotekan předepisuje onkolog v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem v klin. stadiu IV:

a) v monoterapii při rezistenci na 5-fluorouracil

b) v kombinaci FOLFIRI

c) v možné kombinaci s cetuximabem

d) v možné kombinaci s bevacizumabem

0016165CANRIinf cnc sol2ml/40mgMPWGB
0016166CANRIinf cncsol5ml/100mgMPWGB
177.15L01XX27oxid arsenitýparent.1.00DF9 735,89B/P

Oxid arsenitý předepisuje onkolog a hematolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v další linii léčby dospělých pacientů s relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií , která je charakterizovaná přítomností translokace t(15;17) anebo přítomností genu promyelocytární leukémie alfa receptoru tretinoinu (gen PML/RAR-alfa), po předcházející léčbě retinoidy a chemoterapii.

178hormonální léčiva s cytostatickým účinkem
178.0Hormonální léčiva s cytostatickým účinkem dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
178.1L01XX11Estramustinp.o.10.00MG2,89L/ONK,HEM,URN
0058742ESTRACYTcps 100×140mgPIZI
178.2L02AB01megestrol (pevné lékové formy)p.o.160.00MG37,32L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
0032098MEGAPLEX 40 MGpor tbl nob 30×40mgPHMNL
0032103MEGAPLEX 160 MGpor tblnob30×160mgPHMNL
178.3L02AB01megestrol (tekuté lékové formy)p.o.160,00MG54,99P

Indikován v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

178.4L02AB02medroxyprogesteronp.o.1.00GM127,12L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
0031774FEMIHEXAL 500por tbl nob30×500mgSFSD
0032121MEDROPLEX 100 MGpor tblnob100×100mgPHMNL
0032124MEDROPLEX 500 MGpor tbl nob30×500mgPHMNL
178.5L02AB02medroxyprogesteronparent.1.00GM624,49L/ONK,GYN,SEX
0087805DEPO-PROVERAinj sus 1×1ml-lagPMBB
178.6L02AE01Buserelininhal.1.00MG227,99P
178.7L02AE01buserelinparent.1.00MG247,26K/P
178.8L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1× měsíčně)parent.1.00MG1 546,29K/P
178.9L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1× za tři měsíce)parent.1.00MG1 417,63K/P
178.10L02AE02leuprorelinparent.1.00MG247,26K/P
178.11L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1× měsíčně)parent.1.00DF3 770,76K/P
178.12L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1× za tři měsíce)parent.1.00DF11 092,05K/P
178.13L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1× měsíčně)parent.1.00DF3 770,76K/P
178.14L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1× za tři měsíce)parent.1.00DF11 092,05K/P
178.15L02AE04Triptorelinparent.1.00DF221,55K/P
178.16L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1× měsíčně)parent.1.00DF3 770,76K/P
178.17L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1× za tři měsíce)parent.1.00DF11 092,05K/P

Buserelin, leuprorelin, goserelin a triptorelin předepisuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog k:

a) léčbě karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen jen po dobu adjuvantní chemo a radioterapie (goserelin);

b) (buserelin, leuprorelin, goserelin, triptorelin)

Léčba lokálně pokročilého a metastázujícího karcinomu prostaty:

- hormonální ablací jako primární monoterapie , kontinuální nebo intermitentní. Kontinuální nesmí přesáhnout tři roky.

- Ve druhé linii jako součást maximální adrogenní blokády při selhávání primární monoterapie

- při biochemickém relapsu po radikální chirurgické nebo radiační léčbě na dobu maximálně 6 měsíců;

- konkomitantní režim (jen lokálně pokročilý ca) tj radiační léčba s hormonální supresí

- neoadjuvantní podání u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty léčeného radioterapií

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nehradí u symptomatických pacientů s mnohočetnou generalizací a neoadjuvantní léčba před RAPE.

c) léčbě myomatosy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu (leuprorelin, goserelin, triptorelin);

1. léčbě těžkých,jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy (leuprorelin, goserelin, triptorelin);

2. léčbě pubertas praecox (leuprorelin, triptorelin);

3. indukci ovulace při in vitro fertilizaci. V rámci asistované reprodukce (goserelin, triptorelin) jsou přípravky předepisovány lékařem specializovaného pracoviště v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

179antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii
179.0Antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
179.1L02BA01tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)p.o.20.00MG3,35
0031581TAMOPLEX 10 MGportblnob100×10mg-lPHMNL
0031586TAMOPLEX 20 MGportblnob100×20mg-lPHMNL
0044057TAMOXIFEN EBEWE 20 MGpor tbl nob30×20mgEBPA
179.2L02BA01tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)p.o.20.00MG3,34
179.3L02BA02Toremifenp.o.60.00MG9,73L/ONK
179.4L02BA03Fulvestrantparent8.30MG435,52B,P

Fulvestrant předepisuje onkolog po vyčerpání předchozí léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy ve 3.linii léčby postmenopauzálních žen s hormonálně dependentním, lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu při relapsu onemocnění v průběhu nebo po adjuvantní antiestrogenové terapii nebo progresi onemocnění při léčbě antiestrogeny.

179.5L02BB01Flutamidp.o.0.75GM63,98L/ONK,URN,SEX, END
0016036APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgCMGIRL
0016579APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgKATNL
0031736FLUTAPLEXportblnob100×250mgPHMNL
0054521ANDRAXANtbl obd 100×250mgMCICZ
0058741APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgAPTCND
179.6L02BB03bicalutamid do 50 mg včetněp.o.50.00MG90,81P
0025068BICALUPLEX 50 MGpor tbl flm28×50mgTEWH
179.7L02BB03bicalutamid nad 50 mgp.o.50.00MG83,41P

Bicalutamid 50 mg je indikován u pacientů s karcinomem prostaty, u kterých léčba flutamidem vede k rozvoji závažných nežádoucích účinků.

Bicalutamid 150 mg předepisuje urolog a onkolog jako časnou adjuvantní léčbu nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty po radikální prostatektomii s rizikovými faktory (Gleason skore ≥ 7, perineurální šíření nádoru, pozitivní chirurgické okraje), nebo u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty jako konkomitantní a adjuvantní léčba k radioterapii.

0025084BICALUPLEX 150 MGpor tblflm 28×150mgTEWH
180inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii
180.0Inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
180.1L02BG03anastrozolp.o.1.00MG130,74P
180.2L02BG04letrozolp.o.2.50MG130,74P

Letrozol předepisuje onkolog v léčbě postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu:

a) po selhání tamoxifenu u pokročilého onemocnění jako druhá řada hormonoterapie

b) při prokazatelné a zdokumentované kontraindikaci tamoxifenu.

c) v prodloužené adjuvantní léčbě časného stadia karcinomu prsu po prodělané předchozí standardní adjuvantní léčbě tamoxifenem.

56509FEMARApor tbl flm30×2.5mgNPACH
180.3L02BG06exemestanp.o.25.00MG130,74P

Anastrozol a exemestan předepisuje onkolog v léčbě postmenopauzálních pacientek s pozitivními hormonálními receptory s karcinomem prsu:

a) po selhání tamoxifenu u pokročilého onemocnění jako druhá řada hormonoterapie

b) při prokazatelné a zdokumentované kontraindikaci tamoxifenu

c) v prodloužené adjuvantní léčbě časného stádia karcinomu prsu dle SPC jednotlivých léčivých přípravků.

181Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů
181.0Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
181.1L03AA02Filgrastimparent.1.00MG6 860,05B/P

Filgrastim předepisuje onkolog, hematolog a neonatolog ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně, kteří jsou považováni za zvýšeně ohrožené těžkou prolongovanou neutropenií:

a) u přípravných režimů pro sběr kmenových buněk z periferní krve před plánovanou transplantací

b) v léčbě febrilní neutropenie či jiných závažných infekčních komplikací neutropenických pacientů.

c) při eliminaci neutropenie během chemoterapie s cílem dodržení termínů a dávek chemoterapie pro nádory s vysokým rizikem

d) u cyklické neutropenie a těžké chronické neutropenie u dětí a dospělých, není-li možno postupovat jiným způsobem

e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5 x 10 na devátou/l nebo počet leukocytů pod 1 x 10 na devátou/l.

181.2L03AA13Pegfilgrastimparent.1.00MG5 211,00B/P

Pegfilgrastim předepisuje hematolog, onkolog a neonatolog ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu).

181.3L03AB01interferon alfa naturalparent.1.00MU192,36B/P

Interferon alfa přirozený předepisuje hepatolog a infekcionista pouze v případě:

a) tzv. “breakthrough fenomen“ v průběhu léčby chronické HCV infekce dvojkombinační terapií (rekombinantní interferon alfa a ribavirin).

“Breakthrough fenomen“ je stav, kdy je léčbou dosaženo kompletní odpovědi (tj. negativní sérová HCV-RNA a současně normální ALT) a v dalším průběhu léčby dojde k novému vzplanutí, tj. objeví se opět elevace ALT a/nebo pozitivní sérová HCV-RNA.

b) chronické hepatitis typu B (k léčbě dospělých pacientů s aktivní chronickou hepatitidou B s markery virové replikace, například pozitivní HBV-DNA,DNA polymeráza, HBeAg)

181.4L03AB03interferon gammaparent.1.00MU1 268,35B/P

Interferon gama je indikován ke snížení frekvence závažných infekčních komplikací u pacientů s chronickou granulomatózní chorobou (CGD).

181.5L03AB04interferon alfa-2a - aplikační forma “pera“parent.1.00MU147,90B/P
181.6L03AB04interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formyparent.1.00MU154,04B/P
181.7L03AB04interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formyparent.1.00MU178,11B/P

Interferon alfa 2a předepisuje onkolog, hematolog a dermatolog v:

1) onkologických indikacích u:

a) leukémie z “vlasatých buněk“ (trichocelulární) při kontraindikaci cladribinu

b) chronické myeloidní leukémie

c) kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, u kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční terapie není vhodná

d) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. III. (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů; paliace dle Leghyo 2x, přešetření a při efektu ještě 2x

e) u metastazujícího Grawitzova nádoru jako individualizovaná paliativní terapie v kombinaci

- dle Atzpodiena u pac., kde je performans status menší než 2, po 2 cyklech a přešetření a při stabilizaci nemoci lze schválit ještě 2 cykly, nebo

- interferon alfa 5 -10 MU 3x týdně do progrese či do toxicity. Udržovací terapie přesně dle schématu interferon alfa 1., 2. a 5. den v kombinaci s interleukinem 2 - 3., 4. a 5. den v intervalu 8 týdnů. V udržovací terapii je nutno podávat oba preparáty, při intoleranci jednoho z nich se terapie ukončuje.

e) u folikulárních nehodgkinských lymfomů

2) v hepatologických indikacích předepisuje hepatolog a infektolog u aktivní chronické hepatitidy jen u pacientů trpících hepatitidou B nebo C, jejichž jaterní funkce jsou kompenzovány, kteří nemají porušenou imunitu a jeví známky aktivity onemocnění. Diagnózu nutno ověřit histologicky a histochemicky. Pozitivita HBV-DNA musí být ověřena metodou PCR, resp. HCV-RNA rovněž metodou PCR.

181.8L03AB05interferon alfa-2b - aplikační forma “pera“parent.1.00MU147,90B/P
181.9L03AB05interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formyparent.1.00MU154,04B/P
16555ROFERON-A 9 MIU/0.5MLsol inj5×9mu/0.5mlRCECZ
181.10L03AB05interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli -jiné aplikační formyparent.1.00MU178,11B/P

Interferon alfa 2b předepisuje onkolog, hematolog, dermatolog v:

1) onkologických indikacích u:

a) leukémie z “vlasatých buněk“ (trichocelulární) při kontraindikaci cladribinu

b) chronické myeloidní leukémie

c) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. III. (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů; paliace dle Leghyo 2x, přešetření a při efektu ještě 2x

d) mnohočetného myelomu jako udržovací léčba u nemocných, u nichž bylo dosaženo objektivní remise, a to následně po iniciální indukční chemoterapii

e) folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované indukční chemoterapie (schéma CHOP)

f) u karcinoidního tumoru

2) v hepatologických indikacích předepisuje hepatolog a infektolog u aktivní chronické hepatitidy jen u pacientů trpících hepatitidou B nebo C, jejichž jaterní funkce jsou kompenzovány, kteří nemají porušenou imunitu a jeví známky aktivity onemocnění. Diagnózu nutno ověřit histologicky a histochemicky. Pozitivita HBV-DNA musí být ověřena metodou PCR, resp. HCV-RNA rovněž metodou PCR.

181.11L03AB07interferon beta - 1a do 22 rg v 1 amp. Včetněparent.1.00MU367,98B/P
181.12L03AB07interferon beta - 1a nad 22 rg do 44 rg v 1 amp. Včetněparent.1.00MU250,00B/P
181.13L03AB07interferon beta-1a výhradně pro intramuskulární podáníparent.1.00MU922,00B/P
181.14L03AB08interferon beta-1bparent.1.00MU213,00B/P

Interferon beta -1a a interferon beta-1b předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadium choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

Efekt, vedlejší účinky a spolupráce pacienta jsou monitorovány každé 3 měsíce podle závazného celostátního protokolu. Léčba je ukočena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). U nízkého stupně EDSS (do 2,5) se léčba zahajuje interferonem beta - 1a pro intramuskulární podání, při jeho kontraindikaci glatirameracetát kopolymerem.

U vyššího stupně EDSS (2,5 - 4,5) lze léčbu zahájit interferonem beta -1b nebo interferonem beta -1a (22 mcg) nebo glatirameracetátem kopolymerem. Při nedostatečném efektu je indikován přechod na přípravky s vyšší dávkou. Při vedlejších účincích je indikována změna preparátu.

Dlouhodobou léčbu (déle než 2-4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař výše uvedeného pracoviště.

181.15L03AB10peginterferon alfa- 2bparent.1.00RG57,89B/P
181.16L03AB11peginterferon alfa- 2aparent.1.00RG38,97B/P

Peginterferon předepisuje po dobu maxim. 48 týdnů hepatolog a infektolog v léčbě hepatitidy C v kombinaci s ribavirinem u:

1. dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C v minulosti reagujících na léčbu interferonem alfa (s normalizovanou ALT na konci léčby), avšak s následnou recidivou

2. dříve neléčených pacientů, s pozitivní sérovou HCV-RNA v kombinaci s fibrózou nebo vysokou zánětlivou aktivitou.

Pegylovaný interferon alfa 2-a předepisuje po dobu maxim. 48 týdnů hepatolog a infektolog v léčbě hepatitidy B jako lék 1.volby u pacientů dosud neléčených ostatními antivirotiky za splnění všech následujících podmínek:

1. doba trvání infekce více než 6 měsíců

2. přítomnost významné aktivní virové replikace potvrzené molekulárně biochemickými metodami - virémie minimálně 20 000 IU/ml nebo 100 000 kopií/1 ml

3. biochemická nebo morfologická aktivita

4. při důsledném dodržení kontraindikaci léčby

Léčba je ukončena při vzniku rezistence s „breakthrough“ fenoménem.

181.17L03AC01Aldesleukinparent.1.00MG6 538,36B/P

Aldesleukin předepisuje onkolog v:

1) léčbě metastázujícího karcinomu ledvin:

a) jako součást schématu dle Atzpodiena, kde performans status je menší než 2, s přešetřením po dvou cyklech.

b) udržovací terapie v kombinaci s interferonem alfa. V udržovací terapii je nutno podávat oba preparáty najednou, při intoleranci jednoho z nich se terapie ukončuje

2) v paliativní léčbě maligního melanomu dle Leghyo, s přešetřením po dvou cyklech. Užití je účelné pouze v rámci komplexní terapie na onkologickém pracovišti.

182ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva
182.0Ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
182.1L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1.00MG71,18O/ONK
182.2L03AXdialyzát lidských leukocytůparent.1.00DF787,79P

Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.

182.3L03AXdialyzát vepřových leukocytůp.o.1.00BA50%L/ALG,IMU
182.4L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3.00DF574,23O/GYN
182.5L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1.00BA50%L/ALG,ORL
182.6L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1.00BA50%
182.7L03AXthymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)parent.1.00MG63,39B/P
182.8L03AXthymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG44,28B/P
182.9L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1.00ML35,68L/ALG,ORL
182.10L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1.00DF71,32O
182.11L03AX03BCG vakcínalok.1.00MG32,56O/ONK,URN
0015270IMMUCYSTurt islplq 1x81mg+soAVSF
0103394IMMUCYSTurt isl plq 1x81mg+soSFVF
182.12L03AX13glatirameracetatparent.20.00MG892,02B/P

Glatirameracetat předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadium choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

Efekt, vedlejší účinky a spolupráce pacienta jsou monitorovány každé 3 měsíce podle závazného celostátního protokolu. Léčba je ukočena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztráta schopnosti chůze). U nízkého stupně EDSS (do 2,5) se léčba zahajuje interferonem beta -1a pro intramuskulární podání, při jeho kontraindikaci glatirameracetátem.

U vyššího stupně EDSS (2,5 - 4,5) lze léčbu zahájit interferonem beta -1b nebo interferonem beta -1a (22 mcg) nebo glatirameracetátem. Při nedostatečném efektu je indikován přechod na přípravky s vyšší dávkou. Při vedlejších účincích je indikována změna preparátu.

Dlouhodobou léčbu (déle než 2 - 4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař výše uvedeného pracoviště.

183imunosupresivní léčiva, perorální podání
183.0Imunosupresiva dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
183.1L04AA01cyklosporinp.o.250.00MG223,49P

Cyclosporin je předepisován u transplantací, autoimunních chorob a chorob spojených s poruchami imunity.

0006408EQUORALpor sol 1×50ml/5gmIXPCZ
0010183EQUORAL 25 MGpor cps mol 50×25mgIXPCZ
0010184EQUORAL 50 MGpor cps mol 50×50mgIXPCZ
0010185EQUORAL 100 MGpor cps mol50×100mgIXPCZ
0092572CONSUPREN S 25 MGpor cps mol 50×25mgIXPCZ
0092573CONSUPREN S50 MGpor cps mol 50×50mgIXPCZ
0092574CONSUPREN S 100 MGpor cps mol50×100mgIXPCZ
0094052CONSUPRENsol 1×50ml 100mg/mlIXPCZ
183.2L04AA05tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5.00MG395,68P
183.3L04AA05tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletěp.o.5.00MG294,05P

Léčbu tacrolimem předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci transplantace ledvin, srdce a jater

183.4L04AA06kyselina mykophenolová (natrii mycophenolát)p.o.2.00GM399,73P
183.5L04AA06kyselina mykophenolová (mophetil mycophenolát)p.o.2.00GM399,73P

Natrium mycophenolas předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu hostitelem pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

Mycophenolat mophetil předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu hostitelem pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin, jater nebo transplantace srdce. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

183.6L04AA10sirolimusp.o.6.00MG615,89P

Sirolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin jako profylaktickou imunosupresi s prednisonem a redukovanou dávkou cyklosporinu nebo bez něj nebo v případě nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů jako jejich náhrada.

183.7L04AA13leflunomidp.o.20.00MG71,39P

Léčbu leflunomidem předepisuje revmatolog u pacientů s těžkou formou:

a) revmatoidní artritidy se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení a přetrvávající aktivitou nemoci při dostatečné dávce sulfasalazinu nebo metotrexátu, které jsou podávány nejméně po dobu 6 měsíců,

b) psoriatické artritidy.

183.8L04AA18everolimusp.o.1.50MG357,00P

Everolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin a srdce.

183.9L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG1,64
0023322AZAPRINE 25 MGpor tbl flm100×25mgIXPCZ
183.10L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG1,01
0023323AZAPRINE 50 MGpor tbl flm100×50mgIXPCZ
183.11L04AX02thalidomidum do 50mg v jedné tabletě včetněp.o.100.00MG167,91P
183.12L04AX02thalidomidum nad 50mg v jedné tabletěp.o.100.00MG116,40P

Thalidomid předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s mnohočetným myelomem v prvním relapsu onemocnění nebo v případě rezistence na vstupní léčbu obsahující vysokodávkový kortikoid.

Je podáván do dosažení maximální léčebné odpovědi a maximálně 2 měsíce léčby navíc. Následně může být podáván jako udržovací léčba až do dalšího relapsu onemocnění nebo do vysazení pro nežádoucí účinky. Léčba není nadále indikovaná v případě zjevné progrese po třech měsících léčby nebo při toxicitě vyšší než stupeň III dle WHO související s použitím léku.

184imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika
184.0Imunosupresiva (kromě p.o.) a ostatní cytostatika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
184.1L04AA01cyklosporinparent.1.00MG2,23U/J10
0015643SANDIMMUNinf cnc sol 10×5mlNAICZ
184.2L04AA03antilymfocytární IGparent.10.00MG100,10U/J10
184.3L04AA04antithymocytární IG (infuze)parent.1.00MG55,47U/J10
184.4L04AA04antithymocytární IG (injekce)parent.1.00MG114,72U/J10
184.5L04AA05tacrolimusparent.5.00MG1 337,51H
184.6L04AA08daclizumabparent.350.00MG115 108,68U/J10
184.7L04AA09basiliximabparent.20.00MG40 614,02H
184.8L04AA11etanerceptparent.7.00MG1 170,84B/P

Etanercept předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) v léčbě aktivní revmatoidní artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků, v kombinaci s methotrexátem (pokud není kontraindikován) nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi;

2) k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní chronické artritidy u dětí ve věku od 4 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát tolerován.

3) k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

4) k léčbě dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi konvenční léčbou.

5) k léčbě dospělých s těžkou psoriázou, postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a je zároveň splněno alespoň jedno z následujících kritérií:

a) nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, metotrexát, cyklospirin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, metotrexát, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.9L04AA12infliximabparent.375.00MG57 218,83B/P

Infliximab předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1. k léčbě těžké a aktivní Crohnovy choroby s komplikovaným průběhem nereagujícím na konvenční terapii.

2. k léčbě pacientů se středně těžkou či těžkou formou ulcerózní kolitidy ověřené kolonoskopicky a biopticky, u kterých došlo k selhání terapie preparáty 5-ASA a kortikoidy, AZT či methotrexátem

3. k léčbě revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní chorobou, jestliže odpověď na léčiva modifikující chorobu, včetně metothrexátu, nebyla postačující.

4. k léčbě ankylozující spondylitidy u pacientů se závažnými axiálními symptomy, zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity a kteří nereagují na adekvátní konvenční léčbu.

5. k léčbě psoriatické arthritidy v kombinaci s methotrexátem

6. k léčbě těžké psoriázy postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a zároveň splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a) kde nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, metotrexát, cyklosporin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) kde pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, metotrexat, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.10L04AA17adalimumabparent.2DF32 409,00B/P

Adalimumab předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1. k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní arthritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. Přípravek je možné podávat v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.

2. k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, u kterých odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem nebyla dostatečná.

3. k léčbě ankylozující spondylitidy u pacientů se závažnými axiálními symptomy, zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity a kteří nereagují na adekvátní konvenční léčbu.

184.11L04AA21efalizumabparent.1.00MG63,85B/P

Efalizumab předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s těžkou psoriázou postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a zároveň splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

a) nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, metotrexát, cyklospirin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, metotrexat, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.12L04AA23natalizumabparent.1.00DF36 000,00B/P

Natalizumab předepisuje neurolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

Efekt, vedlejší účinky a spolupráce pacienta jsou monitorovány každé 3 měsíce podle závazného celostátního protokolu. Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztráta schopnosti chůze).

U nízkého stupně EDSS (do 2,5) se léčba zahajuje interferonem beta - 1a pro intramuskulární podání, při jeho kontraindikaci glatirameracetátem.

U vyššího stupně EDSS (2,5 - 4,5) lze léčbu zahájit interferonem beta - 1b nebo interferonem beta - 1a (22 mcg) nebo glatirameracetátem. Při nedostatečném efektu je indikován přechod na přípravky s vyšší dávkou. Při vedlejších účincích je indikována změna preparátu.

Dlouhodobou léčbu (déle než 2- 4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař výše uvedeného pracoviště.

184.13L04AX01azathioprinparent.1.00MG9,60U/J10
185nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání
185.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
185.1M01AB01indometacinp.o.0.10GM2,61
185.2M01AB05diklofenakp.o.0.10GM3,34
0014991APO-DICLO SR 100tbl ret 100×100mgCMGIRL
0014992APO-DICLO SR 100tbl ret 30×100mgCMGIRL
0014993APO-DICLO 25MGtbl obd 100×25mgCMGIRL
0014994APO-DICLO 50MGtbl obd 100×50mgCMGIRL
0017119APO-DICLO SR 100tbl ret 30×100mgKATNL
0017120APO-DICLO SR 100tbl ret 100×100mgKATNL
0017246APO-DICLO 25 MGpor tblent100×25mgKATNL
0017247APO-DICLO 50 MGpor tblent100×50mgKATNL
0046620UNOtbl ret 10×150mgMCKD
0046621UNOtbl ret 20×150mgMCKD
0053640APO-DICLO SR 100tbl ret 100×100mgAPTCND
0059396APO-DICLO SR 100tbl ret 30×100mgAPTCND
0096740APO-DICLO 25MGtbl obd 100×25mgAPTCND
0096742APO-DICLO 50MGtbl obd 100×50mgAPTCND
186nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání
186.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
186.1M01AE01ibuprofenp.o.1.20GM1,53
186.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.20GM18,15
186.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.50GM3,34
186.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy),p.o.0.50GM12,21
186.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM3,34
186.6M01AE09flurbiprofenp.o.0.20GM3,34
186.7M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.60GM3,34
186.8M01AE12Oxaprozinp.o.0.90GM7,66P

Oxaprozin se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

186.9M01AE17dexketoprofenp.o.75.00MG4,20
186.10M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.30GM4,78P

Kyselina tolfenamová je indikována k léčbě záchvatu migrény u dospělých nemocných.

0002154MIGEA RAPIDpor tblnob100×200mgHEDDK
187ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání
187.0Ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
187.1M01AC01piroxikamp.o.20.00MG1,80
0014997APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgCMGIRL
0017159APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgKATNL
0097710APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgAPTCND
187.2M01AC05lornoxikamp.o.12.00MG1,80
187.3M01AC06meloxikamp.o.15.00MG5,71
0022542ARTRILOM 7.5 MGpor tbl nob 10×7.5mgCMGIRL
0022545ARTRILOM 7.5 MGpor tbl nob 20×7.5mgCMGIRL
0022562ARTRILOM 15 MGpor tbl nob 10×15mgCMGIRL
0022565ARTRILOM 15 MGpor tbl nob 20×15mgCMGIRL
0022568ARTRILOM 15 MGpor tbl nob 50×15mgCMGIRL
0022896MELOXICAM-TEVA 15 MGpor tbl nob 10×15mgTEUGB
0022898MELOXICAM-TEVA 15 MGpor tbl nob 20×15mgTEUGB
0022998MELOXISTAD 15 MGpor tbl nob 10×15mgSTDD
0023001MELOXISTAD 15 MGpor tbl nob 20×15mgSTDD
0023003MELOXISTAD 15 MGpor tbl nob 30×15mgSTDD
0023460MELOVIS 15 MGpor tbl nob 30×15mgNGDIRL
0023806MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MGpor tbl nob20×15mgMCKD
0051871MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MGpor tbl nob 10×15mgMCKD
187.4M01AH01celecoxibp.o.0.20GM16,97P
187.5M01AH03valdecoxib 10 mgp.o.1.00DF16,97P
187.6M01AH03valdecoxib 20 mgp.o.1.00DF23,75P
187.7M01AH03valdecoxib 40 mgp.o.1.00DF22,43P
187.8M01AH05etoricoxib 120 mg v 1 tblp.o.60.00MG21,27P
187.9M01AH05etoricoxib 60 mg v 1 tblp.o.1.00DF16,97P
187.10M01AH05etoricoxib 90 mg v 1 tblp.o.1.00DF23,75P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů předepisuje revmatolog nebo ortoped osobám s níže uvedeným rizikem:

a) krvácení z gastrointestinálního traktu v anamnéze

b) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života

c) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6-8 týdnů), nebo

d) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace,

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně.

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě jejich indikování u pacientů trpících hypertenzí, hyperlipidémií, diabetem mellitus, periferním onemocněním tepen i kuřáků. Podávání COX-2 inhibitorů je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku. Etoricoxib je navíc kontraindikován u nekompenzované hypertenze.

V indikaci osteoartróza a revmatoidní artritida je předepisována denní dávka valdecoxibu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdecoxibu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

Etoricoxib v síle 120 mg v 1 tbl je hrazen při akutním dnavém záchvatu.

187.11M01AX01nabumetonp.o.1.00GM5,71
187.12M01AX17nimesulidp.o.0.20GM5,71
188nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace
188.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, propionové a fenamátů dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
188.1M01AB01indometacinp.rect.0.10GM3,20
188.2M01AB01indometacinparent.0.10GM12,37
188.3M01AB05diklofenakp.rect.0.10GM7,48
188.4M01AB05diklofenakparent.0.10GM9,24
0046401MONOFLAM SFinj sol 5×3mlSLHD
188.5M01AC01piroxikamp.rect.20.00MG7,48
188.6M01AC01piroxikamparent.20.00MG11,46
188.7M01AC05lornoxikamparent.12.00MG11,46
188.8M01AC06meloxikamp.rect.15.00MG12,70P
188.9M01AC06meloxikamparent.15.00MG38,11P

Meloxikam se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

Meloxikam parenterální se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena a to v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

188.10M01AE01ibuprofenp.rect.1.20GM18,15
188.11M01AE01ibuprofenparent.1.20GM13,42
188.12M01AE02naproxenp.rect.0.50GM10,51
188.13M01AE02naproxenparent.0.50GM13,42
188.14M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM8,15
0031059PROFENID ČÍPKYrct sup 12×100mgHLLF
188.15M01AE03ketoprofenparent.0.15GM15,06
0076657KETONALinj 10×2ml/100mgLEKSLO
188.16M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.60GM10,51
188.17M01AH04parecoxib do 3 amp v 1 bal. včetněparent.80.00MG320,99P
188.18M01AH04parecoxib nad 3 amp v 1 bal.parent.80.00MG320,99O/P

Léčiva skupiny specifických COX-2 inhibitorů předepisuje revmatolog nebo ortoped osobám s níže uvedeným rizikem:

a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo

b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6-8 týdnů), nebo

c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace,

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a neúplně kompenzovanou hypertenzí. Jejich podávání je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku. Parecoxib je indikován v léčbě pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

188.19M01AX17nimesulidp.rect.0.20GM12,70P

Nimesulid k p.rect. aplikaci je indikován k léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

189specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému
189.0Specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskoskeletárního systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
189.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.40MG3,82L/REV
0002780TAUREDON 50injsol10×0.5ml/50mgAKZD
189.2M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.50GM25,32
189.3M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.50GM20,94
189.4N02BA04salicylát sodnýparent.3.00GM37,70
190lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva
190.0Lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
190.1M02AAketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.2M02AAkombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.3M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.4M02AA05benzydaminlok.1.00GM0,65
190.5M02AA06etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.6M02AA06etofenamát nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.7M02AA07piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.8M02AA07piroxikam nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.9M02AA10ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.10M02AA10ketoprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.11M02AA10ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)lok.150.00MG4,11
190.12M02AA12naproxen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.13M02AA12naproxen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.14M02AA13ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.15M02AA13ibuprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.16M02AA15diklofenak (transdermální lékové formy)transd.2.00DF3,79
190.17M02AA15diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.18M02AA15diklofenak nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.19M02AA17kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,50
190.20M02AA23indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,65
190.21M02AA23indomethacin nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,5
190.22M02AA23indomethacin spraylok.1.00ML0,65
190.23M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1.00GM0,65
190.24M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1.00GM0,65
190.25M02AX10různélok.1.00GM0,22
0083872UNGUENTUM CAMPHOR.VASEL. 10% MVMdrm ung 1×1000gmMVMCZ
191svalová relaxancia
191.0Svalová relaxancia dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
191.1M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100.00MG62,39H
191.2M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100.00MG39,60H
191.3M03AC01pankuroniumparent.10.00MG104,14H
0057538PAVULON 4MG=2MLinj 50×2ml/4mgORGNL
0057540PAVULON 4MG=2MLinj 50×2ml/4mgORGF
191.4M03AC03vekuroniumparent.10.00MG104,14H
191.5M03AC04atrakuriumparent.50.00MG96,34H
0042393TRACRIUM 250injsol2×25ml/250mgGXMI
191.6M03AC06pipekuroniumparent.10.00MG100,99H
191.7M03AC09rokuroniumbromidparent.50.00MG187,11H
191.8M03AC10mivacuroniumparent.10.00MG114,77H
0040356MIVACRONinj 5×10ml/20mgGAEPL
0042587MIVACRONinj 5×10ml/20mgWFDGB
0042588MIVACRONinj 5×10ml/20mgGAKI
191.9M03AC11cisatracuriumparent.10.00MG124,06H
0018771NIMBEX FORTEinj sol1×30ml/150mgGXMI
191.10M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)parent.100.00U7 392,78O/P
191.11M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100.00U1 725,51O/P

Botulotoxin předepisuje neurolog specializovaného pracoviště v léčbě:

1) Fokální dystonie: cervikální dystonie, idiopatický blefarospasmus, idiopatický grafospasmus aj.profesionální dystonické spasmy; fokální dystonie končetin; laryngeální dystonie

2) Další dystonické poruchy: hemispasmus facialis; postparalytický spasmus n.facialis; postparalytická synkinéza n.facialis

191.12M03CA01dantrolenparent.0.10GM5 652,51T
192antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin
192.0Antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
192.1M04AA01allopurinolp.o.0.40GM3,21
0001631PURINOL 100MGtbl 100×100mgMCKD
0001632PURINOL 300MGtbl 30×300mgMCKD
192.2M04AC01kolchicinp.o.1.00MG5,46
0062380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50×500rgSVPD
193léčiva působící na mineralizaci kostí
193.0Léčiva působící na mineralizaci kostí dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
193.1G03XC01raloxifenp.o.60.00MG28,78P

Raloxifen předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.2M05BA02kyselina klodronováparent.1.50GM2 097,49O/P
0094548BONEFOSinf cnc 5×5ml/300mgSOTSF
193.3M05BA02kyselina klodronová do 400 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM182,50P
193.4M05BA02kyselina klodronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM269,39P
0085324LODRONAT 520por tblflm 60×520mgRCECZ
193.5M05BA02kyselina klodronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM182,50P

Kyselinu klodronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

a) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,

b) mnohočetným myelomem.

193.6M05BA03kyselina pamidronováparent.60.00MG3 152,70O/P

Kyselinu pamidronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog u pacientů s:

a) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich,

b) mnohočetným myelomem,

c) manifestní Pagetovou chorobou.

0050696PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 1×10mlMCWD
0050697PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 4×10mlMCWD
0050699PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 1×20mlMCWD
0050700PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 4×20mlMCWD
0050702PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 1×30mlMCWD
0050703PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/MLinf cnc sol 4×30mlMCWD
0095856PAMIDRONATE-TEVA 3MG/MLinf cnc sol 1×10mlPHMNL
0095862PAMIDRONATE-TEVA 3MG/MLinf cnc sol 1×30mlPHMNL
193.7M05BA04kyselina alendronová s obsahem do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.10.00MG8,27P
0032656LINDRONpor tbl nob 28×10mgKRKSLO
193.8M05BA04kyselina alendronová s obsahem nad 10 mg v jedné tabletěp.o.10.00MG17,64P

Kyselinu alendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2.5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou.

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

0013688ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 MGpor tbl nob 4×70mgMCKD
0041669ALENDRONATE-TEVA 70 MGpor tbl nob 4×70mgBERGB
193.9M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 2 mg nebo 6 mg v jedné ampuliparent.2.00MG2 208,23O/P
193.10M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 3 mg v jedné ampuliparent.1,00DF1 931,58O/P
193.11M05BA06kyselina ibandronová s obsahem do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.1,00DF8,27P
193.12M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 50 mg v jedné tabletěp.o.1,00DF262,80P
193.13M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 150 mg v jedné tabletěp.o.1,00DF536,55P

Kyselinu ibandronovou parent. v síle 2 mg nebo 6mg v jedné ampuli a v p.o. tabletě o síle 50 mg, předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

1) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,

2) mnohočetným myelomem.

Kyselinu ibandronovou p.o. s obsahem účinné látky 5 mg, 35 mg a 150 mg v 1 tabletě předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou.

Kyselinu ibandronovou parent. s obsahem účinné látky 3mg předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou v další linii při nesnášenlivosti antiresorpční léčby.

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.14M05BA07kyselina risedronová do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.00MG8,27P
193.15M05BA07kyselina risedronová nad 5 mg v 1 tabletěp.o.5.00MG17,64P

Kyselinu risedronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2.5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.16M05BA08kyselina zoledronová do 4 mg v 1 amp. včetněparent.4.00MG6 624,69O/P
193.17M05BA08kyselina zoledronová nad 4 mg v 1 amp.parent.4.00MG9 729,90 O/P

Kyselinu zoledronovou předepisuje onkolog, hematolog, urolog a pneumolog u pacientů:

a) v 1. linii léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2. linii léčby osteolytických lesí mnohočetného myelomu,

b) s hyperkalcémií vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

Kyselinou zoledronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog u pacientů s Pagetovou chorobou.

193.18M05BX03stroncium-ranelátp.o.2.00GM38,16P

Stroncium ranelát předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u nemocných s osteoporosou prokázanou metodou dvoufotonové kostní denzitometrie (T - skore méně než -2,5 na standardních měřených místech - bederní páteř, proximální femur, event.předloktí)

a) při osteoporotocké fraktuře nebo

b) při kontraindikaci bisfosfonátů nebo raloxifenu nebo

c) při nesnášenlivosti jiných antiresorpčních léčiv nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě.

Léčba delší než 2 roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní denzity.

193.19M05BB03Kys. alendronová v kombinaci s vitamínem D3 (na kys. alendronovou)p.o.1,00DF137,20P

Kyselinu alendronovou v kombinaci s vitamínem D3 předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2.5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

194ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního systému
194.0Ostatní léčiva používaná u nemocí muskoskeletárního systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
194.1M01AX05glukosamin sulfatp.o.1,50GM8,93L/REV, ORT
194.2M01AX21diacereinp.o.100.00MG11,92L/REV, ORT
194.3M01AX25chondroitin sulfatp.o.1.60GM11,46L/REV, ORT
194.4M03BA52carisoprodol a paracetamol v kombinacip.o.3.00DF2,19
194.5M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50.00MG8,76
194.6M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50.00MG5,55
194.7M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12.00MG18,90L/NEU,ORT,REV
194.8M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12.00MG13,93L/NEU,ORT,REV
194.9M03BX04tolperisonp.o.200.00MG3,85
194.10M03BX04tolperisonparent.200.00MG9,36
194.11M03BX05thiocolchicosidp.o.12.00MG8,76
194.12M03BX05thiocolchicosidparent.12.00MG38,21
194.13M03BX07tetrazepamp.o.0.10GM8,76
194.14N02BB02metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)parent.3.00GM43,56O
194.15N02BB02metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3.00GM18,09O
0055824NOVALGIN INJEKCEinj sol 5×5ml/2.5gmHBSSK
194.16N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3.00GM72,02
0086009BEN-U-RON 125MGsup 5×125mgBNCD
0086010BEN-U-RON 125MGsup 10×125mgBNCD
194.17N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3.00GM13,94
0086015BEN-U-RON 1000MGsup 10×1000mgBNCD
194.18N02BE01paracetamolparent.3.00GM43,52H
194.19M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.60MG190,54P

Kyselinu hyaluronovou předepisuje ortoped nebo revmatolog jako součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

195lokální anestetika ze skupiny esterů
195.0Lokální anestetika ze skupiny esterů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
195.1N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1.00ML1,34O
195.2N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1.00ML0,29O
0069670INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×250ml/500mgARDCZ
0069671INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×500ml/1gmARDCZ
0069673INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×250ml/1.25gmARDCZ
0069674INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×500ml/2.5gmARDCZ
0069676INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj 1×250mlARDCZ
0069677INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj 1×500ml/5gmARDCZ
0089212INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×200mlARDCZ
0089214INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×200mlARDCZ
196lokální anestetika ze skupiny amidů
196.0Lokální anestetika ze skupiny amidů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
196.1N01BBtrimekainlok.1.00GM1,15O
196.2N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1.00ML0,71O
0069705INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1×250ml 0.5%ARDCZ
0069706INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1×500ml 0.5%ARDCZ
196.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1.00ML1,40O
196.4N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1.00ML0,27O
196.5N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1.00ML1,19O
196.6N01BBtrimekain/adrenalinparent.1.00ML2,30O
196.7N01BB01bupivakainparent.1.00ML2,35O
196.8N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1.00ML30,82O
196.9N01BB02lidokainparent.1.00ML1,19O
196.10N01BB02lidokain (obsah 11 ml)lok.1.00ML3,81P
196.11N01BB02lidokain (obsah 6 ml)lok.1.00ML5,47P

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.

196.12N01BB03mepivakainparent.1.00ML2,35O
196.13N01BB09ropivacainparent.1.00ML5,25O
0046610NAROPIN 2 MG/MLinfsol5×100ml/200mgAZCS
196.14N01BB10levobupivacainparent.1.00ML5,25O
197lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou
197.0Lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vasokonstrikční látkou dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
197.1N01BB58artikain/adrenalinparent.1.00ML4,47O
0093109SUPRACAIN 4%inj 10×2mlZEHCZ
198analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání
198.0Analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
198.1N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM40,57
0041774MST CONTINUS 100 MGtbl ret 60×100mgMUID
0080409VENDAL RETARD 200MGtbl obd 30×200mgLARA
198.2N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM63,38
0080405VENDAL RETARD 10MGtbl obd 30×10mgLARA
198.3N02AA01morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.10GM47,10
0041776MST CONTINUS 30 MGtbl ret 60×30mgMUID
0080406VENDAL RETARD 30MGtbl obd 30×30mgLARA
198.4N02AA01morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.10GM44,87
0041777MST CONTINUS 60 MGtbl ret 60×60mgMUID
0080407VENDAL RETARD 60MGtbl obd 30×60mgLARA
198.5N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)p.o.0.10GM52,68
198.6N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.10GM60,20
198.7N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.10GM57,04
198.8N02AA01morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)p.o.0.10GM38,21
198.9N02AA01morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)p.o.0.10GM17,20
198.10N02AA03hydromorfon do 4 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG105,64
198.11N02AA03hydromorfon nad 4 mg do 8 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG97,91
198.12N02AA03hydromorfon nad 8 mg do 24 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG89,74
198.13N02AA03hydromorfon, superretardovaná kontinuální forma do 8 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF52,01
198.14N02AA03hydromorfon, superretardovaná kontinuální forma nad 8 mg do 16 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF96,85
198.15N02AA03hydromorfon, superretardovaná kontinuální forma nad 16 mg do 32 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF167,96
198.16N02AB02pethidinp.o.0.40GM40,36
199analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání
199.0Analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
199.1N02AA05oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG97,59
199.2N02AA05oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG90,79
199.3N02AA05oxycodon více než 40 mg v jedné tabletěp.o.75.00MG78,73
199.4N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.15GM27,21
0041824DHC CONTINUS 60 MGportblret60×60mg bMUID
199.5N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.15GM23,31
199.6N02AD01pentazocinp.o.0.20GM21,58
0008968FORTRALtbl 100×50mgKRKSLO
199.7N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)p.o.0.30GM12,44
0012474TRAMABENE 50 TOBOLKYcps 10×50mgMCKD
0012475TRAMABENE 50 TOBOLKYcps 30×50mgMCKD
199.8N02AX02tramadol hydrochlorid formy)tekuté lékovép.o.0.30GM19,35
0012472TRAMABENE KAPKYgtt 1×30ml/3gmMCKD
199.9N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)p.o.0.30GM16,96
199.10N02AX52tramadol hydrochlorid v kombinaci s paracetamolemp.o.1.00DF4,56
200analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace
200.0Analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
200.1N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1.00MG134,67O
0030101FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5×2ml/100rgTRXA
200.2N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1.00MG99,18O
0001449FENTANYL-JANSSENinj 50×10ml/0.5mgJANB
0030102FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5×10ml/500rgTRXA
200.3N01AH02alfentanylparent.1.50MG45,83H
0087721RAPIFENinj sol 5×2ml/1mgJANB
200.4N01AH03sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)parent.0.60MG1 312,26H
0093701SUFENTAinj 5×2ml/10rgJANB
200.5N01AH03sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)parent.0.60MG581,77H
0030779SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol 5×10ml/50rgTRXA
200.6N01AH03sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)parent.0.60MG539,08H
200.7N01AH06remifentanylparent.1.00MG213,10H
0017713ULTIVA 5 MGinj plv sol 5×5mgGXMI
0086163ULTIVA 5 MGinj plv sol 5×5mgGWBGB
200.8N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30.00MG15,77O
0001125MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10×1ml/10mgHBSSK
200.9N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30.00MG9,53O
0001127MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10×2ml/20mgHBSSK
200.10N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.40GM54,42O
200.11N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.40GM33,66O
200.12N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF503,89
0024870FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/Hdrm emp tdr 5×16.5mgMCKD
0024874FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/Hdrm emp tdr 5×16.5mgNSAD
0117805FENTANYL ACTAVIS 100 MCG/Hdrm emp tdr 5×16.5mgNSAD
0117806FENTANYL ACTAVIS 100 MCG/Hdrm emp tdr 5×16.5mgMCKD
200.13N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF156,16
0024846FENTANYL-RATIOPHARM 25 MCG/Hdrm emp tdr 5×4.125mgMCKD
0024850FENTANYL-RATIOPHARM 25 MCG/Hdrm emp tdr 5×4.125mgNSAD
0117781FENTANYL ACTAVIS 25 MCG/Hdrm emp tdr 5×4.125mgNSAD
0117782FENTANYL ACTAVIS 25 MCG/Hdrm emp tdr 5×4.125mgMCKD
200.14N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF290,56
0024854FENTANYL-RATIOPHARM 50 MCG/Hdrm emp tdr 5×8.25mgMCKD
0024858FENTANYL-RATIOPHARM 50 MCG/Hdrm emp tdr 5×8.25mgNSAD
0117789FENTANYL ACTAVIS 50 MCG/Hdrm emp tdr 5×8.25mgNSAD
0117790FENTANYL ACTAVIS 50 MCG/Hdrm emp tdr 5×8.25mgMCKD
200.15N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF418,06
0024862FENTANYL-RATIOPHARM 75 MCG/Hdrm emp tdr 5×12.375mgMCKD
0024866FENTANYL-RATIOPHARM 75 MCG/Hdrm emp tdr 5×12.375mgNSAD
0117797FENTANYL ACTAVIS 75 MCG/Hdrm emp tdr 5×12.375mgNSAD
0117798FENTANYL ACTAVIS 75 MCG/Hdrm emp tdr 5×12.375mgMCKD
200.16N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 12 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF111,52

Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

200.17N02AC03piritramidparent.300.00MG92,29O
200.18N02AD01pentazocinparent.0.20GM85,37O
0008966FORTRALinj 10×1ml/30mgKRKSLO
200.19N02AE01buprenorfinsubling.1.20MG78,18
200.20N02AE01buprenorfinparent.1.20MG195,85O
200.21N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF182,17
200.22N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF268,88
200.23N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramu za hodinu)transd.1.00DF338,97

Buprenorfin s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

200.24N02AF02nalbufinparent.80.00MG66,43O
200.25N02AX02tramadol hydrochloridp.rect.0.30GM40,66
200.26N02AX02tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.30GM80,43O
0012477TRAMABENE 50 INJEKCEinj 5×1ml/50mgMCKD
200.27N02AX02tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.30GM41,58O
0067560MABRONinj sol 100×2mlMOECY
201analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání
201.0Analgetika antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
201.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3.00GM7,60
0084256ACYLPYRINtbl 10×500mgHEOCZ
201.2N02BA02aloxiprinp.o.3.00GM6,30
202ostatní analgetika - antipyretika, perorální podání
202.0Ostatní analgetika - antipyretika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
202.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3.00GM8,82
0097656PARALEN 125tbl 20×125mgZEHCZ
202.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3.00GM4,33
202.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3.00GM8,45
203antimigrenika
203.0Antimigrenika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
203.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4.00MG1,20
0091031CLAVIGRENIN FORTEpor gtt sol 1×25mlIXPCZ
203.2N02CA01dihydroergotaminparent.4.00MG108,99
203.3N02CA01dihydroergotamin nosní sprayinhal.1.00MG48,87
203.4N02CC01sumatriptanparent.1.00DF840,77P

Sumatriptan předepisuje lékař neurolog u nemocných s opakovanými, těžkými záchvaty migrény nebo cluster headaches v další linii po vyčerpání všech ostatních léčebných možností.

0047280IMIGRANinj 2×0.5ml/6mgGWBGB
0047281IMIGRANinj 2×0.5ml/6mgGWBGB
203.5N02CC01sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.50.00MG83,11
0101611DOLORSTAD 50 MGpor tbl nob 2×50mgPSNB
0101613DOLORSTAD 50 MGpor tbl nob 6×50mgPSNB
203.6N02CC01sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.50.00MG62,33
203.7N02CC01sumatriptan (nosní sprej)inhal.1.00DF200,31P

Inhalační sumatriptan a zolmitriptan předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

203.8N02CC02naratriptanp.o.2.50MG83,11
203.9N02CC03zolmitriptanp.o.2.50MG83,11
203.10N02CC03zolmitriptan (nosní sprej)inhal.1.00DF200,31P

Inhalační sumatriptan a zolmitriptan předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

203.11N02CC06eletriptanp.o.40.00MG83,11
203.12N02CC07frovatriptanp.o.2.5MG83,11
203.13N02CX01pizotifenp.o.1.50MG5,74
204antiepileptika ze skupiny barbiturátů
204.0Antiepileptika ze skupiny barbiturátů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
204.1N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM5,84
0068578PHENAEMALETTENtbl 50×15mgDETD
204.2N03AA02fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.0.10GM123,38O
204.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM2,18
0068579PHENAEMAL 0.1tbl 50×100mgDETD
204.4N03AA02fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.10GM12,91O
0084449LUMINALinj 5×1ml/200mgDETD
204.5N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM11,37
0013731LISKANTINtbl 100×250mgDETD
205antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
205.0Antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
205.1N03AB02fenytoinp.o.0.30GM2,19
0062234EPILAN D GEROTtbl 100×100mgGERA
205.2N03AB02fenytoinparent.0.30GM113,41O
205.3N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3.00DF2,33
0002625SANEPILtbl 20 (blistr)ZEHSK
205.4N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM15,91
0092041PETINIMIDpor cpsmol100×250mgGERA
205.5N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM22,17
206antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
206.0Antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
206.1N03AE01klonazepamparent.8.00MG219,18O
0014989RIVOTRILinj 5×1ml/1mg+solv.RCECZ
206.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8.00MG22,95
206.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8.00MG12,28
0014958RIVOTRIL 2 MGtbl 30×2mgRCECZ
206.4N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8.00MG31,99
0085256RIVOTRIL 2.5MG/MLpor gtt sol 1×10mlRCECZ
206.5N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1.00GM11,50
0015305APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgCMGIRL
0017999APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgKATNL
0062309APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgAPTCND
0098080NEUROTOPtbl 50×200mgGERA
206.6N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1.00GM16,07
0016444TEGRETOL CR 200tbl ret 50×200mgNAICZ
0096305NEUROTOP RETARD 300tbl ret 50×300mgGERA
0096306NEUROTOP RETARD 600tbl ret 50×600mgGERA
206.7N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM41,55
206.8N03AF02oxcarbazepinp.o.1.00GM10,85
207antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
207.0Antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
207.1N03AG01natrium valproátparent.1.50GM1 081,83K
0054238ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSL.inj sol 5×3ml/300mgDETD
207.2N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM22,24
0101882VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MGpor tbl pro 50×300mgMCKD
0101885VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MGpor tbl pro 100×300mgMCKD
207.3N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM20,48
0101895VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 500 MGpor tbl pro 50×500mgMCKD
0101899VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 500 MGpor tbl pro 100×500mgMCKD
207.4N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.50GM16,78
0008768CONVULEX 150por cpsdur100×150mgGERA
207.5N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.50GM14,56
0008769CONVULEX 300por cpsdur100×300mgGERA
0075296CONVULEX 500por cpsdur100×500mgGERA
207.6N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.50GM20,20
207.7N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM20,20
207.8N03AG01natrium valproát (tekuté lékové formy)p.o.1.50GM24,14
0008770CONVULEXgtt 100mlGERA
207.9N03AG04vigabatrinp.o.2.00GM110,33P
207.10N03AG06tiagabinp.o.30.00MG110,33P

Tiagabin a vigabatrin předepisuje neurolog či psychiatr v léčbě epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

0017065GABITRIL 10 MGpor tbl flm 50×10mgTRXA
0017069GABITRIL 5 MGpor tbl flm 50×5mgTRXA
0058097GABITRIL 5 MGpor tbl flm 50×5mgSWCGB
0058130GABITRIL 10 MGpor tbl flm100×10mgSWCGB
208ostatní antiepileptika
208.0Ostatní antiepileptika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
208.1N03AX03sultiamp.o.0.40GM15,39L/PSY,NEU
0055852OSPOLOTtbl obd 50×200mgDETD
208.2N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM55,32L/PSY,NEU
0019381LAMETON 25 MG DISPERG. TABLETYpor tbl dis30×25mgSNZD
208.3N03AX09lamotrigin (disperzní forma od 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM47,30L/PSY,NEU
0019394LAMETON 50 MG DISPERG.TABLETYpor tbl dis30×50mgSNZD
0019407LAMETON 100MG DISPERG.TABLETYpor tbldis 30×100mgSNZD
0019420LAMETON 200MG DISPERG.TABLETYpor tbldis 30×200mgSNZD
208.4N03AX09lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM488,65P
208.5N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM165,40P

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být léčeny tabletovou formou.

0022118TRIGINET 5 MGpor tbl dis 30×5mgKRKSLO
208.6N03AX09lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM47,30L/PSY,NEU
0017761LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob30×50mgKPT E
0019194EPIMIL 50 MGpor tbl nob 30×50mgIXP CZ
0019873LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MGpor tbl nob 30×50mgAHFIS
0022274LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MGpor tbl nob 30×50mgANRDK
0040457TRIGINET 50 MGpor tbl nob 30×50mgKRKSLO
0048952LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob30×50mgSXPGR
0048971LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob30×50mgSXQP
0048990LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob30×50mgMCKD
208.7N03AX09lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM55,33L/PSY,EU
0017741LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 25 MGpor tbl nob30×25mgKPTE
0019191EPIMIL 25 MGpor tbl nob 30×25mgIXPCZ
0019857LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MGpor tbl nob 30×25mgAHFIS
0022259LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MGpor tbl nob 30×25mgANRDK
0040423TRIGINET 25 MGpor tbl nob 30×25mgKRKSLO
0049265LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 25 MGpor tbl nob30×25mgSXPGR
0049284LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 25 MGpor tbl nob30×25mgSXQP
0049303LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 25 MGpor tbl nob30×25mgMCKD
208.8N03AX09lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM43,91L/PSY,NEU
0017780LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tblnob30×100mgKPTE
0019197EPIMIL 100 MGpor tbl nob30×100mgIXPCZ
0019199EPIMIL 100 MGpor tblnob100×100mgIXPCZ
0019888LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tbl nob30×100mgAHFIS
0019898LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tblnob100×100mgAHFIS
0022289LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tbl nob30×100mgANRDK
0022300LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tblnob100×100mgANRDK
0049209LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tblnob30×100mgSXPGR
0049228LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tblnob30×100mgSXQP
0049247LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tblnob30×100mgMCKD
208.9N03AX11topiramat tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM109,53P
0052280TOPIRAMAT-RATIOPHARM 25 MGpor tbl flm 30×25mgOGLSF
0103155TOPIRAMAT-RATIOPHARM 25 MGpor tbl flm 30×25mgMMYSF
208.10N03AX11topiramat tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM86,45P
0052295TOPIRAMAT-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm 60×100mgOGLSF
0103151TOPIRAMAT-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm 60×100mgMMYSF
208.11N03AX11topiramat tobolky (do 15 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.30GM250,67P
208.12N03AX11topiramat tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.30GM154,58P
208.13N03AX11topiramat tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM97,24P

Topiramat předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Topiramat předepisuje neurolog k profylaktické léčbě těžké migrény (více než 3 záchvaty za měsíc), nebo komplikované migrény u pacientů, kde nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (redukce počtu a intenzity záchvatů o 50%) nebo, kde pacienti netolerovali léky prvé volby (betablokátory, blokátory kalciových kanálů, valproáty, amitriptylin).

Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

0052289TOPIRAMAT-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 60×50mgOGLSF
0103158TOPIRAMAT-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 60×50mgMMYSF
208.14N03AX12gabapentinp.o.1.80GM63,91L/PSY,NEU
0019978GABAPENTIN-TEVA 100 MGpor cpsdur100×100mgBERGB
0019985GABAPENTIN-TEVA 300 MGpor cps dur50×300mgBERGB
0019995GABAPENTIN-TEVA 400 MGpor cps dur50×400mgBERGB
0048404GABAPENTIN-TEVA 600 MGpor cps flm50×600mgBERGB
0048418GABAPENTIN-TEVA 800 MGpor cps flm50×800mgBERGB
208.15N03AX16pregabalin do 75 mg v jedné kapsli včetněp.o.300.00MG90,45P
208.16N03AX16pregabalin nad 75 mg v jedné kapslip.o.300.00MG82,42P
208.17N03AX14levetiracetam, pevné lékové formyp.o.2.00GM115,97P
208.18N03AX14levetiracetam, tekuté lékové formyp.o.2.00GM140,00P

Levetiracetam a pregabalin předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1) nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),

2) vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3) specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Pregabalin předepisuje také neurolog u neuropatické bolesti u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (tj. nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) po nejméně 6 týdnů trvající léčbě léky první volby (amitriptylin, karbamazepin, gabapentin). Kontrola účinnosti léčby pregabalinem je provedena nejpozději po 6 týdnech; pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

Léčbu tekutou lékovou formou levetiracetamu předepisuje neurolog či psychiatr u dětí od 4 do 12 let nebo u dospělých s poruchou polykání pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

208.19N03AX14levetiracetamparent.2.00GM1 081,83H
209Anticholinergní antiparkinsonika
209.0Anticholinergní antiparkinsonika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
209.1N04AA02biperidenp.o.10.00MG9,55
209.2N04AA02biperidenparent.10.00MG55,60O
209.3N04AA04procyklidinp.o.25.00MG8,05
0003481KEMADRINpor tbl nob 100×5mgGWED
209.4N04AC01benzatropinp.o.2.00MG3,05
210dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
210.0Dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
210.1N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)p.o.0.60GM31,13
0014955MADOPAR HBSpor cps dur30×125mgRCECZ
0092271LECARDOP SR 100 MG/25 MGpor tbl pro30×100mg/25mgPHMNL
0092274LECARDOP SR 100 MG/25 MGpor tblpro100×100mg/25mgPHMNL
210.2N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)p.o.0.60GM25,49
0051091LECARDOP SR 200 MG/50 MGpor tbl pro 30×200mg/50mgPHMNL
0083236LECARDOP SR 200 MG/50 MGpor tbl pro 100×200mg/50mgPHMNL
0094843SINEMET CR 250por tblret100×250mgMSDNL
210.3N04BA02levodopa/benserazidp.o.0.60GM19,37
210.4N04BA02levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)p.o.0.60GM27,50
210.5N04BA02levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)p.o.0.60GM16,91
210.6N04BA02levodopa a inhibitor dekarboxylázy (levodopa/karbidopa), gst gelp.o.1.00DF3 638,00H
210.7N04BA03levodopa/karbidopa a entacapon (do 125 mg v 1 tabletě)p.o.1.00DF29,79P
210.8N04BA03levodopa/karbidopa a entacapon (nad 125 mg v 1 tabletě)p.o.1.00DF31,95P

Kombinaci entakaponu s levodopou a karbidopou předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.

211antiparkinsonika z ostatních skupin
211.0Antiparkinsonika z ostatních skupin dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
211.1N04BB01amantadinparent.0.20GM4,15H
211.2N04BB01amantadin hydrochloridp.o.0.20GM5,39L/NEU,PSY,GER
211.3N04BB01amantadin sulfátp.o.0.20GM7,16L/NEU,PSY,GER
211.4N04BC03dihydroergokriptinp.o.10.00MG14,20P
211.5N04BC04ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.6.00MG62,93P
211.6N04BC04ropinirol nad 2 mg v jedné tabletěp.o.6.00MG56,03P
211.7N04BC05pramipexolp.o.2.50MG93,54P
211.8N04BC09rotigotin do 2 mg včetně, léková forma náplastitransd.6,00MG69,22P
211.9N04BC09rotigotin nad 2 mg, léková forma náplastitransd.6,00MG61,63P

Ropirinol, dihydroergokryptin, pergolid, pramipexol a rotigotin předepisuje neurolog u nemocných s Parkinsonovou nemocí:

1) v monoterapii u nemocných bez kognitivního deficitu s cílem zmírnit příznaky nemoci a oddálit nástup pozdních hybných komplikací

2) v kombinované terapii s preparáty levodopy v pozdní fázi onemocnění k ovlivnění pozdních hybných komplikací či polékové dyskineze

Ropirinol (léčivý přípravek Adartrel) předepisuje neurolog v indikaci středně těžkého a těžkého syndromu neklidných nohou.

211.10N04BD01Selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.00MG5,26L/NEU,PSY,GER
0015307APO-SELEGpor tbl nob 100×5mgCMGIRL
0015308APO-SELEGpor tbl nob 50×5mgCMGIRL
0017408APO-SELEGpor tbl nob 100×5mgKATNL
0017409APO-SELEGpor tbl nob 50×5mgKATNL
0059279SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 50×5mgMCKD
211.11N04BD01selegilin nad 5 mg v 1 tabletěp.o.5.00MG3,94L/NEU,PSY,GER
211.12N04BD02rasagilinp.o.1.00MG4,98L/NEU,PSY,GER
211.13N04BX01tolkaponp.o.0.45GM156,13P

Tolkapon předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.

S ohledem na riziko možného akutního fatálního poškození jater, nelze tolkapon zvažovat jako lék první volby do kombinace levodopa/benserazid nebo levodopa/karbidopa. Pokud se do tří týdnů neprojeví klinicky výrazně příznivý účinek léčby, je nutné tento přípravek vysadit.

211.14N04BX02entacaponp.o.1.00GM119,18P

Entakapon předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí jen v kombinaci s preparáty levodopy k léčbě pozdních hybných komplikací.

212antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
212.0Antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
212.1N04BC02pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3.00MG145,98P
0013531HIZEST 0.05 MGpor tblnob30×0.05mgIXPCZ
212.2N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3.00MG127,76P
0013533HIZEST 0.25 MGpor tblnob30×0.25mgIXPCZ
212.3N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)p.o.3.00MG106,61P

Ropirinol, dihydroergokryptin, pergolid a pramipexol předepisuje neurolog u nemocných s Parkinsonovou nemocí:

3) v monoterapii u nemocných bez kognitivního deficitu s cílem zmírnit příznaky nemoci a oddálit nástup pozdních hybných komplikací

4) v kombinované terapii s preparáty levodopy v pozdní fázi onemocnění k ovlivnění pozdních hybných komplikací či polékové dyskineze

Ropirinol (léčivý přípravek Adartrel) předepisuje neurolog v indikaci středně těžkého a těžkého syndromu neklidných nohou.

0013536HIZEST 1 MGportblnob100×1mgIXPCZ
213antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny, perorální podání
213.0Antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
213.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM12,00
0002114PLEGOMAZIN 25 MGpor tbl obd 50×25mgEGIH
213.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM6,42
0062313PLEGOMAZIN 100 MGpor tbl obd30×100mgEGIH
213.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM61,34
213.4N05AA02levomepromazinp.o.0.30GM14,07
213.5N05AB03perfenazinp.o.30.00MG1,79
214neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání
214.0Neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
214.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8.00MG6,21
214.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8.00MG10,33
214.3N05AD03melperonp.o.0.30GM24,37
214.4N05AE03sertindolp.o.1.00DF101,26P

Sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

0013039SERDOLECT 4 MGpor tbl flm 30×4mgLUNDK
214.5N05AE04ziprasidon do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.80.00MG101,26P
214.6N05AE04ziprasidon nad 40 mg v jedné tabletěp.o.80.00MG91,13P
214.7N05AE04ziprasidon, tekuté lékové formyp.o.80.00MG101,26P

Ziprasidon předepisuje psychiatr u dospělých pacientů trpících schizofrenií nebo manickou či smíšenou epizodou bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

215neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání
215.0Neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
215.1N05AFoxyprotepinp.o.20.00MG17,87
215.2N05AF01flupentixolp.o.6.00MG14,69
0088143FLUANXOL 1 MGdrg 100×1mgLUNDK
215.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM25,79
215.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM7,99
215.5N05AF03chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM13,51
0075433CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVApor tbl flm 30×15mgZEHCZ
215.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30.00MG8,86
0057827CISORDINOL 25 MGpor tbl flm 50×25mgLUNDK
216neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání
216.0Neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
216.1N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM55,32L/PSY,NEU
0042824CLOZAPIN DESITIN 25 MGpor tbl nob 30×25mgSBVNL
216.2N05AH02klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM49,06L/PSY,NEU
216.3N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM44,28L/PSY
0042825CLOZAPIN DESITIN 100 MGpor tbl nob30×100mgSBVNL
216.4N05AH03olanzapinp.o.10.00MG101,26P

Olanzapin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů k léčbě schizofrenie nebo bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.5N05AH04quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletěp.o.0.40GM222,39P

Quetiapin v dávce do 25 mg v jedné tabletě předepisuje neurolog nebo psychiatr u dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

216.6N05AH04quetiapin nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0.40GM101,26P

Quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenní nebo manickou epizodou bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.7N05AL01Sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.80GM31,08
0046751SULPIROL 50por cps dur100×50mgSFSD
0048877SULPIROL 50por cps dur100×50mgHPZPL
216.8N05AL01Sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.80GM16,00L/PSY, NEU
0007387PROSULPIN 200 MGpor tbl nob30×200mgPMPCZ
0011149PROSULPIN 200 MGpor tbl nob60×200mgPMPCZ
0046746SULPIROL 200por tblnob100×200mgSFSD
0046747SULPIROL 200por tbl nob50×200mgSFSD
0046748SULPIROL 200por tbl nob20×200mgSFSD
0048872SULPIROL 200por tbl nob20×200mgHPZPL
0048873SULPIROL 200por tbl nob50×200mgHPZPL
0048874SULPIROL 200por tblnob100×200mgHPZPL
216.9N05AL03tiaprid (pevné lékové formy)p.o.0.40GM13,68
0047627TIAPRIDALpor tblnob 50×100mgSBN F
0050415TIAPRID-RATIOPHARM 100 MGpor tblnob 50×100mgMCK D
216.10N05AL03tiaprid (tekuté lékové formy)p.o.0.40GM36,84
0088843TIAPRIDALpor gtt sol 1×30mlSNWF
216.11N05AL05amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletěp.o.400.00MG68,42P

Sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.12N05AL05amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF10,55
217ostatní antipsychotika, perorální podání
217.0Ostatní antipsychotika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
217.1N05AX08risperidon (s obsahem do 1 mg včetně)p.o.5.00MG25,13L/PSY, NEU, GER, INT
0021927RISPERA 1 MGpor tbl flm 20×1mgTEWH
0021928RISPERA 1 MGpor tbl flm 50×1mgTEWH
0046571RISPOLUX 1 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×1mgLEKSLO
0048799RISPERIDON-RATIOPHARM 1 MGpor tbl flm 20×1mgAHFIS
0048805RISPERIDON-RATIOPHARM 1 MGpor tbl flm 50×1mgAHFIS
0050002RISPOLUX 1 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×1mgSZKA
0077474WINPERID 1 MGpor tbl flm 20×1mgAHKIS
0077488WINPERID 1 MGpor tbl flm 60×1mgAHKIS
0085791RISPERIDON ACTAVIS 1 MGpor tbl flm 20×1mgAHKIS
0086222RISPERIDON ACTAVIS 1 MGpor tbl flm 60×1mgAHKIS
0100330RISSET 1 MGpor tbl flm 20×1mgPVLCZ
0100331RISSET 1 MGpor tbl flm 60×1mgPVLCZ
217.2N05AX08risperidon (s obsahem nad 1 mg )p.o.5.00MG30,30L/PSY, NEU, GER, INT
0021941RISPERA 2 MGpor tbl flm 20×2mgTEWH
0021942RISPERA 2 MGpor tbl flm 50×2mgTEWH
0048767RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MGpor tbl flm 20×2mgAHFIS
0048773RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MGpor tbl flm 50×2mgAHFIS
0048815RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MGpor tbl flm 20×3mgAHFIS
0048821RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MGpor tbl flm 50×3mgAHFIS
0050028RISPOLUX 2 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×2mgLEKSLO
0050029RISPOLUX 2 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×2mgSZKA
0050053RISPOLUX 3 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×3mgLEKSLO
0050054RISPOLUX 3 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×3mgSZKA
0050071RISPOLUX 4 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×4mgLEKSLO
0050072RISPOLUX 4 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm20×4mgSZKA
0050231RISPERA 3 MGpor tbl flm 20×3mgTEWH
0050233RISPERA 3 MGpor tbl flm 50×3mgTEWH
0050245RISPERA 4 MGpor tbl flm 20×4mgTEWH
0078216WINPERID 2 MGpor tbl flm 20×2mgAHKIS
0078402WINPERID 2 MGpor tbl flm 60×2mgAHKIS
0078419WINPERID 3 MGpor tbl flm 20×3mgAHKIS
0078435WINPERID 3 MGpor tbl flm 60×3mgAHKIS
0078451WINPERID 4 MGpor tbl flm 20×4mgAHKIS
0086737RISPERIDON ACTAVIS 2 MGpor tbl flm 20×2mgAHKIS
0086802RISPERIDON ACTAVIS 2 MGpor tbl flm 60×2mgAHKIS
0086812RISPERIDON ACTAVIS 3 MGpor tbl flm 20×3mgAHKIS
0086826RISPERIDON ACTAVIS 3 MGpor tbl flm 60×3mgAHKIS
0100332RISSET 2 MGpor tbl flm 20×2mgPVLCZ
0100333RISSET 2 MGpor tbl flm 60×2mgPVLCZ
0100334RISSET 3 MGpor tbl flm 20×3mgPVLCZ
0100335RISSET 3 MGpor tbl flm 60×3mgPVLCZ
0100336RISSET 4 MGpor tbl flm 20×4mgPVLCZ
0100337RISSET 4 MGpor tbl flm 60×4mgPVLCZ
0102999MEDORISPER 4 MGpor tbl flm 60×4mgSXFGR
217.3N05AX08risperidon (tekuté lékové formy)p.o.5.00MG95,53L/PSY, NEU, GER, INT
0102476RISPOLUX 1 MG/MLpor sol 1×30mlSFSD
0102477RISPOLUX 1 MG/MLpor sol 1×60mlSFSD
217.4N05AX11zotepinp.o.0.20GM68,42P

Sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

217.5N05AX12aripiprazol do 15 mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF115,64P

Aripiprazol předepisuje psychiatr u dospělých pacientů:

1) v další linii léčby schizofrenie při neúčinnosti či nesnášenlivosti léčby alespoň dvěma antipsychotiky 2.generace

2) v další linii léčby schizofrenie již léčené atypickými antipsychotiky u dospělých pacientů s prokázanou obezitou (BMI= 30) a/nebo dyslipidemií.

V těchto indikacích bude indikována pouze 1 tableta denně v síle 10 mg nebo 15 mg nebo 30 mg.

218Lithium
218.0Lithium dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
218.1N05AN01lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletěp.o.1.00GM4,60
0002481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100×300mgZEHSK
218.2N05AN01lithium nad 0,3 g v jedné tabletěp.o.1.00GM3,06
0004385CONTEMNOLtbl ret 100×500mgZEHSK
219antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - nedepotní přípravky
219.0Antipsychotika, neuroleptika-nedepotní přípravky dále neuvedenaOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
219.1N05AA01chlorpromazinparent.0.10GM24,79O
219.2N05AA02levomepromazinparent.0.10GM30,19O
219.3N05AD01haloperidolparent.8.00MG16,34O
219.4N05AD02trifluperidolparent.2.00MG5,39O
219.5N05AD03melperonparent.0.30GM48,96O
219.6N05AE04ziprasidonparent.40.00MG172,98H
219.7N05AFoxyprotepinparent.1.00MG2,49O
219.8N05AF03chlorprothixenparent.50.00MG2,96O
219.9N05AF05zuklopenthixolparent.30.00MG76,78O
0093253CISORDINOL-ACUTARDinj 10×2ml/100mgLUNDK
219.10N05AH02klozapinparent.0.30GM84,26H
219.11N05AH03olanzapinparent.10.00MG161,16H
0025937ZYPREXA 10 MGinj plv sol 1×10mgELHNL
219.12N05AL01Sulpiridparent.0.80GM69,71O/PSY, NEU
0089922DOGMATIL 100 MGinj sol 6×2ml/100mgSBNF
219.13N05AL03tiapridparent.0.40GM40,93O
99929TIAPRA 100MG/2MLinj sol 10×2mlZEHSK
0047628TIAPRIDALinjsol 12×2ml/100mgSBNF
220antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - depotní přípravky
220.0Antipsychotika, neuroleptika- depotní přípravky dále neuvedenaOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
220.1N05AB02flufenazinparent.1.00MG3,83O
220.2N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.30MG9,47O
0012061HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTERinj 5×1 ml/50mgGEDH
220.3N05AF01flupentixolparent.4.00MG13,66O
0091830FLUANXOL DEPOTinj 10×2ml/40mgLUNDK
220.4N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15.00MG10,77O
0086901CISORDINOL DEPOTinj 10×1ml/200mgLUNDK
220.5N05AX08risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetněparent.1.80MG242,56O/P
220.6N05AX08risperidon s obsahem nad 25 mg do 49 mg v jedné ampuli včetněparent.1.80MG217,98O/P
220.7N05AX08risperidon s obsahem 50 mg a více v 1 amp.parent.1.80MG204,48O/P

Risperidon ve formě depotní injekce předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií s dobrou prognózou, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky zároveň:

a) negativní skóre v dotazníku DAI-10 a je u nich potvrzena non-adherence k léčbě,

b) byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby,

c) byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo antipsychotikum atypické.

Léčba pacienta splňujícího výše uvedené je ukončena, pokud relabuje během 12 měsíců od zahájení léčby injekčním risperidonem, nebo pokud léčbu není možné řádně dávkovat pro pokračující nespolupráci pacienta.

221anxiolytika, perorální podání
221.0Anxiolytika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
221.1N05BA01diazepamp.o.10.00MG0,67
0002478DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MGtbl 20×10mgZEHSK
221.2N05BA02chlordiazepoxidp.o.30.00MG0,67
221.3N05BA03medazepamp.o.20.00MG0,67
221.4N05BA04oxazepamp.o.50.00MG0,67
221.5N05BA08bromazepamp.o.10.00MG0,67
221.6N05BA09klobazamp.o.20.00MG0,67
221.7N05BA12alprazolam (1 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG2,43P
221.8N05BA12alprazolam (méně než 1 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG0,67
221.9N05BA12alprazolam (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG1,82P

Alprazolam předepisuje psychiatr, neurolog nebo internista v léčbě panické úzkosti.

221.10N05BA23tofisopamp.o.0.15GM0,67
221.11N05BB01hydroxyzinp.o.75.00MG0,67
221.12N05BE01buspironp.o.30.00MG2,45
221.13N05BX01mefenoxalonp.o.1.20GM16,01
222anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace
222.0Anxiolytika a hypnotika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
222.1N05BA01diazepamparent.10.00MG6,45
0096610APAURINinj sol10×2ml/10mgKRKSLO
222.2N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10.00MG103,00L/NEU,PSY,PED
0004326STESOLID 5 MGenm 5×2.5ml/5mgALON
222.3N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10.00MG63,87L/NEU,PSY,PED
0004327STESOLID 10 MGenm 5×2.5ml/10mgALON
222.4N05CM18dexmedetomidinparent.500.00RG1 142,01H
223Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
223.0Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
223.1N06AA02imipraminp.o.0.10GM7,74
223.2N06AA04klomipraminp.o.0.10GM11,32
223.3N06AA08dibenzepinp.o.0.30GM14,37
0016313NOVERIL 240por tbl ret20×240mgNAICZ
223.4N06AA09amitriptylinp.o.75.00MG2,52
0087167AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMAtbl obd 50×28.3mgZEHSK
223.5N06AA10nortriptylinp.o.75.00MG8,50
0012343NORTRILENtbl 50×25mgLUNDK
223.6N06AA16dosulepinp.o.150.00MG9,79
0004207PROTHIADEN 25drg 30×25mgZEHCZ
223.7N06AA21maprotilinp.o.100.00MG10,20
224Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
224.0Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
224.1N06AB03fluoxetinp.o.20.00MG10,02
0095457FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor cps dur30×20mgMCKD
0095458FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor cpsdur100×20mgMCKD
224.2N06AB04Citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG11,27
0095870CITALOPRAM-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm30×10mgMCKD
224.3N06AB04citalopram nad 10 mg v jedné tabletěp.o.20.00MG10,02
0020151CITALOPRAM ACTAVIS 20 MGpor tbl flm 30×20mgAHKIS
0080427CITALOPRAM TEVA 20 MGpor tbl flm 30×20mgPHMNL
0080429CITALOPRAM TEVA 20 MGpor tbl flm100×20mgPHMNL
0080562CITALOPRAM TEVA 40 MGpor tbl flm 30×40mgPHMNL
0095900CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgMCKD
0095904CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 60×20mgMCKD
224.4N06AB04Citalopram, tekuté lékové formyp.o.20.00MG11,52
224.5N06AB05Paroxetinp.o.20.00MG10,02
0046384PAROXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgMCKD
224.6N06AB06sertralinp.o.50.00MG10,02
0001031SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm30×100mgASZM
0016116SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgMCKD
0016136SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgAHKIS
0016137SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgAHFIS
0016216SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm30×100mgAHFIS
0016217SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm30×100mgAHKIS
0016218SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm30×100mgMCKD
0023882SERTRALIN ACTAVIS 100 MGportblflm30×100mgAHFIS
0023894SERTRALIN ACTAVIS 50 MGportblflm30×50mgAHFIS
0025411SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgASZM
0101935SERTRALIN-TEVA 100 MGpor tbl flm 30×100mgTUKGB
0101953SERTRALIN-TEVA 50 MGpor tbl flm 30×50mgTUKGB
224.7N06AB08fluvoxamin ( do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.100.00MG11,27
224.8N06AB08fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.100.00MG10,02
224.9N06AB10escitalopramp.o.10.00MG10,02
225Antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva, perorální podání
225.0Antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
225.1N06AG02moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetněp.o.0.30GM11,27L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
225.2N06AG02moklobemid nad 150 mg v jedné tabletěp.o.0.30GM10,02L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
225.3N06AX03mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG11,27
0045769MIABENE 10 MGpor tbl flm 20×10mgMCKD
225.4N06AX03mianserin nad 10 mg v jedné tabletěp.o.60.00MG10,02
0045771MIABENE 30 MGpor tbl flm 20×30mgMCKD
225.5N06AX05trazodonp.o.0.30GM10,02
225.6N06AX05trazodon, tablety s řízeným uvolňovánímp.o.0.30GM11,86
225.7N06AX11mirtazapinp.o.30.00MG10,02
0019810MIRTAZAPINE-TEVA 15 MGpor tbl flm 30×15mgTEUGB
0019823MIRTAZAPINE-TEVA 30 MGpor tbl flm 30×30mgTEUGB
0019836MIRTAZAPINE-TEVA 45 MGpor tbl flm 30×45mgTEUGB
0112690MIRTAZAPINE-TEVA 30 MGpor tbl flm 60×30mgTEUGB
225.8N06AXbupropionp.o.200.00MG12,19L/PSY,SEX,NEU
225.9N06AX14tianeptinp.o.37.50MG10,02
225.10N06AX16venlafaxinp.o.100.00MG15,03L/NEU,PSY,SEX
225.11N06AX17milnacipranp.o.100.00MG15,03L/NEU,PSY,SEX
225.12N06AX21duloxetinp.o.60.00MG58,64P

Duloxetin předepisuje neurolog k léčbě diabetické neuropatické bolesti u pacientů, kteří neměli dostatečnou terapeutickou odpověď (nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) nebo netolerovali léky první volby (amitritylin, karbamazepin). Kontrola účinnosti léčby duloxetinem v této indikaci je provedena nejpozději po 6 týdnech a pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

225.13V11hyperici extractum siccum (LI 160)p.o.900.00MG5,71
225.14V11hyperici extractum siccum normatum (ostatní)p.o.900.00MG0,01
226Antidepresiva, ostatní cesty aplikace
226.0Antidepresiva dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
226.1N05CD03flunitrazepamparent.1.00MG6,46O
226.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15.00MG57,65O
226.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15.00MG38,09O
226.4N06AA02imipraminparent.0.10GM47,29O
226.5N06AA04klomipraminparent.0.10GM93,59O
226.6N06AA08dibenzepinparent.0.30GM94,25O
226.7N06AA09amitriptylinparent.75.00MG30,09O
226.8N06AA21maprotilinparent.100.00MG106,17O
226.9N06AB04Citalopramparent.20.00MG194,35O/PSY,SEX
0060113SEROPRAMinf cnc sol 10×1mlLUNDK
227stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence
227.0Stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
227.1N06BA04methylphenidatp.o.30.00MG8,40L/NEU,PSY,PED, SEX
0015622RITALINpor tbl nob 30×10mgNAICZ
227.2N06BA07modafinilp.o.300.00MG300,70P

Modafinil předepisuje ošetřující lékař specializovaného pracoviště pro poruchy spánku, resp. spánkové laboratoře u pacientů:

a) u kterých je kontraindikována (glaukom, arytmie, závažná hypertense) léčba methylphenidatem,

b) u nichž není možné dosáhnout dostatečné kompenzace ani vysokými dávkami methylphenidatu (až 60mg denně), tj.: denní usínání je vyřazuje z jinak možného zapojení do pracovního procesu.

Pokud po 3 měsících není dosaženo zásadní změny a uspokojivého výsledku (nemocný je schopen zapojení do pracovního procesu), není léčba modafinilem dále indikována.

0017071VIGILtbl 30×100mgTRXA
227.3N06BA09atomoxetinp.o.1,00DF106,00P

Atomoxetin předepisuje psychiatr se specializovanou způsobilostí pro dětskou a dorostovou psychiatrii u pacientů mladšího školního věku k léčbě hyperkinetické poruchy při neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby metylfenidátem.

227.4N06BX02pyritinolparent.0.30GM55,95H
227.5N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.30GM2,76
227.6N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM17,40P

Pyritinol, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr u dětí.

U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

a) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,

b) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

c) vaskulární demence,

d) kortikální myoklonus

227.7N06BX03Piracetamparent.6.00GM55,42H
0011337GERATAM 3 Ginj 4×15ml/3gmUCBB
227.8N06BX03Piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.40GM2,76
227.9N06BX03Piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.40GM17,40P

Piracetam, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr u dětí.

U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

a) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,

b) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

c) vaskulární demence,

d) kortikální myoklonus.

227.10N06BX18vinpocetinp.o.15.00MG2,76
227.11N06BX18vinpocetinparent.15.00MG24,41H
227.12N06DX01memantinp.o.20.00MG64,96P

Memantin předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 17-6 bodů.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba memantinem není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

227.13N06DX02extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy)p.o.120.00MG2,76
228parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání
228.0Parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
228.1N06DA02donepezil do 5mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF34,04P
228.2N06DA02donepezil nad 5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF64,96P
228.3N06DA03rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00DF34,04P
228.4N06DA03rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletěp.o.2.00DF64,96P
228.5N06DA04galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00DF34,04P
228.6N06DA04galantamin nad 4 mg v jedné tabletěp.o.2.00DF64,96P
228.7N06DA04galantamin retardované lékové formy, do 8 mg v jedné kapsli včetněp.o.1.00DF34,04P
228.8N06DA04galantamin retardované lékové formy, nad 8 mg v jedné kapslip.o.1.00DF64,96P

Inhibitory acetylcholinesterázy (lachE) předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 - 13 bodů včetně. Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAchE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAchE je indikována při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAchE. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAchE není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. Rivastigmin předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr u pacientů s mírnou a středně závažnou demencí u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

228.9N07AA01neostigminp.o.60.00MG18,84
0053940SYNTOSTIGMINtbl 20×15mg(blistr)ZEHSK
228.10N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180.00MG18,89
228.11N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180.00MG17,25L/NEU
228.12N07AA03distigminp.o.5.00MG4,45
0002130UBRETID 5 MGpor tbl nob 50×5mgNYCA
229parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace
229.0Parasympatomimetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
229.1N07AA01neostigminparent.2.00MG18,34
0000612SYNTOSTIGMINinj 10×1 ml/0.5mgHBSSK
229.2N07AA02pyridostigminparent.10.00MG110,63
229.3N07AA02distigminparent.0.25MG5,49
230léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému
230.0Léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
230.1N07AA30ambenoniump.o.60.00MG18,13
0020327MYTELASEpor tbl nob 50×10mgSXQP
230.2N07CA01betahistinp.o.24.00MG6,54L/ORL, NEU
0102684BETAHISTIN ACTAVIS 16 MGpor tbl nob 60×16mgCGSD
230.3N07CA02cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.90.00MG1,63
230.4N07CA02cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.90.00MG1,36
230.5N07CA03flunarizinp.o.10.00MG4,21
230.6N07CA52cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem)p.o.3.00DF4,21
231ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému
231.0Ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
231.1A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50.00MG5,31H
0092502THIABENEinj 6×2ml/100mgMCKD
231.2A11DBkombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)parent.10.00ML70,49H
0011488MILGAMMA Ninj 500×2mlSLHD
231.3A11HA02pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6)parent.0.16GM16,20H
231.4A11HA03tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.20GM68,31H
231.5A11HA03tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)parent.0.20GM7,41H
231.6N01AB01halotaninhal.100.00ML298,04H
231.7N01AB06isofluraninhal.100.00ML1 305,34H
231.8N01AB07desfluraninhal.100.00ML970,10H
231.9N01AB08sevofluoraninhal.100.00ML2 114,30H
231.10N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.50GM59,04H
231.11N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.50GM37,97H
231.12N01AX03ketamin (koncentrace nad 1%)parent.1.00GM228,73O
231.13N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.1.00GM234,74O
231.14N01AX07etomidátparent.50.00MG159,03O
231.15N01AX10propofol - 2% koncentraceparent.10.00ML121,68O
231.16N01AX10propofol - koncentrace do 1% včetněparent.10.00ML54,53O
0018186PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUSinj eml 15×100mlFKAS
0032498PROPOFOL 1% FRESENIUSinj/inf eml10×100mlFRKA
231.17N07XX02riluzolp.o.100.00MG290,00P

Riluzol předepisuje neurolog u nemocných s amyotrofickou laterální sklerózou pouze u nemocných tam, kde projevy onemocnění trvají méně než 5 let a funkční vitální kapacita plic je vyšší než 60%. Léčba není vhodná u nemocných s tracheostomií a nutností podpůrné ventilace. Bulbární forma ALS je vhodná k léčbě riluzolem jen v případě splnění uvedených kritérií. Léčba riluzolem není vhodná u nemocných s jinými chorobami předních rohů míšních než ALS a s jinými nevyléčitelnými život ohrožujícími chorobami.

232Antimalarika
232.0Antimalarika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
232.1P01BA01Chlorochinp.o.0.50GM2,24
0000098DELAGILtbl 30×250mgIHUH
232.2P01BA02hydroxychlorochinp.o.0.40GM17,26P

Hydroxychlorochin předepisuje revmatolog a dermatolog u:

a) systémového lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronické arthritis,

d) diskoidní formy lupus erythematodes fotodermatóz

0054424PLAQUENILtbl obd 60×200mgSWCGB
232.3P01BC02meflochinp.o.1.00GM241,12P

Meflochin předepisuje infekcionista v léčbě tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

233Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí
233.0Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
233.1P02CA01mebendazolp.o.0.20GM13,29
233.2P02CA03albendazolp.o.0.40GM57,74
0091146ZENTELtbl obd 2×200mgSKMF
233.3P02CX01pyrviniump.o.0.30GM17,96
0002139PYRVINIUMsus 1×100ml/1.5gmIXPCZ
233.4P03AB02Lindan (lékové formy gelu)lok.1.00GM2,48
233.5P03AB02Lindan (lékové formy lotia)lok.1.00ML1,00
0097547JACUTINeml 1×200ml/600mgHEMD
233.6P03AB02Lindan (lékové formy spreje)lok.1.00ML1,14
233.7P03AC04permerthrinlok.1.00ML1,14
234nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
234.0Nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
234.1R01AC01natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)lok.40.00MG8,09L/ALG,TRN,ORL
0042545CROMOSOLnas spr sol 1×28mlICNPL
234.2R01AC01natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)lok.40.00MG12,81L/ALG,TRN,ORL
0076418CROMOBENE NOSNÍ SPRAYspr nas 1×15mlMCKD
234.3R01AC02levokabastinlok.0.60MG10,55
234.4R01AC03azelastinlok.0.56MG10,55
234.5R01AD01beclomethason dipropionátlok.0.40MG3,74
0058408NASOBECspr nas 200×50rgIXPCZ
0066006BECLOMET NASAL AQUAnas sprsus23ml/200dOKUSF
234.6R01AD05budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetnělok.0.30MG4,76
234.7R01AD05budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávcelok.0.30MG4,30
234.8R01AD08flutikason - léková forma nosní kapkylok.0.20MG4,76
234.9R01AD08flutikason - léková forma vodní nosní sprejlok.0.20MG4,76
0030685NASOFANnas spr sus 120 dávIXPCZ
234.10R01AD09momethasonlok.200.00RG8,79L/ALG,TRN,ORL
234.11R01AD11triamcinolon acetonidlok.220.00RG7,04L/ALG,TRN,ORL
234.12R01AX03ipratropium bromidlok.240.00RG8,01L/ALG,TRN,ORL
235inhalační sympatomimetika včetně kombinací
235.0Inhalační sympatomimetika včetně kombinací dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
235.1R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)inhal.0.80MG7,07
0010372ECOSAL EASI-BREATHE TRIOaerdos3×(200×100rg)IXPCZ
235.2R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.80MG3,39
0010142ECOSAL INHALERaer dos 200×100rgIXPCZ
235.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.80MG7,07
235.4R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10.00MG12,57
235.5R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2.00MG3,44
235.6R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2.00MG5,30
235.7R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)inhal.0.60MG3,77
0064881BEROTEC N 100 MCGinh sol pss 200dÁvBGPD
235.8R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.60MG2,68
235.9R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.60MG7,07
235.10R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4.00MG24,08
235.11R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.10MG16,12
235.12R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávceinhal.0.10MG20,20
235.13R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávceinhal.0.10MG18,44
235.14R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávceinhal.24.00RG20,20
235.15R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávceinhal.24.00RG18,44
0015708FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCGinh cps 60×12rg+aplMCKD
235.16R03AC13formoterol (lékové formy aerosolu)inhal.24.00RG16,12
235.17R03AK03bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6.00DF6,16
235.18R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3.00DF13,34
0075876BERODUAL INHALETTENcps inh 100BGPD
235.19R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4.00ML21,17
235.20R03AK03fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu)inhal.1.00DF1,28L/ALG,TRN
235.21R03AK03freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6.00DF4,95
235.22R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100inhal.2.00DF28,40P
235.23R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250inhal.2.00DF38,69P
235.24R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500inhal.2.00DF55,01P

Inhalační fixní kombinaci (salmeterol/flutikason) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale (jako lék 2. volby), od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Inhalační fixní kombinaci (salmeterol/flutikason v dávce 50/500μg) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

235.25R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu, 25/50inhal.4.00DF28,80P
235.26R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/125inhal.4.00DF29,71P
235.27R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/250inhal.4.00DF39,25P

Inhalační fixní kombinaci salmeterol a flutikason předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3), tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a při dobré spolupráci pacienta.

235.28R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6inhal.2.00DF19,40P
235.29R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6inhal.2.00DF25,00P
235.30R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12inhal.2.00DF44,93P

Inhalační fixní kombinaci (budesonid/formoterol) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Inhalační fixní kombinaci (budesonid/formoterol) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

236inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol
236.0Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika , aerosol,dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
236.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 50 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG12,41
0047374ECOBEC 50 MCGinh sol pss 200dÁvIXPCZ
236.2R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG4,95
0047743CLENIL SPRAY 250 MCGinh sol pss 1×50mgCHS I
0058793ECOBEC 250 MCGaer dos 1×200dÁvekIXP CZ
236.3R03BA01beklomethason (aplikační forma aerosolu bezfreonové JET) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG8,70
236.4R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG6,08
0047742CLENIL SPRAY 100 MCGinh sol pss 1×20mgCHS I
0058792ECOBEC 100 MCGaer dos 1×200dÁvekIXP CZ
236.5R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG6,21
236.6R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG5,08
236.7R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.80MG16,26
0058780ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHEaer dos 1x200dÁvekIXPCZ
236.8R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.80MG19,86
236.9R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.80MG15,56
0058781ECOBEC 250MCG EASI-BREATHE TRIOaer dos 3×200dÁvekIXPCZ
236.10R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.80MG8,86
0058782ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHEaer dos 1×200dÁvekIXPCZ
236.11R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.80MG10,26
236.12R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 mlinhal.0.80MG20,30
236.13R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.inhal.0.80MG16,43
236.14R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.60MG10,26
236.15R03BA08ciclesonidinhal.160RG10,55
236.16R03BB01bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy)inhal.0.12MG5,28
236.17R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG4,73
236.18R03BB01bromid ipratropia (lékové formy roztoku)inhal.4.00ML32,58L/ALG,TRN,ORL
237inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy
237.0Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika dále neuvedenáOstatní lékové formy1,00BA0,01
237.1R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG19,28
237.2R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávceinhal.0.80MG13,36
237.3R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG16,34
237.4R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.80MG19,28
237.5R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.80MG16,34
0017707PULMAX 200 MCGinh plv 200×200rgNWIIRL
237.6R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)inhal.0.80MG13,36
0017709PULMAX 400 MCGinh plv 100×400rgNWIIRL
237.7R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.60MG27,85
237.8R03BA05flutikason (lék. formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.60MG24,83
237.9R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce)inhal.0.60MG20,70
237.10R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,07
0075847ATROVENT INHALETTENcps inh 100×0.2mgBGPD
237.11R03BB04tiotropiuminhal.18.00RG43,95P

Tiotropium předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia II., III. a IV, kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.

238ostatní inhalační antiastmatika
238.0Ostatní inhalační antiastmatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
238.1R03BC03nedokromilinhal.8.00MG23,56L/ALG,TRN
0056242TILADE MINTaer 2×(112×2mg/dÁv)FPRGB
239antiastmatika, perorální podání
239.0Antiastmatika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
239.1R03CA02efedrinp.o.50.00MG1,39
239.2R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12.00MG5,93
0091085SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MGpor tbl nob 30×4mgWZFPL
239.3R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12.00MG12,80
239.4R03CC03terbutalinp.o.15.00MG6,05
239.5R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.10MG6,01
0094493LONTERMINtbl 20×0.05mgLEKSLO
239.6R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.10MG15,10
239.7R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,22
0013359SPIROPENTpor tblnob20×0.02mgBOEF
239.8R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG20,78
240antiastmatika, ostatní cesty aplikace
240.0Antiastmatika dále neuvedenáOstatní lékové formy1,00BA0,01
240.1R03CA02efedrinparent.50.00MG5,26O
0000447EPHEDRIN BIOTIKAinj 10×1ml/50mgHBSSK
240.2R03CC03terbutalinparent.0.50MG19,39O
241ostatní antiastmatika, perorální podání
241.0Ostatní antiastmatika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
241.1R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny)p.o.0.40GM3,95
0061238THEOPLUS 300tbl ret 30×300mgPFGF
0086720AFONILUM SR 375 MGpor cps pro50×375mgAAWD
241.2R03DA04teofylin (retardované lékové formy první skupiny)p.o.0.40GM2,32
0098064SPOPHYLLIN RETARD 250MGtbl ret 50×250mgZEHSK
241.3R03DA05aminofylinp.o.0.60GM3,95
241.4R03DA05aminofylin, retardované lékové formyp.o.0.60GM3,95
241.5R03DC01zafirlukastp.o.40MG38,40P
241.6R03DC03montelukastp.o.1.00DF41,55P

Antileukotrieny indikuje alergolog nebo pneumolog a předepisuje i pediatr a praktický lékař pro děti a dorost u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích:

a) aspirin - senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma),

b) astma v kombinaci s nosní polypózou,

c) námahou indukované astma,

d) astma s prokázanou dobrou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku,

e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci.

V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

Zafirlukast s obsahem 10 a 20mg účinné látky v 1 tabletě je předepisován dospělým a dětem nad 5 let jejich věku.

Montelukast s obsahem účinné látky v 1 tabletě:

- 4 mg je předepisován dětem od 3-5 let

- 5 mg je předepisován dětem od 6 let

- 10 mg je předepisován nemocným od 15 let

242ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace
242.0Ostatní antiastmatika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
242.1R03DA05aminofylinp.rect.0.60GM6,21
242.2R03DA05aminofylinparent.0.60GM23,88O
0096371AMINOPHYLLINUM LEKinj 50×10ml/250mgLEKSLO
243Expektorancia kromě kombinací, perorální podání
243.0Expektorancia kromě kombinací dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
243.1R05CB01acetylcysteinp.o.0.50GM2,20P
243.2R05CB02bromhexinp.o.24.00MG2,03P
243.3R05CB03karbocysteinp.o.1.50GM3,52P
243.4R05CB06ambroxolp.o.0.15GM4,25P

Acetylcystein, bromhexin, karbocystein a ambroxol jsoupředepisovány u pacientů s diagnózou:

1. cystická fibróza

2. idiopatická plicní fibróza

3. prokázané bronchiektázie

0043950AMBROXOL AL 30tbl 20×30mgAPAD
0059483AMBROSANtbl 500×30mgPMPCZ
0094918AMBROBENE 30 MGtbl 20×30mgMCKD
243.5R05CB15erdosteinp.o.600.00MG3,05P

Erdostein je předepisován u pacientů s prokázanou diagnózou CHOPN.

244Expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace
244.0Expektorancia kromě kombinací dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
244.1R05CB01acetylcysteininhal.1.60GM11,80
244.2R05CB01acetylcysteinparent.0.50GM15,14
0088941ACC INJEKTinjsol100×3ml/300mgHEXD
0103387ACC INJEKTinj sol 5×3ml/300mgSFSD
0103388ACC INJEKTinj sol 50×3ml/300mgSFSD
0103389ACC INJEKTinj sol 100×3ml/300mgSFSD
244.3R05CB02bromhexininhal.24.00MG3,39
244.4R05CB02bromhexinparent.24.00MG39,45
244.5R05CB06ambroxolparent.0.15GM220,89
0094916AMBROBENEinj 5×2ml/15mgMCKD
244.6R05CB06ambroxol (koncentrat k infuzi)parent.1.00DF329,06H
244.7R05CB13alfadornázainhal.2.50MG754,73P

Alfadornázu předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

244.8R05CB15erdosteininhal.450.00MG8,12
245antitusika ze skupiny derivátů opioidů
245.0Antitusika ze skupiny derivátů opioidů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
245.1R05DA01ethylmorfin do 15 mg včetněp.o.50.00MG5,88
0044590DIOLAN 15MGtbl 10×15mg(blistr)ZEHSK
245.2R05DA01ethylmorfin nad 15 mgp.o.50.00MG5,24
0044589DIOLAN 30MGtbl 10×30mg(blistr)ZEHSK
245.3R05DA04kodeinp.o.0.10GM12,37
0056993CODEIN SLOVAKOFARMA 30MGtbl 10×30mg-blistrZEHSK
246ostatní antitusika
246.0Ostatní antitusika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
246.1R05DA09dextromethorphanp.o.90.00MG2,87
246.2R05DA20kombinace antitusikp.o.3.00DF2,87
246.3R05DB03klobutinolp.o.120.00MG4,57
246.4R05DB03klobutinolparent.120.00MG115,74H
0002872SILOMATinj 5×2ml/20mgBOEE
246.5R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25.00MG0,81
246.6R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-kapky)p.o.25.00MG7,42
246.7R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-sirup)p.o.25.00MG2,99
246.8R05DB19dropropizinp.o.25.00MG0,68
246.9R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy -kapky)p.o.120.00MG3,23
246.10R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy -sirup)p.o.120.00MG3,60
246.11R05FB02butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)p.o.25.00MG7,42P

Kombinace antitusik a expektorancií (butamirát a guaifenesin) jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let.

247nesedativní antihistaminika
247.0Nesedativní antihistaminika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
247.1R06AE07cetirizinp.o.10.00MG4,41
0010637CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 20×10mgMCKD
0010638CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 50×10mgMCKD
0030900ANALERGINpor tbl flm 10×10mgIXPCZ
0031001ANALERGINpor tbl flm 30×10mgIXPCZ
0031007ANALERGINpor tbl flm 50×10mgIXPCZ
247.2R06AE09levocetirizinp.o.5.00MG4,41
247.3R06AX13loratadinp.o.10.00MG4,41
0040711LORATADIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob100×10mgMCKD
0097393LORATADIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob30×10mgMCKD
247.4R06AX27desloratadinp.o.5.00MG4,41
248sedativni antihistaminika pro perorální podání
248.0Sedativní antihistaminika dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
248.1R06AA04klemastinp.o.2.00MG4,41
248.2R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4.00MG4,41
248.3R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4.00MG8,35
248.4R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25.00MG3,35
248.5R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25.00MG8,35
248.6R06AD03thiethylperazinp.o.13.00MG3,64
0009844TORECANdrg 50×6.5mgKRKSLO
248.7R06AXbisulepinp.o.4.00MG4,27
248.8R06AX02cyproheptadinp.o.12.00MG4,41
248.9R06AX17ketotifenp.o.2.00MG4,41
248.10R06AX26fexofenadinp.o.120.00MG4,41
249antihistaminika, ostatní cesty aplikace
249.0Antihistaminika dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
249.1R06AA04klemastinparent.2.00MG31,700
249.2R06AD02prometazinparent.25.00MG7,310
249.3R06AD03thiethylperazinp.rect.13.00MG18,54
0009847TORECANsup 6×6.5mgKRKSLO
249.4R06AD03thiethylperazinparent.13.00MG22,240
0091836TORECANinj 5×1 ml/6.5mgKRKSLO
249.5R06AXbisulepinparent.4.00MG25,68O
249.6R06AXmedosulepin/vápníkparent.2.00DF30,09O
250ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému
250.0Ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
250.1R05CA03guaifenesinparent.0.90GM17,66
0058249GUAJACURAN 5%inj 10×10ml/0.5gmZEHCZ
250.2R05CB05mesnainhal.600.00MG37,52
250.3R07AA02přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)parent.160.00MG11 619,11T
250.4R07AA30beraktantparent.160.00MG9 060,24T
250.5R07AX01oxid dusnatý (na obsah stlačeného plynu)inhal.1.00L19 266,20T/P

Oxid dusnatý předepisuje lékař specializovaného pracoviště - perinatologického centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

251Oftalmologika - antibiotika
251.0Oftalmologika - antibiotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
251.1S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML2,73
251.2S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM4,53
251.3S01AA11gentamicinlok.1.00ML3,14
251.4S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,14
251.5S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM3,14
251.6S01AA13acidum fusidicumlok.1.00ML6,27
251.7S01AA24kanamycin, léková forma očních kapeklok.1.00ML3,14
251.8S01AA24kanamycin, léková forma očních mastílok.1.00GM3,14
251.9S01AA30neomycin/bacitracinlok.1.00GM6,32
0001076OPHTHALMO-FRAMYKOINung oph 1×5gmZEHCZ
251.10S01AA30neomycin/polymyxinlok.1.00ML19,11L/OPH
251.11S01AX11ofloxacin, léková forma očních kapeklok.1.00ML14,07L/OPH
0019047OFLOXACIN 0.3% UNIMED PHARMAoph+aur gtt sol 30mg/10mlUPASK
251.12S01AX11ofloxacin, léková forma očních mastílok.1.00GM14,07L/OPH
251.13S01AX13ciprofloxacinlok.1.00ML14,07L/OPH
251.14S01AX17lomefloxacin k lokálnímu podánílok.1.00ML14,07L/OPH
251.15S01AX19levofloxacinlok.1.00ML14,07L/OPH
252Oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika
252.0oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
252.1S01AB04sulfacetamidlok.1.00ML6,37
0093577SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMAgtt oph 12×0.5mlZPFPL
252.2S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML2,56
252.3S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM4,36
253Oftalmologika - antivirotika
253.0Oftalmologika - antivirotika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
253.1S01AD03aciklovirlok.1.00GM76,85L/OPH
253.2S01AD09ganciklovirlok.1.00GM76,85L/OPH
0048461VIRGAN 1.5MG/G OČNÍ GELoph gel 1.5mg/gmFTFI
254Oftalmologika - kortikosteroidy
254.0Oftalmologika - kortikosteroidy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
254.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,39
254.2S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM3,54
254.3S01BA02hydrokortisonlok.1.00GM6,26
0002668OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVAung oph 1×5gm/25mgZEHCZ
254.4S01BA03kortisonlok.1.00ML16,61L/OPH
254.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML16,61L/OPH
254.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM16,61L/OPH
254.7S01BA07fluorometholonlok.1.00ML16,61L/OPH
255Oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
255.0Oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
255.1S01BC01indometacinlok.1.00ML16,61L/OPH
255.2S01BC03diklofenaklok.1.00ML17,13L/OPH
0058230UNICLOPHEN UNIMED PHARMAgtt oph 1×10ml 0.1%UPASK
256oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy
256.0Oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
256.1S01AA20antibiotika v kombinaci s jinými léčivylok.1.00ML3,14
256.2S01AA20neomycin/bacitracin/hydrokortisonlok.1.00GM6,97
0001077OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP.ung oph 1×5gmZEHCZ
256.3S01CAchloramfenikol/dexamethasonlok.1.00ML17,20L/OPH
256.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.5S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
256.6S01CA01dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.7S01CA01dexamethason a tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
256.8S01CA01oxytetracyklin/dexamethasonlok.1.00GM17,20L/OPH
256.9S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.10S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
256.11S01CA05gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH,ORL
256.12S01CA05gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH,ORL
256.13S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML19,11L/OPH
256.14S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM23,89L/OPH
257antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
257.0Antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
257.1S01EA04klonidinlok.1.00ML9,99L/OPH
0013726ARUCLONIN 1/16%gttoph 1×10ml/6.25mgMNND
257.2S01EA05brimonidinlok.1.00ML58,44P

Brimonidin předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

257.3S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1.00GM28,34
257.4S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)lok.1.00ML5,38
257.5S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)lok.1.00ML5,99
0013402PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYoph gtt sol 3×10mlCUAD
257.6S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1.00ML9,48
257.7S01EB02karbachol (koncentrace do 1% včetně)lok.1.00ML8,31L/OPH
257.8S01EB02karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)lok.1.00ML5,92L/OPH
257.9S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1.00ML6,45L/OPH
258antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
258.0Antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
258.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1.00ML8,21
0001760TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 3×5mlURSD
0012732TIMOHEXAL 0.1%gtt oph 3×5ml/5mgHEXD
0014562TIMOHEXAL 0.1%oph gtt sol 1×5mlSFSD
0014563TIMOHEXAL 0.1%oph gtt sol 3×5mlSFSD
258.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1.00ML11,12
0001759TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 3×5mlURSD
258.3S01ED02betaxolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.4S01ED03levobunolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.5S01ED05carteolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.6S01ED51timolol v kombinaci s dorzolamidemlok.1.00ML69,56P

Kombinaci dorsolamid/timolol předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.7S01ED51timolol v kombinaci s latanoprostemlok.1.00ML180,63P

Kombinaci latanoprost/timolol předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.8S01ED51timolol v kombinaci s brimonidinemlok.1.00ML69,56P

Kombinaci brimonidin/timolol předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.9S01ED51timolol v kombinaci s bimatoprostemlok.1.00ML152,38P

Kombinaci bimatoprost/timolol předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.10S01ED51timolol v kombinaci s travaprostemlok.1.00ML180,63P

Kombinaci travaprost/timolol předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

259ostatní antiglaukomatika
259.0Ostatní antiglaukomatika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
259.1S01EB51pilokarpin v kombinaci s timololemlok.1.00ML17,11L/OPH
259.2S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM6,58
0000113DILURANtbl 20×250mgZEHCZ
259.3S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM28,66
259.4S01EC03dorzolamidlok.1.00ML58,44P

Dorzolamid předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

259.5S01EC04brinzolamidlok.1.00ML58,44P

Brinzolamid předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

259.6S01EE01latanoprostlok.1.00ML169,51P
259.7S01EE02unoprostonlok.1.00ML88,17P
259.8S01EE03bimatoprostlok.1.00ML141,26P
259.9S01EE04travoprostlok.1.00ML169,51P

Latanoprost, unoproston, bimatoprost a travoprost předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

260mydriatika a cykloplegika
260.0Mydriatika a cykloplegika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
260.1S01FA01atropin (koncentrace do 0,5% včetně)lok.1.00ML4,69
0083770ATROPIN-POS 0.5%oph gtt sol1×10mlURSD
260.2S01FA01atropin (koncentrace nad 0,5%)lok.1.00ML5,05
260.3S01FA04cyklopentolátlok.1.00ML25,74O/OPH
260.4S01FA06tropikamidlok.1.00ML7,96O/OPH
0057999MYDRUMoph gtt sol 1×10mlCUAD
260.5S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1.00ML37,94O/OPH
0041338NEOSYNEPHRIN-POS 10%oph gtt sol 1×10mlURSD
261dekongescenty a antialergika
261.0Dekongescenty a antialergika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
261.1S01GA52tetryzolin/antihistaminikumlok.1.00ML3,97L/OPH,ALG
261.2S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1.00ML4,39L/OPH,ALG,ORL
0054241 ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)oph 10ml+nas 15mlURS D
0057944 CROMOHEXAL COMBIoph10ml+nas15ml solSFS D
261.3S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,97
261.4S01GX02levokabastinlok.1.00ML17,20L/OPH,ALG
261.5S01GX03kyselina spaglumoválok.1.00ML14,33L/OPH,ALG
261.6S01GX05Iodoxamidlok.1.00ML14,33L/OPH,ALG
261.7S01GX06emedastinlok.1.00ML17,20L/OPH, ALG
261.8S01GX07azelastinlok.1.00ML17,20L/OPH, ALG
261.9S01GX08ketotifenlok.1.00ML24,43L/OPH, ALG
261.10S01GX09olopatadinlok.1.00ML24,43L/OPH, ALG
261.11S01GX10epinastinlok.5.00ML122,16L/OPH, ALG
262anestetika lokální a jiná oftalmologika
262.0Anestetika lokální a jiná oftalmologika dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
262.1S01HA02oxybuprokainlok.1.00ML10,30L/OPH
0020053BENOXI 0.4 % UNIMED PHARMAoph gtt sol 1×10mlUPASK
262.2S01LA01verteporfinparent.15.00MG35 104,24K/P

Verteporfin jako součást léčebného výkonu fotodynamické terapie /PDT/ předepisuje oftalmolog specializovaného pracoviště -centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením .

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okultních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán (CHNVM), u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), dále u patologické myopie, angioidních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofií (morbus Best).

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNVM u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření (fluorescenční, event. indocyaninová angiografie), někdy i optická koherentní tomografie (OCT).

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného pracoviště. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

262.3S01XAjodid draselný a sodnýlok.1.00ML4,78
262.4S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1.00GM14,57L/OPH
262.5S01XA01guajazulenlok.1.00GM3,89
262.6S01XA02retinollok.1.00GM2,86
262.7S01XA04jodid draselnýlok.1.00ML4,78
262.8S01XA17pegaptanibparent.1.00DF20 620,00 P

Pegaptanib předepisuje oftalmolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v monoterapii u pacientů se subfoveální chorioidální neovaskulární membránou u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a je určen k podání do sklivce očním specialistou se zkušenostmi s tímto způsobem aplikace,vitreoretinálním chirurgem.

Nemocný musí splňovat všechna následující kriteria:

- prokázaná neovaskulární VPMD (s klasickou, minimálně klasickou nebo okultní subfoveální CHNVM)

- vstupní zraková ostrost v rozmezí 6/12 - 6/60

- rozsah léze maximálně 8 DA

- rozsah případného submakulárního krvácení maximálně 25% léze

- minimálně klasické léze a okultní léze musí mít známky aktivity neovaskularizace v podobě zhoršování visu během 3 měsíců alespoň o dva řádky ETDRS optotypů nebo přítomnosti submakulárních depozit lipidů či krvácení.

Léčba se ukončí při ztrátě 15 a více písmen ETDRS optotypů za 12 měsíců.

262.9S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1.00ML2,96P
262.10S01XA20umělé slzy ajiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)lok.1.00GM2,96P

Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky předepisuje oftalmolog u pacientů s prokázaným Sjögrenovým syndromem.

262.11S02DA30kombinace fenazon a lidokainlok.1.00GM3,71
263ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů
263.0Ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
263.1S02BAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1.00ML22,40L/ORL
263.2S02CA03hydrokortizon a antiinfektiva v kombinacilok.1.00ML22,51L/ORL
0013317CIPROBAY HC OTICsus oto 1×10mlALCE
264terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání
264.0Terapeutické extrakty alergenů standardizované dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
264.1V01AAII. generace (IC a IR do 100 j. včetně, JSA, JSK, SQ, SU, STU), pro sublng. podání, úvodní dávkap.o.1.00DF297,33P
264.2V01AAII. generace (IC a IR do 300 j. včetně), pro sublng. podání, úvodní dávkap.o.1.00BA1 197,61P
264.3V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávkap.o.1.00DF486,85L/ALG
264.4V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávkap.o.1.00DF280,48L/ALG
47393H-AL POLLENS PER OSpor gttsol6×9ml-jskSVFCZ
54545H-AL POLLENS PER OSpor gttsol6×9ml-jskSVFCZ
264.5V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,STU), pro sublng. podání, udržovací dávkap.o.1.00TDD24,96P

Extrakty alergenů pro sublinguální podání předepisuje alergolog a klinický imunolog k léčbě alergie prokázané přítomností specifických IgE protilátek dětem do 15 let a starším k pokračování léčby zahájené před 15 rokem věku do doby jejího ukončení.

265terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání
265.0Terapeutické extrakty alergenů nestandardizované dále neuvedenép.o.1,00BA0,01
265.1V01AAI. generace (PNU), udržovací dávkap.o.1.00DF406,04L/ALG
265.2V01AAI. generace (PNU), úvodní dávka, hmyzíp.o.1.00DF161,50L/ALG
47405H-AL INSECTS PER OSpor gttsol6×9ml-pnuSVFCZV01AA
47406H-AL INSECTS PER OSpor gttsol6×9ml-pnuSVFCZV01AA
265.3V01AAI. generace (PNU), úvodní dávkap.o.1.00DF86,45L/ALG
266terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace
266.0Terapeutické extrakty alergenů standardizované dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
266.1V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, udržovací dávkaparent.1.00TDD5,65L/ALG
266.2V01AAII. generace (SQ), depotní, udržovací dávka - hmyzí alergeny (včela, vosa)parent.1.00TDD7,67P

Hmyzí alergeny (včela, vosa) předepisuje alergolog a klinický imunolog pacientům s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

266.3V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, úvodní dávkaparent.1.00BA1 198,14L/ALG
0050341H-AL DEPOT(POLLENS-INIC.LÉČBA)inj sus 100jsk/1mlSVFCZ
0050342H-AL DEPOT(POLLENS- INIC.LÉČBA)inj sus 1000jsk/1mlSVFCZ
0050343H-AL DEPOT(POLLENS- INIC.LÉČBA)inj sus10000jsk/1mlSVFCZ
266.4V01AAII. generace (SQ), depotní, úvodní dávka, hmyzí alergeny (včela, vosa)parent.1.00BA3 293, 52P

Hmyzí alergeny (včela, vosa) předepisuje alergolog a klinický imunolog pacientům s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

266.5V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, udržovací dávkaparent.1.00DF732,06L/ALG
266.6V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, úvodní dávkaparent.1.00DF221,57L/ALG
267terapeutické extrakty alergenů nestandardizované ostatní cesty aplikace
267.0Terapeutické extrakty alergenů nestandardizované dále neuvedenéOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
267.1V01AAI. generace (PNU), depotní, udržovací dávkaparent.1.00BA259,89L/ALG
267.2V01AAI. generace (PNU), depotní, úvodní dávkaparent.1.00DF37,08L/ALG
0083558H-AL POLLENS (JAR.SM.CAS.) DEPOTinj 250pnu-1mlSVFCZ
0083560H-AL POLLENS (SM.PODZIMNI) DEPOTinj 250pnu-1mlSVFCZ
0083562H-AL POLLENS (SMĚS TRAV I) DEPOTinj 250pnu-1mlSVFCZ
267.3V01AAI. generace (PNU), vodné, udržovací dávkaparent.1.00DF432,64L/ALG
267.4V01AAI. generace (PNU), vodné, úvodní dávkaparent.1.00DF67,90L/ALG
268základní antidota a fágové lyzáty
268.0Základní antidota a fágové lyzáty dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
268.1V03AB14Protaminparent.1.00ML5,87K
268.2V03AB15naloxonparent.0.40MG10,43K
0094763NALOXONE WZF POLFAinj 10×1ml/0.4mgWZFPL
268.3V03AB24digitalisový antitoxinparent.80.00MG26 858,54K
268.4V03AB25flumazenilparent.0.50MG666,75K
0016551ANEXATEinj 5×5ml/0.5mgRCECZ
269antidota používaná při otravě organofosfáty
269.0Antidota používaná při otravě organofosfáty dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
269.1A03BA01atropin (1 mg a více v 1 ampuli)parent.1.50MG8,09
00394ATROPIN BIOTIKA 1MGinj 10×1ml/1mgHBSSK
269.2A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.50MG14,81
270antidota používaná při otravě některými těžkými kovy
270.0Antidota používaná při otravě některými těžkými kovy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
270.1V03AC01deferoxaminparent.1.00GM346,90K
0016470DESFERALinj plv sol10×500mgNAICZ
270.2V03AC02deferipronp.o.5.25GM441,00P

Deferipron je předepisován u nemocných s laboratorně dokumentovaným přetížením železem při prokázané alergii či intoleranci deferoxaminu nebo u nemocných , u nichž nelze účinek zajistit parenterálním podáváním dostatečnou terapeutickou dávkou chelátoru.

0025586FERRIPROXportblflm 100×500mgAEEGB
271antidota používaná při otravě kyanidy
271.0Antidota používaná při otravě kyanidy dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
272antidota používaná při léčbě cytostatiky perorální podání
272.0Antidota používaná při léčbě cytostatiky dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
272.1V03AF01mesnap.o.1.20GM284,25B/ONK,HEM
272.2V03AF03kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60.00MG93,78
0096963CALCIUMFOLINAT EBEWE 15MGpor cps dur 20×15mgEBPA
272.3V03AF03kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.60.00MG107,69
273antidota používaná při léčbě cytostatiky ostatní cesty aplikace
273.0Antidota používaná při léčbě cytostatiky dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
273.1V03AF01mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.20GM29,05B/ONK,HEM
273.2V03AF01mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)parent.0.40GM44,56B/ONK,HEM
0005954UROMITEXAN 400MGinj sol15×4ml/400mgBXHD
273.3V03AF02dexrazoxanparent.0.50GM3 910,74B/ONK,HEM
0021908CARDIOXANEinj sic 1×500mgCCXGB
273.4V03AF03kalcium folinátparent.60.00MG160,87B/ONK,HEM
0011185LEUCOVORIN-TEVAinj 1×10ml/100mgPHMNL
0011188LEUCOVORIN-TEVAinj 1×30ml/300mgPHMNL
273.5V03AF05amifostinparent.1.70GM16 714,03B/P

Amifostin předepisuje onkolog- radioterapeut:

a) při současné chemo-radioterapii u karcinomu ORL oblasti s kurativním záměrem,

b) při kurativní teleradioterapii spinocelulárních karcinomů ORL oblasti.

273.6V03AF06natrium folinátparent.60.00MG226,94B/ONK, HEM
0042551VORINAinj sol 1×2ml/50mgPHMNL
0042553VORINAinj sol1×14ml/350mgPHMNL
273.7V03AF07rasburikazaparent.1.00DF2 278,87H
273.8V03AF08paliferminparent.1.00DF12 449,00H
274testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy
274.0Testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
274.1V04CD01metyraponp.o.3.00GM377,99K/END
274.2V04CJ02protirelinparent.0.20MG210,85O
274.3V04CH01inulinparent.5.00GM478,22O
275tuberkulinový test
275.0Tuberkulinový test dále neuvedenýVeškeré1,00BA0,01
275.1V04CF01tuberkulinparent.0.60RG124,02H
0068920TUBERCULIN PPD RT 23 SSIinj 10×5ml/2rgSSTDK
276testy pro alergické choroby
276.0Testy pro alergické choroby dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
276.1V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)intrader.1.00BA131,55O/ALG
276.2V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)PRICK test1.00BA385,82O/ALG
0047485ALYOSTAL PRICKsol 1×3ml-ic 100/mlSLGF
0053626ALYOSTAL PRICKsol 1×3ml-ir 100/mlSLGF
0084296D-AL PRICK TESTsol 1×3ml-jskSVFCZ
0084304D-AL PRICK TESTsol 1×3ml-pnuSVFCZ
276.3V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)PRICK test1.00BA355,60O/ALG
276.4V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)intrader.1.00BA483,81O/ALG
277ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům perorální podání
277.0Ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům dále neuvedenáp.o.1,00BA0,01
277.1V03AE02sevelamerp.o.400.00MG14,61P
277.2V03AE03lanthankarbonátp.o.2.25GM232,40P

Sevelamer a lanthankarbonát předepisuje nefrolog u spolupracujících dialyzovaných pacientů, u kterých se nepodařilo při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a terapii kalciovými vazači fosfátů snížit fosfatémii pod 2,0mmol/l.

Kontroly účinnosti podávání jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l.

0018841FOSRENOL 1000 MG ŽVÝKACÍ TABLETpor tblmnd90×1000mgBBHGB
277.3V04CXjiná diagnostika (přípravky uvolňující C02)p.o.1.00DF20,44
277.4V04CXureap.o.1.00DF1 457,71H
0025551HELICOBACTER TEST INFAIpor plv sol 1×75mgIFID
0025553HELICOBACTER TEST INFAI AGE3-11por plv sol 1×45mgIFID
278ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům ostatní cesty aplikace
278.0Ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům dále neuvedenáOstatní cesty aplikace1,00BA0,01
278.1V03AKtkáňová lepidlalok.1.00ML2 226,29H
0090505TISSUCOL KITglu 5ml(3×+2×solv.)BXGA
278.2V03AKtkáňová lepidlalok.1.00C2173,22H
278.3V03AXantistafylokokový fág. lyzátlok.20.00ML314,30
278.4V04CJ01thyreotropinparent.1.80MG24 059,03 B/P

Tyreotropin předepisuje lékař odbornosti 104 a 407:

1) k testování s thyreoglobulinem v séru (Tg) se zobrazením pomocí radiojódu nebo bez něho k detekci zbytků štítné žlázy a dobře diferencovaného karcinomu štítné žlázy u pacientů po thyreoidektomii, kteří jsou léčeni hormonální supresivní terapií (THST).

2) u pacientů s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy a s nízkým rizikem , kteří mají nedetekovatelné hladiny Tg v séru při THST a nedochází u nich ke zvýšení hladin Tg po stimulaci rh TSH, mohou být kontrolováni vyšetřením hladin Tg stimulovaných rh TSH.

3) k předterapeutické stimulaci pacientů s nízkým rizikem po thyreoidektomii, léčených hormonální supresivní terapií (THST), v kombinaci s aplikací radioaktivního jódu (131 I) v dávce 100 mCi (3,7GBq) z důvodu ablace reziduální tkáně štítné žlázy. Tyreotropin předepisuje lékař výše uvedených odborností specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

278.5V04CM01gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)parent.0.10MG664,86O
278.6V04CXjiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)intrader.1.00ML111,91O
278.7V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)parent.1.00ML32,02O
0018960FLUORESCITEinj sol 12×5ml 10%SNUB
278.8V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)parent.1.00ML123,63O
278.9V04CXjiná diagnostika (sulfanum ceruleum)subkut.50.00MG234,48O
279výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny
279.0Výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
279.1V06XXvýživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (práškové formy na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM11,69L/J4
0033002XPHE JUNIOR SEpor plv sus 1×500gmMTXD
0033004XPHE KID SEpor plv sus 1×500gmMTXD
0033006MILUPA PKU 2por plv sol 1×500gmMMBGB
0033010MILUPA PKU 3por plv sol 1×500gmMMBGB
0033264HUMANA PHELICS 2por plv sol 1×400gmHUGD
0033265HUMANA PHELICS 3por plv sol 1×400gmHUGD
0033266HUMANA PHELICS 4por plv sol 1×400gmHUGD
0033267HUMANA PHELICS 5por plv sol 1×400gmHUGD
0033301SINPHE 1por plv sol 1×500gmISSSK
0033302SINPHE 1por plv sol 4×500gmISSSK
0033352SINPHE BASICpor plv sol 1×500gmISSSK
279.2V06XXvýživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro děti od narození do 12 měsíců (práškové formy na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM22,50P

Definované směsi aminokyselin pro děti mladší 12 měsíců předepisuje lékař centra pro léčbu dědičných poruch metabolismu dětem od narození do 12 měsíců věku a u nestabilních pacientů nejvýše do 18 měsíců věku.

0033263HUMANA PHELICS 1por plv sol 1×400gmHUGD
279.3V06XXvýživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin s obsahem sacharidů a tuků, pro děti nad 12 měsíců do 5 let včetně (práškové formy na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM24,05P

Přípravky jsou předepisovány na specializovaném pracovišti pro léčbu dědičných poruch metabolismu u batolat s PKU a u nestabilních pacientů s PKU v předškolním věku.

279.4V06XXvýživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM11,89L/J4
279.5V06XXvýživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (dávkované formy na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,09L/J4
279.6V06XXdefinované směsi aminokyselin dávkované formy tekuté (na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM16,96P

Přípravky jsou předepisovány na specializovaném pracovišti pro léčbu dědičných poruch metabolismu u dětí a mladistvých s PKU ve věku od 8 let do 19 let v počtu 20bal/měsíc

279.7V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,79L/J4
279.8V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM15,53L/J4
279.9V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM12,10L/J4
279.10V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,64L/J4
279.11V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin metylmalonová a propionová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM12,10L/J4
279.12V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin metylmalonová a propionová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,64L/J4
279.13V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,67L/J4
279.14V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM14,48L/J4
0033179MILUPA LEU 2por plv sol 1×500gmMMBGB
279.15V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,58L/J4
279.16V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM15,57L/J4
279.17V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin homocystinurie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM12,10L/J4
279.18V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - homocystinurie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM13,64L/J4
279.19V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM12,82L/J4
279.20V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM14,48L/J4
279.21V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin- tyrosin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM12,44L/J4
279.22V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - tyrosin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin)p.o.1.00GM14,05L/J4
0033188MILUPA TYR 2por plv sol 1×500gmMMBGB
279.23V06XXvýživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - neketotická hyperglycinémie, na obsah aminokyselinp.o.1.00GM39,67L/J4
280kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu
280.0Kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
280.1A11JAkombinace vitamínůparent.10.00ML108,91H
0042594VITALIPID N INFANTinf cnc sol 10×10mlFKAS
0042595VITALIPID N ADULTinf cnc sol 10×10mlFKAS
280.2V06XXenterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (práškové formy)p.o.100.00GM106,77P
280.3V06XXenterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (tekuté formy)p.o.500.00ML72,56P
280.4V06XXenterální výživa - polymerní výživa, standartní (práškové formy)p.o.100.00GM43,85P
280.5V06XXenterální výživa - polymerní výživa, standartní (tekuté formy)p.o.500.00ML77,58P
280.6V06XXenterální výživa - polymerní výživa, zvláštní použití (práškové formy)p.o.100.00GM43,85P
280.7V06XXenterální výživa - polymerní výživa, zvláštní použití (tekuté formy)p.o.500.00ML77,58P

Přípravky pro enterální výživu předepisuje lékař - nositel funkční licence ČLK pro umělou výživu a metabolickou péči u stavů, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí nemocného, a to v následujících indikacích:

1) úplná enterální výživa (v limitu 300,- Kč/den):

a) nemocní se zavedenou sondou nebo gastrostomií/jejunostomií

b) nemocní, kteří budou výživu popíjet (sipping) a kteří mají anatomické nebo funkční postižení GIT, které neumožňuje příjem běžné potravy v množství větším než 25 % denní potřeby (doloženo výkazem příjmu potravy).

2) doplňková enterální výživa (v limitu 60,- Kč/den) u nemocných, kteří budou výživu popíjet (sipping), v těchto indikacích:

a) syndrom krátkého střeva, přičemž bylo resekováno více než 100 cm tenkého střeva

b) stp resekci tenkého střeva a současně resekci tlustého střeva

c) těžké a chronické postižení zažívacího traktu se sekundární malabsorpci.

280.8V06XXenterální výživa - polymerní výživa, (ketogenní dieta)p.o.100.00GM384,40P

Ketogenní dieta - přípravky určené k dietnímu postupu u refrakterních eplepsií a dědičných metabolických poruch předepisuje :

a) lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v indikaci porucha transportu glukózy (GLUT 1) a porucha komplexu pyruvátdehydrogenázy

b) neurolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u dětí ve věku nad jeden rok s farmakoresistentní epilepsií zejména typu Lennox-Gastautova syndromu, jako poslední možnost před neurochirurgickým zákrokem.

280.9V06XXenterální výživa - oligopeptidy, standartní (práškové formy)p.o.100.00GM43,85P
280.10V06XXenterální výživa - oligopeptidy, standartní (tekuté formy)p.o.500.00ML150,26P
280.11V06XXenterální výživa - oligopeptidy, zvláštní použití (práškové formy)p.o.100.00GM43,85P
280.12V06XXenterální výživa - oligopeptidy, zvláštní použití (tekuté formy)p.o.500.00ML77,58P
280.13V06XXenterální výživa - modulární výživa, zvláštní použití - kombinace sacharidů (práškové formy)p.o.100.00GM20,98P
280.14V06XXenterální výživa - modulární výživa, zvláštní použití - kombinace sacharidů (tekuté formy)p.o.500.00ML77,58H
280.15V06XXenterální výživa - modulární výživa, zvláštní použití - kombinace hydrofilních polysacharidů (práškové formy)p.o.100.00GM71,89P

Kombinace hydrofilních polysacharidů předepisuje lékař - nositel funkční licence ČLK pro umělou výživu a metabolickou péči v indikaci netolerance tekutin při bulbárním a pseudobulbárním syndromu.

280.16V06XXenterální výživa - modulární výživa zvláštní použití, částečně hydrolyzované polysacharidy (tekuté formy)p.o.100.00ML36,00H
280.17V06XXenterální výživa - modulární výživa, zvláštní použití - kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny (práškové formy)p.o.100.00GM20,98P

Přípravky pro enterální výživu předepisuje lékař - nositel funkční licence ČLK pro umělou výživu a metabolickou péči u stavů, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí nemocného, a to v následujících indikacích:

1) úplná enterální výživa (v limitu 300,- Kč/den):

a) nemocní se zavedenou sondou nebo gastrostomií/jejunostomií

b) nemocní, kteří budou výživu popíjet (sipping) a kteří mají anatomické nebo funkční postižení GIT, které neumožňuje příjem běžné potravy v množství větším než 25 % denní potřeby (doloženo výkazem příjmu potravy).

2) doplňková enterální výživa (v limitu 60,-Kč/den) u nemocných, kteří budou výživu popíjet (sipping), v těchto indikacích:

a) syndrom krátkého střeva, přičemž bylo resekováno více než 100 cm tenkého střeva

b) stp resekci tenkého střeva a současně resekci tlustého střeva

c) těžké a chronické postižení zažívacího traktu se sekundární malabsorpcí.

280.18V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - MCT olejp.o.100.00ML186,85L/J4
280.19V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - GTO olejp.o.100.00ML258,97L/J4
0033207GTO-OILpor oil 1×1000mlSHSGB
280.20V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - LORENZO olejp.o.100.00ML1 320,15L/J4
280.21V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolizmu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolizmu sacharidůp.o.100.00GM416,81L/J4
280.22V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolizmu tukůp.o.100.00GM109,48L/J4
0033172MILUPA BASIC-Fpor plv sol 1×600gmMLPD
280.23V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolizmu bílkovinp.o.100.00GM195,40L/J4
280.24V06XXspeciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolizmu cholesterolup.o.100.00GM542,94L/J4
281aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy
281.0Aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
281.1V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.5.00DF76,26L/J7
0088116KETOSTERILtbl obd 300=3×100FRED
281.2V06XXargininp.o.1.00GM12,31L/J4
281.3V06XXcitrulinp.o.1.00GM56,10L/J4
281.4V06XXcystinp.o.1.00GM34,53L/J4
281.5V06XXglutaminp.o.1.00GM17,59L/J4
281.6V06XXisoleucinp.o.1.00GM59,22L/J4
281.7V06XXkarnitinp.o.1.00GM178,98L/J4
281.8V06XXvalinp.o.1.00GM34,28L/J4
282náhrady mléka
282.0Náhrady mléka dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
282.1V06XXnáhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mlékap.o.100.00GM25,90P

Náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka indikuje dětský lékař a neonatolog, dále předepisuje praktický lékař pro děti a dorost jako kompletní výživu kojenců nedonošených a kojenců s nízkou porodní hmotností od narození do dosažení hmotnosti 3500 g.

282.2V06XXnáhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátemp.o.100.00GM21,17P

Náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost v indikaci malabsorpce a alergie na bílkovinu kravského mléka.

282.3V06XXnáhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a bílkoviny kravského mlékap.o.100.00GM2,20P

Náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a bílkoviny kravského mléka předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost v indikaci intolerance laktózy.

282.4V06XXnáhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátemp.o.100.00GM23,89P

Náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost v indikaci malabsorpce a alergie na bílkovinu kravského mléka.

282.5V06XXspeciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselinp.o.100.00GM337,17P

Náhrady mléka, speciální výživu s obsahem jednotlivých aminokyselin předepisuje dětem nejvýše do 3 let věk lékař se specializací v oboru dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo alergologie a klinická imuologie v případě neúspěchu terapie přípravky obsahujícími extenzivní hydrolyzáty bílkovin v následujících indikacích:

a) těžké potravinové alergie, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru),

b) potravinové alergie s projevy poškození střevní sliznice,

c) multiproteinové alergie,

d) syndrom krátkého střeva,

e) malabsorbce při přechodu z parenterální na enterální výživu.

Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

282.6V06XXspeciální kojenecká výživa s hydrolyzátem sojové bílkoviny a vepřového kolagenup.o.100.00GM136,82L/J4
282.7V06XXnáhrady mléka s obsahem sojové bílkovinyp.o.100.00GM47,57L/J4
0033200NUTRILON 1 SOYApor plv sol 1×400gmNUTNL
283Rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny várií
283.0Rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny várií dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
283.1V07ABvoda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)parent.1.00ML2,63
283.2V07ABvoda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.10.00ML2,53
0000388AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 50×10ml-amp.pl.BTASK
283.3V07ABvoda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahviparent.100.00ML12,41
0010559AQUA PRO INJECTIONE BRAUNinj sol 10×250ml-peBMMD
0010560AQUA PRO INJECTIONE BRAUNinj sol10×500ml-peBMMD
0010561AQUA PRO INJECTIONE BRAUNinjsol10×1000ml-peBMMD
0031424STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1×250ml-sklFKII
0031425STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf16×250ml-sklFKII
0031426STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1×500ml-sklFKII
0031427STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf12×500ml-sklFKII
0031428STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf1×1000ml-sklFKII
0031429STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf6×1000ml-sklFKII
0050261AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSpar Iqf 500ml ppvakINKCZ
0050262AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSpar Iqf 1000mlppvakINKCZ
0050263AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSpar Iqf 2000mlppvakINKCZ
0050264AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSpar Iqf 5000mlppvakINKCZ
0053363AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1×250ml(sklo)IHOCZ
0053364AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1×500ml(sklo)IHOCZ
0057773WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFHE
0057775WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
0057776WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFHE
0069789AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1×500mlARDCZ
0070484WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFFI
0070528AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTApar Iqf 1×500mlMVMCZ
0080486AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTApar Iqf 1×250mlMVMCZ
0083943AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1×500ml(vak)INKCZ
0085557WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFFI
0085558WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
0091876AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1×500ml(plast)IHOCZ
0092782AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1×1000ml(vak)INKCZ
0092783AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1×2000ml(vak)INKCZ
0095565STERILE WATER F.INJ.FRESENIUSpar Iqf 1×1000ml-peFKII
0097058AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1×5000ml(vak)INKCZ
0097726WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
0097727WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
0099208VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf 30×250mlBFHE
0099814VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf 20×500mlBFHE
0099826VODA NA INJEKCI VIAFLOpar Iqf10×1000mlBFHE
0100351STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 1×1000ml-peFSSPL
0100352STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 1×500ml-peFSSPL
0100354STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 20×500ml-peFSSPL
0100356STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 1×1000ml-peFRED
0100357STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 1×500ml-peFRED
0100359STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 20×500ml-peFRED
0100360STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 10×500ml-peFRED
0100361STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 10×1000ml-peFRED
0100367STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 10×500ml-peFSSPL
0100368STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUSpar Iqf 10×1000ml-peFSSPL
284vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky
284.0Vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
284.1V08AA01kyselina diatrizoováparent.10.00ML41,89K
284.2V08AA05kyselina ioxitalamováp.o.10.00ML49,95K
0059497TELEBRIX GASTROsol 10×100ml/30gm iGUTF
284.3V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)parent.10.00ML53,33K
0032931TELEBRIX 30 MEGLUMINEinj sol 1×50mlGUTF
0032932TELEBRIX 30 MEGLUMINEinj sol 1×100mlGUTF
284.4V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)parent.10.00ML55,01K
0032937TELEBRIX 35inj sol 1×200mlGUTF
285vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky
285.0Vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
285.1V08AB02iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML157,49K
285.2V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)parent.10.00ML189,28K
285.3V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML130,10K
285.4V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML88,60K
02955IOHEXOL 240inj sol 1×100mlITPCZ
285.5V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML219,06K
285.6V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML146,81K
02938IOHEXOL 300inj sol 10×20mlITPCZ
285.7V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML104,14K
285.8V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML165,96K
285.9V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML115,91K
285.10V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML150,37K
59544HEXABRIX 320inj sol 1×50mlGUTF
59545HEXABRIX 320inj sol 25×50mlGUTF
285.11V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML172,63K
285.12V08AB04iopamidolp.o.10.00ML57,85K
285.13V08AB04iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML213,32K
285.14V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML263,67K
285.15V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML163,53K
285.16V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML122,13K
285.17V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML321,90K
285.18V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)parent.10.00ML197,84K
285.19V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML130,15K
285.20V08AB05iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML101,70K
285.21V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML156,65K
285.22V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML112,04K
285.23V08AB05iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML128,34K
285.24V08AB07ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML79,91K
285.25V08AB07ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML97,29K
285.26V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML219,06K
285.27V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML154,16K
285.28V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML106,12K
285.29V08AB07ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML116,89K
285.30V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML171,70K
285.31V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML117,90K
285.32V08AB09iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10.00ML124,52K
42398VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 6×500ml-sklABHN
42399VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 6×500ml-sklAHCIRL
42400VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 10×100ml-ppABHN
42401VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 10×100ml-ppAHCIRL
42402VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 10×200ml-ppABHN
42403VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 10×200ml-ppAHCIRL
45115VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 6×200ml-sklAHCIRL
84340VISIPAQUE 150 MGl/MLinj sol 6×200ml-sklABHN
285.33V08AB09iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)parent.10.00ML251,19K
285.34V08AB09iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10.00ML147,35K
42406VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×500ml-sklABHN
42407VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×500ml-sklAHCIRL
42410VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×100ml-ppABHN
42411VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×100ml-ppAHCIRL
42412VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×150ml-ppABHN
42413VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×150ml-ppAHCIRL
42414VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×175ml-ppABHN
42415VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×175ml-ppAHCIRL
42416VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×200ml-ppABHN
42417VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×200ml-ppAHCIRL
42418VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×500ml-ppABHN
42419VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×500ml-ppAHCIRL
45120VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×100ml-skAHCIRL
45121VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×200ml-sklAHCIRL
84343VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 10×100ml-skABHN
84344VISIPAQUE 270MGl/MLinjsol 6×200ml-sklABHN
285.35V08AB09iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)parent.10.00ML266,31K
285.36V08AB09iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10.00ML174,26K
42428VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×500ml-sklABHN
42429VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×500ml-sklAHCIRL
42438VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 10×200ml-ppABHN
42439VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 10×200ml-ppAHCIRL
42440VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×500ml-ppABHN
42441VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×500ml-ppAHCIRL
45125VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×200ml-sklAHCIRL
84348VISIPAQUE 320 MGl/MLinj sol 6×200ml-sklABHN
285.37V08AB10iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML80,54K
285.38V08AB10iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML96,19K
285.39V08AB10iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML110,07K
285.40V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML163,16K
285.41V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML121,42K
285.42V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML182,25K
285.43V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML135,36K
285.44V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10.00ML201,16K
285.45V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML149,01K
285.46V08AB11lobitridol (koncentrace 300 mg nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML117,54K
285.47V08AB11lobitridol (koncentrace 350 mg nad 50 ml v ampuli)parent.10.00ML135,36K
286vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky
286.0Vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
286.1V08AD01ethylestery jodovaných mastných kyselinparent.10.00ML444,10K
0059494LIPIODOL ULTRA-FLUIDEinj sol 1×10mlGUTF
287RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý
287.0RTG kontrastní látky obsahující síran barnatý dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
287.1V08BA01RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)p.rect.100.00GM43,98K
287.2V08BA01síran barnatýp.o.100.00GM30,93K
287.3V08BA01síran barnatý (lékové formy HD)p.o.100.00GM28,99K
0031067E-Z-HDplvsus1×340gm/335gmCEBH
0062396E-Z-HDplv sus 1×340gmEZEUSA
0078270E-Z-HDplv sus 1×340gmEZECND
287.4V08BA01síran barnatý (lékové formy pasty)p.o.100.00GM92,43K
287.5V08BA01síran barnatý (lékové formy pro CT)p.o.7.50GM109,28K
288paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk
288.0Paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
288.1V08CA01dimeglumin gadopentetatparent.10.00ML1 154,04K
288.2V08CA02meglumin gadoteratparent.10.00ML1 154,04K
288.3V08CA03gadodiamidparent.10.00ML1 154,04K
288.4V08CA04gadoteridolparent.10.00ML1 154,04K
288.5V08CA05mangafodipirparent.10.00ML704,70K
288.6V08CA08dimeglumin gadobenatparent.10.00ML1 154,04K
288.7V08CA09gadobutrolparent.10.00ML2 142,03K
288.8V08CB03oxid železa, nanočástice, s obsahem do 0,9 ml včetněparent.1.00DF5 207,78H
02251RESOVISTinj sol 1×0.9ml-stŘSAGD
288.9V08CB03oxid železa, nanočástice, s obsahem nad 0,9 mlparent.1.00DF5 848,19H
288.10V08DA01mikročástice albuminu s oktafluoropanemparent.1.00DF2 369,35H
288.11V08DA05sulfur hexafluoridparent.5.00ML2 298,26H
288.12V08CAdinatrii gadoxetasparent.1.00ML488,07K
16173PRIMOVIST 0.25 MMOL/MLinj sol 1×10mlSAGD
288.13V08CAtrinatrii gadofosvesetasparent.10.00ML1 962,52K
289Individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
289.0Individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

289.1V09individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostikuparent.1MBqplněK/NM
290Individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
290.0Individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

290.1V10individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapiiparent.1MBqplněK/NM
290.2V10Ibritumomab tiuxetan 90Y inj.parent.1MBqplněK/P

Individuálně připravované radiofarmakum pro terapii Ibritumomab tiuxetan 90Y inj. indikuje hematolog - hematoonkolog u pacientů s fungující krvetvorbou, k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non Hodgkinského lymfomu v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých pacientů. Terapii provádí specializované pracoviště nukleární medicíny v návaznosti na hematoonkologické centrum.

291Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik)
291.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik) dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
291.1V20kyselina salicylová v lékových formách mastí, krémůlok.plně
292Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik
292.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
292.1V20karbethopendecinium bromid, lékové formy očních kapek nebo očních vodlok.plně
292.2V20karbethopendecinium bromid, lékové formy očních mastílok.plně
293Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů)
293.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik anodyn (opioidů) dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
293.1V20morfinrect.plně
293.2V20morfinp.o.plně
294individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik
294.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
294.1V20natrium tetraboricum v lékové formě vaginálních globulivag.plně
295individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí
295.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
295.1V20pepsinp.o..plně
296individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik
296.0Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik dále neuvedenáVeškeré1,00BA0,01
296.1V20argenti diacetylotannas albuminatumlokplně

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se plně hradí individuálně připravované léčivé přípravky s výjimkou následujících individuálně připravovaných léčivých přípravků, které jsou hrazeny

1) ve výši 20 % jejich ceny pro konečného spotřebitele:

a) analgetické a antipyretické směsi, včetně směsí s kodeinem a etylmorfinem,

b) čaje,

c) vitamíny v perorálních lékových formách,

d) kloktadla,

e) expektorancia a antitusika,

f) antihemoroidalia,

g) hypnotika, sedativa,

h) individuálně připravované léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce,

i) lokální antiflogistika a derivancia,

j) individuálně připravované léčivé přípravky, jejichž jedinou součástí jsou nehrazené hromadně vyráběné léčivé přípravky.

2) ve výši 0,01 Kč za balení

a) individuálně připravovaná léčiva s obsahem chinidinu a jeho solí

b) individuálně připravovaná léčiva s obsahem dekogenscentu nosní sliznice, případně kombinace dekongescentů s dalšími účinnými látkami

Je-li součástí individuálně připravovaného léčivého přípravku hromadně vyráběný léčivý přípravek, hradí se tato součást individuálně připravovaného léčivého přípravku podle úhrady stanovené touto vyhláškou v příslušné skupině léčivých látek.

297erytrocytární přípravky
297.0Erytrocytární přípravky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
297.1V22Erytrocytyparent1TU1 134.00B/P
297.2V22Erytrocyty bez buffy coatuparent1TU1 758.00B/P
297.3V22Erytrocyty bez buffy coatu, ozářenéparent1TU1 898.00B/P
297.4V22Erytrocyty bez buffy coatu, promytéparent1TU2 344.00B/P
297.5V22Erytrocyty bez buffy coatu, promyté, ozářenéparent1TU2 484.00B/P
297.6V22Erytrocyty deleukotizovanéparent.11TU2 577.00B/P
297.7V22Erytrocyty deleukotizované, ozářenéparent.1TU2 717.00B/P
297.8V22Erytrocyty deleukotizované, promytéparent.11TU3 163.00B/P
297.9V22Erytrocyty deleukotizované, promyté, ozářenéparent.1TU3 303.00B/P
297.10V22Erytrocyty deleukotizované pro výměnnou či intrauterinní transfuzi, ozářenéparent.1TU3 547.00B/P

Transfúzní přípravky uvedené v řádcích 297.1- 297.10 včetně předepisuje pouze ošetřující lékař.

1) Erytrocytární přípravky deleukotizované jsou předepisovány u pacientů v případě:

a) nehemolytické postransfuzní reakce:

1. při opakovaných febrilních nehemolytických reakcích, anebo

2. při průkazu cytotoxických HLA protilátek.

b) rizika alloimunizace:

1. při chronických substitucích transfuzními přípravky,

2. před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

c) rizika infekce CMV u CMV seronegativních příjemců:

1. před a po orgánových transplantacích,

2. u imunosuprimovaných pacientů,

3. u nedonošených dětí a novorozenců,

4. při intrauterinních transfuzi,

5. u těhotných žen,

6. u dětí po operacích srdce a velkých cév.

2) Erytrocytární přípravky promyté jsou předpisovány u pacientů v případě:

a) paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH),

b) deficitu IgA,

c) přecitlivělosti na plazmatické bílkoviny.

3) Erytrocytární přípravky ozářené z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD) jsou předepisovány

a) u imunosuprimovaných pacientů, včetně pacientů před a po transplantaci,

b) u novorozenců a nedonošených dětí

c) u příjemců transfuzního přípravku od geneticky příbuzného dárce

4) Erytrocyty deleukotizované pro výměnnou či intrauterinní transfuzi jsou předepisovány pacientům pouze na specializovaných neonatologických a porodnických pracovištích.

5) Erytrocytární přípravky deleukotizované kryokonzervované po rekonstituci v resuspenzním roztoku jsou posuzovány podle schválených indikací podle §16 zákona čís. 48/1997 Sb. v platném znění. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá metodickým pokynem podmínky pro posuzování a schvalování indikací.

297.11V22Erytrocyty pro autotransfuzi, včetně plazmyparent.1TU754.00B/P

Autologní erytrocytární přípravky deleukotizované kryokonzervované po rekonstituci v resuspenzním roztoku jsou posuzovány podle schválených indikací podle §16 zákona čís. 48/1997 Sb. v platném znění. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá metodickým pokynem podmínky pro posuzování a schvalování indikací.

Vysvětlivky:

- pediatrické a neúplné transfuzní jednotky (1 TU = množství z jednoho standardního odběru) se považují za 0,7 TU

298trombocytární přípravky
298.0Trombocytární přípravky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
298.1V22Trombocytyparent.1TD7 670.00B/P
298.2V22Trombocyty ozářenéparent.1TD7 810.00B/P
298.3V22Trombocyty promytéparent.1TD8 256.00B/P
298.4V22Trombocyty promyté, ozářenéparent.1TD8 396.00B/P
298.5V22Trombocyty deleukotizovanéparent.1TD9 056.00B/P
298.6V22Trombocyty deleukotizované, ozářenéparent.1TD9 196.00B/P
298.7V22Trombocyty deleukotizované, promytéparent.1TD9 642.00B/P
298.8V22Trombocyty deleukotizované, promyté, ozářenéparent.1TD9 782.00B/P
298.9V22Trombocyty deleukotizované, HLA vybíranéparent.1TD9 690.00B/P
298.10V22Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, ozářenéparent.1TD9 830.00B/P
298.11V22Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, promytéparent.1TD10 276.00B/P
298.12V22Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, promyté, ozářenéparent.1TD10 416.00B/P

Transfuzní přípravky uvedené pod řádky 298.1 až 298.12 včetně jsou předepisovány pouze ošetřujícím lékařem s výjimkou lékaře zařízení transfúzní služby.

1) Deleukotizované trombocyty jsou předepisovány pacientům v případě:

1.1) Výskytu nehemolytických potransfúzních reakcí

a) u pacientů s opakovanými febrilními nehemolytickými reakcemi po transfuzi,

b) při průkazu cytotoxických HLA protilátek.

1.2) Rizika alloimunizace:

a) u pacientů chronicky substituovaných transfuzními přípravky,

b) před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

1.3) Rizika infekce CMV u CMV seronegativních příjemců:

a) před a po orgánových transplantacích,

b) u ostatních imunosuprimovaných pacientů,

c) u nedonošených dětí a novorozenců,

d) při intrauterinní transfuzi,

e) u těhotných žen,

f) u dětí po operacích srdce a velkých cév.

2) Trombocytání přípravky promyté jsou předepisovány pacientům v případě:

a) feto-maternální aloimunní trombocytopenie (FMAIT),

b) deficitu IgA,

c) přecitlivělosti na plazmatické bílkoviny.

3) Trombocytární přípravky ozářené jsou předepisovány pacientům z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,

b) u novorozenců a nedonošených dětí.

c) u příjemců transfuzního přípravku od geneticky příbuzného dárce

4) Trombocytární přípravky s HLA typizací jsou předepisovány pacientům v případě:

a) prevence HLA imunizace u nemocných zařazených do transplantačního programu nebo odkázaných na dlouhodobou substituční léčbu trombocyty,

b) vyhledávání přípravků pro nemocné refrakterní na náhodně vybírané trombocyty.

298.13V22Trombocyty pro autologní použití minim, 200x109parent.1TD5 233.00B/P

Vysvětlivky:

- při úhradě všech druhů Trombocytů se za 1 terapeutickou dávku považuje počet trombocytů 200-299 x10ˆ9. Při počtu nižším nebo vyšším se předepisuje násobek jednotky s povolenými hodnotami 0,5; 1,5; 2,0

299přípravky z plazmy
299.0Přípravky z plazmy dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
299.1V22Plazma pro klinické použitíparent.1TU830.00B/P
299.2V22Plazma pro klinické použití, ozářenáparent.11TU970.00B/P
299.3V22Plazma ochuzená o kryoproteinparent.1TU830.00B/P
299.4V22Plazma ochuzená o kryoprotein, ozářenáparent.1TU970.00B/P
299.5V22Kryoproteinparent.1TU830.00B/P
299.6V22Kryoprotein, ozářenýparent.1TD3 460.00B/P

Transfuzní přípravky uvedené pod řádky 299.1 až 299.6 včetně jsou předepisovány pouze ošetřujícím lékařem s výjimkou lékaře zařízení transfúzní služby.

Podání plazmy v doporučené úvodní dávce je 10 až 20 ml/kg tělesné hmotnosti příjemce ( jedna transfúzní jednotka 1T.U. odpovídá 220 ml ± 40 ml plazmy) je předepisováno pacientovi v případě:

1) krvácení nebo kombinované koagulační poruchy potvrzené screeningovýmni laboratorními testy při:

a) diseminované intravaskulární koagulaci (DIC), pokud je kontraindikováno podání koncentrátů izolovaných koagulačních faktorů,

b) získaném nedostatku koagulačních faktorů z poruch jejich tvorby (např. při hepatopatii), pokud není indikováno podání koncentrátů izolovaných koagulačních faktorů,

c) těžkém, život ohrožujícím krvácení při deficitu K vitaminu event. při působení antagonistů vitaminu K, pokud je kontraindikováno podání koncentrátů izolovaných koagulačních faktorů,

d) masivních transfuzích nebo při hrazení masivních krevních ztrát koloidními a krystaloidními roztoky jako náhrada koagulačních faktorů (na 3 - 4 transfúzní jednotky erytrocytů 1 jednotka plazmy, na 2000 ml náhradních roztoků 1 jednotka plazmy),

e) nemoci z popálení na přechodu do 2. fáze,

2) krvácení nebo přípravě na chirurgický výkon u nemocných s vrozeným deficitem koagulačních faktorů v případě, že není dostupná léčba koncentráty příslušného koagulačního faktoru,

3) mikroangiopatické trombocytopenii (trombotická trombocytopenická purpura, hemolytickouremický syndrom, HELP syndrom a další podobné stavy) a to přímo, nebo jako substituce při výměnné plazmaferéze,

4) hemolytické chorobě novorozence, a to pro resuspenzi erytrocytů v rámci výměnné transfuze.

5) ozářené transfúzní přípravky z plazmy jsou předepisovány pacientovi z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,

b) u novorozenců a nedonošených dětí.

c) u příjemců transfuzního přípravku od geneticky příbuzného dárce

Vysvětlivky:

- směsné přípravky (kryoprotein, event. plazma ochuzená o kryoprotein) se přepočítavají na výchozí množství plazmy v ekvivalentu TU = 240 ml

- 1 TD (terapeutická dávka) Kryoproteinu ozářeného = množství kryoproteinu vyrobené z 1 litru plazmy

300leukocytární přípravky
300.0Leukocytární přípravky dále neuvedenéVeškeré1,00BA0,01
300.1V22Leukocytyparent.1TD14 075.00B/P
300.2V22Leukocyty ozářenéparent.1TD14 215.00B/P

Transfuzní přípravky uvedené pod řádky 300.1. až 300.2 včetně jsou předepisovány pouze ošetřujícím lékařem s výjimkou lékaře zařízení transfúzní služby.

Leukocytární přípravky ozářené jsou předepisovány pacientovi z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,

b) u novorozenců a nedonošených dětí.

c) u příjemců transfuzního přípravku od geneticky příbuzného dárce

Vysvětlivky:

- 1 TD (terapeutická dávka) = 5x109 leukocytů .

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 63/2007 Sb.

Omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

Symboly použité ve vyhlášce mají tento význam:

L - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, předepisuje lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen “odborný lékař“) nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Tyto lé