Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 389/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

389

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), k) a n) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb. a vyhlášky č. 352/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 2 se slovo „okresnímu“ nahrazuje slovem „oblastnímu“.

2. V příloze č. 1 v části „Liberecký kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Česká Lípa“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Česká Lípa“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 2. „Častolovice“ zrušuje.

Dosavadní body 3 až 16 se označují jako body 2 až 15.

3. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 7. „Olomouc“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 12. „Olomouc“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se v bodě 9. slovo „Samotíšky“ nahrazuje slovem „Samotišky“.

4. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 9. „Pardubice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Pardubice“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 9. „Hostovice“ zrušuje.

Dosavadní body 10 až 28 se označují jako body 9 až 27.

5. V příloze č. 1 v části „Ústecký kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Teplice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Duchcov“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se v bodě 3. slovo „Lahošt“ nahrazuje slovem „Lahošť“.

6. V příloze č. 1 v části „Hlavní město Praha“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 18. „Praha 18“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní „Praha-Čakovice“.

7. V příloze č. 1 části „Hlavní město Praha“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 19. „Praha 19“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 2. „Praha-Čakovice“ zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

8. V příloze č. 3 označení druhého sloupce zní: „Matriční knihy, jejich druhopisy a sbírky listin přísluší do státního oblastního archivu“.

9. V příloze č. 3 ve druhém sloupci v padesátém řádku se za slovo „Praha“ vkládá odkaz na vysvětlivku „*)“.

10. V příloze č. 3 se třetí sloupec včetně jeho označení zrušuje.

11. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje text

„Vysvětlivka:

*) V hlavním městě Praze se druhopisy a sbírky listin ukládají v Archivu hlavního města Prahy (§ 23 odst. 4 zákona).“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb.

Čl. II

V § 24 vyhlášky č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se slova „31. prosince 2007“ nahrazují slovy „31. prosince 2020“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru