Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 387/2007 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2007

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody, který je jímán vrtem Le-5 na pozemkové parcele č. 1972/106 katastrálního území Charvátská Nová Ves, okres Břeclav, kraj Jihomoravský (dále jen „zdroj“), se stanoví ochranné pásmo I. stupně1), které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje2).

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje a je vymezeno pozemkovou parcelou č. 1972/106 katastrálního území Charvátská Nová Ves.

(2) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a v Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a v Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Městském úřadu v Lednici, na Městském úřadu v Břeclavi a na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.

§ 3

(1) Ochranné pásmo I. stupně se oplotí. Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán3).


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2007 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2007 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

2) § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 164/2001 Sb.

3) § 24 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb.

Přesunout nahoru