Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 384/2007 Sb.Vyhláška o seznamu referenčních skupin

Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

384

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2007

o seznamu referenčních skupin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


§ 1

Seznam skupin léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen „referenční skupiny“), je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.

Seznam referenčních skupin

Číslo terapeutické skupiny Terapeutická skupina Číslo referenční skupiny Referenční skupina *) Léčivé látky v referenční skupině převažující
1Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu1/1 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, perorální -antagonisté H2 receptorů A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famotidin
1/2 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -antagonisté H2 receptorů A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famotidin
1/3 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, p.o. - inhibitory protonové pumpy a jiná léčiva A02BC01 omeprazol nad 10 mg v jedné tob.,
A02BC02 pantoprazol, A02BC03 lansoprazol,
A02BC04 rabeprazol,
A02BC05 esomeprazol
1/4 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -inhibitory protonové pumpy A02BC01 omeprazol, A02BC02 pantoprazol, A02BC05 esomeprazol
2 Spasmolytika 2/1 spasmolytika, p.o. A03AA04 mebeverin,
A03AB06 otilonium bromid,
A03AD02 drotaverin,
A03BB01 butylskopolamin
3 Prokinetika 3/1 prokinetika, p.o. A03FA itoprid,
A03FA01 metoklopramid,
A03FA03 domperidon
4Antiemetika4/1 antiemetika, p.o. -setrony, p.o. A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
4/2 antiemetika, setrony, parenterální a rekt. aplikace - A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
5 Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění 5/1 léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, p.o. - kyselina aminosalicylová a jí látky podobné A07EC01 sulfasalazin,
A07EC02 mesalazin
7 Multienzymové přípravky 7/1 multienzymové přípravky, p.o. - mikronizované lékové formy A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20000 U v jedné tabletě
8Léčiva v terapii diabetu - inzuliny8/1 krátkodobě působící inzuliny, cartridge A10AB01 inzulin lidský,
A10AB04 inzulin lispro
A10AB05 inzulin aspart
A10AB06 inzulin glulisin
8/2 dlouhodobě působící inzuliny A10AE04 inzulin glargin
A10AE05 inzulin detemir
8/3 inzuliny, lahvičky A10AB01 inzulin lidský
A10AB04 inzulin lispro
A10AB05 inzulin aspart
A10AB06 inzulin glulisin
9Léčiva k terapii diabetu9/2 léčiva k terapii diabetu, p.o. - deriváty sulfonylurey II. generace A10BB07 glipizid,
A10BB08 gliquidon,
A10BB09 gliklazid,
A10BB12 glimepirid
9/4 léčiva k terapii diabetu, p.o. - glinidy A10BX02 repaglinid,
A10BX03 nateglinid
9/5 léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém A10BH01 sitagliptin,
A10BH02 vildagliptin,
A10BH03 saxagliptin,
A10BX04 exenatid,
A10BX07 liraglutid
10Léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o.10/1 léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli vápníku A12AA04 uhličitan vápenatý,
A12AA07 chlorid vápenatý
10/2 léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli hořčíku A12CC06 mléčnan horečnatý,
A12CC30 hořčík, různé soli v kombinaci
11 Enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu 11/1 enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu A16AB03 agalsidáza alfa,
A16AB04 agalsidáza beta
12Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění12/1 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - nižší síly určené především k profylaxi TEN B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/2 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - vyšší síly určené především k terapii TEN B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/3 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu B01AE01 desirudin,
B01AE02 lepirudin,
B01AE06 bivalirudin
13Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění13/1 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. -antagonisté vazby ADP na receptor B01AC04 klopidogrel,
B01AC22 prasugrel
13/2 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu B01AE07 dabigatran,
B01AX06 rivaroxaban,
B01A apixaban
14 Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH) 14/2 specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o. C02KX01 bosentan,
C02KX02 ambrisentan
15 Fibrinolytika, parenterální 15/1 fibrinolytika, parenterální -enzymy B01AD02 altepláza,
B01AD04 urokináza,
B01AD11 tenektepláza
16Antifibrinolytika -aminokyseliny16/1 antifibrinolytika, p.o. -aminokyseliny B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová
16/2 antifibrinolytika, parenterální -aminokyseliny B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová
17Léčiva k terapii anémií (soli železa)17/1 léčiva k terapii anémií, p.o. - dvoj. nebo trojmocné železo B03AA02 fumarát železnatý,
B03AA07 síran železnatý,
B03AB02 komplex železa s isomaltosou
17/2 léčiva k terapii anémií, parenterální - trojmocné železo B03AC02 komplex železa s isomaltosou,
B03AC07 glukonan sodno-železitý,
B03AC carboxymaltosum ferricum
18 Faktory stimulující erytropoézu působením na receptor erythropoetinu 18/1 faktory stimulující erytropoézu, parenterální B03XA01 erythropoetin (epoetin alfa),
B03XA02 darbepoetin alfa,
B03XA03 pegepoetin (Metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) epoetin beta, epoetin delta, epoetin zeta
20Donátory NO k terapii anginy pectoris20/1 donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling. C01DA02 glycerol tri nitrát,
C01DA08 isosorbid dinitrát
20/2 donátory NO k terapii anginy pectoris -dlouhodobé terapie, p.o. C01DA08 isosorbid dinitrát,
C01DA14 isosorbid mononitrát,
C01DX12 molsidomin
21 Antihypertenziva 21/1 antiadrenergní látky působící centrálně i periferně kromě prazosinu, p.o. C02AC05 moxonidin,
C02AC06 rilmenidin,
C02CA06 urapidil
22 Diuretika 22/1 diuretika, p.o. C03AA03 hydrochlorothiazid,
C03BA metipamid,
C03BA04 chlortalidon,
C03BA11 indapamid
23Antihypertenziva (beta-blokátory)23/1 antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - neratardované, a krátkodobě působící, p.o. C07AB02 metoprolol (neretardované lékové formy),
C07AB03 atenolol,
C07AA17 bopindolol
23/2 antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - retardované, a dlouhodobě působící, p.o. C07AB02 metoprolol (retardované lékové formy),
C07AB04 acebutol,
C07AB05 betaxolol,
C07AB07 bisoprolol,
C07AB08 celiprolol,
C07AB12 nebivolol,
C07AG02 karvedilol
24Antihypertenziva -blokátory kalciových kanálů24/1 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu, dlouhodobě působící, p.o. C08CA01 amlodipin,
C08CA02 felodipin (retardované lékové formy),
C08CA03 isradipin (retardované lékové formy),
C08CA08 nitrendipin,
C08CA09 lacidipin,
C08CA10 nilvadipin,
C08CA12 barnidipin,
C08CA12 lercanidi pin
24/2 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., retardované formy C08DA01 verapamil,
C08DB01 diltiazem
24/3 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., krátkodobě působící C08DA01 verapamil,
C08DB01 diltiazem
25Antihypertenziva-léčiva působící na systém renin-angiotenzin-aldosteron25/1 antihypertenziva, inhibitory ACE -krátkodobě a střednědobě působící, p.o. C09AA01 kaptopril,
C09AA02 enalapril,
C09AA06 quinapril
25/2 antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě působící, p.o. C09AA03 lisinopril,
C09AA04 perindopril,
C09AA05 ramipril,
C09AA08 cilazapril,
C09AA09 fosinopril,
C09AA10 trandolapril,
C09AA11 spirapril,
C09AA13 moexipril,
C09AA16 imidapril
25/3 antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o. C09CA01 losartan,
C09CA02 eprosartan,
C09CA03 valsartan,
C09CA04 ibersartan,
C09CA06 kandesartan,
C09CA07 telmisartan,
C09CA08 olmesartan
25/4 antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o. C03DA01 spironolakton,
C03DA04 eplerenon
26 Periferní vazodilatancia 26/2 periferní vazodilatancia, parenterální C04AB02 tolazolin,
C04AD etofylin,
C04AD03 pentoxifylin
28Hypolipidemika28/1 hypolipidemika, statiny, p.o. C10AA01 simvastatin,
C10AA02 lovastatin,
C10AA03 pravastatin,
C10AA04 fluvastatin,
C10AA05 atorvastatin,
C10AA07 rosuvastatin
28/2 hypolipidemika - fibráty, p.o. C10AB02 bezafibrát,
C10AB05 fenofibrát,
C10AB08 ciprofibrát
29 Antimykotika používaná v dermatologii 29/1 antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini undecylenas) D01AA01 nystatin,
D01AA02 natamycin,
D01AC01 klotrimazol,
D01AC03 ekonazol,
D01AC10 bifonazol,
D01AC11 oxikonazol,
D01AC16 flutrimazol,
D01AE14 ciklopirox,
D01AE15 terbinafin,
D01AE22 naftifin
30Antipsoriatika používaná v dermatologii30/1 antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, dehty D05AA dehty,
D05AA dehty (odbarvený dehet)
30/2 antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehty D05AX02 calcipotriol,
D05AX03 calcitriol,
D05AX04 tacalcitol,
D05AX05 tazaroten
31 Antibiotika používaná k lokální terapii 31/1 antibiotika používaná k lokální terapii D06AX01 kyselina fusidová,
D06AX13 retapamulin
32Kortikosteroidy používané k lokální terapii -slabé a středně silné32/1 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace D07AB19 dexamethason acetát (0,01%),
D07AC04 fluocinolon aceton id (0,01%),
D07AA02 hydrokortison acetát (1,0%),
D07AA03 prednisolon (0,4%),
D07AB09 triamcinolon aceton id (0,1%)
D07AB19 dexamethason acetát 0,025%,
D07AC04 fluocinolon-acetonid 0,025%
32/2 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace D07AB10 alclomethason (0,05%),
D07AB08 desonid,
D07AB02 hydrokortison butyrát (0,1%)
33Kortikosteroidy používané k lokální terapii -silné a velmi silné33/1 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace D07AC04 fluocinolon aceton id (0,05%-0,2%),
D07AC03 desoximethason (0,25)
33/2 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace D07AC01 betamethason valerát (0,1%),
D07AC01 betamethason dipropionát (0,05%),
D07AC17 flutikason propionát (0,05%),
D07AC12 Halometason propionát (0,05%),
D07AD02 Halcinonid (0,1%),
D07AD01 klobetasol propionát (0,05%),
D07AC14 methylprednisolon aceponát (0,1%),
D07AC13 mometazon furoát (0,1%),
D07AC18 prednikarbat
35Léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris35/1 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -retinoidy D10AD01 tretinoin,
D10AD03 adapalen,
D10AD04 isotretinoin
35/2 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -ostatní látky D10AE01 benzoyl peroxid,
D10AX03 kyselina azelaová
35/3 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -antibiotické látky D10AF01 klindamycin,
D10AF02 erythromycin
36 Imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy 36/1 imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy D11AX14 takrolimus,
D11AX15 pimekrolimus
37 Gynekologická antimykotika 37/1 gynekologická antimykotika, lokální nebo vaginální aplikace G01AF02 klotrimazol,
G01AF05 ekonazol,
G01AF12 fentikonazol
38 Androgeny 38/1 androgeny k substituční terapii G03BA03 testosteron,
G03BB01 mesterolon
39 Gynekologická antibiotika používaná k lokální terapii 39/1 gynekologická antibiotika, lokální nebo vaginální aplikace G01AA02 natamycin,
G01AA10 klindamycin,
G01AX12 ciklopirox
40 Prostaglandiny 40/1 prostaglandiny, parenterální G02AD01 dinoprost,
G02AD04 karboprost
41 Inhibitory prolaktinu 41/2 inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace G02CB03 kabergolin,
G02CB04 quinagolid
42Estrogeny42/1 estrogeny, p.o. G03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol,
G03DC05 tibolon
42/2 estrogeny, lokální nebo vaginální aplikace G03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol
43Progestiny43/1 progestiny I. generace, p.o. G03DA02 medroxyprogesteron,
G03DC02 norethisteron,
G03DC03 lynestrenol
43/2 progestiny II. generace, p.o. G03DA04 progesteron,
G03DB01 dihydrogesteron
43/3 progestiny, parenterální G03DA03 hydroxyprogesteron,
G03DA04 progesteron (depotní lékové formy)
44Gonadotropiny44/1 gonadotropiny choriové, parenterální G03GA01 choriový gonadotropin,
G03GA08 rekombinantní choriový gonadotropin
44/2 gonadotropiny ostatní, parenterální G03GA02 gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný,
G03GA04 urofolitropin,
G03GA04 urofolitropin vysoce čištěný,
G03GA05folitropin alfa,
G03GA06 folitropin beta,
G03FA07 lutropin alfa
45Močová spasmolytika45/1 močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. G04BD04 oxybutinin,
G04BD06 propiverin,
G04BD07 tolterodin,
G06BD09 trospium chlorid
45/2 močová spasmolytika, retardované formy, p.o. a transdermální aplikace G04BD04 oxybutinin,
G04BD07 tolterodin,
G04BD08 solifenacin,
G04BD10 darifenacin,
G04BD11 fesoterodin
46Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty46/1 léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o. C02CA04 doxazosin,
G04CA01 alfuzosin,
G04CA02 tamsulosin,
G04CA03 terazosin
46/2 léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o. G04CB01 finasterid,
G04CB02 dutasterid,
G04CX03 mepartricin
47 Antagonisté růstového hormonu 47/2 antagonisté růstového hormonu, dlouhodobě působící, parenterální HB1CB02 oktreotid,
H01CB03 lanreotid
48 Antagonisté gonadotropin uvolňujícího hormonu 48/1 antagonisté gonadotropin -uvolňujícího hormonu, parenterální H01CC01 ganirelix,
H01CC02 cetrorelix
49Kortikosteroidy k systémové terapii49/1 kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o. H02BA04 methylprednisolon,
H02AB07 prednison,
H02AB08 triamcinolon
49/2 kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parenterální -depotní H02AB01 betamethason (depotní lékové formy),
H02AB04 methylprednisolon (depotní lékové formy)
50 Antityreoidální léčiva 50/1 antityreoidální léčiva, p.o. H03BA02 propylthiouracil,
H03BB02 thiamazol
51 Tetracykliny 51/1 tetracykliny, p.o. J01AA02 doxycyklin,
J01AA08 minocyklin
52 Peniciliny s úzkým spektrem 52/1 peniciliny s úzkým spektrem, p.o. J01CE02 fenoxymethylpenicilin,
J01CE06 penamecilin,
J01CE10 benzathin fenoxymethylpenicilin
53Cefalosporiny53/1 cefalosporiny I. generace, p.o. J01DB01 cefalexin,
J01DB05 cefadroxil,
J01DC04 cefaklor
53/2 cefalosporiny II. generace, p.o. J01DC02 cefuroxim axetil,
J01DC10 cefprozil
53/3 cefalosporiny I. generace, parenterální J01DB03 cefalotin,
J01DB04 cefazolin
53/4 cefalosporiny III. generace (kromě cefoperazonu), parenterální J01DD01 cefotaxim,
J01DD04 ceftriaxon
54 Karbapenemy 54/1 karbapenemy, parent, J01DH02 meropenem,
J01DH04 doripenem,
J01DH51 imipenem a enzymový inhibitor
55Makrolidová, azalidová, ketolidová a linkosamidová antibiotika55/1 makrolidy, p.o. J01FA01 erythromycin,
J01FA02 spiramycin,
J01FA06 roxithromycin,
J01FA09 klarithromycin,
J01FA10 azithromycin
55/2 linkosamidy, p.o. J01FF01 klindamycin,
J01FF02 linkomycin
56 Chinolony 56/1 chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu a norfloxacinu) J01MA01 ofloxacin,
J01MA02 ciprofloxacin,
J01MA03 pefloxacin,
J01MA12 levofloxacin
57 Imidazolové deriváty 57/1 imidazolové deriváty, p.o. J01XD01 metronidazol,
J01XD03 ornidazol
58 Antimykotika k systémové terapii 58/1 antimykotika k systémové terapii, p.o. - triazolové deriváty J02AC03 vorikonazol,
J02AC04 posakonazol
59 Systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis 59/1 systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis, p.o. J05AB01 aciklovir,
J05AB09 famciklovir,
J05AB11 valaciklovir,
J05AB15 brivudin
60 Antiretrovirotika 60/2 antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o. J05AF08 adefovir,
J05AF10 entecavir
61 Inhibitory neuraminidázy 61/1 inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhalační aplikace J05AH01 zanamivir,
J05AH02 oseltamivir
62Imunoglobuliny normální lidské62/1 imunoglobuliny normální lidské, i.m. J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro intramuskulární aplikaci
62/2 imunoglobuliny normální lidské, s.c. J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro subkutánní aplikaci
62/3 imunoglobuliny normální lidské, i.v. J06BA02 imunoglobuliny normální lidské pro intravenózní aplikaci
63 Taxany 63/1 taxany, parenterální L01CD01 paklitaxel,
L01CD02 docetaxel
65 Superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu 65/1 superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parenterální L02AE02 leuprorelin,
L02AE03 goserelin,
L02AE04 triptorelin
66Antiestrogeny a inhibitory aromatáz66/1 antiestrogeny, p.o. L02BA01 tamoxifen,
L02AB02 toremifen
66/2 inhibitory aromatáz, p.o. L02BG03 anastrozol,
L02BG04 letrozol,
L02BG06 exemestan
67 Antiandrogeny 67/1 antiandrogeny (kromě bicalutamidu 150mg), p.o. L02BB01 flutamid,
L02BB03 bikalutamid
69Interferony a jiná léčiva69/1 interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění, parenterální -nepegylované formy L03AB01 interferon alfa natural,
L03AB04 interferon alfa-2a,
L03AB05 interferon alfa-2b
69/2 interferony alfa-2-pegylované formy, parenterální L03AB11 peginterferon alfa-2a,
L03AB10 peginterferon alfa-2b
69/3 interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální L03AB07 interferon beta-1a,
L03AB08 interferon beta-1b,
L03AX13 glatiramer acetat,
70Imunosupresiva70/1 imunosupresiva - mTOR inhibitory, p.o. L04AA10 sirolimus,
L04AA18 everolimus
70/2 imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální L04AA11 etanercept,
L04AA12 infliximab,
L04AA17 adalimumab,
L04AB05 certolizumab-pegol
L04AB06 golimumab
70/3 Imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, speciální, parenterální L04AA24 abatacept,
L04AC07 tocilizumab
71Nesteroidní protizánětlivá léčiva71/1 nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o. M01AB05 diklofenak,
M01AC05 lornoxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE02 naproxen,
M01AE03 ketoprofen,
M01AE11 kyselina tiaprofenová,
M01AE12 oxaprozin,
M01AE17 dexketoprofen,
M01AG02 kyselina tolfenamová,
M01AX01 nabumeton,
M01AX17 nimesulid
71/2 nesteroidní antiflogistika, rekt. aplikace M01AB01 indometacin,
M01AB05 diklofenak,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE03 ketoprofen
71/3 nesteroidní antiflogistika, parenterální M01AB05 diklofenak,
M01AC01 piroxikam,
M01AC05 lornoxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE03 ketoprofen,
M01AH04 parekoxib
71/4 nesteroidní protizánětlivá léčiva COX 2 selektivní (koxiby), p.o. M01AH01 celekoxib,
M01AH03 valdekoxib,
M01AH05 etorikoxib
73Centrálně působící myorelaxancia73/1 centrálně působící myorelaxancia, p.o. M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiokolchikosid,
N05BX01 mefenoxalon,
M03BX01 baklofen,
M03BX02 tizanidin,
M03BX07 tetrazepam
73/2 centrálně působící myorelaxancia, parenterální M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiocolchicosid
74Léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy74/1 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - vitamin D, p.o. A11CC01 ergokalciferol,
A11CC05 cholekalciferol
74/2 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - metabolity vitaminu D, p.o. A11CC03 alfakalcidol,
A11CC04 kalcitriol
74/3 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, p.o. -bisfosfonáty M05BA04 kyselina alendronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA07 kyselina risedronová,
M05BB03 kyselina aledronová s vit. D3
74/4 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - hormony příštitných tělísek a analoga, parenterální H05AA02 teriparatid,
H05AA03 parathormon
75 Léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění 75/1 léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parenterální M05BA02 kyselina klodronová,
M05BA03 kyselina pamidronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA08 kyselina zoledronová
76 Antineuropatická léčiva 76/1 antineuropatická léčiva pro lokální léčbu periferní neuropatické bolesti N01BB02 lidokain,
N01BX04 kapsaicin
77 Anestetika lokální 77/1 anestetika lokální, parenterální aplikace N01BB trimekain,
N01BB01 bupivakain,
N01BB09 ropivakain,
N01BB10 levobupivakain
78Opioidy78/1 silné opioidy, p.o. N02AA03 hydromorfon,
N02AA05 oxykodon
78/2 silné opioidy, transderm. aplikace N02AB03 fentanyl,
N02AE01 buprenorfin
78/3 slabé opioidy, p.o. N02AA08 dihydrokodein,
N02AX02 tramadol
78/4 silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti N02AA01 morfin,
N01AH01 fentanyl
78/5 silné opioidy pro anestzii, parenterální N01AH01 fentanyl,
N01AH02 alfentanyl,
N01AH03 sufentanyl,
N01AH06 remifentanyl
79Analgetika-antipyretika79/1 analgetika-antipyretika, p.o. N02BA01 kyselina acetylsalicylová,
N02BA02 aloxiprin,
N02BE01 paracetamol
79/2 analgetika-antipyretika, parenterální N02BB02 metamizol,
N02BE01 paracetamol
80Antimigrenika k terapii akutního záchvatu80/1 antimigrenika k terapii akutního záchvatu, p.o. -selektivní agonisté serotoninu N02CC01 sumatriptan,
N02CC02 naratriptan,
N02CC03 zolmitriptan,
N02CC06 eletriptan,
N02CC07 frovatriptan
80/2 antimigrenika k terapii akutního záchvatu, nasal. Aplikace - selektivní agonisté serotoninu N02CC01 sumatriptan,
N02CC03 zolmitriptan
82Antiparkinsonika82/1 antiparkinsonika-anticholinergika, p.o. N04AA02 biperiden,
N04AA04 procyklidin,
N04AC01 benzatropin
82/2 antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o. N04BC04 ropinirol,
N04BC05 pramipexol
82/3 antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o. N04BX01 tolkapon,
N04BX02 entakapon
82/4 antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o. N04BD01 selegilin,
N04BD02 rasagilin
83Antipsychotika -neuroleptika83/1 antipsychotika -neuroleptika klasická, I třídy, p.o. N05AA01 chlorpromazin,
N05AF03 chlorprotixen,
N05AF05 zuklopentixol
83/2 antipsychotika -neuroleptika klasická, II. třídy, p.o. N05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol
83/3 antipsychotika-neuroleptika, parenterální - nedepotní N05AA01 chlorpromazin,
N05AA02 levomepromazin,
N05AD01 haloperidol,
N05AF05 zuklopentixol
83/5 antipsychotika -neuroleptika II. třídy, parenterální - depotní N05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol,
N05AF05 zuklopentixol
83/6 antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o. N05AD03 melperon,
N05AL03 tiaprid
84Antipsychotika - II. generace84/1 antipsychotika -antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů N05AX08 risperidon,
N05AX13 paliperidon,
N05AE03 sertindol,
N05AE04 ziprasidon
84/2 antipsychotika -multireceptoroví antagonisté N05AH03 olanzapin,
N05AH04 quetiapin,
N05AX11 zotepin
85 Anxiolytika 85/1 anxiolytika, p.o. -benzodiazepinová N05BA01 diazepam,
N05BA02 chlordiazepoxid,
N05BA03 medazepam,
N05BA04 oxazepam,
N05BA08 bromazepam,
N05BA12 alprazolam,
N05BA23 tofisopam
86Antidepresiva86/1 antidepresiva, p.o. -neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů N06AA02 imipramin,
N06AA04 klomipramin,
N06AA08 dibenzepin,
N06AA09 amitriptilin,
N06AA10 nortriptylin,
N06AA16 dosulepin,
N06AA21 maprotilin,
N06AX03 mianserin
86/2 antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); -reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) N06AB03 fluoxetin,
N06AB04 citalopram,
N06AB05 paroxetin,
N06AB06 sertralin,
N06AB08 fluvoxamin,
N06AB10 escitalopram,
N06AX05 trazodon,
N06AX14 tianeptin
86/3 antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI) N06AX16 venlafaxin,
N06AX17 milnacipran,
N06AX11 mirtazapin
87 Léčiva k terapii demence Alzheimerova typu 87/1 léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transdermální aplikace N06DA02 donepezil,
N06DA03 rivastigmin,
N06DA04 galantamin,
N06DX01 memantin
88 Nootropika 88/2 nootropika, parenterální N06BX03 piracetam,
N06BX18 vinpocetin
89 Parasympatomim etika 89/1 parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu) N07AA01 neostigmin,
N07AA30 ambenonium
90Léčiva k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy90/1 léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -kortikosteroidy intranasalní aplikace R01AD01 beklometason,
R01AD05 budesonid,
R01AD06 mometason,
R01AD08 flutikason, R01AD12 flutikason-furoát
90/2 léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -antihistaminika intranasalní aplikace R01AC02 levokabastin,
R01AC03 azelastin
91Úlevová léčiva k terapii astmatu91/1 léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o. R03CC02 salbutamol,
R03CC08 prokaterol,
R03CC13 klenbuterol
91/2 léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhalační aplikace R03AC02 salbutamol,
R03AC03 terbutalin,
R03AC04 fenoterol
92Preventivní antiastmatika - kortikosteroidy92/1 preventivní antiastmatika-kortikosteroidy, ve formě aerosolu, suspense a roztoky k inhalační aplikaci R03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason,
R03BA08 ciklesonid
92/2 preventivní antiastmatika -kortikosteroidy, prášky, inhalační aplikace R03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason
93Preventivní antiastmatika93/1 preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící betamimetika, inhalační aplikace R03AC12 salmeterol,
R03AC13 formoterol
93/2 preventivní antiastmatika, p.o. - xantiny R03DA04 teofylin (retardované lékové formy),
R03DA05 aminofylin (retardované lékové formy)
93/3 preventivní antiastmatika, p.o. - antileukotrieny R03DC01 zafirlukast,
R03DC03 montelukast
94 Expektorancia 94/2 expektorancia, parenterální a inhalační aplikace R05CB01 acetylcystein,
R05CB02 bromhexin,
R05CB03 karbocystein,
R05CB05 mesna,
R05CB06 ambroxol
95 Antitusika 95/1 antitusika, p.o. (kromě kodeinu) R05DA01 ethylmorfin,
R05DB13 butamirát,
R05DB19 dropropizin,
R05DB27 levodropropizin
96Antihistaminika pro systémovou aplikaci96/1 antihistaminika sedativní, p.o. R06AA04 klemastin,
R06AB03 dimetinden,
R06AX bisulepin,
R06AX02 cyproheptadin,
RR06AX17 ketotifen
96/2 antihistaminika nesedativní, p.o. R06AE07 cetirizin,
R06AE09 levocetirizin,
R06AX13 loratadin,
R06AX26 fexofenadin,
R06AX27 desloratadin,
R06AX29 bilastin
97Oftalmologika - antiinfektiva97/1 oftalmologika, antiinfektiva - chinolony, lokální S01AX11 ofloxacin,
S01AX13 ciprofloxacin,
S01AX17 lomefloxacin,
S01AX19 levofloxacin,
S01AX22 moxifloxacin
97/2 oftalmologika, antiinfektiva - antibiotika ostatní, lokální S01AA01 chloramfenikol,
S01AA11 gentamicin,
S01AA12 tobramycin,
S01AA13 acidum fusidicum,
S01AA23 netilmicin
S01AA24 kanamycin,
S01AA30 kombinace různých antibiotik-neomycin/bacitracin,
S01AB04 sulfacetamid
97/3 oftalmologika -antiinfektiva - virostatika, lokální S01AD03 aciklovir,
S01AD09 ganciklovir
98Oftalmologika - kortikosteroidy98/1 oftalmologika -kortikosteroidy prvé řady, lokální S01BA01 dexamethason,
S01BA02 hydrokortison
98/2 oftalmologika -kortikosteroidy druhé řady, lokální S01BA03 kortison,
S01BA04 prednisolon,
S01BA07 fluorometholon
99 Oftalmologika - protizánětlivá léčiva 99/1 oftalmologika -protizánětlivá léčiva, lokální S01BC01 indometacin,
S01BC03 diklofenak
100Oftalmologika používaná k terapii glaukomu100/1 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lokální S01EA04 klonidin,
S01EA05 brimonidin,
S01EB01 pilokarpin
100/2 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -inhibitory karboanhydrázy, lokální S01EC03 dorzolamid,
S01EC04 brinzolamid
100/3 oftalmologika k terapii glaukomu - betablokátory, lokální S01ED01 timolol,
S01ED02 betaxolol,
S01ED03 levobunolol,
S01ED05 karteolol
100/4 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -prostaglandiny nebo jejich deriváty, lokální S01EE01 latanoprost,
S01EE02 unoproston,
S01EE03 bimatoprost,
S01EE04 travoprost,
S01EE05 tafluprost
101 Ophtalmologika -ostatní 101/1 ophtalmologika - jodidy S01XA jodid draselný+sodný,
S01XA04 jodid draselný
102 Oftalmologika - antialergika (kromě kortikosteroidů) 102/1 oftalmologika -antialergika S01GA52 tetryzolin kombinace,
S01GX01 kyselina kromoglyková,
S01GX02 levokabastin,
S01GX03 kyselina spaglumová,
S01GX05 lodoxamid,
S01GX06 emedastin,
S01GX07 azelastin,
S01GX08 ketotifen,
S01GX09 olopatadin,
S01GX10 epinastin
103 Protilátky anti-VEGF v oftalmologii 103/1 protilátky anti-VEGF v oftalmologii S01LA03 pegaptanib,
S01LA04 ranibizumab
104Terapeutické extrakty alergenů104/2 terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, perorální V01AA extrakty alergenů
104/3 terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, sublinguální V01AA extrakty alergenů
104/6 terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, vodné V01AA extrakty alergenů
104/7 terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, depotní V01AA extrakty alergenů
105Testy pro alergické choroby105/1 testy pro alergické choroby - intradermální V04CL testy pro alergické choroby
105/2 testy pro alergické choroby - prick testy V04CL testy pro alergické choroby
106 Léčiva používaná k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie 106/1 léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o. V03AE02 sevelamer,
V03AE03 lanthankarbonát
107Výživy pro vrozené poruchy metabolismu107/1 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA1
107/2 definované směsi aminikyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA2
107/3 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA4
107/4 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin) V06CA5
107/5 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin) V06DD11
107/6 definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty do 1 roku věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD12
107/7 definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD13
107/8 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD14
107/9 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD15
107/10 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD16
107/11 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD17
107/12 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD18
107/13 definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD19
107/14 definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD20
107/15 definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glutarovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD21
107/16 definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD22
107/17 definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro pacienty s homocystinurií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD23
107/18 definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystine pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD26
107/19 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD27
107/20 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD29
107/21 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD27
107/22 definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD29
108Výživy - enterální výživy108/1 polymerní výživa standardní - v tekuté formě V06EA1
108/2 polymerní výživa standardní -hyperkalorická V06EB01
108/3 polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorická V06EB02,
V06EB04
108/4 polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorická V06EB02,
V06EB04
108/5 polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tuku V06EB03
108/6 polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny V06EB05,
V06EB06
108/7 polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selhání V06EB10
108/8 polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinku V06EB11
108/10 polymerní výživa speciální - diabetická V06EB08
108/11 polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejů V06EB09
108/12 oligopeptidická výživa tekutá V06EC1
108/13 zahušťovadla V06EE1
109výživy - náhrady mléka109/1 náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka V06DF1
109/2 náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem V06DF2
109/3 náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem V06DF4
109/4 speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin V06DE
110RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky -neionické110/1 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 150 mg/ml, parenterální V08AB09 iodixanol,
V08AB10 iomeprol
110/2 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 200 mg/ml, parenterální V08AB04 iopamidol,
V08AB10 iomeprol
110/3 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 240 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol
110/4 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 300 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB04 iopamidol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol,
V08AB11 iobitrodol
110/5 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 320 mg/ml, parenterální V08AB03 kyselina ioxagliková,
V08AB07 ioversol,
V08AB09 iodixanol
110/6 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol, V08AB11 iobitridol
110/7 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 370 mg/ml, parenterální V08AB04 lopamidol,
V08AB05 iopromid
111 Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem 111/1 kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parenterální V08DA01 mikročástice s albuminem,
V08DA05 sulfur hexafluorid
114 Paramagnetické látky 114/1 paramagnetické látky s obsahem gadolinia V08CA01 kyselina gadopentetová,
V08CA02 kyselina gadoterová,
V08CA03 gadodiamid, V08CA04 gadoteridol

*) Není-li uvedena u příslušné referenční skupiny cesta podání, pak do takové referenční skupiny náleží všechny v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, bez rozdílu jejich cesty podání.

„Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.
Seznam referenčních skupin
Číslo terapeutické skupiny Terapeutická skupina Číslo referenční skupiny Referenční skupina *) Léčivé látky v referenční skupině převažující
1Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu1/1 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, perorální -antagonisté H2 receptorů A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famotidin
1/2 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -antagonisté H2 receptorů A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famotidin
1/3 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, p.o. - inhibitory protonové pumpy a jiná léčiva A02BC01 omeprazol nad 10 mg v jedné tob.,
A02BC02 pantoprazol, A02BC03 lansoprazol,
A02BC04 rabeprazol,
A02BC05 esomeprazol
1/4 léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -inhibitory protonové pumpy A02BC01 omeprazol, A02BC02 pantoprazol, A02BC05 esomeprazol
2 Spasmolytika 2/1 spasmolytika, p.o. A03AA04 mebeverin,
A03AB06 otilonium bromid,
A03AD02 drotaverin,
A03BB01 butylskopolamin
3 Prokinetika 3/1 prokinetika, p.o. A03FA itoprid,
A03FA01 metoklopramid,
A03FA03 domperidon
4Antiemetika4/1 antiemetika, p.o. -setrony, p.o. A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
4/2 antiemetika, setrony, parenterální a rekt. aplikace - A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
5 Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění 5/1 léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, p.o. - kyselina aminosalicylová a jí látky podobné A07EC01 sulfasalazin,
A07EC02 mesalazin
7 Multienzymové přípravky 7/1 multienzymové přípravky, p.o. - mikronizované lékové formy A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20000 U v jedné tabletě
8Léčiva v terapii diabetu - inzuliny8/1 krátkodobě působící inzuliny, cartridge A10AB01 inzulin lidský,
A10AB04 inzulin lispro
A10AB05 inzulin aspart
A10AB06 inzulin glulisin
8/2 dlouhodobě působící inzuliny A10AE04 inzulin glargin
A10AE05 inzulin detemir
8/3 inzuliny, lahvičky A10AB01 inzulin lidský
A10AB04 inzulin lispro
A10AB05 inzulin aspart
A10AB06 inzulin glulisin
9Léčiva k terapii diabetu9/2 léčiva k terapii diabetu, p.o. - deriváty sulfonylurey II. generace A10BB07 glipizid,
A10BB08 gliquidon,
A10BB09 gliklazid,
A10BB12 glimepirid
9/4 léčiva k terapii diabetu, p.o. - glinidy A10BX02 repaglinid,
A10BX03 nateglinid
9/5 léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém A10BH01 sitagliptin,
A10BH02 vildagliptin,
A10BH03 saxagliptin,
A10BX04 exenatid,
A10BX07 liraglutid
10Léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o.10/1 léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli vápníku A12AA04 uhličitan vápenatý,
A12AA07 chlorid vápenatý
10/2 léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli hořčíku A12CC06 mléčnan horečnatý,
A12CC30 hořčík, různé soli v kombinaci
11 Enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu 11/1 enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu A16AB03 agalsidáza alfa,
A16AB04 agalsidáza beta
12Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění12/1 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - nižší síly určené především k profylaxi TEN B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/2 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - vyšší síly určené především k terapii TEN B01AB04 dalteparin,
B01AB05 enoxaparin,
B01AB06 nadroparin,
B01AB08 reviparin,
B01AB12 bemiparin
12/3 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu B01AE01 desirudin,
B01AE02 lepirudin,
B01AE06 bivalirudin
13Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění13/1 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. -antagonisté vazby ADP na receptor B01AC04 klopidogrel,
B01AC22 prasugrel
13/2 léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu B01AE07 dabigatran,
B01AX06 rivaroxaban,
B01A apixaban
14 Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH) 14/2 specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o. C02KX01 bosentan,
C02KX02 ambrisentan
15 Fibrinolytika, parenterální 15/1 fibrinolytika, parenterální -enzymy B01AD02 altepláza,
B01AD04 urokináza,
B01AD11 tenektepláza
16Antifibrinolytika - aminokyseliny16/1 antifibrinolytika, p.o. -aminokyseliny B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová
16/2 antifibrinolytika, parenterální -aminokyseliny B02AA02 kyselina tranexámová,
B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová
17Léčiva k terapii anémií (soli železa)17/1 léčiva k terapii anémií, p.o. - dvoj. nebo trojmocné železo B03AA02 fumarát železnatý,
B03AA07 síran železnatý,
B03AB02 komplex železa s isomaltosou
17/2 léčiva k terapii anémií, parenterální - trojmocné železo B03AC02 komplex železa s isomaltosou,
B03AC07 glukonan sodno-železitý,
B03AC carboxymaltosum ferricum
18 Faktory stimulující erytropoézu působením na receptor erythropoetinu 18/1 faktory stimulující erytropoézu, parenterální B03XA01 erythropoetin (epoetin alfa),
B03XA02 darbepoetin alfa,
B03XA03 pegepoetin (Metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) epoetin beta, epoetin delta, epoetin zeta
20Donátory NO k terapii anginy pectoris20/1 donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling. C01DA02 glycerol tri nitrát,
C01DA08 isosorbid dinitrát
20/2 donátory NO k terapii anginy pectoris -dlouhodobé terapie, p.o. C01DA08 isosorbid dinitrát,
C01DA14 isosorbid mononitrát,
C01DX12 molsidomin
21 Antihypertenziva 21/1 antiadrenergní látky působící centrálně i periferně kromě prazosinu, p.o. C02AC05 moxonidin,
C02AC06 rilmenidin,
C02CA06 urapidil
22 Diuretika 22/1 diuretika, p.o. C03AA03 hydrochlorothiazid,
C03BA metipamid,
C03BA04 chlortalidon,
C03BA11 indapamid
23Antihypertenziva (beta-blokátory)23/1 antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - neratardované, a krátkodobě působící, p.o. C07AB02 metoprolol (neretardované lékové formy),
C07AB03 atenolol,
C07AA17 bopindolol
23/2 antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - retardované, a dlouhodobě působící, p.o. C07AB02 metoprolol (retardované lékové formy),
C07AB04 acebutol,
C07AB05 betaxolol,
C07AB07 bisoprolol,
C07AB08 celiprolol,
C07AB12 nebivolol,
C07AG02 karvedilol
24Antihypertenziva -blokátory kalciových kanálů24/1 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu, dlouhodobě působící, p.o. C08CA01 amlodipin,
C08CA02 felodipin (retardované lékové formy),
C08CA03 isradipin (retardované lékové formy),
C08CA08 nitrendipin,
C08CA09 lacidipin,
C08CA10 nilvadipin,
C08CA12 barnidipin,
C08CA12 lercanidi pin
24/2 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., retardované formy C08DA01 verapamil,
C08DB01 diltiazem
24/3 antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., krátkodobě působící C08DA01 verapamil,
C08DB01 diltiazem
25Antihypertenziva-léčiva působící na systém renin-angiotenzin-aldosteron25/1 antihypertenziva, inhibitory ACE -krátkodobě a střednědobě působící, p.o. C09AA01 kaptopril,
C09AA02 enalapril,
C09AA06 quinapril
25/2 antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě působící, p.o. C09AA03 lisinopril,
C09AA04 perindopril,
C09AA05 ramipril,
C09AA08 cilazapril,
C09AA09 fosinopril,
C09AA10 trandolapril,
C09AA11 spirapril,
C09AA13 moexipril,
C09AA16 imidapril
25/3 antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o. C09CA01 losartan,
C09CA02 eprosartan,
C09CA03 valsartan,
C09CA04 ibersartan,
C09CA06 kandesartan,
C09CA07 telmisartan,
C09CA08 olmesartan
25/4 antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o. C03DA01 spironolakton,
C03DA04 eplerenon
26 Periferní vazodilatancia 26/2 periferní vazodilatancia, parenterální C04AB02 tolazolin,
C04AD etofylin,
C04AD03 pentoxifylin
28Hypolipidemika28/1 hypolipidemika, statiny, p.o. C10AA01 simvastatin,
C10AA02 lovastatin,
C10AA03 pravastatin,
C10AA04 fluvastatin,
C10AA05 atorvastatin,
C10AA07 rosuvastatin
28/2 hypolipidemika - fibráty, p.o. C10AB02 bezafibrát,
C10AB05 fenofibrát,
C10AB08 ciprofibrát
29 Antimykotika používaná v dermatologii 29/1 antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini undecylenas) D01AA01 nystatin,
D01AA02 natamycin,
D01AC01 klotrimazol,
D01AC03 ekonazol,
D01AC10 bifonazol,
D01AC11 oxikonazol,
D01AC16 flutrimazol,
D01AE14 ciklopirox,
D01AE15 terbinafin,
D01AE22 naftifin
30Antipsoriatika používaná v dermatologii30/1 antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, dehty D05AA dehty,
D05AA dehty (odbarvený dehet)
30/2 antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehty D05AX02 calcipotriol,
D05AX03 calcitriol,
D05AX04 tacalcitol,
D05AX05 tazaroten
31 Antibiotika používaná k lokální terapii 31/1 antibiotika používaná k lokální terapii D06AX01 kyselina fusidová,
D06AX13 retapamulin
32Kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné32/1 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace D07AB19 dexamethason acetát (0,01%),
D07AC04 fluocinolon aceton id (0,01%),
D07AA02 hydrokortison acetát (1,0%),
D07AA03 prednisolon (0,4%),
D07AB09 triamcinolon aceton id (0,1%)
D07AB19 dexamethason acetát 0,025%,
D07AC04 fluocinolon-acetonid 0,025%
32/2 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace D07AB10 alclomethason (0,05%),
D07AB08 desonid,
D07AB02 hydrokortison butyrát (0,1%)
33Kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné33/1 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace D07AC04 fluocinolon aceton id (0,05%-0,2%),
D07AC03 desoximethason (0,25)
33/2 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace D07AC01 betamethason valerát (0,1%),
D07AC01 betamethason dipropionát (0,05%),
D07AC17 flutikason propionát (0,05%),
D07AC12 Halometason propionát (0,05%),
D07AD02 Halcinonid (0,1%),
D07AD01 klobetasol propionát (0,05%),
D07AC14 methylprednisolon aceponát (0,1%),
D07AC13 mometazon furoát (0,1%),
D07AC18 prednikarbat
35Léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris35/1 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -retinoidy D10AD01 tretinoin,
D10AD03 adapalen,
D10AD04 isotretinoin
35/2 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -ostatní látky D10AE01 benzoyl peroxid,
D10AX03 kyselina azelaová
35/3 léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -antibiotické látky D10AF01 klindamycin,
D10AF02 erythromycin
36 Imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy 36/1 imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy D11AX14 takrolimus,
D11AX15 pimekrolimus
37 Gynekologická antimykotika 37/1 gynekologická antimykotika, lokální nebo vaginální aplikace G01AF02 klotrimazol,
G01AF05 ekonazol,
G01AF12 fentikonazol
38 Androgeny 38/1 androgeny k substituční terapii G03BA03 testosteron,
G03BB01 mesterolon
39 Gynekologická antibiotika používaná k lokální terapii 39/1 gynekologická antibiotika, lokální nebo vaginální aplikace G01AA02 natamycin,
G01AA10 klindamycin,
G01AX12 ciklopirox
40 Prostaglandiny 40/1 prostaglandiny, parenterální G02AD01 dinoprost,
G02AD04 karboprost
41 Inhibitory prolaktinu 41/2 inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace G02CB03 kabergolin,
G02CB04 quinagolid
42Estrogeny42/1 estrogeny, p.o. G03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol,
G03DC05 tibolon
42/2 estrogeny, lokální nebo vaginální aplikace G03CA03 estradiol,
G03CA04 estriol
43Progestiny43/1 progestiny I. generace, p.o. G03DA02 medroxyprogesteron,
G03DC02 norethisteron,
G03DC03 lynestrenol
43/2 progestiny II. generace, p.o. G03DA04 progesteron,
G03DB01 dihydrogesteron
43/3 progestiny, parenterální G03DA03 hydroxyprogesteron,
G03DA04 progesteron (depotní lékové formy)
44Gonadotropiny44/1 gonadotropiny choriové, parenterální G03GA01 choriový gonadotropin,
G03GA08 rekombinantní choriový gonadotropin
44/2 gonadotropiny ostatní, parenterální G03GA02 gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný,
G03GA04 urofolitropin,
G03GA04 urofolitropin vysoce čištěný,
G03GA05folitropin alfa,
G03GA06 folitropin beta,
G03FA07 lutropin alfa
45Močová spasmolytika45/1 močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. G04BD04 oxybutinin,
G04BD06 propiverin,
G04BD07 tolterodin,
G06BD09 trospium chlorid
45/2 močová spasmolytika, retardované formy, p.o. a transdermální aplikace G04BD04 oxybutinin,
G04BD07 tolterodin,
G04BD08 solifenacin,
G04BD10 darifenacin,
G04BD11 fesoterodin
46Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty46/1 léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o. C02CA04 doxazosin,
G04CA01 alfuzosin,
G04CA02 tamsulosin,
G04CA03 terazosin
46/2 léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o. G04CB01 finasterid,
G04CB02 dutasterid,
G04CX03 mepartricin
47 Antagonisté růstového hormonu 47/2 antagonisté růstového hormonu, dlouhodobě působící, parenterální HB1CB02 oktreotid,
H01CB03 lanreotid
48 Antagonisté gonadotropin uvolňujícího hormonu 48/1 antagonisté gonadotropin -uvolňujícího hormonu, parenterální H01CC01 ganirelix,
H01CC02 cetrorelix
49Kortikosteroidy k systémové terapii49/1 kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o. H02BA04 methylprednisolon,
H02AB07 prednison,
H02AB08 triamcinolon
49/2 kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parenterální -depotní H02AB01 betamethason (depotní lékové formy),
H02AB04 methylprednisolon (depotní lékové formy)
50 Antityreoidální léčiva 50/1 antityreoidální léčiva, p.o. H03BA02 propylthiouracil,
H03BB02 thiamazol
51 Tetracykliny 51/1 tetracykliny, p.o. J01AA02 doxycyklin,
J01AA08 minocyklin
52 Peniciliny s úzkým spektrem 52/1 peniciliny s úzkým spektrem, p.o. J01CE02 fenoxymethylpenicilin,
J01CE06 penamecilin,
J01CE10 benzathin fenoxymethylpenicilin
53Cefalosporiny53/1 cefalosporiny I. generace, p.o. J01DB01 cefalexin,
J01DB05 cefadroxil,
J01DC04 cefaklor
53/2 cefalosporiny II. generace, p.o. J01DC02 cefuroxim axetil,
J01DC10 cefprozil
53/3 cefalosporiny I. generace, parenterální J01DB03 cefalotin,
J01DB04 cefazolin
53/4 cefalosporiny III. generace (kromě cefoperazonu), parenterální J01DD01 cefotaxim,
J01DD04 ceftriaxon
54 Karbapenemy 54/1 karbapenemy, parent, J01DH02 meropenem,
J01DH04 doripenem,
J01DH51 imipenem a enzymový inhibitor
55Makrolidová, azalidová, ketolidová a linkosamidová antibiotika55/1 makrolidy, p.o. J01FA01 erythromycin,
J01FA02 spiramycin,
J01FA06 roxithromycin,
J01FA09 klarithromycin,
J01FA10 azithromycin
55/2 linkosamidy, p.o. J01FF01 klindamycin,
J01FF02 linkomycin
56 Chinolony 56/1 chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu a norfloxacinu) J01MA01 ofloxacin,
J01MA02 ciprofloxacin,
J01MA03 pefloxacin,
J01MA12 levofloxacin
57 Imidazolové deriváty 57/1 imidazolové deriváty, p.o. J01XD01 metronidazol,
J01XD03 ornidazol
58 Antimykotika k systémové terapii 58/1 antimykotika k systémové terapii, p.o. - triazolové deriváty J02AC03 vorikonazol,
J02AC04 posakonazol
59 Systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis 59/1 systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis, p.o. J05AB01 aciklovir,
J05AB09 famciklovir,
J05AB11 valaciklovir,
J05AB15 brivudin
60 Antiretrovirotika 60/2 antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o. J05AF08 adefovir,
J05AF10 entecavir
61 Inhibitory neuraminidázy 61/1 inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhalační aplikace J05AH01 zanamivir,
J05AH02 oseltamivir
62Imunoglobuliny normální lidské62/1 imunoglobuliny normální lidské, i.m. J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro intramuskulární aplikaci
62/2 imunoglobuliny normální lidské, s.c. J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro subkutánní aplikaci
62/3 imunoglobuliny normální lidské, i.v. J06BA02 imunoglobuliny normální lidské pro intravenózní aplikaci
63 Taxany 63/1 taxany, parenterální L01CD01 paklitaxel,
L01CD02 docetaxel
65 Superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu 65/1 superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parenterální L02AE02 leuprorelin,
L02AE03 goserelin,
L02AE04 triptorelin
66Antiestrogeny a inhibitory aromatáz66/1 antiestrogeny, p.o. L02BA01 tamoxifen,
L02AB02 toremifen
66/2 inhibitory aromatáz, p.o. L02BG03 anastrozol,
L02BG04 letrozol,
L02BG06 exemestan
67 Antiandrogeny 67/1 antiandrogeny (kromě bicalutamidu 150mg), p.o. L02BB01 flutamid,
L02BB03 bikalutamid
69Interferony a jiná léčiva69/1 interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění, parenterální -nepegylované formy L03AB01 interferon alfa natural,
L03AB04 interferon alfa-2a,
L03AB05 interferon alfa-2b
69/2 interferony alfa-2-pegylované formy, parenterální L03AB11 peginterferon alfa-2a,
L03AB10 peginterferon alfa-2b
69/3 interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální L03AB07 interferon beta-1a,
L03AB08 interferon beta-1b,
L03AX13 glatiramer acetat,
70Imunosupresiva70/1 imunosupresiva - mTOR inhibitory, p.o. L04AA10 sirolimus,
L04AA18 everolimus
70/2 imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální L04AA11 etanercept,
L04AA12 infliximab,
L04AA17 adalimumab,
L04AB05 certolizumab-pegol
L04AB06 golimumab
70/3 Imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, speciální, parenterální L04AA24 abatacept,
L04AC07 tocilizumab
71Nesteroidní protizánětlivá léčiva71/1 nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o. M01AB05 diklofenak,
M01AC05 lornoxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE02 naproxen,
M01AE03 ketoprofen,
M01AE11 kyselina tiaprofenová,
M01AE12 oxaprozin,
M01AE17 dexketoprofen,
M01AG02 kyselina tolfenamová,
M01AX01 nabumeton,
M01AX17 nimesulid
71/2 nesteroidní antiflogistika, rekt. aplikace M01AB01 indometacin,
M01AB05 diklofenak,
M01AC06 meloxikam,
M01AE01 ibuprofen,
M01AE03 ketoprofen
71/3 nesteroidní antiflogistika, parenterální M01AB05 diklofenak,
M01AC01 piroxikam,
M01AC05 lornoxikam,
M01AC06 meloxikam,
M01AE03 ketoprofen,
M01AH04 parekoxib
71/4 nesteroidní protizánětlivá léčiva COX 2 selektivní (koxiby), p.o. M01AH01 celekoxib,
M01AH03 valdekoxib,
M01AH05 etorikoxib
73Centrálně působící myorelaxancia73/1 centrálně působící myorelaxancia, p.o. M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiokolchikosid,
N05BX01 mefenoxalon,
M03BX01 baklofen,
M03BX02 tizanidin,
M03BX07 tetrazepam
73/2 centrálně působící myorelaxancia, parenterální M03BX04 tolperison,
M03BX05 thiocolchicosid
74Léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy74/1 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - vitamin D, p.o. A11CC01 ergokalciferol,
A11CC05 cholekalciferol
74/2 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - metabolity vitaminu D, p.o. A11CC03 alfakalcidol,
A11CC04 kalcitriol
74/3 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, p.o. -bisfosfonáty M05BA04 kyselina alendronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA07 kyselina risedronová,
M05BB03 kyselina aledronová s vit. D3
74/4 léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - hormony příštitných tělísek a analoga, parenterální H05AA02 teriparatid,
H05AA03 parathormon
75 Léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění 75/1 léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parenterální M05BA02 kyselina klodronová,
M05BA03 kyselina pamidronová,
M05BA06 kyselina ibandronová,
M05BA08 kyselina zoledronová
76 Antineuropatická léčiva 76/1 antineuropatická léčiva pro lokální léčbu periferní neuropatické bolesti N01BB02 lidokain,
N01BX04 kapsaicin
77 Anestetika lokální 77/1 anestetika lokální, parenterální aplikace N01BB trimekain,
N01BB01 bupivakain,
N01BB09 ropivakain,
N01BB10 levobupivakain
78 Opioidy78/1 silné opioidy, p.o. N02AA03 hydromorfon,
N02AA05 oxykodon
78/2 silné opioidy, transderm. aplikace N02AB03 fentanyl,
N02AE01 buprenorfin
78/3 slabé opioidy, p.o. N02AA08 dihydrokodein,
N02AX02 tramadol
78/4 silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti N02AA01 morfin,
N01AH01 fentanyl
78/5 silné opioidy pro anestzii, parenterální N01AH01 fentanyl,
N01AH02 alfentanyl,
N01AH03 sufentanyl,
N01AH06 remifentanyl
79Analgetika-antipyretika79/1 analgetika-antipyretika, p.o. N02BA01 kyselina acetylsalicylová,
N02BA02 aloxiprin,
N02BE01 paracetamol
79/2 analgetika-antipyretika, parenterální N02BB02 metamizol,
N02BE01 paracetamol
80Antimigrenika k terapii akutního záchvatu80/1 antimigrenika k terapii akutního záchvatu, p.o. -selektivní agonisté serotoninu N02CC01 sumatriptan,
N02CC02 naratriptan,
N02CC03 zolmitriptan,
N02CC06 eletriptan,
N02CC07 frovatriptan
80/2 antimigrenika k terapii akutního záchvatu, nasal. Aplikace - selektivní agonisté serotoninu N02CC01 sumatriptan,
N02CC03 zolmitriptan
82Antiparkinsonika82/1 antiparkinsonika-anticholinergika, p.o. N04AA02 biperiden,
N04AA04 procyklidin,
N04AC01 benzatropin
82/2 antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o. N04BC04 ropinirol,
N04BC05 pramipexol
82/3 antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o. N04BX01 tolkapon,
N04BX02 entakapon
82/4 antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o. N04BD01 selegilin,
N04BD02 rasagilin
83Antipsychotika - neuroleptika 83/1 antipsychotika -neuroleptika klasická, I třídy, p.o. N05AA01 chlorpromazin,
N05AF03 chlorprotixen,
N05AF05 zuklopentixol
83/2 antipsychotika -neuroleptika klasická, II. třídy, p.o. N05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol
83/3 antipsychotika-neuroleptika, parenterální - nedepotní N05AA01 chlorpromazin,
N05AA02 levomepromazin,
N05AD01 haloperidol,
N05AF05 zuklopentixol
83/5 antipsychotika -neuroleptika II. třídy, parenterální - depotní N05AD01 haloperidol,
N05AF01 flupentixol,
N05AF05 zuklopentixol
83/6 antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o. N05AD03 melperon,
N05AL03 tiaprid
84Antipsychotika - II. generace84/1 antipsychotika -antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů N05AX08 risperidon,
N05AX13 paliperidon,
N05AE03 sertindol,
N05AE04 ziprasidon
84/2 antipsychotika -multireceptoroví antagonisté N05AH03 olanzapin,
N05AH04 quetiapin,
N05AX11 zotepin
85 Anxiolytika 85/1 anxiolytika, p.o. -benzodiazepinová N05BA01 diazepam,
N05BA02 chlordiazepoxid,
N05BA03 medazepam,
N05BA04 oxazepam,
N05BA08 bromazepam,
N05BA12 alprazolam,
N05BA23 tofisopam
86Antidepresiva86/1 antidepresiva, p.o. -neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů N06AA02 imipramin,
N06AA04 klomipramin,
N06AA08 dibenzepin,
N06AA09 amitriptilin,
N06AA10 nortriptylin,
N06AA16 dosulepin,
N06AA21 maprotilin,
N06AX03 mianserin
86/2 antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); -reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) N06AB03 fluoxetin,
N06AB04 citalopram,
N06AB05 paroxetin,
N06AB06 sertralin,
N06AB08 fluvoxamin,
N06AB10 escitalopram,
N06AX05 trazodon,
N06AX14 tianeptin
86/3 antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI) N06AX16 venlafaxin,
N06AX17 milnacipran,
N06AX11 mirtazapin
87 Léčiva k terapii demence Alzheimerova typu 87/1 léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transdermální aplikace N06DA02 donepezil,
N06DA03 rivastigmin,
N06DA04 galantamin,
N06DX01 memantin
88 Nootropika 88/2 nootropika, parenterální N06BX03 piracetam,
N06BX18 vinpocetin
89 Parasympatomim etika 89/1 parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu) N07AA01 neostigmin,
N07AA30 ambenonium
90Léčiva k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy90/1 léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -kortikosteroidy intranasalní aplikace R01AD01 beklometason,
R01AD05 budesonid,
R01AD06 mometason,
R01AD08 flutikason, R01AD12 flutikason-furoát
90/2 léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -antihistaminika intranasalní aplikace R01AC02 levokabastin,
R01AC03 azelastin
91Úlevová léčiva k terapii astmatu91/1 léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o. R03CC02 salbutamol,
R03CC08 prokaterol,
R03CC13 klenbuterol
91/2 léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhalační aplikace R03AC02 salbutamol,
R03AC03 terbutalin,
R03AC04 fenoterol
92Preventivní antiastmatika - kortikosteroidy92/1 preventivní antiastmatika-kortikosteroidy, ve formě aerosolu, suspense a roztoky k inhalační aplikaci R03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason,
R03BA08 ciklesonid
92/2 preventivní antiastmatika -kortikosteroidy, prášky, inhalační aplikace R03BA02 budesonid,
R03BA05 flutikason
93Preventivní antiastmatika93/1 preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící betamimetika, inhalační aplikace R03AC12 salmeterol,
R03AC13 formoterol
93/2 preventivní antiastmatika, p.o. - xantiny R03DA04 teofylin (retardované lékové formy),
R03DA05 aminofylin (retardované lékové formy)
93/3 preventivní antiastmatika, p.o. - antileukotrieny R03DC01 zafirlukast,
R03DC03 montelukast
94 Expektorancia 94/2 expektorancia, parenterální a inhalační aplikace R05CB01 acetylcystein,
R05CB02 bromhexin,
R05CB03 karbocystein,
R05CB05 mesna,
R05CB06 ambroxol
95 Antitusika 95/1 antitusika, p.o. (kromě kodeinu) R05DA01 ethylmorfin,
R05DB13 butamirát,
R05DB19 dropropizin,
R05DB27 levodropropizin
96Antihistaminika pro systémovou aplikaci96/1 antihistaminika sedativní, p.o. R06AA04 klemastin,
R06AB03 dimetinden,
R06AX bisulepin,
R06AX02 cyproheptadin,
RR06AX17 ketotifen
96/2 antihistaminika nesedativní, p.o. R06AE07 cetirizin,
R06AE09 levocetirizin,
R06AX13 loratadin,
R06AX26 fexofenadin,
R06AX27 desloratadin,
R06AX29 bilastin
97Oftalmologika -antiinfektiva97/1 oftalmologika, antiinfektiva - chinolony, lokální S01AX11 ofloxacin,
S01AX13 ciprofloxacin,
S01AX17 lomefloxacin,
S01AX19 levofloxacin,
S01AX22 moxifloxacin
97/2 oftalmologika, antiinfektiva - antibiotika ostatní, lokální S01AA01 chloramfenikol,
S01AA11 gentamicin,
S01AA12 tobramycin,
S01AA13 acidum fusidicum,
S01AA23 netilmicin
S01AA24 kanamycin,
S01AA30 kombinace různých antibiotik-neomycin/bacitracin,
S01AB04 sulfacetamid
97/3 oftalmologika -antiinfektiva - virostatika, lokální S01AD03 aciklovir,
S01AD09 ganciklovir
98Oftalmologika - kortikosteroidy98/1 oftalmologika -kortikosteroidy prvé řady, lokální S01BA01 dexamethason,
S01BA02 hydrokortison
98/2 oftalmologika -kortikosteroidy druhé řady, lokální S01BA03 kortison,
S01BA04 prednisolon,
S01BA07 fluorometholon
99 Oftalmologika - protizánětlivá léčiva 99/1 oftalmologika -protizánětlivá léčiva, lokální S01BC01 indometacin,
S01BC03 diklofenak
100Oftalmologika používaná k terapii glaukomu100/1 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lokální S01EA04 klonidin,
S01EA05 brimonidin,
S01EB01 pilokarpin
100/2 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -inhibitory karboanhydrázy, lokální S01EC03 dorzolamid,
S01EC04 brinzolamid
100/3 oftalmologika k terapii glaukomu - betablokátory, lokální S01ED01 timolol,
S01ED02 betaxolol,
S01ED03 levobunolol,
S01ED05 karteolol
100/4 oftalmologika používaná k terapii glaukomu -prostaglandiny nebo jejich deriváty, lokální S01EE01 latanoprost,
S01EE02 unoproston,
S01EE03 bimatoprost,
S01EE04 travoprost,
S01EE05 tafluprost
101 Ophtalmologika -ostatní 101/1 ophtalmologika - jodidy S01XA jodid draselný+sodný,
S01XA04 jodid draselný
102 Oftalmologika - antialergika (kromě kortikosteroidů) 102/1 oftalmologika -antialergika S01GA52 tetryzolin kombinace,
S01GX01 kyselina kromoglyková,
S01GX02 levokabastin,
S01GX03 kyselina spaglumová,
S01GX05 lodoxamid,
S01GX06 emedastin,
S01GX07 azelastin,
S01GX08 ketotifen,
S01GX09 olopatadin,
S01GX10 epinastin
103 Protilátky anti-VEGF v oftalmologii 103/1 protilátky anti-VEGF v oftalmologii S01LA03 pegaptanib,
S01LA04 ranibizumab
104Terapeutické extrakty alergenů104/2 terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, perorální V01AA extrakty alergenů
104/3 terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, sublinguální V01AA extrakty alergenů
104/6 terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, vodné V01AA extrakty alergenů
104/7 terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, depotní V01AA extrakty alergenů
105Testy pro alergické choroby105/1 testy pro alergické choroby - intradermální V04CL testy pro alergické choroby
105/2 testy pro alergické choroby - prick testy V04CL testy pro alergické choroby
106 Léčiva používaná k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie 106/1 léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o. V03AE02 sevelamer,
V03AE03 lanthankarbonát
107Výživy pro vrozené poruchy metabolismu107/1 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA1
107/2 definované směsi aminikyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA2
107/3 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin) V06CA4
107/4 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin) V06CA5
107/5 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin) V06DD11
107/6 definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty do 1 roku věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD12
107/7 definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD13
107/8 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD14
107/9 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD15
107/10 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD16
107/11 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD17
107/12 definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD18
107/13 definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD19
107/14 definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD20
107/15 definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glutarovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD21
107/16 definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD22
107/17 definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro pacienty s homocystinurií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD23
107/18 definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystine pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD26
107/19 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD27
107/20 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD29
107/21 definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD27
107/22 definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin) V06DD29
108Výživy - enterální výživy108/1 polymerní výživa standardní - v tekuté formě V06EA1
108/2 polymerní výživa standardní -hyperkalorická V06EB01
108/3 polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorická V06EB02,
V06EB04
108/4 polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorická V06EB02,
V06EB04
108/5 polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tuku V06EB03
108/6 polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny V06EB05,
V06EB06
108/7 polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selhání V06EB10
108/8 polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinku V06EB11
108/10 polymerní výživa speciální - diabetická V06EB08
108/11 polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejů V06EB09
108/12 oligopeptidická výživa tekutá V06EC1
108/13 zahušťovadla V06EE1
109výživy - náhrady mléka109/1 náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka V06DF1
109/2 náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem V06DF2
109/3 náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem V06DF4
109/4 speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin V06DE
110RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky -neionické110/1 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 150 mg/ml, parenterální V08AB09 iodixanol,
V08AB10 iomeprol
110/2 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 200 mg/ml, parenterální V08AB04 iopamidol,
V08AB10 iomeprol
110/3 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 240 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol
110/4 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 300 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB04 iopamidol,
V08AB05 iopromid,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol,
V08AB11 iobitrodol
110/5 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 320 mg/ml, parenterální V08AB03 kyselina ioxagliková,
V08AB07 ioversol,
V08AB09 iodixanol
110/6 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parenterální V08AB02 iohexol,
V08AB07 ioversol,
V08AB10 iomeprol, V08AB11 iobitridol
110/7 RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 370 mg/ml, parenterální V08AB04 lopamidol,
V08AB05 iopromid
111 Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem 111/1 kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parenterální V08DA01 mikročástice s albuminem,
V08DA05 sulfur hexafluorid
114 Paramagnetické látky 114/1 paramagnetické látky s obsahem gadolinia V08CA01 kyselina gadopentetová,
V08CA02 kyselina gadoterová,
V08CA03 gadodiamid, V08CA04 gadoteridol

*) Není-li uvedena u příslušné referenční skupiny cesta podání, pak do takové referenční skupiny náleží všechny v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, bez rozdílu jejich cesty podání.

Přesunout nahoru