Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 378/2007 Sb.Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Částka 115/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 31.12.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
30 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 378/2007 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 pod číslem 543/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Poslední změna: 30.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Cílem návrhu je adaptace nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a dále nařízení o medikovaných krmivech.

Poslední změna: 30.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Právní úprava obsažená v zákoně o elektronizaci zdravotnictví má dopad i do jiných právních předpisů. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést potřebné změny a uvést již existující procesy ve zdravotnictví do souladu se zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Poslední změna: 16.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Vyhláška je předkládána k provedení nových ustanovení zákona o léčivech k zajištění předávání výsledků léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.07.2020 v částce č. 121 pod číslem 307/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Základními cíli novely zákonů jsou předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Poslední změna: 12.05.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška je vydávána z důvodu nové právní úpravy, která rozdělí vydávání společných vyhlášek v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství tak bude zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.01.2020 pod číslem 25/2020 Sb. s účinností od 01.02.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela má zajistit pro konkrétního pacienta dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče. 

Poslední změna: 22.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

Vyhláška provádí zákon o léčivech, zavádí novinky v souvislosti se systémem eRecept a provádí předpis, který upřednostňuje elektronické preskripce léků před listinnými.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.12.2019 pod číslem 329/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon zakotvuje nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce – tzv. lékový záznam pacienta. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2019 pod číslem 262/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výrobě a distribuci léčiv

Vyhláška má za cíl transponovat do našeho právního řádu evropskou legislativu v oblasti distribuci léčiv.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.07.2019 pod číslem 180/2019 Sb. s účinností od 18.08.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Návrh vyhlášky upravuje finanční nároky orgánů státní správy v oblasti léčiv a veteriny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2019 pod číslem 128/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela zákona adaptuje národní právní úpravu na nařízení EU, a to prostřednictvím stanovení pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 44/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019
Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Pravidla správné klinické praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčivých přípravků pak doposud upravovala vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků. Nyní jsou požadavky na správnou klinickou praxi a klinické hodnocení humánních léčivých přípravků nově upraveny nařízením EU. Proto je třrba přizpůsobit prováděcí právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2018 pod číslem 139/2018 Sb.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela implementuje nařízení a směrnici EU.

Poslední změna: 22.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.03.2018 pod číslem 36/2018 Sb. s účinností od 07.03.2018
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon umožňuje odložit povinnost předepisovat lékařské předpisy v elektronické podobě alespoň na dobu dvou let.

Návrh neprošel 24.01.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon posouvá účinnost příslušných ustanovení zákona o léčivech týkajících se povinného používání elektronického receptu z 1.1.2018 na 1.1.2023.

Návrh neprošel 23.01.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Vyhláška reaguje na novelu zákona o léčivech. Předně se v ní vymezují situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.  

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2017 pod číslem 413/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
07.12.2017 pod číslem 414/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
07.12.2017 pod číslem 415/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon obsahuje návrhy dílčích novelizací v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Reflektování změn podle nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 251/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela zajišťuje adaptaci nařízení EU. Dále řeší hrozbu akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2017 pod číslem 66/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 65/2017 Sb. s účinností od 31.05.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

Novela vyhlášky zvyšuje oproti stávajícímu znění měsíční limit gramáže, zrušuje věkové omezení možnosti předepsat léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, zrušuje omezení v určení cesty podání, umožňuje použití více druhů a typů konopí a rozšiřuje výčet odborností předepisujících lékařů a indikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.09.2015 pod číslem 236/2015 Sb. s účinností od 17.10.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Jedná se o zajištění převedení mimorozpočtových finančních prostředků ze zvláštního účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv  ve výši 1,7 mld. Kč na příjmový účet státního rozpočtu České republiky v roce 2015 zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 80/2015 Sb. s účinností od 02.05.2015