Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 372/2007 Sb.Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

Částka 113/2007
Platnost od 28.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

372

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Toto nařízení1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen „Program“).

§ 2

(1) Cílem Programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) K dosažení cíle podle odstavce 1 slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku uložené k plnění orgánem ochrany ovzduší v plánu snížení emisí stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům.

(3) Součet všech emisních stropů uložených k plnění stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům nesmí překročit skupinové emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a lhůty k jejich plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Trvalým zastavením provozu zdroje zahrnutého do Programu, trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW nebo jeho změnou, v jejímž důsledku již nebude zdroj splňovat podmínky pro zahrnutí do Programu, bude zdroj z Programu vyřazen. Zároveň se sníží skupinové emisní stropy uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to o hodnoty jeho podílů na skupinových emisních stropech. Podíly zdroje na skupinových emisních stropech jsou dány výpočtem provedeným ze skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně, přepočtem ze skutečně dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovených zvláštním právním předpisem3) zvláště velkým spalovacím zdrojům, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje s výjimkou výstavby odsiřovacího zařízení zajišťujícího stupeň odsíření stanovený prováděcím právním předpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002.

§ 4

(1) Zdroje zahrnuté do Programu mohou části svých stanovených emisních stropů mezi sebou vzájemně vyměňovat.

(2) Vzájemnou výměnu částí emisních stropů podle odstavce 1 lze v plánu snížení emisí uplatnit za předpokladu, že část emisního stropu zdroje zahrnutého do Programu, o který bude jeho emisní strop navýšen, převezme jiný zdroj zahrnutý do Programu, jehož emisní strop se o převzatou část sníží.

(3) Pokud bude z Programu vyřazen zdroj, který převzal část emisního stropu jiného zdroje v souladu s odstavci 1 a 2, bude převzatá část emisního stropu vrácena zpět k plnění zdroji, od kterého byla převzata.


§ 5

Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

3) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 372/2007 Sb.

STÁVAJÍCÍ ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO PROGRAMU

Provozovatel Název a sídlo provozovny
ACTHERM, spol. s r.o. 48024091 ACTHERM, spol. s r.o., o.z. Chomutov, teplárna;

Chomutov, Tovární 5533
AES Bohemia spol. s r.o. 25106481 AES Bohemia spol. s r.o.;

Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748
ArcelorMittal, Ostrava a.s. 45193258 ArcelorMittal Ostrava a.s., závod 4 - energetika;
Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689
Biocel Paskov a. s. 26420317 Biocel Paskov a.s.;
Paskov, Zahradní 762
Cukrovary TTD a.s. 16193741 Cukrovary TTD a.s., Dobrovice;
Palackého náměstí 1
Cukrovary TTD a.s 16193741 Cukrovary TTD a.s, Cukrovar České Meziříčí;
České Meziříčí, Osvobození
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník 2;
Horní Počaply
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s, Elektrárna Mělník 3;
Horní Počaply
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., OJ Elektrárny Poříčí
- provoz Elektrárna Poříčí;
Trutnov 3, Kladská 466
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady;
Počerady 57
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., OJ Elektrárny Poříčí,
provoz Teplárna Dvůr Králové;
Dvůr Králové nad Labem, 28.října 1965
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice;
Dětmarovice 1202
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice;
Chvaletice
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová;
Březová u Sokolova, Tisová 2
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice;
Bílina
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 1;
Kadaň
ČEZ, a.s. 45274649 "> ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 2;
Kadaň
ČEZ, a.s. 45274649 ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice 2;
Kadaň, Tušimice 9
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s.,
Teplárna Olomouc;
Olomouc, Tovární 906/44
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Špičková výtopna Olomouc;
Olomouc, Pavelkova 1081/20
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Karviná;
Karviná - Doly, Svobody 5
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s
Teplárna Československé armády;
Karviná-Doly, ČSA 4
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Frýdek - Místek;
Sviadnov, Nádražní 391
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přerov;
Přerov, Tovačovská 2924/18
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice I;
Ostrava, Elektrárenská 5562/17
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice II;
Ostrava, Elektrárenská 5562/17
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přívoz;
Ostrava, Křisťanova 1122
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice;
Trmice, Edisonova 453
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Výtopna Mariánské Hory;
Ostrava, Suderova 2059/29
Dalkia Česká republika, a.s. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Krnov;
Krnov, Revoluční 960/51
DEZA, a.s. 00011835 DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - energetika;
Valašské Meziříčí, Masarykova 753
EASTERN SUGAR
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
16193679 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.,
Cukrovar Hrochův Týnec;
Hrochův Týnec 113
EASTERN SUGAR
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
16193679 EASTERN SUGAR ČESKA REPUBLIKA, a.s.,
Cukrovar Němčíce nad Hanou;
Němčíce nad Hanou, Masarykova 279
ECK Generating, s.r.o. 62956761 ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno;
Kladno - Dubí, Dubská 257
Energetické centrum s.r.o. 26051818 Energetické centrum s.r.o., Teplárna;
Jindřichův Hradec, Otín 3
Energetika Kopřivnice, a.s. 65138619 Energetika Kopřivnice, a.s.;
Kopřivnice, Štefánikova 1163
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 47675896 ENERGETIKA TŘINEC a.s., E 2, Provozy
teplárny a tepelná energetika;
Třinec - Staré Město,
Průmyslová 1024
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 47675896 ENERGETIKA TŘINEC a.s., E 3, Provozy
teplárny a tepelná energetika;

Třinec - Staré Město, Průmyslová 1024
Energetika Vítkovice, a.s. 25854712 Energetika Vítkovice, a.s.;

Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103
ENERGIE Holding a. s. 27594301 ENERGIE Holding a. s.
Výtopna Litoměřice, K výtopně 1987
ENERGOAQUA, a.s. 15503461 ENERGOAQUA, a.s., Rožnov pod Radhoštěm;
Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 823
Energotrans, a.s. 47115726 Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I;
Horní Počaply
ENERGY Ústí nad Labem, a.s. 25540971 ENERGY Ústí nad Labem, a.s.;
Ústí nad Labem, Žukovova 100
ENERGZET, a s. 63483823 ENERGZET, a.s., Teplárna;
Brno, Jedovnická 2a/4303
Hexion Specialty Chemicals, a.s. 00011771 Hexion Specialty Chemicals, a.s.;
Sokolov, Tovární 2093
International Power Opatovice, a.s. 45534292 International Power Opatovice, a.s.,
Elektrárna Opatovice - EOP;
Pardubice 2, Opatovice nad Labem
Jablonecká teplárenská a realitní a.s. 61539881 Jablonecká teplárenská a realitní a.s.,
Výtopna Brandl;

Jablonec nad Nisou, Liberecká 104
Jablonecká teplárenská a realitní a.s. 61539881 Jablonecká teplárenská a realitní a.s.
Výtopna Rýnovice;

Jablonec nad Nisou, Liberecká 104
JIP - Papírny Větřní, a.s. 45022526 JIP - Papírny Větřní, a.s;
Větřní 2
KA Contracting ČR, s.r.o. 25115171 KA - Contracting ČR, s.r.o., Teplárna Náchod;
Náchod, Plhovská 544
KAUČUK, a.s. 25053272 KAUČUK, a.s.;

Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810
Lovochemie, a.s. 49100262 Lovochemie, a.s.;
Lovosice, Terezínská 57
Mondi Packaging Paper Štětí a.s. 26161516 Mondi Packaging Paper Štětí a.s.-Energetika;
Štětí, Litoměřická 272
Moravskoslezské cukrovary, a.s. 46900764 Moravskoslezské cukrovary, a.s.,
Odštěp, záv. Opava;
Opava -Vávrovice, Vávrovická 273
Moravskoslezské cukrovary, a.s. 46900764 Moravskoslezské cukrovary, a.s.,
záv. Hrušovany nad Jevišovkou;

Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657
OKD, a.s. 26863154 OKD, a.s., DŮL ČSM, Teplárna;
Stonava 1077
OMGD, s.r.o. 27115551 OMGD, s.r.o., provozovna Kaznějov;
Kaznějov, Pod Továrnou 125
Ostrovská teplárenská, a.s. 49790498 Ostrovská teplárenská, a.s.,
provoz Teplárna Ostrov;
Ostrov, Mořičovská 1210
PARAMO, a.s. 48173355 PARAMO, a.s., HS Kolín;
Kolín, Ovčárecká 314
PARAMO, a.s. 48173355 PARAMO, a.s., HS Pardubice Rafinérie ropy;
Pardubice, Přerovská 560
Plzeňská energetika a.s. 25240668 Plzeňská energetika, a.s.;
Plzeň, Tylova 57 (A)
Plzeňská energetika a.s. 25240668 Plzeňská energetika, a.s.;
Plzeň, Tylova 57 (B)
Plzeňská teplárenská, a.s. 49790480 Plzeňská teplárenská, a.s., Centrální zdroj tepla;
Plzeň, Doubravecká 1/2578
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Třeboradice;
Praha 9, Za Tratí 197
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Krč;
Praha 4, V Zálesí 1927
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Malešice;
Praha 10, Teplárenská 611
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Michle;
Praha 4, Chodovská 729
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Holešovice;
Praha 7, Partyzánská 7
Pražská teplárenská a.s. 45273600 Pražská teplárenská a.s., Teplárna Miska;
Praha 6, Pod Miskou 6
Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 26182025 Siemens Kolejová vozidla s.r.o.;
Praha - Zličín, Ringhofferova 115
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 26348349 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
zpracovatelská část;
Vřesová
SPOLANA a. s. 45147787 SPOLANA a. s.;
Neratovice, Ulice Práce 657
Synthesia, a.s. 60108916 Synthesia, a.s.- odbor Energetika;
Teplárna ZL 1 Pardubice 7, Semtín 103
Synthesia, a.s. 60108916 Synthesia, a.s.-odbor Energetika;
Teplárna ZL 2 Pardubice 7, Semtín 103
Teplárna České Budějovice, a.s. 60826835 Teplárna České Budějovice, a.s.;
Novohradská ulice;
České Budějovice, Novohradská 32/398
Teplárna České Budějovice, a.s. 60826835 Teplárna České Budějovice, a.s.;

Výtopna Vráto;

České Budějovice, Okružní 682
Teplárna Liberec, a.s. 62241672 Teplárna Liberec, a.s.;

Liberec 4, Tř. Dr. M. Horákové 641/34a
Teplárna Otrokovice, a.s. 46347089 Teplárna Otrokovice, a.s.;
Otrokovice, Objízdná 1777
Teplárna Písek, a.s. 60826801 Teplárna Písek, a.s.;
Písek, U Smrkovické silnice 2263
Teplárna Strakonice, a.s. 60826843 Teplárna Strakonice, a.s.;
Strakonice, Komenského 59
Teplárna Tábor, a.s. 60826827 Teplárna Tábor, a.s.;
Tábor, U Cihelny 2128
Teplárny Brno, a.s. 46347534 Teplárny Brno, a.s., Provoz Brno sever;
Brno - Maloměřice, Obřanská 940/60
Teplárny Brno, a.s. 46347534 Teplárny Brno, a.s., Provoz Špitálka;
Brno - město, Špitálka 253/6
UNIPETROL RPA, s.r.o. 27597075 UNIPETROL RPA, s.r.o Teplárna T 200;
Litvínov, Záluží 1
UNIPETROL RPA, s.r.o. 27597075 UNIPETROL RPA, s.r.o Teplárna T 700;
Litvínov, Záluží 1
UNIPETROL RPA, s.r.o. 27597075 UNIPETROL RPA, s.r.o Závod 01 Petrochemie;
Litvínov, Záluží 1
United Energy právní nástupce, a.s. 46708197 United Energy právní nástupce, a.s.,
Teplárna Komořany;
Most-Komořany,Teplárenská 2
VÁLCOVNY PLECHU, a.s. 14613581 VÁLCOVNY PLECHU, a.s.;
Frýdek - Místek, Křižíkova 1377
VELVETA a. s. 49903870 VELVETA a.s., Závodní teplárna;
Varnsdorf, Palackého 2760
Zásobování teplem Vsetín a.s. 45192588 Zásobování teplem Vsetín a.s., Teplárna Jiráskova;
Vsetín, Jiráskova 1326
ŽĎAS, a.s. 46347160 ŽĎAS, a.s., Kotelna a ČOV;

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 675/6
ŽDB GROUPa.s. 49521875 ŽDB GROUP a.s., Bohumín - záv. Služby-Teplárna;
Bohumín, Bezručova 300

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 372/2007 Sb.

SKUPINOVÉ EMISNÍ STROPY PRO TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY, OXID SIŘIČITÝ A OXIDY DUSÍKU A LHŮTY K JEJICH PLNĚNÍ

Znečišťující látky Skupinový emisní strop
od 1. ledna 2008
(t/rok)
Skupinový emisní strop
od 1. ledna 2016
(t/rok)
Tuhé znečišťující látky 14527,29
Oxid siřičitý 148309,91
Oxidy dusíku 128022,05 39 198,28 1)
36 199,312)

Vysvětlivky:

1) Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem nižším nebo rovným 500 MW.

2) Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 500 MW.

Přesunout nahoru