Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 358/2007 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97

Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Zrušeno k 01.01.2016 (348/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 13. prosince 2007

o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97.

Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 byla schválena na 29. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 1997 jako nástroj pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku. Rozpracování Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 bylo provedeno v úzké spolupráci s OECD (úrovně vzdělání) a Eurostatem (obory vzdělání).

Klasifikace má dvě na sobě nezávislé části: úrovně vzdělání a obory vzdělání.

Úrovně vzdělání (příloha 1)

Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 má 7 základních úrovní (kategorií) vzdělání - kategorie 0 až 6. Kategorie 2, 3, 4 a 5 se dále člení na podkategorie, které charakterizují typ následného vzdělání nebo určení. Pro určování kategorie, resp. podkategorie úrovně jsou používána klasifikační a doplňková hlediska.

Obory vzdělání (příloha 2)

Obory vzdělání jsou uspořádány do třístupňové klasifikace. Pro stanovení oboru je určující předmětová látka vyučovaná ve vzdělávacím programu.

Platné znění Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 včetně metodiky pro kódování úrovně a oboru vzdělání bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.

Předseda: Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha 1

Úrovně vzdělání

ÚROVEŇ PLNÝ NÁZEV ÚROVNĚ
0  Preprimární vzdělání
1  Primární vzdělání nebo první stupeň základního vzdělání
2  Nižší sekundární vzdělání nebo druhý stupeň základního vzdělání
 2A Nižší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 3
 2B Nižší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 3C
 2C Nižší sekundární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce
3  Vyšší sekundární vzdělání
 3A Vyšší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5
 3B Vyšší sekundární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5B
 3C Vyšší sekundární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce, přístup ke vzdělání úrovně 4A
4  Postsekundární neterciární vzdělání
 4A Postsekundární neterciární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5
 4B Postsekundární neterciární vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 5B
 4C Postsekundární neterciární vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce
5  První stupeň terciárního vzdělání
 5A První stupeň terciárního vzdělání - přímý přístup ke vzdělání úrovně 6
 5B První stupeň terciárního vzdělání - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce
6  Druhý stupeň terciárního vzdělání

Příloha 2

Obory vzdělání

OBOR PLNÝ NÁZEV OBORU
0 Obecné vzdělání
01 Všeobecně vzdělávací programy
010 Všeobecně vzdělávací programy
08 Čtení, psaní a počítání
080 Čtení, psaní a počítání
09 Osobní dovednosti
090 Osobní dovednosti
1 Vzdělávání a výchova
14 Příprava učitelů a pedagogika
140 Příprava učitelů a pedagogika - širší programy
142 Pedagogika
143 Příprava učitelů pro předškolní výchovu
144 Příprava učitelů pro základní vzdělávání
145 Příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
146 Příprava učitelů odborných předmětů
2 Humanitní vědy a umění
21 Umění
210 Umění - širší programy
211 Výtvarné umění
212 Hudba a divadelní (interpretační) umění
213 Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
214 Design
215 Uměleckořemeslné dovednosti
22 Humanitní vědy
220 Humanitní vědy - širší programy
221 Náboženství
222 Cizí jazyky
223 Mateřský jazyk
225 Historie a archeologie
226 Filozofie a etika
3 Společenské vědy, obchod a právo
31 Společenské vědy a vědy o lidském chování
310 Společenské vědy a vědy o lidském chování - širší programy
311 Psychologie
312 Sociologie a kulturologie
313 Politické vědy a občanská nauka
314 Ekonomie
32 Žurnalistika a informace
321 Žurnalistika a zpravodajství
322 Knihovnictví, informace a archivnictví
34 Obchod, řízení a správa
340 Obchod, řízení a správa - širší programy
341 Velkoobchod a maloobchod
342 Marketing a propagace
343 Peněžnictví bankovnictví, pojišťovnictví
344 Účetnictví a daně
345 Management a správa
346 Sekretářské a kancelářské práce
347 Pracovní prostředí
38 Právo
380 Právo
4 Přírodní vědy, matematika a informatika
42 Vědy o živé přírodě
421 Biologie a biochemie
422 Vědy o životním prostředí
44 Vědy o neživé přírodě
440 Vědy o neživé přírodě - širší programy
441 Fyzika
442 Chemie
443 Vědy o Zemi
46 Matematika a statistika
461 Matematika
462 Statistika
48 Informatika
481 Počítačové vědy
482 Užití počítačů
5 Technické vědy, výroba a stavebnictví
52 Technické vědy a technické obory
520 Technické vědy a technické obory - širší programy
521 Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
522 Elektrotechnika a energetika
523 Elektronika a automatizace
524 Chemické výroby
525 Motorová vozidla, lodě a letadla
54 Výroba a zpracování
540 Výroba a zpracování - širší programy
541 Potravinářství
542 Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
543 Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo)
544 Hornictví a těžba
58 Architektura a stavebnictví
581 Architektura a urbanismus
582 Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6Zemědělství a veterinářství
62 Zemědělství, lesnictví a rybářství
620 Zemědělství, lesnictví a rybářství - širší programy
621 Rostlinná a živočišná výroba
622 Zahradnictví
623 Lesnictví
624 Rybářství
64 Veterinářství
640 Veterinářství
7 Zdravotnictví a sociální péče
72 Zdravotnictví
720 Zdravotnictví - širší programy
721 Humánní medicína
723 Ošetřovatelství
724 Stomatologie
725 Lékařská diagnostika a léčebná technika
726 Terapie a rehabilitace
727 Farmacie
76 Sociální péče
761 Péče o děti a mládež
762 Sociální péče a poradenství
8 Služby
81 Osobní služby
810 Osobní služby - širší programy
811 Hotelnictví, restaurace, stravování
812 Cestování, turismus a volný čas
813 Sporty
814 Služby pro domácnost
815 Kadeřnické a kosmetické služby
84 Přepravní služby a spoje
840 Přepravní služby a spoje
85 Ochrana životního prostředí
850 Ochrana životního prostředí - širší programy
851 Technologie ochrany životního prostředí
852 Přírodní prostředí a přirozené formy života
853 Veřejné hygienické služby
86 Bezpečnostní služby
860 Bezpečnostní služby - širší programy
861 Ochrana osob a majetku
862 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
863 Vojsko a obrana
9 Nezačlenitelné programy
99 Nezačlenitelné programy
999 Nezačlenitelné programy
Sumární položky:   141   Příprava učitelů = 143+ 144 + 145 + 146  
224 Historie, filozofie a příbuzné obory   = 225 + 226
722 Zdravotnické služby = 725 + 726 + 727
Přesunout nahoru