Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 355/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

355

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 174/2007 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. a vyhlášky č. 100/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slova „manželům (druhům)“ vkládá slovo „, partnerům2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů.“.

2. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení“ a poznámka pod čarou č. 7 včetně odkazu na ni, se zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru