Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/2007
Platnost od 12.12.2007
Účinnost od 01.02.2008
Zrušeno k 04.07.2012 (238/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

317

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb. a vyhlášky č. 509/2006 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Komise 2007/3/ES ze dne 2. února 2007, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP).“.

2. V příloze č. 1 se za pořadové číslo 45 doplňuje pořadové číslo 46, které zní:

46 elastolefin vlákno složené nejméně z 95 % hmotnostních částečně zesítěných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po natažení na jeden a půl násobek původní délky se po uvolnění v podstatě rychle vrátí na svoji počáteční délku

“.

3. V příloze č. 2 se za pořadové číslo 45 doplňuje pořadové číslo 46, které zní:

46 Elastolefin 1,50

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.


Ministr:

Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru