Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 306/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 99/2007
Platnost od 07.12.2007
Účinnost od 07.12.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

306

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2007,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

V příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb. a vyhlášky č. 233/2007 Sb., se v části B ve sloupci „Podseskupení položek“ číslo „122“ nahrazuje slovy „122 a 123“ a za položku 1227 vkládají položky 1231 až 1233, které znějí:

„1231 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
1232 Daň z pevných paliv
1233 Daň z elektřiny“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru