Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 305/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 99/2007
Platnost od 07.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., k provedení § 45 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb. a vyhlášky č. 194/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

(4) Řídit hnací vozidlo při posunu9a) na dráze celostátní, regionální a na vlečce na území České republiky kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími mohou osoby, které dosáhly věku 19 let.

9a) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.“.

2. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 11a, 12 a 13 zní:

㤠9

(1) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A,

d) odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel, výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(2) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsou

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického nebo dopravního zaměření,

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,

d) odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel, výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technických prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 12 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(3) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 4 týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(4) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B,

d) odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel, výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(5) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsou

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického nebo dopravního zaměření,

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,

d) odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel, výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržby vozidla a výcvik pro provádění technických prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 12 týdnů,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(6) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 4 týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(7) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení parního hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a) odborná způsobilost k řízení elektrického nebo motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce, jedoucího jako vlak11a),

b) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části C,

c) doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle12),

d) jízdní výcvik v řízení a obsluze parního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 160 hodin,

e) zkouška podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) této vyhlášky.

(8) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně 4 týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 60 hodin,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(9) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) základní vzdělání13),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně 4 týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 40 hodin,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

(10) Podmínky odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a vlečce, jedoucího jako vlak11a), jestliže žadatel je držitelem průkazu způsobilosti k řízení hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a vlečce, jsou

a) praxe v řízení hnacího vozidla při posunu po dobu nejméně tři roky a jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při jízdě vlaku pod dozorem v délce nejméně 8 týdnů, prováděný bezprostředně před vykonáním zkoušky, nebo jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při jízdě vlaku pod dozorem v délce nejméně 3 roky,

b) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A nebo části B, položky 1. a 2. podle příslušného druhu hnacího vozidla,

c) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí, zaměřená na znalost pravidel pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy, podmínek pro stavby dráhy a provozuschopnosti dráhy podle přílohy č. 4 části A nebo B a příslušného druhu hnacího vozidla.

10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

11a) § 1 písm. k) vyhlášky č. 173/1995 Sb.

12) § 8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

13) § 45 zákona č. 561/2004 Sb.“.

3. V § 15 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

2. dráha celostátní, regionální a vlečka na území České republiky; pouze pro řízení hnacího vozidla při posunu s výjimkou posunu s drážními vozidly obsazenými cestujícími (C-P),“.

Dosavadní body 2 až 7 se označují jako body 3 až 8.

4. V § 16a odst. 2 písm. e) se slova „čtyři týdny“ nahrazují slovy „160 hodin, z toho 48 v noční době15a)“.

Poznámka pod čarou č. 15a zní:

15a) § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.

5. V § 18 odst. 2 písm. b) se slova „a rozdílová zkouška podle § 16a“ nahrazují slovy „a zkouška podle § 9 odst. 7 a 10 nebo § 16a“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Řebíček v. r.

Přesunout nahoru