Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 301/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Částka 98/2007
Platnost od 01.12.2007
Účinnost od 01.12.2007
Zrušeno k 29.10.2013 (318/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

301

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, se mění takto:

1. Za přílohu č. 531 se vkládá nová příloha č. 531a, která zní:

„Příloha č. 531a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezourek

Kód lokality: CZ0620001

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,8981 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
6240* Subpanonské stepní trávníky

Kraj:
Jihomoravský kraj

Katastrální území:
Syrovice

Mapa lokality CZ0620001

Mapa lokality CZ0620001

“.

2. V příloze č. 539 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91EO* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“.

3. Příloha č. 542 zní:

„Příloha č. 542 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Břežanka a Břežanský rybník

Kód lokality: CZ0623004

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 20,0124 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol* označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol* označuje prioritní druhy)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Břežany u Znojma, Mackovice

Mapa lokality CZ0623004:

Mapa lokality CZ0623004:

“.

4. Za přílohu č. 551 se vkládá nová příloha č. 551a, která zní:

„Příloha č. 551a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Člupy

Kód lokality: CZ0620002

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 18,0451 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6250* Panonské sprašové stepní trávníky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Křižanovice u Bučovic, Marefy

Mapa lokality CZ0620002

Mapa lokality CZ0620002

“.

5. V příloze č. 553 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „6240* - Subpanonské stepní trávníky“ vkládá nový řádek, který zní:

„8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně“.

6. Příloha č. 557 zní:

„Příloha č. 557 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dunajovické kopce

Kód lokality: CZ0622218

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 87,4079 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* Kontinentální opadavé křoviny

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

pelyněk jihomoravský (Artemisia pancicii *)

katrán tatarský (Crambe tataria)

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Dolní Dunajovice

Mapa lokality CZ0622218:

Mapa lokality CZ0622218:

“.

7. Za přílohu č. 557 se vkládá nová příloha č. 557a, která zní:

„Příloha č. 557a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Dyjské svahy

Kód lokality: CZ0620003

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,5755 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Dyje

Mapa lokality CZ0620003

Mapa lokality CZ0620003

“.

8. Za přílohu č. 558 se vkládá nová příloha č. 558a, která zní:

„Příloha č. 558a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Fládnitzské vřesoviště

Kód lokality: CZ0620004

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,5311 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

4030 Evropská suchá vřesoviště

40A0* Kontinentální opadavé křoviny

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hnanice

Mapa lokality CZ0620004

Mapa lokality CZ0620004

“.

9. Za přílohu č. 562 se vkládá nová příloha č. 562a, která zní:

„Příloha č. 562a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hochberk

Kód lokality: CZ0620005

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 34,0534 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť :

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), významná naleziště vstavačovitých

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91G0* Panonské dubohabřiny

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Popice, Uherčice u Hustopečí

Mapa lokality CZ0620005

Mapa lokality CZ0620005

“.

10. Příloha č. 565 zní:

„Příloha č. 565 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Hovoranské louky

Kód lokality: CZ0622009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 10,5712 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

6250* Panonské sprašové stepní trávníky

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

katrán tatarský (Crambe tataria)

hadinec nachový (Echium russicum)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia *)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hovorany

Mapa lokality CZ0622009:

Mapa lokality CZ0622009:

“.

11. V příloze č. 572 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion“.

12. Za přílohu č. 573 se vkládají nové přílohy č. 573a a č. 573b, které znějí:

„Příloha č. 573a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kameníky

Kód lokality: CZ0620006

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,5851 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* Subpanonské stepní trávníky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Úvaly u Valtic

Mapa lokality CZ0620006

Mapa lokality CZ0620006

Příloha č. 573b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenná hora u Derflic

Kód lokality: CZ0620007

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,3531 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Derflice, Tasovice nad Dyjí

Mapa lokality CZ0620007

Mapa lokality CZ0620007

“.

13. V příloze č. 578 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovem „CHKO“.

14. Za přílohu č. 578 se vkládá nová příloha č. 578a, která zní:

„Příloha č. 578a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Klínky

Kód lokality: CZ0620008

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 4,3725 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Kurdějov

Mapa lokality CZ0620008

Mapa lokality CZ0620008

“.

15. Za přílohu č. 587 se vkládá nová příloha č. 587a, která zní:

„Příloha č. 587a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Lednické rybníky

Kód lokality: CZ0620009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 617,9378 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Charvátská Nová Ves, Hlohovec, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova

Mapa lokality CZ0620009

Mapa lokality CZ0620009

“.

16. Za přílohu č. 596 se vkládá nová příloha č. 596a, která zní:

„Příloha č. 596a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Meandry Dyje

Kód lokality: CZ0624001

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 232,1792 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Dobšice u Znojma, Dyje, Hodonice, Hrádek u Znojma, Jaroslavice, Krhovice, Oleksovice, Slup, Strachotice, Tasovice nad Dyjí, Valtrovice

Mapa lokality CZ0624001

Mapa lokality CZ0624001

“.

17. Za přílohu č. 601 se vkládá nová příloha č. 601a, která zní:

„Příloha č. 601a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Modřické rameno

Kód lokality: CZ0620010

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,3526 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Modřice, Přízřenice

Mapa lokality CZ0620010

Mapa lokality CZ0620010

“.

18. Příloha č. 607 zní:

„Příloha č. 607 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Kocourkách

Kód lokality: CZ0622169

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,0058 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kosatec skalní písečný (Iris humilis ssp. Arenaria)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Dobelice, Vémyslice

Mapa lokality CZ0622169:

Mapa lokality CZ0622169:

“.

19. Za přílohu č. 614 se vkládá nová příloha č. 614a, která zní:

„Příloha č. 614a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Nové hory

Kód lokality: CZ0620011

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 11,5934 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Blučina, Židlochovice

Mapa lokality CZ0620011

Mapa lokality CZ0620011

“.

20. Za přílohu č. 624 se vkládá nová příloha č. 624a, která zní:

„Příloha č. 624a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Šibeničním kopcem

Kód lokality: CZ0620013

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,5439 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8160* Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Horní Dunajovice

Mapa lokality CZ0620013

Mapa lokality CZ0620013

“.

21. Za přílohu č. 630 se vkládá nová příloha č. 630a, která zní:

„Příloha č. 630a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny

Kód lokality: CZ0620014

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,8893 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

6240* Subpanonské stepní trávníky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hustopeče u Brna

Mapa lokality CZ0620014

Mapa lokality CZ0620014

“.

22. Za přílohu č. 633 se vkládá nová příloha č. 633a, která zní:

„Příloha č. 633a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašovický zlom - Chobot

Kód lokality: CZ0620016

Biogeografická oblast: panonská/kontinentální

Rozloha lokality: 12,9313 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hodějice, Rašovice u Bučovic

Mapa lokality CZ0620016

Mapa lokality CZ0620016

“.

23. V příloze č. 645 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPR“ nahrazuje slovem „CHKO/NPR“.

24. V příloze č. 647 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoë>to-Nanojuncetea

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* Panonské dubohabřiny

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)“.

25. V příloze č. 647 se na konci části „Druhy“ doplňuji 2 řádky, které znějí:

„klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

drsek menší (Zingel streber)“.

26. V příloze č. 650 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „6240* - Subpanonské stepní trávníky“ vkládá nový řádek, který zní:

„8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně“.

27. Za přílohu č. 651 se vkládá nová příloha č. 651a, která zní:

„Příloha č. 651a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Stračí

Kód lokality: CZ0620017

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,2540 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Horní Bojanovice

Mapa lokality CZ0620017

Mapa lokality CZ0620017

“.

28. V příloze č. 652 se na konci části „Typy přírodních stanovišť“ doplňuje řádek, který zní:

„8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti“.

29. V příloze č. 653 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní:

„klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)“.

30. V příloze č. 657 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovem „CHKO“.

31. Příloha č. 666 zní:

„Příloha č. 666 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Trávní dvůr

Kód lokality: CZ0623046

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 326,2534 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka

Mapa lokality CZ0623046:

Mapa lokality CZ0623046:

“.

32. V příloze č. 670 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovem „CHKO“.

33. V příloze č. 670 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

„Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti“.

34. V příloze č. 671 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní:

„netopýr černý (Barbastella barbastellus)“.

35. Příloha č. 673 zní:

„Příloha č. 673 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita U kapličky

Kód lokality: CZ0622223

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,6877 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* Subpanonské stepní trávníky

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

kosatec skalní písečný (Iris humilis ssp. Arenaria)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Hostěradice na Moravě

Mapa lokality CZ0622223:

Mapa lokality CZ0622223:

“.

36. Za přílohu č. 683 se vkládá nová příloha č. 683a, která zní:

„Příloha č. 683a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Evropsky významná lokalita Větrníky

Kód lokality: CZ0620018

Biogeografická oblast: panonská/kontinentální

Rozloha lokality: 32,3536 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPP

Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* Subpanonské stepní trávníky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Letonice, Lysovice

Mapa lokality CZ0620018

Mapa lokality CZ0620018

“.

37. Příloha č. 692 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Přesunout nahoru