Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 288/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Částka 95/2007
Platnost od 23.11.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. října 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, položka 2 zní:

„Položka 2

POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL

  Kč ročně
A. Poplatek za kód volby a předvolby operátora, zkrácené telefonní číslo, telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC  
A.1. Poplatek za kód volby a předvolby operátora  
a) čtyřmístný 100 000
b) pětimístný 50 000
A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo  
a) třímístné 100 000
b) čtyřmístné 50 000
c) pětimístné 40 000
d) šestimístné 25 000
e) 116 000 až 116 999 1 000
A.3. Poplatek za telefonní číslo s kódem číslovací oblasti TC 1
B. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronický komunikací  
B.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 600 1
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608
a DNe = 72, 73, 77
1
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 7999 1
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700 100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 910 1
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 1 000
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné 2 000
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 976 30 000
C. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě elektronických komunikací  
C.1. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické nebo lehce zapamatovatelné 2 000
C.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819,  
830 až 839 a 843 až 846 800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné 2 000
C.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 symetrické nebo lehce zapamatovatelné 2 000
C.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849 800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné 2 000
C.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 906, 908 a 909 30 000
D. Poplatek za směrovací kód, včetně přístupového čísla UPTAN 5 000
E. Poplatek za směrovací kód k celostátní záznamníkové službě a ke službě předávání zpráv 10 000
F. Poplatek za přístupové kódy k neveřejným telefonním sítím  
F.l. Poplatek za přístupový kód k neveřejným telefonním sítím a neveřejným komunikačním sítím  
a) třímístný 50 000
b) čtyřmístný 5 000
F.2. Poplatek za přístupový kód k virtuálním neveřejným telefonním sítím 50 000
G. Poplatek za kód veřejné mobilní telefonní sítě MNC 50 000
H. Poplatek za identifikační kód veřejné datové sítě DNIC Kč ročně podle výpočtu Výpočet:
C = n x 10 000,- Kč
kde je
C - poplatek za využívání jednoho identifikačního kódu veřejné datové sítě DNIC,
n - počet využívaných hodnot B číslic síťového koncového datového čísla.
 
J. Poplatek za identifikační číslo sítě a ústředny  
J.1. Poplatek za identifikační číslo ústředny ExID 50
J.2. Poplatek za identifikační číslo sítě OpID 10 000
K. Poplatek za kód signalizačního bodu signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7  
K.1. Poplatek za kód signalizačního bodu přechodové signalizační sítě 10 000
K.2. Poplatek za kód mezinárodního signalizačního bodu 100 000
L. Poplatek za identifikátor vydavatele karty 50 000
M. Poplatek za jméno ADMD mnemotechnické adresy 100 000“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru