Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 275/2007 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikací lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají

Částka 88/2007
Platnost od 31.10.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 15. října 2007

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají1)

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlašuje:

V části I

„Doklady osvědčující nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (lékař se základní odbornou přípravou), lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný lékař), zubního lékaře s odbornou způsobilostí (zubní lékař), zubního lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný zubní lékař), farmaceuta, všeobecné sestry (zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči) a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie“

-v dílu prvním: nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky2),

- v dílu druhém: specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékařů se specializovanou způsobilostí, praktických lékařů pro dospělé (všeobecných lékařů), zubních lékařů s odbornou způsobilostí, všeobecných sester a porodních asistentek,

a v části II

„Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají“.

ČÁST I

DOKLADY OSVĚDČUJÍCÍ NABYTÁ PRÁVA O DOSAŽENÉ KVALIFIKACI LÉKAŘE S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ (LÉKAŘ SE ZÁKLADNÍ ODBORNOU PŘÍPRAVOU), LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ (ODBORNÝ LÉKAŘ), ZUBNÍHO LÉKAŘE S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ (ZUBNÍ LÉKAŘ), ZUBNÍHO LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ (ODBORNÝ ZUBNÍ LÉKAŘ), FARMACEUTA, VŠEOBECNÉ SESTRY (ZDRAVOTNÍ SESTRY A OŠETŘOVATELE ODPOVĚDNÝCH ZA VŠEOBECNOU PÉČI) A PORODNÍ ASISTENTKY, UDĚLOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE1)

Díl první

Nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky2)

(1) Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky a nevyhovují všem požadavkům na minimální odbornou přípravu3), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány členskými státy, dokládají-li úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před referenčními dny stanovenými v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 a 5.1 tohoto sdělení a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali odborné činnosti lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(2) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, příslušníků členských států, získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu3), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před:

a) 3. říjnem 1990 pro lékaře s odbornou způsobilostí (se základní odbornou přípravou), zubní lékaře s odbornou způsobilostí, zubní lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuty, všeobecné sestry a porodní asistentky a

b) 3. dubnem 1992 pro lékaře se specializovanou způsobilostí.

Tyto doklady o dosažené kvalifikaci opravňují držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a uvedené pro Německo v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 tohoto sdělení.

(3) Aniž jsou dotčena specifická práva zubních lékařů uvedená v části I v dílu druhém v bodě C1 uzná Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 1993, jako dostatečný důkaz, pokud příslušné orgány Slovenska nebo České republiky potvrdí, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém vzdělání, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 směrnice1)], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněné osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 37 odst. 1 směrnice1)].

(4) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalého Sovětského svazu

a) pro Estonsko před 20. srpnem 1991,

b) pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991 a

c) pro Litvu před 11. březnem 1990,

uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto tří uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1)], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(5) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Slovinsko před 25. červnem 1991, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta [s ohledem na činnosti podle č. 45 odst. 2 směrnice1)], všeobecné sestry a porodní asistentky, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(6) Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát v části II tohoto sdělení, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými státy a které jsou doplněny potvrzením (osvědčením nebo jiným dokladem), vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu, které potvrzuje, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci dokládají úspěšné ukončení odborné přípravy v souladu se směrnicí4) a členský stát, který je vydal, je považuje za rovnocenné kvalifikacím, jejichž označení je uvedeno v části II tohoto sdělení.

(7) Zvláštní okolnosti: Bulharsko může držitelům kvalifikace „фелдшер“ (feldsher) udělené v Bulharsku před 31. prosincem 1999, kteří tuto profesi ke dni 1. ledna 2000 vykonávali v rámci bulharského systému sociálního zabezpečení, povolit pokračovat v jejím výkonu na území Bulharska, i když část jejich činnosti spadá do oblasti působnosti směrnice 2005/36/ES, týkající se lékařů a všeobecných sester.

Držitelé bulharské kvalifikace „фелдшер“ (feldsher) uvedené v předchozí větě nejsou oprávněni k uznání odborné kvalifikace podle této směrnice v jiném členském státě jako lékaři či všeobecné sestry5).

Díl druhý

Specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí, praktického lékaře pro dospělé, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, všeobecné sestry a porodní asistentky

A. Specifická nabytá práva lékařů se specializovanou způsobilostí6)

A.1. Česká republika může požadovat při uznávání odborné kvalifikace od lékařů se specializovanou způsobilostí, jejichž rozvolněná specializovaná odborná příprava se řídila právními a správními předpisy platnými ke dni 20. června 1975 a kteří zahájili specializovanou odbornou přípravu nejpozději 31. prosince 1983, doplnění jejich dokladů o dosažené kvalifikaci osvědčení potvrzující, že skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání potvrzení.

A.2. Česká republika uzná doklady o kvalifikaci lékařů se specializovanou způsobilostí, vydané ve Španělsku lékařům, kteří dokončili specializovanou odbornou přípravu před 1. lednem 1995, i když tato odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu v souladu s příslušným předpisem práva Evropského společenství7), pokud je doklad o této kvalifikaci doplněn potvrzením vydaným příslušnými španělskými orgány osvědčujícím, že dotyčná osoba složila zvláštní zkoušku způsobilosti v rámci výjimečných opatření týkajících se uznávání stanovených příslušným španělským právním předpisem (královský dekret 1497/99), za účelem zjištění, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s úrovní lékařů, kteří jsou držiteli dokladu o kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedeného pro Španělsko v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.

A.3. Jestliže Česká republika zruší právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedené v části II bodě 1.2 tohoto sdělení a přijme opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého Česká republika přestala vydávat takové doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech. Dny, od kterých Česká republika zruší tyto předpisy, budou uvedeny v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.

B. Specifická nabytá práva praktických lékařů pro dospělé (všeobecných lékařů)8)

B.1. Česká republika uzná jako doklad o dosažené specializované způsobilosti lékaře v oboru „praktické lékařství pro dospělé“ doklad (osvědčení) vydaný příslušným orgánem jiného členského státu, potvrzující právo vykonávat na území členského státu povolání praktického lékaře pro dospělé na základě nabytých práv bez získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v části II v bodě 1.4 tohoto sdělení k referenčnímu dni uvedenému ve zmíněném bodě a potvrzujícího, že jsou k tomuto dni usazeni na území daného státu.

B.2. Česká republika uzná doklady, potvrzení (osvědčení) vydávaná praktickým lékařům pro dospělé podle bodu B.1. státním příslušníkům členských států jinými členskými státy a přizná jim na svém území stejné účinky jako dokladům o dosažené kvalifikaci, které sama vydává a které umožňují výkon činností praktického lékaře pro dospělé na území České republiky.

C. Specifická nabytá práva zubních lékařů s odbornou způsobilostí9)

C.1. Za účelem výkonu odborných činností zubních lékařů s odbornou způsobilostí pod označeními uvedenými v části II v bodě 2.1 tohoto sdělení uznává Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře s odbornou způsobilostí vydané v Itálii, Španělsku, Rakousku, na Slovensku a v Rumunsku osobám, jejichž lékařská odborná příprava byla zahájena před referenčními dny uvedenými pro dotčený členský stát v části II v bodě 2.1 tohoto sdělení, doplněné osvědčením (potvrzením) vydaným příslušnými orgány členského státu.

Toto osvědčení musí prokázat splnění dvou podmínek:

a) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem převážně vykonávaly v tomto členském státě činnosti uvedené ve směrnici 2005/36/ES10) po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,

b) tyto osoby jsou oprávněny k výkonu uvedených činností za stejných podmínek jako držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro tento členský stát v části II bodě 2.1 tohoto sdělení.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice 2005/36/ES11), jsou osvobozeny od tříletého výkonu činností podle bodu C.1. písm. a).

V případě Slovenska uznává Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci vydané v bývalém Československu stejně jako české doklady o dosažené kvalifikaci a za stejných podmínek uvedených výše.

C.2. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány.

Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek:

a) dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii v části II bodě 2.1 tohoto sdělení,

b) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti podle článku 36 směrnice 2005/36/ES10) po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,

c) dotyčné osoby jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 směrnice 2005/36/ES za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v části II bodě 2.1 tohoto sdělení nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávají.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium potvrzené (osvědčené) příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice11), jsou osvobozeny od složení zkoušky způsobilosti uvedené výše v písmenu a).

Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 31. prosincem 1994.

D. Specifická nabytá práva všeobecných sester12)

D.1. Doklady o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry udělené příslušníkům členských států nebo odbornou přípravu těchto příslušníků započatou v Polsku před 1. květnem 2004 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu s právním řádem činnost všeobecné sestry v Polsku po níže uvedenou dobu:

- diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata pielęgniarstwa) - po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

- diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

D.2. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci vydané v Polsku všeobecným sestrám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu, doložené diplomem „bakalář“, které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II bodě 4.1 tohoto sdělení.

D.3. Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem všeobecné sestry a které byly vydány v Rumunsku a nesplňují požadavky pro odbornou přípravu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rumunska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako rumunské doklady, pokud jde o přístup k odborným činnostem všeobecné sestry.

Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly činnosti všeobecné sestry v Rumunsku po níže uvedenou dobu:

- diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist) s pomaturitním vzděláním získaným na şcoală postliceală - po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

E. Specifická nabytá práva porodních asistentek13)

E.1. Česká republika uzná státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci vyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, ale které musí být uznávány pouze pokud jsou doplněny potvrzením o odborné praxi, jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci vydávané členskými státy před referenčními dny doplněné potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

E.2. Česká republika uzná státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzující ukončení odborné přípravy na území bývalé Německé demokratické republiky splňující všechny základní požadavky odborné přípravy, které dokládají odbornou přípravu zahájenou před 3. říjnem 1990 a které musí být uznávány pouze pokud jsou doplněny potvrzením o odborné praxi, jako dostatečný důkaz, jestliže jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že dotyční státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

E.3. Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky udělené státním příslušníkům členských států nebo odbornou přípravu těchto příslušníků započatou v Polsku před 1. květnem 2004 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou doplněny potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti porodní asistentky po níže uvedenou dobu:

- diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata położnictwa) - po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

- diplom porodní asistentky (dyplom położnej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

E.4. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky vydané v Polsku porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle směrnice14), doložené diplomem „bakalář“, které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup uvedeného v článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky ze dne 30. dubna 2004 č. 92, pol. 885) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, pol. 1170), za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II v bodě 5.1 tohoto sdělení.

E.5. Doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry v oboru gynekologie a porodnictví (asistent medical obstetrică-ginecologie) vydané v Rumunsku nebo odbornou přípravu započatou v Rumunsku před 1. lednem 2007 nesplňující minimální požadavky na odbornou přípravu podle směrnice14) uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rumunska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou platnost jako rumunské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání.

Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Rumunsku po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

ČÁST II

SEZNAM DIPLOMŮ, OSVĚDČENÍ A JINÝCH DOKLADŮ O DOSAŽENÉ KVALIFIKACI LÉKAŘŮ S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ, LÉKAŘŮ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, FARMACEUTŮ, VŠEOBECNÝCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK, UDĚLOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE A SEZNAM INSTITUCÍ A ORGÁNŮ, KTERÉ JE VYDÁVAJÍ1)

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu15) (Automatické uznávání odborné kvalifikace)

Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci obsahuje název dokladu o dosažené odborné kvalifikaci vydávaný na území daného členského státu, který opravňuje k výkonu povolání v příslušné profesi, název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, označení odbornosti v zemi původu, datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství (dále jen „referenční den“), popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být uznán automaticky.

1. Lékaři 16)

1.1 Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (oblast základní lékařské odborné přípravy)17)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení doplňující dokladReferenční den
België/Belgique/BelgienDiploma van arts/ Diplôme de docteur en médecine- Les universités/De universiteiten - Le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 20. prosinec 1976
България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен „магистър по Медицина“ и професионална квалификация „Магистър-лекар“ Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) 1. leden 2007
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékářská fakulta univerzity v České republice- Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce1. květen 2004
DanmarkBevis for bestáet lasgevidenskabelig embedseksamenMedicinsk universitetsfakultet- Autorisation som ltege, udstedt af Sundhedsstyrelsen °g - Tilladelse til selvstaaidigt virke som ltege (dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen20. prosinec 1976
Deutschland- Zeugnis über die Ärztliche Prüfung - Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen warZuständige Behörden 20. prosinec 1976
EestiDiplom arstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu Ülikool 1. květen 2004
ΕλλάςΠτυχίο Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου - Σχολή Επιοστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου 1. leden 1981
EspañaTítulo de Licenciado en Medicina y Cirugía- Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una Universidad 1. leden 1986
FranceDiplome d´Etat de docteur en médecineUniversités 20. prosinec 1976
IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of expe-rience20. prosinec 1976
ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitaDiploma di abilitazione all´esercizio della medi-cina e chirurgia20. prosinec 1976
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής ΙατρούΙατρικό Συμβούλιο 1. květen 2004
Latvijaārsta diplomsUniversitātes tipa augstskola 1. květen 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikacijUniversitetasInternatūros pažymė-jimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikacij1. květen 2004
LuxembourgDiplôme d´Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouche-ments,Jury d´examen d´EtatCertificat de stage20. prosinec 1976
MagyarországÁltalános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)Egyetem 1. květen 2004
MaltaLawrja ta' Tabib tal-Medi-čina u l-Kirur-gijaUniversita' ta' MaltaCertifikát ta' registrazz-joni mahrug mill-Kunsill Mediku1. květen 2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamenFaculteit Geneeskunde 20. prosinec 1976
Österreich1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heil-kunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med. univ.) 2. Diplom über die spezifische Ausbil-dung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdi-plom1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Österreichische Ärztekammer 1. leden 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów vvyžszych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“1.Lekarski Egzamin Państwowy1. květen 2004
PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicinaUniversidadesDiploma comprovativo da conclusao do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde1. leden 1986
RomaniaDiplomă de licenţă de doctor medicUniversităţi 1. leden 2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medi-cine“Univerza 1. květen 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udělení akademického titulu „doktor medicíny“ („MUDr.“)Vysoká škola 1. květen 2004
Suomi/ FinlandLääketieteen lisen-siaatin tutkinto/Medi-cine licentiatexamen- Helsingin yliopisto/ Helsingfors univer-sitet - Kuopion yliopisto - Oulun yliopisto - Tampereen yliopisto - Turun yliopistoTodistus lääkärin peru-sterveydenhuollon lisä-koulutuksesta/Exa men-bevis om tilläggsutbild-ning för läkare inom primárvárden1. leden 1994
SverigeLäkarexamenUniversitetBevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen1. leden 1994
United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of expe-rience20. prosinec 1976

1.2 Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí18)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciReferenční den
België/Belgique/BelgienBijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique20. prosinec 1976
България Свидетелство за призната специалностМедицински университет, Висш медицински институт или Военномедицин-ска академия1. leden 2007
Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví1. květen 2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialltegeSundhedsstyrelsen20. prosinec 1976
DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer20. prosinec 1976
EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ülikool1. květen 2004
Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία1. leden 1981
EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educacióny Cultura1. leden 1986
France1. Certificat d´études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié3. Certificat d´études spéciales de médecine4. Diplôme d´études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine1. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Universités 4. Universités20. prosinec 1976
IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20. prosinec 1976
ItaliaDiploma di medico specialistaUniversita20. prosinec 1976
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώριοης ΕιδικότηταςIΙατρικό Συμβούλιο1. květen 2004
Latvija„Sertifikāts“-kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātēLatvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profe-sionālo organizāciju savienība1. květen 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas1. květen 2004
LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistredelaSantéMinistre de la Santé publique20. prosinec 1976
MagyarországSzakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testtülete1. květen 2004
MaltaCertifikát ta´ Spečjalista MedikuKumitat ta´ Approvazzjoni dwar Spečjalisti1. květen 2004
NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister- Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst - SociaalGeneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst20. prosinec 1976
ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer1. leden 1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1. květen 2004
Portugal1. Grau de assistente 2. Titulo de especialista1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos1. leden 1986
RomâniaCertificat de medic specialistMinisteriu Sánátátii Publici1. leden 2007
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije1. květen 2004
SlovenskoDiplom o špecializáciiSlovenská zdravotnická univerzita1. květen 2004
Suomi/ FinlandErikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1. leden 1994
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1. leden 1994
United KingdomCertificate of Completion of specialist trainingCompetent authority20 prosinec 1976

1.3 Názvy oborů specializační přípravy lékařů 19)

ZeměANESTEZIOLOGIECHIRURGIE
Minimální délka oboru specializační přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
NázevNázev
Belgique/België/BelgienAnesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatieChirurgie / Heelkunde
България Анестезиология и интензивно лечениеХирургия
Česká republikaAnesteziologie a resuscitaceChirurgie
DanmarkAnæstesiologiKirurgi eller kirurgiske sygdomme
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική
EspañaAnestesiología y ReanimaciónCirugía generál y del aparato digestivo
FranceAnesthésiologie-Réanimation chirurgicaleChirurgie générale
IrelandAnaesthesiaGeneral surgery
ItaliaAnestesia e rianimazioneChirurgia generale
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική
LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģijaĶirurģija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurģija Ġenerali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und IntensivmedizinChirurgie
PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
RomâniaAnestezie şi terapie intensivăChirurgie generală
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvårdYleiskirurgia / Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensiv vårdKirurgi
United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
ZeměNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienNeurochirurgieGynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde
България НеврохирургияАкушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republikaNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdommeGynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSiinnitusabi ja giinekoloogia
Ελλάς Νευροχειρουρχική Μαιευτική-Γυναικολογία
EspañaNeurocirugíaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecología e ostetricia
Κύπρος Νευροχειρουρχική Μαιευτική-Γυναικολογία
LatvijaNeiroķirurģijaGinekoloģija un dzemdniecība
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie - obstétrique
MagyarországIdegsebészetSzülészet-nőgyógyászat
MaltaNewrokirurġijaOstetriċja u Ġinekoloġija
NederlandNeurochirurgieVerloskunde en gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecología e obstetricia
RomâniaNeurochirurgieObstetrică-ginecologie
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodníctvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia / NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ZeměVnitřní lékařstvíOftalmologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 3 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienMédecine interne / Inwendige geneeskundeOphtalmologie / Oftalmologie
България Вътрешни болестиОчни болести
Česká republikaVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkIntern medicinOftalmologi eller øjensygdomme
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
Ελλάς ΠαθολογίαΟφθαλμολογία
EspañaMedicina internaOftalmología
FranceMédecine interneOphtalmologie
IrelandGeneral medicineOphthalmic surgery
ItaliaMedicina internaOftalmologia
Κύπρος ΠαθολογίαΟφθαλμολογία
LatvijaInternā medicīnaOftalmoloġija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interněOphtalmologie
MagyarországBelgyógyászatSzemészet
MaltaMediċina InternaOftalmologija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
RomâniaMedicină internăOftalmologie
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit / Inre medicinSilmätaudit / Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicineÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
ZeměOtorinolaryngologieDětské lékařství
Minimální délka oboru specializační přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie / OtorhinolaryngologiePédiatrie / Pediatrie
България Ушно-носно-гърлени болестиДетски болести
Česká republikaOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologi eller øre-næsehalssygdommePædiatri eller sygdomme hos børn
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
EspañaOtorrinolaringologíaPediatría y sus áreas especificas
FranceOto-rhino-laryngologiePédiatrie
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPédiatria
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
LatvijaOtolaringoloģijaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaikų ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarországFül-orr-gégegyógyászatCsecsemő- és gyermekgyógyászat
MaltaOtorinolaringoloġijaPedjatrija
NederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskunde
ÖsterreichHals-, Nasen-und OhrenkrankheitenKinder - und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologíaPediatria
RomâniaOtorinolaringologiePediatrie
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs-och halssjukdomarLastentaudit / Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhinolaryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
ZeměTuberkulóza a respirační nemociUrologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
NázevNázev
Belgique/België/BelgienPneumologieUrologie
България Пневмология и фтизиатрияУрология
Česká republikaTuberkulóza a respirační nemociUrologie
DanmarkMedicínské lungesygdommeUrologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
DeutschlandPneumologieUrologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
Ελλάς Φυματιολογία-ΠνευμονολογίαΟυρολογία
EspañaNeumologíaUrología
FrancePneumologieUrologie
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell´apparato respiratorioUrologia
Κύπρος Πνευμονολογία-ΦυματιολογίαΟυρολογία
LatvijaFtiziopneimonoloģijaUroloģija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarországTüdőgyógyászatUrológia
MaltaMediċina RespiratorjaUroloġija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
ÖsterreichLungenkrankheitenUrologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
RomâniaPneumologieUrologie
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologiUrologia / Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicineUrology
ZeměOrtopediePatologická anatomie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique / Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique / Pathologische anatomie
България Ортопедия и травматологияОбща и клинична патология
Česká republikaOrtopediePatologická anatomie
DanmarkOrtopædisk kirurgiPatologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)Pathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
Ελλάς ΟρθοπεδικήΠαθολογική Ανατομική
EspañaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomía patológica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
IrelandTrauma and orthopaedic surgeryMorbid anatomy and histopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία - Ιστολογία
LatvijaTraumatoloģija un ortopēdijaPatoloģija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarországOrtopédiaPatológia
MaltaKirurġija OrtopedikaIstopatoloġija
NederlandOrthopediePathologie
ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische ChirurgiePathologie
PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
RomâniaOrtopedie şi traumatologieAnatomie patologică
SlovenijaOrtopedska kirurgijaAnatomska patologija in citopatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatomia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologiPatologia / Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
ZeměNeurologiePsychiatrie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie de l´adulte/Volwassen psychiatrie
България Нервни болестиПсихиатрия
Česká republikaNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdommePsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
EspañaNeurologíaPsiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
LatvijaNeiroloģijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarországNeurológiaPszichiátria
MaltaNewroloġijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
RomâniaNeurologiePsihiatrie
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia / NeurologiPsykiatria / Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
ZeměRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic / RóntgendiagnoseRadiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie
България Образна диагностикаЛъчелечение
Česká republikaRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkDiagnostik radiologi eller røntgenundersøgelseOnkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
EspañaRadiodiagnósticoOncología radioterápica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleOncologie radiothérapique
IrelandDiagnostic radiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaDiagnostiskā radioloģijaTerapeitiskā radioloģija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjoloġijaOnkoloġija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichMedizinische Radiologie-DiagnostikStrahlentherapie - Radioonkologie
PolskaRadiológia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapia
RomâniaRadiologie-imagisticá medicaláRadioterapie
SlovenijaRadiology aRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačná onkológia
Suomi/FinlandRadiológia / RadiologiSyöpätaudit / Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologiTumörsjukdomar (allmän onkologi)
United KingdomClinical radiologyClinical oncology
ZeměPlastická chirurgieKlinická biologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique / Klinische biologie
България Пластично-възстановителна хирургияКлинична лаборатория
Česká republikaPlastická chirurgie 
DanmarkPlastikkirurgi 
DeutschlandPlastische (und Ästhetische) Chirurgie 
EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
Ελλάς Πλαστική ΧειρουργικήΧειρουργική Θώρακος
EspañaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery 
ItaliaChirurgia plastica e ricostruttivaPatologia clinica
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική 
LatvijaPlastiskā ķirurģija 
LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgijaLaboratorinė medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
MagyarországPlasztikai (égési) sebészetOrvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurġija Plastika 
NederlandPlastische chirurgie 
ÖsterreichPlastische ChirurgieMedizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica e reconstrutivaPatologia clínica
RomâniaChirurgie plastică - microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija 
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicína
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia / Plastikkirurgi 
SverigePlastikkirurgi 
United KingdomPlastic surgery 
ZeměLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien  
България Микробиология Ъиохимия
Česká republikaLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und InfektionsepidemiologieLaboratoriumsmedizin
Eesti  
Ελλάς 1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία 
EspañaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clinica
France  
IrelandMicrobiologyChemical pathology
ItaliaMicrobiología e virologiaBiochimica clinica
Κύπρος Μικροβιολογία 
LatvijaMikrobiologii a 
Lietuva  
LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
MagyarországOrvosi mikrobiológia 
MaltaMikrobijologijaPatoloġija Kimika
NederlandMedische microbiologieKlinische chemie
ÖsterreichHygieně und MikrobiologieMedizinische und Chemische Labordiagnostik
PolskaMikrobiologia lekarska 
Portugal  
România  
SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicinska biokemija
SlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémia
Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologiKliininen kemia / Klinisk kemi
SverigeKlinisk bakteriologiKlinisk kemi
United KingdomMedical microbiology and virologyChemical pathology
ZeměAlergologie a klinická imunologieKardiochirurgie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax*
България Клинична имунология Имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieKardiochirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Deutschland Thoraxchirurgie
Eesti Torakaalkirurgia
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος
EspañaImmunologíaCirugía torácica
France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Thoracic surgery
Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Κύπρος ΑνοσολογίαΧειρουργική Θώρακος
LatvijaImunoloģijaTorakālā ķirurģija
Lietuva Krūtinės chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunoloġijaKirurġija Kardjo-Toraċika
Nederland Cardio-thoracale chirurgie
ÖsterreichImmunologie 
PolskaImmunología klinicznaChirurgia klatki piersiowej
Portugal Cirurgia cardiotorácica
România Chirurgie toracică
Slovenija Torakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologiThoraxkirurgi
United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3: * 1. leden 1983
ZeměDětská chirurgieCévní chirurgie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde*
България Детска хирургия Съдова хирургия
Česká republikaDětská chirurgieCévní chirurgie
Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
Ελλάς Χειρουργική ΠαίδωνΑγγειοχειρουργική
EspañaCirugía pediátricaAngiología y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
IrelandPaediatric surgery 
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
Κύπρος Χειρουργική ΠαίδωνΧειρουργική Αγγείων
LatvijaBērnu ķirurģijaAsinsvadu ķirurģija
LietuvaVaikų chirurgij aKraujagyslių chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurġija Vaskolari
Nederland  
ÖsterreichKinderchirurgie 
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaCirurgia vascular
RomâniaChirurgie pediatricăChirurgie vasculará
Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDětská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia / BarnkirurgiVerisuonikirurgia / Kárlkirurgi
SverigeBarn- och ungdomskirurgi 
United KingdomPaediatric surgery 
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3 SMĚRNICE 2005/36/ES: * 1. leden 1983
ZeměKardiologieGastroenterologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienCardiologieGastro-entérologie / Gastroenterologie
България Кардиология Гастроентерология
Česká republikaKardiologieGastroenterologie
DanmarkKardiologiMedicinsk gastroenterologi eller medicínské mavetarmsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt KardiologieInnere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
Ελλάς ΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
EspañaCardiologíaAparato digestivo
FrancePathologie cardio-vasculaireGastro-entérologie et hépatologie
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaCardiologiaGastroenterologia
Κύπρος ΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
LatvijaKardioloģijaGastroenteroloģija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarországKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjoloġijaGastroenteroloġija
NederlandCardiologieLeer van maag-darm-leverziekten
Österreich  
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
RomâniaCardiologieGastroenterologie
Slovenija Gastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiológia / KardiologiGastroenterologia / Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiologyGastro-enterology
ZeměRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 3 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienRhumathologie / reumatologie 
България Ревматология Трансфузионна хематология
Česká republikaRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkReumatologiHaematologi eller blodsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt RheumatologieInnere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
EestiReumatoloogiaHematoloogia
Ελλάς ΡευματολογίαΑιματολογία
EspañaReumatologíaHematología y hemoterapia
FranceRhumatologie 
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologíaEmatologia
Κύπρος ΡευματολογίαΑιματολογία
LatvijaReimatoloģijaHematoloģija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarországReumatológiaHaematológia
MaltaRewmatoloġijaEmatoloġija
NederlandReumatologie 
Österreich  
PolskaReumatologiaHematología
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
RomâniaReumatologieHematologie
Slovenija  
SlovenskoReumatológiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia / ReumatologiKliininen hematología / Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatologyHaematology
ZeměEndokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
Minimální délka oboru specializační přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 3 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie
България Ендокринология и болести на обмянатаФизикална и рехабилитационна медицина
Česká republikaEndokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicínské hormonsygdomme 
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
Ελλάς ΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
EspañaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie, maladies métaboliquesRééducation et réadaptation fonctionnelles
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus 
ItaliaEndocrinología e malattie del ricambioMedicina fisica e riabilitazione
Κύπρος ΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
LatvijaEndokrinoloģijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
LietuvaEndokrinologijaFizinė medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
MagyarországEndokrinológiaFizioterápia
MaltaEndokrinoloġija u Dijabete 
Nederland Revalidatiegeneeskunde
Österreich Physikalische Medizin
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologiaFisiatria ou Medicina física e de reabilitação
RomâniaEndocrinologieRecuperare, medicină fizică şi balneologie
Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/FinlandEndokrinologia / EndokrinologiFysiatria / Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomarRehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus 
ZeměNeuropsychiatrieDermatovenerologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 3 roky
NázevNázev
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrie*Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie
България  Кожни и венерически болести
Česká republika Dermatovenerologie
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut - und Geschlechtskrankheiten
Eesti Dermatoveneroloogia
Ελλάς Νευρολογία - ΨυχιατρικήΔερματολογία - Αφροδισιολογία
España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrie**Dermatologie et vénéréologie
Ireland  
ItaliaNeuropsichiatnaDermatología e venerologia
Κύπρος Νευρολογία - ΨυχιατρικήΔερματολογία - Αφροδισιολογία
Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva Dermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrie****Dermato-vénéréologie
Magyarország Bőrgyógyászat
Malta Dermato-venerejoloġija
NederlandZenuw - en zielsziekten*****Dermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und PsychiatrieHaut- und Geschlechtskrankheiten
Polska Dermatologia i wenerologia
Portugal Dermatovenereologia
România Dermatovenerologie
Slovenija Dermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi
Sverige Hud- och könssjukdomar
United Kingdom  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3:* srpen 1987 s výjimkou osob, které začaly studovat před uvedeným datem ** 3 1. prosinec 1971 ** 3 1. řííjen 1999**** Osvědčení o vzdělání se již neuděluje u vzdělávacích programů zahájených po 5. březnu 1982 ***** 9. červenec 1984
ZeměRadiologieDětská a dorostová psychiatrie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-juvénile / Kinder - en jeugdpsychiatrie
България Радиобиология Детска психиатрия
Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder - und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti  
Ελλάς Ακτινολογία - ΡαδιολογίαΠαιδοψυχιατρική
EspañaElectroradiología 
FranceElectro-radiologie*Pédo-psychiatrie
IrelandRadiologyChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologia**Neuropsichiatria infantile
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική
Latvija Bērnu psihiatrija
Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologie***Psychiatrie infantile
MagyarországRadiológiaGyermek-és ifjúságpszichiátria
Malta  
NederlandRadiologie**** 
ÖsterreichRadiologie 
Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPedopsiquiatria
România Psihiatrie pediátrică
Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
Slovensko Detská psychiatria
Suomi/Finland Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri
Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom Child and adolescent psychiatry
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3:
* 1. leden 1983 ** 3 1. říjen 1993
*** Osvědčení o vzdělání se již neuděluje u vzdělávacích programů zahájených po 5. březnu 1982
**** 8. červenec 1984
ZeměGeriatrieNefrologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien  
България Гдериатрична медицинаНефрология
Česká republikaGeriatrieNefrologie
DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdommeNefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
Eesti Nefroloogia
Ελλάς  Νεφρολογία
EspañaGeriatríaNefrología
France Néphrologie
IrelandGeriatrie medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrología
Rúrcpoc;Γηριατρική Νεφρολογία
Latvija Nefroloģija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriátriaNefrológía
MaltaĠerjatrijaNefroloġija
NederlandKlinische geriatrie 
Österreich  
PolskaGeriatriaNefrologia
Portugal Nefrologia
RomâniaGeriatrie şi gerontologieNefrologie
Slovenija Nefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrológia
Suomi/FinlandGeriatria / GeriatriNefrologia / Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
United KingdomGeriatricsRenal medicine
ZeměInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien  
България Инфекциозни болестиСоциална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
Česká republikaInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkInfektionsmedicinSamfundsmedicin
Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused 
Ελλάς  Κοινοτική Ιατρική
España Medicina preventiva y salud pública
France Santé publique et médecine sociale
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettiveIgiene e medicina preventiva
Κύπρος Λοιμώδη ΝοσήματαΥγειονολογία Κοινοτική Ιατρική
LatvijaInfektoloģija 
LietuvaInfektologija 
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelőző orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSaħħa Pubblika
Nederland Maatschappij en gezondheid
Österreich Sozialmedizin
PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalInfecciologiaSaúde pública
RomâniaBoli infecţioaseSănătate publică şi management
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVeřejné zdravotníctvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet / InfektionssjukdomarTerveydenhuolto / Hälsovård
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
ZeměKlinická farmakologiePracovní lékařství
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde
EturapnaКлинична фармакология и терапия ФармакологияТрудова медицина
Česká republikaKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti  
Ελλάς  Ιατρική της Εργασίας
EspañaFarmacología clinicaMedicina del trabajo
France Médecine du travail
IrelandClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
ItaliaFarmacologiaMedicina del lavoro
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας
Latvija Arodslimības
Lietuva Darbo medicina
Luxembourg Médecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakoloġija Klinika u t-TerapewtikaMedicina Okkupazzjonali
Nederland - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde - Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
ÖsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeits- und Betriebsmedizin
PolskaFarmakológia klinicznaMedycyna pracy
Portugal Medicina do trabalho
RomâniaFarmacologie clinicăMedicina muncii
Slovenija Medicina dela, prometa in športa
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekárstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto / Företagshälsovård
SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljömedicin
United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
ZeměAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
Minimální délka oboru specializační přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde
България Клинична алергологияНуклеарна медицина
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdommeKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland Nuklearmedizin
Eesti  
Ελλάς Αλλεργολογία Πυρηνική Ιατρική
EspañaAlergologíaMedicina nuclear
France Médecine nucléaire
Ireland  
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
Κύπρος Αλλεργολογία Πυρηνική Ιατρική
LatvijaAlergoloģija 
LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija 
Luxembourg Médecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta Mediċina Nukleari
NederlandAllergologie en inwendige geneeskundeNucleaire geneeskunde
Österreich Nuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
RomâniaAlergologie şi imunologie clinicăMedicină nucleară
Slovenija Nuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicin
United Kingdom Nuclear medicine
ZeměMaxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů)
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
Název
Belgique/België/Belgien 
България Лицево-челюстна хирургия
Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
Danmark 
Deutschland 
Eesti 
Ελλάς  
EspañaCirugía oral y maxilofacial
FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland 
ItaliaChirurgia maxillo-facciale
Κύπρος  
LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
MagyarországSzájsebészet
Malta 
Nederland 
ÖsterreichMund- Kiefer - und Gesichtschirurgie
PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
PortugalCirurgia maxilo-facial
România 
SlovenijaMaxilofacialna kirurgija
SlovenskoMaxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
ZeměBiologická hematologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
Název
Belgique/België/Belgien 
България Клинична хематология
Česká republika 
DanmarkKlinisk blodtypeserologi*
Deutschland 
Eesti 
Ελλάς  
España 
FranceHématologie
Ireland 
Italia 
Κύπρος  
Latvija 
Lietuva 
LuxembourgHématologie biologique
Magyarország 
Malta 
Nederland 
Österreich 
Polska 
PortugalHematologia clinica
România 
Slovenija 
Slovensko 
Suomi/Finland 
Sverige  
United Kingdom  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3:* 1. leden 1983 s výjimkou osob, které začaly studovat před uvedeným datem a dokončily studia do konce roku 1988
ZeměStomatologieDermatologie
Minimální délka oboru specializační přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien 
България  
Česká republika 
Danmark 
Deutschland 
Eesti 
Ελλάς  
EspañaEstomatología 
FranceStomatologie 
IrelandDermatology
ItaliaOdontostomatologia* 
Κύπρος  
Latvija 
Lietuva 
LuxembourgStomatologie 
Magyarország 
MaltaDermatoloġija
Nederland 
Österreich 
Polska 
PortugalEstomatología 
România 
Slovenija 
Slovensko 
Suomi/Finland 
Sverige 
United KingdomDermatology
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3:
* 31. prosinec 1994
ZeměVenerologieTropická medicína
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy: 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien  
България   
Česká republika  
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς   
España  
France  
IrelandGenito-urinary medicineTropical medicine
Italia Medicina tropicale
Κύπρος   
Latvija  
Lietuva  
Luxembourg  
Magyarország Trópusi betegségek
MaltaMedicina Uro-ġenetali 
Nederland  
Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska Medycyna transportu
Portugal Medicina tropical
România  
Slovenija  
Slovensko Tropická medicína
Suomi/Finland  
Sverige  
United KingdomGenito-urinary medicineTropical medicine
ZeměGastroenterologická chirurgieTraumatologie a urgentní medicína
Minimální délka oboru specializační přípravy: 5 letMinimální délka oboru specializační přípravy: 5 let
NázevNázev
Belgique/België/BelgienChirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen * 
България  Спешна медицина
Česká republika Traumatologie Urgentní medicína
DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mavetarmsygdomme 
DeutschlandVisceralchirurgie 
Eesti  
Ελλάς   
EspañaCirugía del aparato digestivo 
FranceChirurgie viscérale et digestive 
Ireland Emergency medicine
ItaliaChirurgia dell´apparato digerente 
Κύπρος   
Latvija  
LietuvaAbdominalinė chirurgija 
LuxembourgChirurgie gastro-entérologique 
Magyarország Traumatológia
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Nederland  
Österreich  
Polska Medycyna ratunkowa
Portugal  
România Medicină de urgenţă
SlovenijaAbdominalna kirurgija 
SlovenskoGastroenterologická chirurgiaÚrazová chirurgia Urgentná medicína
Suomi/FinlandGastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi 
Sverige  
United Kingdom Accident and emergency medicine
Datum zrušení ve smyslu čl. 27. odst. 3: * 1. leden 1983
ZeměKlinická nerurofyziologieDentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů)20)
Minimální délka oboru specializační přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru specializační přípravy:
 4 roky
NázevNázev
Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
България   
Česká republika  
DanmarkKlinisk neurofysiologi 
Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti  
Ελλάς   
EspañaNeurofisiologia clínica 
France  
IrelandClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Italia  
Κύπρος  Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija  
Lietuva  
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarország Arc-állcsont-száj sebészet
MaltaNewrofiżjoloġija KlinikaKirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland  
Österreich  
Polska  
Portugal  
România  
Slovenija  
Slovensko  
Suomi/FinlandKliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologiSuu- ja leukakirurgia / Oral och maxillofacial kirurgi
SverigeKlinisk neurofysiologi 
United KingdomClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery“

(1) Vzdělávání završené získáním osvědčení o kvalifikaci specialisty v oblasti dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů) předpokládá ukončení a potvrzení základního lékařského studijního programu (článek 24) a ukončení a potvrzení základního studijního programu zubních lékařů (článek 34).

1.4 Doklady o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství21)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciProfesní označeníReferenční den
België/Belgique/BelgienMinisterieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrété ministériel d´agrément de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31. prosinec 1994
България Свидетелство за призната специалност по Обща медицинаЛекар-специалист по Обща медицина1. leden 2007
Česká republikaDiplom o specializaci „všeobecné lékařství“Všeobecný lékař ( Praktický lékař pro dospělé)1. květen 2004
DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende ltege/Specialltegel i almen medicinAlmen praktiserende kege/Specialkege i almen medicin31. prosinec 1994
DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin31. prosinec 1994
EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst1. květen 2004
Ελλάς (Řecko)Ττίτλος ιατρικής ειδικότπτας γενικής ιατρικής ιατρικήςΙατρός με ειδικότητα γευικής ιατρικής 31. prosinec 1994
EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31. prosinec 1994
FranceDiplome d´Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)Médecin qualifié en médecine générale31. prosinec 1994
IrelandCertificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31. prosinec 1994
ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generáleMedico di medicina generále31. prosinec 1994
Κύπρος Τίτλσς Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής1. květen 2004
LatvijaĢimenes ārsta sertifikātsĢimenes (vispārējās prakses) ārsts1. květen 2004
LietuvaŠeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas1. květen 2004
LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste31. prosinec 1994
MagyarországHáziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1. květen 2004
MaltaTabib tal-familjaMedicína tal-familja1. květen 2004
NederlandCertificaat van inschrijving in hetHuisarts31. prosinec 1994
ÖsterreichArzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin31. prosinec 1994
PolskaDiplôme: Dyplom uzyskania tytułuSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej1. květen 2004
PortugalDiploma do internatoAssistente de clínica geral31. prosinec 1994
RomâniaCertificat de medic specialistMedic specialist medicină de familie1. leden 2007
SlovenijaPotrdilo o opravljeniSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1. květen 2004
SlovenskoDiplom o špecializácii vVšeobecný lekár1. květen 2004
Suomi/ FinlandTodistus lääkärin perusterveyden-Yleislääkäri/Allmänläkare31. prosinec 1994
SverigeBevis om kompetens somAllmänpraktiserande läkare (Europaläkare)31. prosinec 1994
United KingdomCertificate of prescribed/equivalGeneral medical practitioner31. prosinec 1994

2. ZUBNÍ LÉKAŘI 22)

2.1 Doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře s odbornou způsobilostí 23)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení doplňující dokladProfesní označeníReferenční den
België/Belgique/BelgienDiploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire- De universiteiten/Les universités - De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compé-tent d´enseignement de la Commu-nauté française Licentiaat in de tandheelkunde/ Licencié en science dentaire28. leden 1980
България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен „Mагистър по Дентална медицина“ c професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина“ Факултет по дентална медицина към Медицински университет Лекар по дентална медицина1. leden 2007
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor)Lékařská fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní rigorózní zkoušceZubní lékař1. květen 2004
DanmarkBevis for tandlřegeeksamen (odontologisk kandidateksamen)Tandkegehoj skolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultetAutorisation som tandltege, udstedt af SundhedsstyrelsenTandkege28. leden 1980
DeutschlandZeugnis über die Zahnärztliche PrüfungZuständige Behörden Zahnarzt28. leden 1980
EestiDiplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu Ülikool Hambaarst1. květen 2004
ΕλλάςΠτυχίο ΟδοντιατρικήςΠανεπιστήμιο  Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος1. leden 1981
EspañaTítulo de Licenciado en OdontologíaEl rector de una universidad Licenciado en odontología1. leden 1986
FranceDiplôme d´Etat de docteur en chirurgie dentaireUniversités Chirurgien-dentiste28. leden 1980
Ireland- Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) - Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Licentiate in Dental Surgery (LDS)- Universities - Royal College of Surgeons in Ireland - Dentist - Dental practitioner - Dental surgeon28. leden 1980
ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitaDiploma di abilitazione all´esercizio della professione di odontoiatraOdontoiatra28. leden 1980
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής ΟδοντιάτρουΟδοντιατρικό Οδοντιάρου Οδοντίατρος 1. květen 2004
LatvijaZobārsta diplomsUniversitātes tipa augstskolaRezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un „Sertifikāts“ - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārto-jusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībāZobārsts1. květen 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nuro-dantis suteiktą gydytojo odonto-logo kvalifikacijUniversitetasInternatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikacijGydytojas odontologas1. květen 2004
LuxembourgDiplôme d´Etat de docteur en médecine dentaireJury d´examen d´Etat Médecin-dentiste28. leden 1980
MagyarországFogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)Egyetem Fogorvos1. květen 2004
MaltaLawrja fil- Kirurgija DentaliUniversita' ta Malta Kirurgu Dentali1. květen 2004
NederlandUniversitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamenFaculteit Tandheelkunde Tandarts28. leden 1980
ÖsterreichBescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde“Medizinische Fakultät der Univer-sität Zahnarzt1. leden 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta“1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny, 3. Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoLekarsko - Dentystyczny Egzamin PaństwowyLekarz dentysta1. květen 2004
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina dentária- Faculdades - Institutos Superiores Médico dentista1. leden 1986
RomâniaDiplomă de licenţă de medic dentistUniversităţimedicdenti medic dentist1 October2003
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/ doktorica dentalne medicine“- UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnicaDoktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine1. květen 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor zubného lekárstva“ („MDDr “)- Vysoká škola Zubný lekár1. květen 2004
Suomi/ FinlandHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopistoTerveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/ Beslut av Rättskyddscentralen för hálsovárden om godkännande av praktisk tjänstgöringHammaslääkäri/ Tandläkare1. leden 1994
SverigeTandläkarexamen- Universitetet i Umeá - Universitetet i Göteborg - Karolinska Insti-tutet - Malmö HögskolaEndast för examensbevis som erhállits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av SocialstyrelsenTandläkare1. leden 1994
United Kingdom- Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch. D.) - Licentiate in Dental Surgery- Universities - Royal Colleges - Dentist - Dental practi-tioner - Dental surgeon28. leden 1980

2.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů se specializovanou způsobilostí 24)

Obor specializace - „Ortodoncie“

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciReferenční den
België/Belgique/BelgienTitre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid27. leden 2005
България Свидетелство за призната специалност по „Opтoдoнтия“Факултет по дентална медицина към Медицински университет1. leden 2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandltege i ortodontiSundhedsstyrelsen28. leden 1980
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;Landeszahnärztekammer28. leden 1980
EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool1. květen 2004
Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορϑαδοωτικής- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Νομαρχία 1. leden 1981
FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l´Ordre des chirurgiens dentistes28. leden 1980
IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28. leden 1980
ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversita21. května 2005
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο1. květen 2004
Latvija„Sertifikāts“- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība1. květen 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijUniversitetas1. květen 2004
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete1. květen 2004
MaltaCertifikát ta' spečjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Spečjalisti1. květen 2004
NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maat-schappij tot bevordering der Tand-heelkunde28. leden 1980
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych1. květen 2004
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije1. květen 2004
Suomi/ FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto1. leden 1994
SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen1. leden 1994
United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose28. leden 1980

Obor specializace „Ústní chirurgie“

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciReferenční den
България Свидетелство за призната специалност по Орална хирургияФакултет по дентална медицина към Медицински университет1. leden 2007
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandkege i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen28. leden 1980
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ MundchirurgieLandeszalinärztekarnmer28. leden 1980
Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναϑοχειρουργικής (up to 31 December 2002)- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Νομαρχία1. leden 1981
IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent mini-ster28. leden 1980
ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversita21. květen 2005
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική ΧειρουργικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο1. květen 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijUniversitetas1. květen 2004
MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete1. květen 2004
MaltaCertifikát ta´ spečjalista dentali fil-Kirurgija tal-halqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Spečjalisti1. květen 2004
NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28. leden 1980
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych1. květen 2004
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije1. květen 2004
Suomi/ FinlandErikoisharnmaslääkärin tutkinto, suu-ja leuka-kirurgia/ Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto1. leden 1994
SverigeBevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen1. leden 1994
United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose28. leden 1980

3. FARMACEUTI 25)

3.1 Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta26)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení doplňující dokladReferenční den
België/Belgique/BelgienDiploma van apotheker/Diplôme de pharmacien- De universiteiten/ Les universités - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française 1. říjen 1987
България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен „Mагистър по Фармация“ и професионална квалификация „Магистър-фармацевт“ Фармацевтичен факултет към Медицински университет 1. leden 2007
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)Farmaceutická fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní závěrečné zkoušce1. květen 2004
DanmarkBevis for bestáet farmaceutisk kandidateksamenDanmarks Farmaceutiske Hoj skole 1. říjen 1987
DeutschlandZeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden 1. říjen 1987
EestiDiplom proviisori õppekava läbimisestTartu Ülikool 1. květen 2004
Ελλάς´Αδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματοςΝομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1. říjen 1987
EspañaTítulo de Licenciado en Farmacia- Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una universidad 1. říjen 1987
France- Diplôme d´Etat de pharmacien - Diplôme d´Etat de docteur en phar-macieUniversités 1. říjen 1987
IrelandCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist  1. říjen 1987
ItaliaDiploma o certificato di abilitazione all´esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversita 1. listopad 1993
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού Συμβούλιο Φαρμακευτικής 1. květen 2004
LatvijaFarmaceita diplomsUniversitātes tipa augstskola 1. květen 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikacijUniversitetas 1. květen 2004
LuxembourgDiplôme d´Etat de pharmacienJury d´examen d´Etat + visa du ministře de l'éducation nationale 1. říjen 1987
MagyarországOkleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)EG Egyetem 1. květen 2004
MaltaLawrja fil-farmačijaUniversita' ta' Malta 1. květen 2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie 1. říjen 1987
ÖsterreichStaatliches Apotheker-diplomBundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1. říjen 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1. květen 2004
PortugalCarta de curso de licenciatura em Ciéncias FarmacéuticasUniversidades 1. říjen 1987
RomâniaDiplomă de licenţă de farmacistUniversităţi 1. leden 2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije“UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije1. květen 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udělení akademického titulu „magister farmácie“ („Mgr.“)Vysoká škola 1. květen 2004
Suomi/ FinlandProviisorin tutkinto/Provisorexamen- Helsingin yliopisto/ Helsingfors univer-sitet - Kuopion yliopisto 1. říjen 1994
SverigeApotekarexamenUppsala universitet 1. říjen 1994
United KingdomCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist  1. říjen 1987

4. Všeobecné sestry 27)

4.1 Doklady o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry 28)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciProfesní označeníReferenční den
België/Belgique/Belgien- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d´infirmier(ère) gradué(e)/ Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)  - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d´infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin- De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d´enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen GemeinschaftHospitalier(ère)/Verpleegassistent (e) - Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpl eger(-verpleegster)29. červen 1979
България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Медицинска  сестра“ [diplom o vysokoškolském vzdělávání ukončeném s titulem „bakalář“ v oboru ošetřovatelství se získáním odborné kvalifikace „zdravotní sestra, ošetřovatel“]YниверситетМедицинска сестра1. leden 2007
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc), doplněný tímto osvědčením: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem1. Všeobecná sestra1. květen 2004
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), doplněný tímto osvědčením: Vysvědčení o absolutoriu2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem2. Všeobecný ošetřovatel
DanmarkEksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelseSygeplejeskole godkendt af UndervisningsministerietSygeplejerske29. červen 1979
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher PrüfungsausschussGesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger29. červen 1979
EestiDiplom õe erialal1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool3. Kohtla-Järve Meditsiinikoolõde1. květen 2004
Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών1. Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΔιπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια1. leden 1981
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικήν Ιδρυμάτων (T.E.I.)2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Πτυχίο Αζιωματικών Νοσηλευτικής3. Υπουργείο Εθνικής ´Αμυνας
4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμω και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής6. KATEE Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
EspañaTítulo de Diplomado universitario en Enfermería- Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una universidadEnfermero/a diplomado/a1. leden 1986
France- Diplôme d´Etat d´infirmier(ère) - Diplôme d´Etat d´infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999Le ministère de la santéInfirmer(ère)29. červen 1979
IrelandCertificate of Registered GeneralNurseAn Bord Altranais (The Nursing Board)Registered General Nurse29. červen 1979
ItaliaDiploma di infermiere professionaleScuole riconosciute dallo StatoInfermiere professionale29. červen 1979
Κύπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτικής 1. květen 2004
Latvija1. Diploms par māsas kvalifikācijas Iegūšanu 2. Māsas diploms1. Māsu skolas 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumuMāsa1. květen 2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją1. Universitetas 2. KolegijaBendrosios praktikos slaugytojas1. květen 2004
Luxembourg- Diplôme d´Etat d´infirmier - Diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier graduéMinistère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsInfirmier29. Červen 1979
Magyarország1. Ápoló bizonyítvány1. IskolaÁpoló1. květen 2004
2. Diplomás ápoló oklevél2. Egyetem/föiskola
3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél3. Egyetem
MaltaLawrja jew diploma fl-istudji talinfermerijaUniversita' ta' MaltaInfermier Registrat tal-Ewwel Livell1. květen 2004
Nederland1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie Verpleegkundige29. červen 1979
2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 44. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 55. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
Österreich1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“ 1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege- Diplomierte Krankenschwester - Diplomierter Krankenpfleger1. leden 1994
2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“2. Allgemeine Krankenpflegeschule 
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa“Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe (Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány)Pielegniarka1. květen 2004
Portugal1. Diploma do curso de enfermagem Geral1. Escolas de EnfermagemEnfermeiro1. leden 1986
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciProfesní označeníReferenční den
România1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată 1. Universităţi asistent medical generalist1. leden 2007
2. Diploma de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată2. Universităţi
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik“1. Univerza 2. Visoka strokovna šolaDiplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik1. květen 2004
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udělení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva“ („Mgr.“)1. Vysoká školaSestra1. květen 2004
2. Vysokoškolský diplom o udělení akademického titulu „bakalář z ošetrovateľstva“ („Bc“)2. Vysoká škola
3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra3. Středná zdravotnícka škola
Suomi/ Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociála området, sjukskötare (YH)1. Terveydenhuoltooppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/YrkeshögskolorSairaanhoitaja/Sjukskötare1. leden 1994
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskolaSjuksköterska1. leden 1994
United KingdomStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept bythe United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery andHealth VisitingVarious- State Registered Nurse - Registered General Nurse29. červen 1979

5. PORODNÍ ASISTENTKY29)

5.1. Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky30)

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciprofesní označeníReferenční den
België/Belgique/BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplôme d´accoucheuse- De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d´enseignement -
  - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française
Vroedvrouw/Accoucheuse23. leden 1983
България Диплома за висше образование на образователноквалификационна степен „Бакалавър“ c професионална квалификация „Αкушерка“YниверситетΑкушерка1. leden 2007
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) - Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státemPorodní asistentka/porodní asistent1. květen 2004
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
- Vysvědčení o absolutoriu
 
2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
DanmarkBevis for bestået jordemodereksamenDanmarks jordemoderskoleJordemoder23. leden 1983
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher Prüfungsausschuss- Hebamme - Entbindungspfleger23. leden 1983
EestiDiplom ämmaemanda erialal1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool- Ämmaemand1. květen 2004
Ελλάς 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.)- Mαία - Mαιευτής23. leden 1983
2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (KATEE)2. KATEE Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείου  Υγείας και Πρόνοιας
España- Título de Matrona - Título de Asistente obstétrico (matrona)- Título de Enfermería obstétricaginecológicaMinisterio de Educación y Cultura- Matrona - Asistente obstétrico1. leden 1986
FranceDiplôme de sage-femmeL'EtatSage-femme23. leden 1983
IrelandCertificate in MidwiferyAn Board AltranaisMidwife23. leden 1983
ItaliaDiploma d´ostetricaScuole riconosciute dallo StatoOstetrica23. leden 1983
Κύπρος Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα ΜαιευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένη Μαία1. květen 2004
LatvijaDiploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanuMāsu skolasVecmāte1. květen 2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje1. UniversitetasAkušeris1. květen 2004
2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje2. Kolegija
3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3. Kolegija
LuxembourgDiplôme de sage-femmeMinistère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsSage-femme23. leden 1983
MagyarországSzülésznő bizonyítványIskola/főiskolaSzülésznő1. květen 2004
MaltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-QwiebelUniversita' ta' MaltaQabla1. květen 2004
NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingenVerloskundige23. leden 1983
ÖsterreichHebammen-Diplom- Hebammenakademie - BundeshebammenlehranstaltHebamme1. leden 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa“Instytucja prowadząca ksztatcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány)Położna1. květen 2004
Portugal1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1. Ecolas de EnfermagemEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1. leden 1986
2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica3. - Escolas Superiores de Enfermagem - Escolas Superiores de Saúde
RomâniaDiplomă de licenţă de moaşăUniversităţiMoaşă1. leden 2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/ diplomirani babičar“1. Univerza 2. Visoka strokovna šoladiplomirana babica/diplomirani babičar1. květen 2004
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z pôrodnej asistencie“ („Bc“) 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka1. Vysoká škola 2. Stredná zdravotnícka školaPôrodná asistentka1. květen 2004
Suomi/ Finland1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/HälsovårdsläroanstalterKätilö/Barnmorska1. leden 1994
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociála området, barnmorska (YH)2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskolaBarnmorska1. leden 1994
United KingdomStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visitingVariousMidwife23. leden 1983

Podle sdělení č. 41/2007 Sb., č. 42/2007 Sb., č. 89/2007 Sb. a č. 90/2007 Sb. se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.

2) Článek 23 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

3) Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

4) Články 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

5) Článek 23a směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

6) Článek 27 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

7) Článek 25 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

8) Článek 30 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

9) Článek 37 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

10) Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

11) Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

12) Článek 33 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

13) Článek 43 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

14) Článek 40 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

15) Příloha V. směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

16) Příloha V. 1 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

17) Příloha 5.1.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

18) Příloha 5.1.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

19) Příloha 5.1.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

21) Příloha 5.1.4 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

22) Příloha V. 3 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

23) Příloha 5.3.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

24) Příloha 5.3.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

25) Příloha V. 6 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

26) Příloha 5.6.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

27) Příloha V. 2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

28) Příloha 5.2.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

29) Příloha V. 5 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

30) Příloha 5.5.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 2006/100/ES.

Přesunout nahoru