Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 259/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky

Částka 84/2007
Platnost od 09.10.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se slova „zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu,“ zrušují.

2. V příloze se položka 1.1.6 zrušuje.

Dosavadní položka 1.1.7 se označuje jako položka 1.1.6.

3. V příloze položky 2.4 a 2.4.1 zní:

„2.4 Měřidla síly

2.4.1 Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců“.

4. V příloze se položka 3.1.2 zrušuje.

Dosavadní položky 3.1.3 až 3.1.5 se označují jako položky 3.1.2 až 3.1.4.

5. V příloze se položka 4.2 zrušuje.

6. V příloze položka 8.7 zní:

„8.7 Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní 2 roky“.

7. V příloze se položka 8.9 zrušuje.

Dosavadní položky 8.10 až 8.12 se označují jako položky 8.9 až 8.11.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 66/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče.

2. Vyhláška č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva.

3. Vyhláška č. 68/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy.

4. Vyhláška č. 70/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy.

5. Vyhláška č. 71/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku.

6. Vyhláška č. 72/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů.

7. Vyhláška č. 379/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru