Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 251/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

Částka 82/2007
Platnost od 03.10.2007
Účinnost od 03.10.2007
Zrušeno k 01.12.2018 (195/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2007,

kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 16 odst. 2, § 18 odst. 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Osvědčení o zápisu do registru se opatří otiskem kulatého razítka České národní banky a podpisy dvou pověřených zaměstnanců České národní banky s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce.“.

2. V § 7 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „České národní bance“.

3. V § 7 odst. 2, 3 a 10 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Česká národní banka“.

4. V § 7 odst. 9 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „České národní banky“.

5. V § 7 odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Česká národní banka“.

6. V § 8 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Českou národní bankou“.

7. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

a) jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, a jde-li o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, též obchodní firmu,“.

8. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „s výjimkou vázaného pojišťovacího agenta,“ zrušují.

9. V § 9 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Výkaz činnosti se předkládá České národní bance v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronickou podobu výkazu činnosti pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř opatří ověřovacím kódem, který mu Česká národní banka přidělí a oznámí do 30 dnů ode dne jeho registrace. Je-li registrován současně jako pojišťovací agent i jako pojišťovací makléř, přidělí mu Česká národní banka ověřovací kód zvlášť pro každou registraci.

(7) Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř vyhotoví výkaz činnosti též v listinné podobě a opatří jej datem jeho vyhotovení a podpisem oprávněné osoby. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř právnickou osobou, je výkaz podepsán též jejím odpovědným zástupcem. Výkaz činnosti v listinné podobě uchovává pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř pro potřeby výkonu dohledu nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.“.

10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
“.

11. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
“.

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

SEZNAM ŠKOL, ŠKOLICÍCH ZAŘÍZENÍ A SPECIALIZOVANÝCH PROFESNÍCH INSTITUCÍ POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA DOSAŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

1 1. Vzájemná poradenská as. Plzeň - 326 00 Rejskova 613/6
2 ASTORIE a.s. Ústí nad Labem - 400 01 Velká Hradební 2/484
3 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha 7-170 00 Ovenecká 9/380
4 Broker Consulting, a.s. Plzeň - 326 00 Jiráskovo náměstí 2
5 Broker Trust, a.s. Praha 4 - 148 00 Hněvkovská 24
6 AXA Česká republika s.r.o. Praha 2-120 00 Lazarská 13/8
7 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Praha 4 -140 00 Na Strži 1702/65
8 EFCON Consulting, s.r.o. Brno-614 00 Baarovo nábřeží 534/18
9 Effectconsulting, s.r.o. Jablonec nad Nisou - 466 01 Komenského 4847/15
10 F E D S s.r.o. Praha 2-120 00 Španělská 2
11 Financial and Insurance Academy, s.r.o. Praha 10-101 00 Křeslická 1/301
12 Fincentrum Media s.r.o. Praha 8-186 00 Pobřežní 620/3
13 Goldbaum, s.r.o. Praha 8-182 00 Hovorčovická 1717/17
14 IBS expert s.r.o. Praha 10-106 00 Svehlova 1900/3
15 IBS-INSURANCE BROKER SERVICE s.r.o. Kroměříž - 767 01 tř. 1. Máje 575/11
16 MPS - makléřská pojišťovací společnost, s.r.o. Česká Lípa - 470 06 Žitavská 2991
17 Pražská manažerská akademie s.r.o. Praha 9- 190 00 Ocelářská 2274/1
18 SALVĚ GROUP CZ a.s. Praha 1 -110 00 Opletalova 1417/25
19 Technická univerzita v Liberci Liberec 1 -461 17 Hálkova 6
20 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Pardubice- 532 10 Studentská 95
21 ŠKOLICÍ ZAŘÍZENI - Ing. Gustav Vacek Klabava-338 41 Klabava 152
22 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10-100 00 Estonská 500
23 ZFP akademie, a.s. Břeclav - 690 02 17. listopadu 12
24 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Brno - 602 00 Lipová 41a
25 Pireus, společnost s ručením omezeným Rokycany - 337 01 Litohlavská 8
26 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Brno-613 00 Zemědělská 1
27 Fakulta financí a účetnictví VSE Praha 3- 130 67 Nám. W.Churchilla 4
28 Cásenský & Hlavatý, s.r.o. Hradec Králové - 500 02 U Fotochemy 1602
29 Modul Consulting s.r.o. Plzeň-312 00 Revoluční 35
30 Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. Sokolov - 356 01 Hornická 1569
31 AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. Ostrava - Zábřeh - 700 30 Petruškova 4
32 Ing. Štěpánka Lubinová Praha 4 - 142 00 Zárubova 505
33 Finod s.r.o. Uherský Brod-688 01 Mariánské nám. 2371
34 Financexpert s.r.o. Jablonec nad Nisou - 466 05 Malá Janovská 5
35 MBG Czech, a.s. Rožnov p. Radhoštěm - 756 64 1. máje 1000, P.O.Box5
36 OVB Allfinanz, a.s. Praha 4 - 140 00 Baarova 1026/2
37 AWD Česká republika, s.r.o. Brno - 639 00 Holandská 3
38 CENTRUM MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Praha 5-150 00 Ostrovského 253/3
39 VSB - technická univerzita (ekonomická fakulta) Ostrava 1 - 701 21 Sokolská 33
40 SH-ART, s.r.o. Třebíč - 674 01 Hrotovická 160
41 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. Praha 2 - Vinohrady -120 00 Vinohradská 938/37
42 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Praha 2-120 21 Bělehradská 222/128
43 Czech Ventures, s.r.o. Praha 2-120 00 Mánesova 1642/83
44 OSOBNI FINANCE PLUS a.s. Praha 6-160 00 Vítězné nám. 577/2
45 Total Brokers a.s. Praha 4-Braník-147 00 Za Skalkou 10
46 Avanc s.r.o. České Budějovice - 370 01 Mánesova 459/46
47 Czech fin - servisní a poradenská s.r.o. České Budějovice - 370 01 Mánesova 459/46
48 Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Havířov - Podlesí - 736 01 Junácká 3
49 Pentia Consulting s.r.o. Otrokovice - 765 02 Bartošova 53
50 IFP Institut Finančního Poradenství, a.s. Brno - 604 64 Příkop 4
51 Evrolive Bohemia, s.r.o. Praha 6 - Dejvice -160 00 Šárecká 15a
52 Český vzdělávací institut, s.r.o. Sokolov - 356 01 U Divadla 152".

13. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

VZOR PŘIHLÁŠKY Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacícho agenta nebo pojišťovacího makléře
VZOR PŘIHLÁŠKY Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacícho agenta nebo pojišťovacího makléře
“.

14. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

VZORY OSVĚDČENÍ
VZORY OSVĚDČENÍ
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru