Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 244/2007 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Částka 80/2007
Platnost od 25.09.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 18. září 2007

o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“).

Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.

Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi.

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb.

Systematická část klasifikace CZ-NACE je uvedena v příloze tohoto sdělení. Metodická část, systematická část, vysvětlivky ke klasifikaci i převodník stávající OKEČ na CZ-NACE bude rovněž k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda: Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

OddílSkupinaTřída 
   SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
01  Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých
01.11Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01.12Pěstování rýže
01.13Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
01.14Pěstování cukrové třtiny
01.15Pěstování tabáku
01.16Pěstování přadných rostlin
01.19Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
01.2 Pěstování trvalých plodin
01.21Pěstování vinných hroznů
01.22Pěstování tropického a subtropického ovoce
01.23Pěstování citrusových plodů
01.24Pěstování jádrového a peckového ovoce
01.25Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
01.26Pěstování olejnatých plodů
01.27Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
01.28Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.29Pěstování ostatních trvalých plodin
01.301.30Množení rostlin
Množení rostlin
01.4 Živočišná výroba
01.41Chov mléčného skotu
01.42Chov jiného skotu
01.43Chov koní a jiných koňovitých
01.44Chov velbloudů a velbloudovitých
01.45Chov ovcí a koz
01.46Chov prasat
01.47Chov drůbeže
01.49Chov ostatních zvířat
01.49.1Chov drobných hospodářských zvířat
01.49.2Chov kožešinových zvířat
01.49.3Chov zvířat pro zájmový chov
01.49.9Chov ostatních zvířat j. n.
01.5 Smíšené hospodářství
01.50Smíšené hospodářství
01.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01.61Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01.62Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
01.63Posklizňové činnosti
01.64Zpracování osiva pro účely množení
01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
01.70Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02  Lesnictví a těžba dřeva
OddílSkupinaTřída 
02.1 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.10Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.202.20Těžba dřeva
Těžba dřeva
02.3 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
02.30Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
02.4 Podpůrné činnosti pro lesnictví
02.40Podpůrné činnosti pro lesnictví
0303.1 Rybolov a akvakultura
 Rybolov
03.11Mořský rybolov
03.12Sladkovodní rybolov
03.2 Akvakultura
03.21Mořská akvakultura
03.22Sladkovodní akvakultura
05  SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
05.1 05.2 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
 Těžba a úprava černého uhlí
05.10Těžba a úprava černého uhlí
05.10.1Těžba černého uhlí
05.10.2Úprava černého uhlí
 Těžba a úprava hnědého uhlí
05.20Těžba a úprava hnědého uhlí
05.20.1Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.2Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.3Těžba lignitu
05.20.4Úprava lignitu
06  Těžba ropy a zemního plynu
06.1 Těžba ropy
06.10Těžba ropy
06.2 Těžba zemního plynu
06.20Těžba zemního plynu
07  Těžba a úprava rud
07.1 Těžba a úprava železných rud
07.10Těžba a úprava železných rud
07.10.1Těžba železných rud
07.10.2Úprava železných rud
07.2 Těžba a úprava neželezných rud
07.21Těžba a úprava uranových a thoriových rud
07.21.1Těžba uranových a thoriových rud
07.21.2Úprava uranových a thoriových rud
OddílSkupinaTřída 
07.29Těžba a úprava ostatních neželezných rud
07.29.1Těžba ostatních neželezných rud
07.29.2Úprava ostatních neželezných rud
08  Ostatní těžba a dobývání
08.1 Dobývání kamene, písků a jílů
08.11Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
08.12Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
08.9 Těžba a dobývání j. n.
08.91Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
08.92Těžba rašeliny
08.93Těžba soli
08.99Ostatní těžba a dobývání j. n.
09  Podpůrné činnosti při těžbě
09.1 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
09.10Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
09.9 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
09.90Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
   SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10  Výroba potravinářských výrobků
10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10.11Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
10.12Zpracování a konzervování drůbežího masa
10.13Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.20Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.31Zpracování a konzervování brambor
10.32Výroba ovocných a zeleninových šťáv
10.39Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
10.41Výroba olejů a tuků
10.42Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
10.5 Výroba mléčných výrobků
10.51Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
10.52Výroba zmrzliny
10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
10.61Výroba mlýnských výrobků
10.62Výroba škrobárenských výrobků
10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
10.71Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
10.72Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
10.73Výroba makarónů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
OddílSkupinaTřída 
10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků
10.81Výroba cukru
10.82Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
10.83Zpracování čaje a kávy
10.84Výroba koření a aromatických výtažků
10.85Výroba hotových pokrmů
10.86Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
10.89Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
10.9 Výroba průmyslových krmiv
10.91Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
10.92Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11  Výroba nápojů
11.0 Výroba nápojů
11.01Destilace, rektifikace a míchání lihovin
11.02Výroba vína z vinných hroznů
11.03Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11.04Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05Výroba piva
11.06Výroba sladu
11.07Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
12  Výroba tabákových výrobků
12.0 Výroba tabákových výrobků
12.00Výroba tabákových výrobků
13  Výroba textilií
13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.10Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.2 Tkaní textilií
13.20Tkaní textilií
13.3 Konečná úprava textilií
13.30Konečná úprava textilií
13.9 Výroba ostatních textilií
13.91Výroba pletených a háčkovaných materiálů
13.92Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.93Výroba koberců a kobercových předložek
13.94Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
13.95Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.96Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
13.99Výroba ostatních textilií j. n.
14  Výroba oděvů
14.1 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
14.11Výroba kožených oděvů
14.12Výroba pracovních oděvů
14.13Výroba ostatních svrchních oděvů
14.14Výroba osobního prádla
14.19Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
OddílSkupinaTřída 
14.2 Výroba kožešinových výrobků
14.20Výroba kožešinových výrobků
14.3 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
14.31Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
14.39Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
1515.1 Výroba usní a souvisejících výrobků
 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.11Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
15.12Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.2 Výroba obuvi
15.20Výroba obuvi
15.20.1Výroba obuvi s usňovým svrškem
15.20.9Výroba obuvi z ostatních materiálů
16  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.10Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.21Výroba dýh a desek na bázi dřeva
16.22Výroba sestavených parketových podlah
16.23Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.24Výroba dřevěných obalů
16.29Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17  Výroba papíru a výrobků z papíru
17.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky
17.11Výroba buničiny
17.11.1Výroba chemických buničin
17.11.2Výroba mechanických vláknin
17.11.3Výroba ostatních papírenských vláknin
17.12Výroba papíru a lepenky
17.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky
17.21Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
17.22Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
17.23Výroba kancelářských potřeb z papíru
17.24Výroba tapet
17.29Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18.1 Tisk a činnosti související s tiskem
18.11Tisk novin
18.12Tisk ostatní, kromě novin
18.13Příprava tisku a digitálních dat
18.14Vázání a související činnosti
OddílSkupinaTřída 
18.2 Rozmnožování nahraných nosičů
18.20Rozmnožování nahraných nosičů
19  Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19.1 Výroba koksárenských produktů
19.10Výroba koksárenských produktů
19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů
19.20Výroba rafinovaných ropných produktů
20  Výroba chemických látek a chemických přípravků
20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
20.11Výroba technických plynů
20.12Výroba barviv a pigmentů
20.13Výroba jiných základních anorganických chemických látek
20.14Výroba jiných základních organických chemických látek
20.14.1Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů
20.14.9Výroba ostatních základních organických chemických látek
20.15Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16Výroba plastů v primárních formách
20.17Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.20Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
20.30Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
20.41Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků
20.42Výroba parfémů a toaletních přípravků
20.5 Výroba ostatních chemických výrobků
20.51Výroba výbušnin
20.52Výroba klihů
20.53Výroba vonných silic
20.59Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
20.59.1Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20.59.9Výroba jiných chemických výrobků j. n.
20.6 Výroba chemických vláken
20.60Výroba chemických vláken
21  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků
21.10Výroba základních farmaceutických výrobků
21.2 Výroba farmaceutických přípravků
21.20Výroba farmaceutických přípravků
OddílSkupinaTřída 
22  Výroba pryžových a plastových výrobků
22.1 Výroba pryžových výrobků
22.11Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
22.19Výroba ostatních pryžových výrobků
22.2 Výroba plastových výrobků
22.21Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.22Výroba plastových obalů
22.23Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.29Výroba ostatních plastových výrobků
23  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23.1 Výroba skla a skleněných výrobků
23.11Výroba plochého skla
23.12Tvarování a zpracování plochého skla
23.13Výroba dutého skla
23.14Výroba skleněných vláken
23.19Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků
23.20Výroba žáruvzdorných výrobků
23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
23.31Výroba keramických obkládaček a dlaždic
23.32Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
23.41Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
23.42Výroba keramických sanitárních výrobků
23.43Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23.44Výroba ostatních technických keramických výrobků
23.49Výroba ostatních keramických výrobků
23.5 Výroba cementu, vápna a sádry
23.51Výroba cementu
23.52Výroba vápna a sádry
23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
23.61Výroba betonových výrobků pro stavební účely
23.62Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23.63Výroba betonu připraveného k lití
23.64Výroba malt
23.65Výroba vláknitých cementů
23.69Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.70Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23.91Výroba brusiv
23.99Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
24  Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků
OddílSkupinaTřída 
 (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24.10Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24.10.1Výroba surového železa, oceli a feroslitin
24.10.2Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)
24.10.3Tváření výrobků za tepla
24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
24.20Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
24.31Tažení tyčí za studena
24.32Válcování ocelových úzkých pásů za studena
24.33Tváření ocelových profilů za studena
24.34Tažení ocelového drátu za studena
24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
24.41Výroba a hutní zpracování drahých kovů
24.42Výroba a hutní zpracování hliníku
24.43Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
24.44Výroba a hutní zpracování mědi
24.45Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
24.46Zpracování jaderného paliva
24.5 Slévárenství
24.51Výroba odlitků z litiny
24.51.1Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
24.51.2Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
24.51.9Výroba ostatních odlitků z litiny
24.52Výroba odlitků z oceli
24.52.1Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
24.52.2Výroba odlitků z legovaných ocelí
24.53Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
24.54Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků
25.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25.12Výroba kovových dveří a oken
25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
25.21Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.29Výroba kovových nádrží a zásobníků
25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.30Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.4 Výroba zbraní a střeliva
25.40Výroba zbraní a střeliva
25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.50Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
OddílSkupinaTřída 
  metalurgie
25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
25.61Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25.62Obrábění
25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
25.71Výroba nožířských výrobků
25.72Výroba zámků a kování
25.73Výroba nástrojů a nářadí
25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků
25.91Výroba ocelových sudů a podobných nádob
25.92Výroba drobných kovových obalů
25.93Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
25.99Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
26  Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
26.1 Výroba elektronických součástek a desek
26.11Výroba elektronických součástek
26.12Výroba osazených elektronických desek
26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
26.20Výroba počítačů a periferních zařízení
26.3 Výroba komunikačních zařízení
26.30Výroba komunikačních zařízení
26.4 Výroba spotřební elektroniky
26.40Výroba spotřební elektroniky
26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
26.51Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.52Výroba časoměrných přístrojů
26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.60Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.70Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.8 Výroba magnetických a optických médií
26.80Výroba magnetických a optických médií
27  Výroba elektrických zařízení
27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.11Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.12Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.2 Výroba baterií a akumulátorů
27.20Výroba baterií a akumulátorů
27.3 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů
OddílSkupinaTřída 
 a elektroinstalačních zařízení
27.31Výroba optických kabelů
27.32Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
27.33Výroba elektroinstalačních zařízení
27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.40Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
27.51Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.52Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení
27.90Výroba ostatních elektrických zařízení
28  Výroba strojů a zařízení j. n.
28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.11Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.12Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
28.13Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
28.14Výroba ostatních potrubních armatur
28.15Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.21Výroba pecí a hořáků pro topeniště
28.22Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28.23Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28.24Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
28.25Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.29Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.30Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
28.41Výroba kovoobráběcích strojů
28.49Výroba ostatních obráběcích strojů
28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
28.91Výroba strojů pro metalurgii
28.92Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.93Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.94Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.95Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
28.96Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
28.99Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.10Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.20Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
OddílSkupinaTřída 
29.31Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
29.32Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
30  Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
30.1 Stavba lodí a člunů
30.11Stavba lodí a plavidel
30.12Stavba rekreačních a sportovních člunů
30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.20Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.3 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.30Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.4 Výroba vojenských bojových vozidel
30.40Výroba vojenských bojových vozidel
30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
30.91Výroba motocyklů
30.92Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
30.99Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31  Výroba nábytku
31.0 Výroba nábytku
31.01Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31.02Výroba kuchyňského nábytku
31.03Výroba matrací
31.09Výroba ostatního nábytku
32  Ostatní zpracovatelský průmysl
32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
32.11Ražení mincí
32.12Výroba klenotů a příbuzných výrobků
32.13Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
32.2 Výroba hudebních nástrojů
32.20Výroba hudebních nástrojů
32.3 Výroba sportovních potřeb
32.30Výroba sportovních potřeb
32.4 Výroba her a hraček
32.40Výroba her a hraček
32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.50Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.9 Zpracovatelský průmysl j. n.
32.91Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32.99Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33  Opravy a instalace strojů a zařízení
33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
33.11Opravy kovodělných výrobků
OddílSkupinaTřída 
33.12Opravy strojů
33.13Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14Opravy elektrických zařízení
33.15Opravy a údržba lodí a člunů
33.16Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.17Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
33.17.1Opravy a údržba kolejových vozidel
33.17.9Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel
33.19Opravy ostatních zařízení
33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.20Instalace průmyslových strojů a zařízení
   SEKCE D - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
35.11Výroba elektřiny
35.12Přenos elektřiny
35.13Rozvod elektřiny
35.14Obchod s elektřinou
35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.21Výroba plynu
35.22Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.23Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35.30Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35.30.1Výroba tepla
35.30.2Rozvod tepla
35.30.3Výroba klimatizovaného vzduchu
35.30.4Rozvod klimatizovaného vzduchu
35.30.5Výroba chladicí vody
35.30.6Rozvod chladicí vody
35.30.7Výroba ledu
   SEKCE E - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36  Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.00Shromažďování, úprava a rozvod vody
37  Činnosti související s odpadními vodami
37.0 Činnosti související s odpadními vodami
37.00Činnosti související s odpadními vodami
38  Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38.1 Shromažďování a sběr odpadů
OddílSkupinaTřída 
38.11Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38.12Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
38.2 Odstraňování odpadů
38.21Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
38.22Odstraňování nebezpečných odpadů
38.3 Úprava odpadů k dalšímu využití
38.31Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
38.32Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
39  Sanace a jiné činnosti související s odpady
39.0 Sanace a jiné činnosti související s odpady
39.00Sanace a jiné činnosti související s odpady
  SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
41  Výstavba budov
41.1 Developerská činnost
41.10Developerská činnost
41.2 Výstavba bytových a nebytových budov
41.20Výstavba bytových a nebytových budov
41.20.1Výstavba bytových budov
41.20.2Výstavba nebytových budov
42  Inženýrské stavitelství
42.1 Výstavba silnic a železnic
42.11Výstavba silnic a dálnic
42.12Výstavba železnic a podzemních drah
42.13Výstavba mostů a tunelů
42.2 Výstavba inženýrských sítí
42.21Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.21.1Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42.21.2Výstavba inženýrských sítí pro plyny
42.22Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.9 Výstavba ostatních staveb
42.91Výstavba vodních děl
42.99Výstavba ostatních staveb j. n.
43  Specializované stavební činnosti
43.1 Demolice a příprava staveniště
43.11Demolice
43.12Příprava staveniště
43.13Průzkumné vrtné práce
43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43.21Elektrické instalace
43.22Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43.29Ostatní stavební instalace
OddílSkupinaTřída 
43.3 Kompletační a dokončovací práce
43.31Omítkářské práce
43.32Truhlářské práce
43.33Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.34Sklenářské, malířské a natěračské práce
43.34.1Sklenářské práce
43.34.2Malířské a natěračské práce
43.39Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.9 Ostatní specializované stavební činnosti
43.91Pokrývačské práce
43.99Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
43.99.1Montáž a demontáž lešení a bednění
43.99.9Jiné specializované stavební činnosti j. n.
   SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
45  Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.11Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45.19Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.20Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.31Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.32Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
45.40Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
46  Velkoobchod, kromě motorových vozidel
46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46.11Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46.12Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
46.13Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
46.14Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46.15Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46.16Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
46.17Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
46.18Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
46.18.1Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
OddílSkupinaTřída 
 s papírenskými výrobky
46.18.9Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
46.19Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46.21Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
46.22Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46.23Velkoobchod s živými zvířaty
46.24Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.31Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46.32Velkoobchod s masem a masnými výrobky
46.33Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
46.34Velkoobchod s nápoji
46.35Velkoobchod s tabákovými výrobky
46.36Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
46.37Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46.38Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
46.39Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
46.41Velkoobchod s textilem
46.42Velkoobchod s oděvy a obuví
46.42.1Velkoobchod s oděvy
46.42.2Velkoobchod s obuví
46.43Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
46.44Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
46.44.1Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
46.44.2Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
46.45Velkoobchod s kosmetickými výrobky
46.46Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46.47Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
46.48Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46.49Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
46.51Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46.52Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.61Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.62Velkoobchod s obráběcími stroji
46.63Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.64Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.65Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.66Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.69Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod
46.71Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.1Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
OddílSkupinaTřída 
46.71.2Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.3Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.72Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
46.73Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46.74Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46.75Velkoobchod s chemickými výrobky
46.76Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.76.1 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
46.76.9Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
46.77Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.9 Nespecializovaný velkoobchod
46.90Nespecializovaný velkoobchod
47  Maloobchod, kromě motorových vozidel
47.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.11Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47.19Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
47.21Maloobchod s ovocem a zeleninou
47.22Maloobchod s masem a masnými výrobky
47.23Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
47.24Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47.25Maloobchod s nápoji
47.26Maloobchod s tabákovými výrobky
47.29Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.30Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
47.41Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
47.42Maloobchod s telekomunikačním zařízením
47.43Maloobchod s audio- a videozařízením
47.5 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.51Maloobchod s textilem
47.52Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
47.53Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
47.54Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
47.59Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
47.61Maloobchod s knihami
47.62Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.63Maloobchod s audio- a videozáznamy
47.64Maloobchod se sportovním vybavením
47.65Maloobchod s hrami a hračkami
47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
OddílSkupinaTřída 
47.71Maloobchod s oděvy
47.72Maloobchod s obuví a koženými výrobky
47.73Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47.74Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
47.75Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
47.76Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
47.77Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47.78Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.78.1Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
47.78.2Maloobchod s pevnými palivy
47.78.3Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.4Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.9Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
47.79Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích
47.81Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
47.82Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
47.89Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
47.9 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
47.91Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
47.91.1Maloobchod prostřednictvím internetu
47.91.2Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
47.99Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
   SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
49  Pozemní a potrubní doprava
49.1 Železniční osobní doprava meziměstská
49.10Železniční osobní doprava meziměstská
49.2 Železniční nákladní doprava
49.20Železniční nákladní doprava
49.3 Ostatní pozemní osobní doprava
49.31Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49.32Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.39Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49.39.1Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49.39.2Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
49.39.3Nepravidelná pozemní osobní doprava
49.39.9Jiná pozemní osobní doprava j. n.
49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
49.41Silniční nákladní doprava
49.42Stěhovací služby
49.5 Potrubní doprava
49.50Potrubní doprava
49.50.1Potrubní doprava ropovodem
49.50.2Potrubní doprava plynovodem
49.50.9Potrubní doprava ostatní
OddílSkupinaTřída 
50  Vodní doprava
50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava
50.10Námořní a pobřežní osobní doprava
50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava
50.20Námořní a pobřežní nákladní doprava
50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.30Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.4 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
50.40Vnitrozemská vodní nákladní doprava
51  Letecká doprava
51.1 Letecká osobní doprava
51.10Letecká osobní doprava
51.10.1Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.2Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.3Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.4Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.9Ostatní letecká osobní doprava
51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
51.21Letecká nákladní doprava
51.22Kosmická doprava
52  Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52.1 Skladování
52.10Skladování
52.2 Vedlejší činnosti v dopravě
52.21Činnosti související s pozemní dopravou
52.22Činnosti související s vodní dopravou
52.23Činnosti související s leteckou dopravou
52.24Manipulace s nákladem
52.29Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
53  Poštovní a kurýrní činnosti
53.1 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53.10Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53.2 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
53.20Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
   SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55  Ubytování
55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10.1Hotely
55.10.2Motely, botely
55.10.9Ostatní podobná ubytovací zařízení
OddílSkupinaTřída 
55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.20Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.3 Kempy a tábořiště
55.30Kempy a tábořiště
55.9 Ostatní ubytování
55.90Ostatní ubytování
55.90.1Ubytování v zařízených pronájmech
55.90.2Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55.90.9Ostatní ubytování j. n.
56  Stravování a pohostinství
56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.10Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
56.21Poskytování cateringových služeb
56.29Poskytování ostatních stravovacích služeb
56.29.1Stravování v závodních kuchyních
56.29.2Stravování ve školních zařízeních, menzách
56.29.9Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
56.3 Pohostinství
56.30Pohostinství
   SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58  Vydavatelské činnosti
58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
58.11Vydávání knih
58.12Vydávání adresářů a jiných seznamů
58.13Vydávání novin
58.14Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58.19Ostatní vydavatelské činnosti
58.2 Vydávání softwaru
58.21Vydávání počítačových her
58.29Ostatní vydávání softwaru
59  Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.12Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.13Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.14Promítání filmů
59.2 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.20Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60  Tvorba programů a vysílání
60.1 Rozhlasové vysílání
60.10Rozhlasové vysílání
OddílSkupinaTřída 
60.2 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
60.20Tvorba televizních programů a televizní vysílání
61  Telekomunikační činnosti
61.1 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.10Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.10.1Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
61.10.2Pronájem pevné telekomunikační sítě
61.10.3Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
61.10.4Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
61.10.9Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.2 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.20Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.20.1Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.2Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
61.20.3Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.4Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.9Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.3 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.30Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.9 Ostatní telekomunikační činnosti
61.90Ostatní telekomunikační činnosti
62  Činnosti v oblasti informačních technologií
62.0 Činnosti v oblasti informačních technologií
62.01Programování
62.02Poradenství v oblasti informačních technologií
62.03Správa počítačového vybavení
62.09Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
63  Informační činnosti
63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
63.11Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
63.12Činnosti související s webovými portály
63.9 Ostatní informační činnosti
63.91Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.99Ostatní informační činnosti j. n.
   SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
64  Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
64.1 Peněžní zprostředkování
64.11Centrální bankovnictví
64.19Ostatní peněžní zprostředkování
OddílSkupinaTřída 
64.2 Činnosti holdingových společností
64.20Činnosti holdingových společností
64.3 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.9 Ostatní finanční zprostředkování
64.91Finanční leasing
64.92Ostatní poskytování úvěrů
64.92.1Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
64.92.2Poskytování obchodních úvěrů
64.92.3Činnosti zastaváren
64.92.9Ostatní poskytování úvěrů j. n.
64.99Ostatní finanční zprostředkování j. n.
64.99.1Faktoringové činnosti
64.99.2Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
64.99.9Jiné finanční zprostředkování j. n.
65  Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
65.1 Pojištění
65.11Životní pojištění
65.12Neživotní pojištění
65.2 Zajištění
65.20Zajištění
65.3 Penzijní financování
65.30Penzijní financování
66  Ostatní finanční činnosti
66.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66.11Řízení a správa finančních trhů
66.12Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
66.19Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
66.2 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.21Vyhodnocování rizik a škod
66.22Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
66.29Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.3 Správa fondů
66.30Správa fondů
   SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
68  Činnosti v oblasti nemovitostí
68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.10Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
OddílSkupinaTřída 
68.20Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20.1Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.2Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.3Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.4Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.31Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68.32Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
   SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69  Právní a účetnické činnosti
69.1 Právní činnosti
69.10Právní činnosti
69.2 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
69.20Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
70  Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
70.1 Činnosti vedení podniků
70.10Činnosti vedení podniků
70.2 Poradenství v oblasti řízení
70.21Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.22Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
71  Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.11Architektonické činnosti
71.12Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.12.1Geologický průzkum
71.12.2Zeměměřické a kartografické činnosti
71.12.3Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
71.12.9Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
71.2 Technické zkoušky a analýzy
71.20Technické zkoušky a analýzy
71.20.1Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
71.20.9Ostatní technické zkoušky a analýzy
72  Výzkum a vývoj
72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.11Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
72.19Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.19.1Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72.19.2Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
72.19.9Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
72.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
OddílSkupinaTřída 
73  Reklama a průzkum trhu
73.1 Reklamní činnosti
73.11Činnosti reklamních agentur
73.12Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20Průzkum trhu a veřejného mínění
74  Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74.1 Specializované návrhářské činnosti
74.10Specializované návrhářské činnosti
74.2 Fotografické činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.3 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.30Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.9 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74.90Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74.90.1Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74.90.2Poradenství v oblasti požární ochrany
74.90.9Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
75  Veterinární činnosti
75.0 Veterinární činnosti
75.00Veterinární činnosti
   SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77  Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
77.1 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77.12Pronájem a leasing nákladních automobilů
77.2 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.21Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.22Pronájem videokazet a disků
77.29Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.3 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
77.31Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77.32Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.33Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
77.34Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77.35Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77.39Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.4 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
77.40Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl
OddílSkupinaTřída 
   chráněných autorským právem
78  Činnosti související se zaměstnáním
78.1 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.2 Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu
78.20Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu
78.3 Ostatní poskytování lidských zdrojů
78.30Ostatní poskytování lidských zdrojů
79  Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
79.1 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
79.11Činnosti cestovních agentur
79.12Činnosti cestovních kanceláří
79.9 Ostatní rezervační a související činnosti
79.90Ostatní rezervační a související činnosti
79.90.1Průvodcovské činnosti
79.90.9Ostatní rezervační a související činnosti j. n.
80  Bezpečnostní a pátrací činnosti
80.1 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.10Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.2 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.20Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.3 Pátrací činnosti
80.30Pátrací činnosti
81  Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
81.1 Kombinované pomocné činnosti
81.10Kombinované pomocné činnosti
81.2 Úklidové činnosti
81.21Všeobecný úklid budov
81.22Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
81.29Ostatní úklidové činnosti
81.3 Činnosti související s úpravou krajiny
81.30v JI* J J Činnosti související s úpravou krajiny
82  Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
82.1 Administrativní a kancelářské činnosti
82.11Univerzální administrativní činnosti
82.19Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
82.2 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
82.20Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
OddílSkupinaTřída 
82.3 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.9 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
82.91Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
82.92Balicí činnosti
82.99Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
   SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
84  Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
84.11Všeobecné činnosti veřejné správy
84.12Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
84.13Regulace a podpora podnikatelského prostředí
84.2 Činnosti pro společnost jako celek
84.21Činnosti v oblasti zahraničních věcí
84.21.1Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací
84.21.2Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy
84.21.9Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
84.22Činnosti v oblasti obrany
84.23Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84.24Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
84.25Činnosti v oblasti protipožární ochrany
84.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
   SEKCE P - VZDĚLÁVÁNÍ
85  Vzdělávání
85.1 Předškolní vzdělávání
85.10Předškolní vzdělávání
85.2 Primární vzdělávání
85.20Primární vzdělávání
85.3 Sekundární vzdělávání
85.31Sekundární všeobecné vzdělávání
85.31.1Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
85.31.2Střední všeobecné vzdělávání
85.32Sekundární odborné vzdělávání
85.32.1Střední odborné vzdělávání na učilištích
85.32.2Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách
85.4 Postsekundární vzdělávání
85.41Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
85.42Terciární vzdělávání
85.5 Ostatní vzdělávání
85.51Sportovní a rekreační vzdělávání
OddílSkupinaTřída 
85.52Umělecké vzdělávání
85.53Činnosti autoškol a jiných škol řízení
85.53.1Činnosti autoškol
85.53.2Činnosti leteckých škol
85.53.9Činnosti ostatních škol řízení
85.59Ostatní vzdělávání j. n.
85.59.1Vzdělávání v jazykových školách
85.59.2Environmentálni vzdělávání
85.59.3Inovační vzdělávání
85.59.9Jiné vzdělávání j. n.
85.6 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
85.60Podpůrné činnosti ve vzdělávání
   SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
86  Zdravotní péče
86.1 Ustavní zdravotní péče
86.10Ústavní zdravotní péče
86.2 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86.21Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.22Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86.23Zubní péče
86.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90.1Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
86.90.9Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
87  Pobytové služby sociální péče
87.1 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87.10Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
87.20Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
87.20.1Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
87.20.2Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách
87.3 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87.30Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87.30.1Sociální péče v domovech pro seniory
87.30.2Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
87.9 Ostatní pobytové služby sociální péče
87.90Ostatní pobytové služby sociální péče
88  Ambulantní nebo terénní sociální služby
88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88.10Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby
OddílSkupinaTřída 
 se zdravotním postižením
88.10.1Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
88.10.2Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
88.9 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
88.91Sociální služby poskytované dětem
88.99Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
88.99.1Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
88.99.2Sociální prevence
88.99.3Sociální rehabilitace
88.99.9Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
   SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
90  Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
90.0 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
90.01Scénická umění
90.02Podpůrné činnosti pro scénická umění
90.03Umělecká tvorba
90.04Provozování kulturních zařízení
91  Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.0 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.01Činnosti knihoven a archivů
91.02Činnosti muzeí
91.03Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
91.04Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04.1Činnosti botanických a zoologických zahrad
91.04.2Činnosti přírodních rezervací a národních parků
92  Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.0 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.00Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93  Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
93.1 Sportovní činnosti
93.11Provozování sportovních zařízení
93.12Činnosti sportovních klubů
93.13Činnosti fitcenter
93.19Ostatní sportovní činnosti
93.2 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
93.21Činnosti lunaparků a zábavních parků
93.29Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
   SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
94  Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
OddílSkupinaTřída 
94.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
94.11Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.12Činnosti profesních organizací
94.2 Činnosti odborových svazů
94.20Činnosti odborových svazů
94.9 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
94.91Činnosti náboženských organizací
94.92Činnosti politických stran a organizací
94.99Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.1Činnosti organizací dětí a mládeže
94.99.2Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti
94.99.3Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
94.99.4Činnosti spotřebitelských organizací
94.99.5Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
94.99.6Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
94.99.7Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí
94.99.9Činnosti ostatních organizací j. n.
95  Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
95.11Opravy počítačů a periferních zařízení
95.12Opravy komunikačních zařízení
95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.21Opravy spotřební elektroniky
95.22Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.23Opravy obuvi a kožených výrobků
95.24Opravy nábytku a bytového zařízení
95.25Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
95.29Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96  Poskytování ostatních osobních služeb
96.0 Poskytování ostatních osobních služeb
96.01Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96.02Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96.03Pohřební a související činnosti
96.04Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
96.09Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
   SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
97  Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.0 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
OddílSkupinaTřída 
98  Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
98.1 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.10Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.2 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98.20Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
   SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
99  Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.0 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.00Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Přesunout nahoru