Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Částka 79/2007
Platnost od 20.09.2007
Účinnost od 01.10.2007
Zrušeno k 15.07.2011 (194/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb.:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, § 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 zní:

㤠16

Zasílání informací pro účely jejich ukládání do sbírky listin obchodního rejstříku

Výroční zprávu, která se podle zvláštního právního předpisu13) ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky, zašle vykazující subjekt na adresu České národní banky v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem14) způsobem podle § 15. Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání způsobem podle § 15, zašle vykazující subjekt výroční zprávu České národní bance na datovém nosiči CD-R.

13) § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.


Guvernér: v z. Ing. Singer, Ph.D. v. r.

Přesunout nahoru