Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 237/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Částka 77/2007
Platnost od 17.09.2007
Účinnost od 17.09.2007
Zrušeno k 01.08.2013 (45/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

237

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2007,

kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14f zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 204/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vzor formuláře České republiky v anglickém jazyce se stanoví v příloze č. 1a, vzor formuláře České republiky ve slovenském jazyce se stanoví v příloze č. 1b.".

2. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskynutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskynutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Za přílohu č. 1 se vkládají přílohy č. 1a a č. 1b, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Questionnaire for the Assessment of Applications for the Provision of Financial Support to Victims of Criminal Acts pursuant to Act. No. 209/1997 Coll., on the provision of financial support to the victims of criminal acts and on amending certain other acts, as amended

Questionnaire for the Assessment of Applications for the Provision of Financial Support to Victims of Criminal Acts pursuant to Act. No. 209/1997 Coll., on the provision of financial support to the victims of criminal acts and on amending certain other acts, as amended

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Dotazník pro účely posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažnej pomoci obetiam trestnej činnosti podľa zákona č. 209/1997 Zb., v znení neskorších predpisov

Dotazník pro účely posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažnej pomoci obetiam trestnej činnosti podľa zákona č. 209/1997 Zb., v znení neskorších predpisov


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru