Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

Částka 72/2007
Platnost od 31.08.2007
Účinnost od 31.08.2007
Zrušeno k 31.08.2010 (211/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. srpna 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „příloze č. 1“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.“.

3. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

4. V příloze č. 1 nadpis přílohy č. 1 a oddíl A zní:

„Soustava oborů vzdělání

A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01-C/01Základní školaRVP

A2 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -B/01Základní škola speciálníRVP

A3 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2007/2008 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -C/001Základní škola

A4 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2010/2011 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -B/001Pomocná škola

5. V příloze č. 1 oddíle B oboru vzdělání 53-41-J/002 Ošetřovatelka - rodinná výchova se do sloupce 6 za číslo „5)“ doplňuje číslo „41)“.

6. V příloze č. 1 oddíle B se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 41, která zní:

41) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2006“.

7. V příloze č. 1 oddíle C části C1 oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel se do sloupce 7 vkládá text „64-41-L/524“.

8. V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C3, která včetně nadpisu zní:

„C3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost koněí od školního roku 2007/2008 počínaje prvním ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročníkKód oborů vzdělání podle dřívějších předpisůKód příslušných oborů nástavbového studiaPoznámky
1.2.-3.
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 32-53-H/002Kožešník - příprava kožešnických výrobků121032-51-2/0132-43-L/502 
 32-53-H/003Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků121032-51-2/0232-43-L/502 

9. V příloze č. 1 oddíle C se doplňuje část C4, která včetně nadpisu zní:

„C4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKódNahrazovaný obor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročníkZdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízeníKód příslušných oborů nástavbového studiaNázev příslušných oborů nástavbové ho studiaPozn.
1.2.-3.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství47
           
23 Strojírenství a strojírenská výroba47
 23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121,3,7a, 19   
   23-51-11/003Strojní mechanik - stroje a zařízení      
   23-51-11/004Strojní mechanik - ocelové konstrukce      
   23-51-H/007Mechanik opravář - stroje a zařízení      
   23-66-H/001Mechanik opravář      
 23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121,3, 5, 7a, 19   
   23-53-H/001Rytec kovů      
 23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik silničních strojů12121,3,7a, 19   
   23-65-H/020Strojník      
   23-65-H/004Strojník - duté sklo      
   23-67-H/004Seřizovač textilních strojů      
 23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel23-66-H/001Mechanik opravář12121,3, 7a, 9a. 1939-41-L/01Autotronik 
   23-68-H/001Automechanik      
   23-68-H/003Mechanik opravář - silniční motorová vozidla      
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika47
 26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,22   
   26-51-H/002Elektrikář-slaboproud      
 26-51-H/02Elektrikář -silnoproud26-51-H/003Elektrikář - silnoproud1273. 19,22   
 26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/002Elektromechanik - stroje a zařízení12103, 19, 22   
   26-52-H/004Mechanik elektrotechnických zařízení      
   26-53-H/001Mechanik elektronických zařízení      
   26-56-H/001Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika      
 26-59-H/01Spojový mechanik26-58-H/001Spojový mechanik - spojovací zařízení12103, 2226-45-M/01Telekomunikace 
   26-59-H/001Spojový mechanik      
   26-59-H/002Spojový mechanik - sdělovací sítě      
28 Technická chemie a chemie silikátů47
 28-63-H/01Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů28-63-H/001Výrobce bižuterie-skleněná bižuterie12123, 9a, 22   
   28-63-H/002Výrobce bižuterie-kovová bižuterie      
   28-64-H/003Výrobce ozdobných předmětů      
   28-64-H/004Výrobce vánočních ozdob      
29 Potravinářství a potravinářská chemie47
 29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 26   
 29-54-H/01Cukrář29-54-H/002Cukrář - výroba12104, 9a, 19, 26   
 29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104, 7c, 9a,, 19, 26   
   29-56-H/002Řezník -uzenář - výroba      
   29-56-H/003Řezník -uzenář - prodej      
31 Textilní výroba a oděvnictví47
 31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10, 11, 19, 22   
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů47
           
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů47
 33-54-H/01Mechanik hudebních nástrojů33-54-H/001Mechanik hudebních nástrojů-akordeony a foukací harmoniky12123, 5, 8a, 9a, 19, 2233-43-M/01Výroba hudebních nástrojů 
   33-54-H/002Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje      
   33-54-H/003Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje      
   33-54-H/004Mechanik hudebních nástrojů - varhany      
 33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a, 9a, 19, 20, 2233-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba 
   33-56-H/002Truhlář-výroba nábytku      
   33-56-H/003Truhlář-dřevěné konstrukce      
 33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba 
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie47
           
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie47
 36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5, 8a, 9a, 10, 11, 21   
 36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4, 5, 11, 19,21,22   
 36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník1212I, 4, 7a, 9a, 11, 19,21, 22   
   36-67-H/004Obkladač      
   36-67-H/003Kamnář      
   36-63-11/001Štukatér      
 36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11, 19, 21,22   
37 Doprava a spoje47
           
39 Speciální a interdisciplinární obory47
41 Zemědělství a lesnictví47
 41-51-H/01Zemědělec -farmář41-51-H/007Zemědělec, hospodyňka12121, 4, 7a, 9a, 10, 11, 19, 21,2741-41-M/01Agropodnikání 
   41-51-H/011Farmář      
   41-53-H/009Chovatel a zpracovatel drůbeže      
   41-53-H/011Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat      
 41-52-H/01Zahradník41-52-H/001Zahradník12121,4, 7a, 9a. 10, 1941-44-M/01Zahradnictví 
   41-51-H/008Krajinář      
 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů4I-55-H/003Opravář zemědělských strojů12121,3,5,7a, 9a, 19, 21,2741-45-M/01Mechanizace a služby 
63 Ekonomika a administrativa47
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus47
 65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro pohostinství17121,4,9a, 19, 2665-41-L/01Gastronom ie 
   65-51-H/004Kuchař - číšník - příprava jídel      
   65-51-H/006Kuchař - číšník - pohostinství      
   65-51-H/007Hostinský      
   65-52-H/001Kuchař      
   65-53-H/001Číšník - servírka      
66 Obchod47
 66-51-H/01Prodavač66-51-H/002 Prodavač17161, 4, 26,66-41-M/01Obchodník 
   66-51-H/003Prodavač - potravinářské zboží      
   66-51-H/004Prodavač - smíšené zboží      
   66-51-H/005Prodavač - elektrotechnické zboží      
   66-51-H/006Prodavač - drogistické zboží      
   66-51-H/007Prodavač - motorová vozidla      
   66-51-H/008Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby      
   66-51-H/009Prodavač - textil a oděv      
   66-51-H/010Prodavač - obuv a kožená galanterie      
   66-51-H/011Prodavač - domácí potřeby      
   66-51-H/012Prodavač - drobné zboží      
   66-51-H/013Prodavač - hodiny a klenoty      
   66-51-H/014Prodavač - nábytek a bytové zařízení      
   66-51-H/015Prodavač - textil, oděvy a obuv      
   66-51-H/016Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek      
   66-51-H/017Prodavač -průmyslové zboží      
   66-51-H/018Prodavač - květiny      
   66-51-H/020Prodavač - zbraně a střelivo      
   66-51-H/022Prodavač a výrobce lahůdek      
 66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124, 22   
69 Osobní a provozní služby47
 69-51-11/01Kadeřník69-51-11/001Kadeřník17102, 4, 7a, 9a, 22, 26   
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport47
           
82 Umění a užité umění47
 82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář82-51-H/005Umělecký řezbář773, 5, 8a, 9a, 19, 20   
   82-51-H/006Umělecký truhlář      
   33-55-H/001Rámař-pozlacovač      
 82-51-H/03Zlatník a klenotník82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 22   
 82-51-H/04Umělecký keramik82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 19   

10. V příloze č. 1 oddíle C a oddíle D se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 47, která zní:

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona“.

11. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie 28-37-6/01, 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie 28-37-6/02, 28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-37-6/03, 28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí 28-37-6/04, 28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii 28-37-6/05 a 28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový management 28-37-6/06“ včetně řádků tabulky zrušují.

12. V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 26-47-M/004 Správce informačních systémů se do sloupce 7 vkládá číslo „5)“.

13. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se slova „68-41-M/001 Personální řízení 63-66-6“ včetně řádku tabulky zrušují.

14. V příloze č. 1 oddíle D části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se ve sloupci 7 číslo „38)“ zrušuje.

15. V příloze č. 1 oddíle D se poznámka č. 38 zrušuje.

16. V příloze č. 1 oddíle D části D1 se za slova „82-43 -M/001 Foto-video reportér-producent 82-99-6/10 5)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6“.

17. V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D4, která včetně nadpisu zní:

„D4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2008/2009 počínaje prvním ročníkem.

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku - ročník Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisůPoznámky
1.2.-4.
1234567
28 Technická chemie a chemie silikátu
 28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie  28-37-6/01 
 28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie  28-37-6/02 
 28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance  28-37-6/03 
 28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí  28-37-6/04 
 28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii  28-37-6/05 
 28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management  28-37-6/06 

18. V příloze č. 1 oddíle D se doplňuje část D5, která včetně nadpisu zní:

„D5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKódNahrazovaný obor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročníkZdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízeníPoznámky
1.2.-4.
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí47
 
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství47
 
23 Strojírenství a strojírenská výroba47
 23-41-M/01Strojírenství23-41-M/001Strojírenství  28 
   23-41-M/003Řízení jakosti ve strojírenství    
   23-41-M/004Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním
   39-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení   
   39-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika    
   39-41-M/003Mechatronika    
   39-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství    
 23-45-M/01Dopravní prostředky23-45-M/004Silniční doprava  28 
   23-45-M/005Silniční doprava - provoz a údržba vozidel   
   23-45-M/006Silniční doprava - diagnostika vozidel   
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika47
 26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika  3, 9a, 22 
   26-42-M/001Zařízení silnoproudé elektrotechniky    
   26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika    
   26-44-M/001Automatizační technika    
   26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě  
   39-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení   
   39-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika    
   39-41-M/003Mechatronika    
   39-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství    
 26-45-M/01Telekomunikace26-45-M/004Digitální telekomunikační technika  3,22Také nástavbové studium
   26-45-L/005Telekomunikační mechanik    
28 Technická chemie a chemie silikátů47
 28-44-M/01Aplikovaná chemie28-44-M/001Aplikovaná chemie 9a 
   28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie   
   28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie   
   28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance   
   28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí  
   28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii  
   28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management   
   28-41-M/008Chemicko - farmaceutická výroba   
   31-42-M/001Zušlechťování textilií   
29 Potravinářství a potravinářská chemie47
 29-42-M/01Analýza potravin29-42-M/001Analýza potravin  3, 9a. 22, 26 
31 Textilní výroba a oděvnictví47
 31-41 -M/01Textilnictví31-41-M/003Modelování pletenin  4, 9a, 19 
   31-41-M/004Textilní výroba a podnikatelství    
   31-41-M/007Textilní technologie-pletařství    
   31-41-L/008Operátor textilní výroby    
   31-42-M/001Zušlechťování textilií    
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů47
 32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže32-41-M/002Zpracování usní, plastů a pryže  4, 9a, 19 
   32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží 
   32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží
   32-44-M/005Technické a infomační služby    
   32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi  
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů47
 33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba33-41-M/001Dřevařství  9aTaké nástavbové studium
   33-42-M/001Nábytkářství    
   33-42-M/002Čalounictví    
   33-41-M/002Dřevěné konstrukce    
   33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská výroba    
 33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů33-43-M/001Výroba hudebních nástrojů  28Také nástavbové studium
   33-43-M/002Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů  
   33-43-M/003Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika  
   33-43-M/004Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů 
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie47
         
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie47
 36-47-M/01Stavebnictví36-41-M/001Pozemní stavitelství  28 
   36-42-M/006Dopravní stavitelství    
   36-42-M/007Vodohospodářské stavby    
   36-42-M/010Inženýrské stavitelství - vodní stavby    
   36-42-M/011Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství   
   36-42-M/012Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství   
   36-42-M/014Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství   
37 Doprava a spoje47
 37-42-M/01Logistické a finanční služby37-42-M/001Poštovní a peněžní služby  28 
   37-42-L/003Poštovní manipulant    
39 Speciální a interdisciplinární obory47
 39-41 -L/01Autotronik39-41-L/001Autotronik12123, 7a. 9aTaké nástavbové studium
41 Zemědělství a lesnictví47
 41-41-M/01Agropodnikání41-41-M/001Agropodnikání  1,4,9a, 10, 27Také nástavbové studium
   41-41-L/007Zemědělský podnikatel    
 41-42-M/01Vinohradnictví41-42-M/001Vinohradnictví  4, 9a, 10, 19, 27 
 41-44-M/01Zahradnictví41-44-M/001Zahradnictví  4, 9a, 10, 19, 27Také nástavbové studium
 41-45-M/01Mechanizace a služby41-45-M/001Mechanizace a služby  4, 9b, 27Také nástavbové studium
 41-46-M/01Lesnictví41-46-M/001Lesnictví  9a, 10,27 
   41-46-M/003Myslivecké hospodářství    
43 Veterinářství a veterinární prevence47
 43-41-M/01Veterinářství43-41-M/001Veterinární prevence  4, 7b, 8b, 9a, 11,16, 27 
53 Zdravotnictví47
         
61 Filozofie, teologie47
         
63 Ekonomika a administrativa47
 63-41-M/01Ekonomika a podnikání63-41-M/003Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem28 
   63-41-M/006Obchodně podnikatelská činnost    
   63-41-M/007Obchod a podnikání    
   63-41-M/009Podnikání, obchod a služby    
   63-41-M/010Podnikatelská činnost    
   63-41-M/011Podnikání a management    
   63-41-M/013Podnikatel    
   63-41-M/ 14Podnikatelství    
   63-41-M/015Podnikání a řízení firem    
   63-41-M/016Podnikání a obchod    
   63-41-M/017Specialista pro obchodní a manažerskou činnost   
   63-41-M/018Podnikové hospodaření    
   63-41-M/019Firemní a finanční management    
   63-41-M/020Ekonomika a management    
   63-41 -M/021Obchodní podnikatel a manager    
   63-41-M/022Podnikatel pro obchod a služby    
   63-41-M/023Asistent podnikatele    
   63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví   
   63-41-M/025Zahraniční obchod    
   63-41-M/026Manažer pro střední stupeň řízení    
   63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod    
   63-41-M/028Firemní ekonom    
   63-41-M/030Podnikatelská administrativa    
   63-41-M/031Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním 
   63-41-M/032Ekonomika soukromého podnikání    
   63-41-M/033Obchodní manager    
   63-41-M/034 Ekonomika a podnikání    
   63-41-M/035Asistent pro střední management    
   63-41-M/036Ekonom    
   63-41-M/037Provoz a řízení kulturních subjektů    
   63-41-M/038Obchodně podnikatelské činnosti    
   63-41-M/039Podnikatel    
   63-41-M/041Provoz a řízení obchodních a výrobních firem   
   63-42-M/001Výpočetní technika a technika administrativy   
   63-42-M/002Zpracování ekonomických dat    
   63-43-L/001Peněžní manipulant    
   63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví    
   63-43-M/002Bankovnictví - manager    
   64-41-M/001Podnikání a služby    
   64-41-M/002Umělecká produkce    
   64-42-L/012Obchodně provozní pracovník civilního letectví   
   64-42-M/001Management v oblasti životního prostředí   
   64-42-M/002Management hutnictví    
   64-42-M/003Strojírenská technická administrativa    
   64-42-M/007Obchodní management ve strojírenství   
   64-42-M/008Výrobní management ve strojírenství    
   64-42-M/009Management strojírenství    
   64-42-M/010Technická administrativa - elektrotechnika   
   64-42-M/011Management v elektrotechnice   
   64-42-M/012Management aplikace osobních počítačů   
   64-42-M/013Management elektrotechniky    
   64-42-M/014Management výpočetní techniky    
   64-42-M/015Management organizační a výpočetní techniky   
   64-42-M/016Management sklářství   
   64-42-M/017Management technické chemie silikátů   
   64-42-M/018Řízení chemických výrob - podnikání a management  
   64-42-M/019Management chemických výrob a spotřební chemie  
   64-42-M/020Management chemických výrob a spotřební chemie  
   64-42-M/021Management výroby celulózy a papíru   
   64-42-M/022Management potravinářských výrob    
   64-42-M/023Management textilu    
   64-42-M/024Management textilu a oděvnictví    
   64-42-M/025Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi 
   64-42-M/026Management obalové techniky    
   64-42-M/027Management ve stavebnictví    
   64-42-M/028Stavební podnikatel a manažér    
   64-42-M/029Management v automobilové dopravě   
   64-42-M/030Management dopravy, pošt a telekomunikací   
   64-42-M/031Management železniční dopravy    
   64-42-M/032Management v dopravě    
   64-42-M/033Management zemědělství a lesnictví    
   64-42-M/034Management obchodních firem a sportovních klubů  
   64-42-M/035Management techniky administrativy    
   64-42-M/036Management obchodu    
   64-42-M/037Management obchodu a služeb    
   64-42-M/038Management drobného podnikání a obchodu   
   64-42-M/039Management obchodu a služeb    
   64-42-M/041Management v pohostinství    
   64-42-M/042Management administrativy a správy    
   64-42-M/044Manažér mezinárodní přepravy a obchodu   
   64-42-M/045Management užitého umění |  
   64-42-M/047Management asistent podnikatele ve strojírenství  
   64-42-M/048Management a podnikání v umění a reklamě   
   64-42-M/051Management obchodního podnikání    
   64-42-M/052Management sportovních zařízení    
   64-43-M/002Ekonomika zemědělství a výživy    
   64-43-M/003Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby  
   64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb    
   64-43-M/006Ekonomika oděvnictví    
   66-41-M/001Obchod a marketing    
   68-41-M/005Komerční právo    
 63-41-M/02Obchodní akademie63-41-M/004Obchodní akademie  28 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus47
 65-41-L/01Gastronomie65-41-L/005Číšník - servírka17124, 9a, 19, 26Také nástavbové studium
   65-41-L/006Kuchař    
   65-41-M/002Gastronomické služby    
 65-42-M/01Hotelnictví65-41-M/001Provoz hotelů a společného stravování 1,4, 9a, 19. 26 
   65-42-M/004Hotelnictví a turismus    
 65-42-M/02Cestovní ruch64-42-M/040Management cestovního ruchu  28 
   64-42-M/043Management a turismus    
   64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch    
   64-43-M/008Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch  
   65-42-M/005Management turismu a služeb    
   65-42-M/006Management turistických služeb    
   65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch   
   65-42-M/008Managering hotelů a cestovního ruchu   
   65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu    
   65-42-M/010Služby a cestovní ruch    
   65-42-M/011Služby cestovního ruchu    
66 Obchod47
 66-41-L/01Obchodník66-41-L/008Obchodník12121Také nástavbové studium
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost47
 68-43-M/01Veřejnosprávní činnost68-41-M/003Právní činnost  28 
   68-41-M/006Právní administrativa    
   68-43-M/001Veřejnosprávní činnost    
   68-43-M/002Diplomatické služby a Public relations    
   68-43-M/003Veřejná správa    
   68-43-M/004Veřejně správní činnost    
   68-43-M/005Provoz diplomatických služeb    
69 Osobní a provozní služby47
 69-41-L/01Kosmetické služby69-41-L/004Kosmetička15101,4,7a, 9a, 22, 26 
72 Publicistika, knihovnictví a informatika47
         
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče47
         
78 Obecně odborná příprava47
 78-42-M/0ITechnické lyceum78-42-M/001Technické lyceum  28 
 78-42-M/02Ekonomické lyceum78-42-M/002Ekonomické lyceum  28 
79 Obecná příprava47
 79-41-K/41Gymnázium x)79-41-K/401Gymnázium - všeobecné  28 
   79-41-K/402Gymnázium - matematika    
   79-41-K/403Gymnázium - matematika a fyzika    
   79-41-K/404Gymnázium - přírodovědné předměty    
   79-41-K/405Gymnázium - programování    
   79-41-K/407Gymnázium - estetickovýchovné předměty   
   79-41-K/408Gymnázium - živé jazyky    
   79-41-K/409Gymnázium - klasické jazyky    
   79-41-K/411Gymnázium - humanitní předměty    
   79-41-K/413Gymnázium - tělesná výchova    
 79-41 -K/61Gymnázium x)79-41-K/601Gymnázium - všeobecné  28 
   79-41-K/602Gvmnázium - matematika    
   79-41-K/603Gymnázium - matematika a fyzika    
   79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné předměty    
   79-41-K/605Gymnázium - programování    
   79-41-K/607Gymnázium - estetickovýchovné předměty   
   79-41-K/608Gymnázium - živé jazyky    
   79-41-K/609Gymnázium - klasické jazyky    
   79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce   
   79-41 -K/611Gymnázium - humanitní předměty    
   79-41-K/613Gymnázium - tělesná výchova    
 79-41 -K/81Gymnázium x)79-41-K/801Gymnázium - všeobecné  28 
   79-41-K/802Gymnázium - matematika    
   79-41-K/803Gymnázium - matematika a fyzika    
   79-41-K/804Gymnázium - přírodovědné předměty    
   79-41-K/805Gymnázium - programování    
   79-41-K/807Gymnázium - estetickovýchovné předměty   
   79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky    
   79-41-K/809Gymnázium - klasické jazyky    
   79-41-K/810Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce   
   79-41-K/811Gymnázium - humanitní předměty    
   79-41 -K/813Gymnázium - tělesná výchova    
 79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou xx)79-42-K/420Gymnázium - sportovní příprava  25 
 79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou xx)79-42-K/620Gymnázium - sportovní příprava  25 
 79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou xx)79-42-K/820Gymnázium - sportovní příprava  25 
82 Umění a užité umění 47
 82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí3, 7a. 9a, 19 
   82-41 -M/013Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
   82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví
   82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů
   82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání
 82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů82-41-M/022Modelářství a návrhářství oděvů  3, 19 
 82-41-M/11Design interiéru82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku  28 

Poznámky:

x), xx) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.“.

19. V příloze č. 1 oddíle E část E1 zní:

„E1 Obory vyššího odborného vzdělávání - nová soustava

SkupinaKódObor vzděláníZdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízeníPoznámky
12345
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
 16-01-N/..Ekologie a životní prostředí28 
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 21-31-N/..Hutní a slévárenská výroba28 
 21-42-N/..Těžba a zpracování surovin28 
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 23-41-N/..Strojírenství28 
 23-45-N/..Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení28 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 26-41-N/..Elektrotechnika3, 22 
 26-45-N/..Telekomunikace3, 22 
 26-47-N/..Informační technologie3, 22 
28 Technická chemie a chemie silikátů
 28-32-N/..Chemie silikátů9a 
 28-44-N/..Aplikovaná chemie9a 
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 29-41-N/..Potravinářství9a 
31 Textilní výroba a oděvnictví
 31-41-N/..Textilnictví9a 
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 32-31-N/..Zpracování usní, plastů a pryže9a 
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 33-31-N/..Zpracování dřeva9a 
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 34-41-N/..Polygrafie28 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 36-41-N/..Stavebnictví28 
37 Doprava a spoje
 37-41-N/..Doprava28 
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
 39-08-N/..Požární ochrana a bezpečnost práce23, 27 
 39-41-N/..Technický interdisciplinární28 
 39-43-N/..Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka3, 4, 2348)
41 Zemědělství a lesnictví
 41-31-N/..Zemědělství28 
 41-32-N/..Lesnictví28 
 41-44-N/..Zahradnictví28 
43 Veterinářství a veterinátní prevence
 43-31-N/..Veterinářství4, 7b, 8b, 9a, 16, 
53 Zdravotnictví
 53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestra4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-41-N/3.Diplomovaná dentální hygienistka4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-41-N/4.Diplomovaný nutriční terapeut7a, 8a, 9a, 16, 23 
 53-43-N/1.Diplomovaný farmaceutický asistent4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-43-N/2.Diplomovaný zdravotní laborant4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-44-N/1.Diplomovaný zubní technik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
 53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23  
61 Filozofie, teologie
 61-41-N/..Teologická a pastorační činnost28 
63 Ekonomika a administrativa
 63-41-N/..Ekonomika a podnikání28 
 63-42-N/..Personální řízení28 
 63-43-N/..Finančnictví a bankovnictví28 
64 Podnikání v oborech, odvětví
 64-31-N/..Management28 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 65-42-N/..Hotelnictví26 
 65-43-N/..Cestovní ruch28 
66 Obchod
 66-41-N/..Obchod28 
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
 68-41-N/..Obecně právní činnost28 
 68-42-N/..Bezpečnostně právní činnost23,27 
 68-43-N/..Veřejnosprávní činnost23 
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
 72-41-N/..Informační služby a knihovnictví28 
 72-42-N/..Publicistika28 
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
 74-41-N/..Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti25 
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
 75-31-N/..Předškolní a mimoškolní pedagogika23 
 75-32-N/..Sociální práce a sociální pedagogika23 
 75-33-N/..Pedagogické asistenství23 
82 Umění a užité umění
 82-41-N/..Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba28 
 82-42-N/..Konzervátorství a restaurátorství9a 
 82-43-N/..Multimediální tvorba28 
 82-44-N/..Hudba28 
 82-45-N/..Zpěv28 
 82-46-N/..Tance8a, 11 
 82-47-N/..Dramatické umění8a, 11 
91 Teorie vojenského umění
 91-11-N/..Ochrana vojsk a obyvatel při krizových situacích27 

20. V příloze č. 1 oddíle E části E2 se za slova „61-41-N/007 Misijní a teologická činnost 61-99-7/03“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „61-41-N/008 Teologie a pastorace nebyl přidělen“.

21. V příloze č. 1 oddíle E části E2 se slova „do 3 roků od nabytí účinnosti školského zákona, tj. 1. ledna 2008“ nahrazují slovy „31. srpna 2012“.

22. V příloze č. 1 oddíle E se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 46, která zní:

46) Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem“.

23. V příloze č. 1 oddíle E se na konci poznámek doplňuje poznámka č. 48, která zní:

48) Obor nahrazuje v plném rozsahu obor vzdělání 53-44-N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka“.

24. V příloze č. 1 oddíle F části F1 se slova „82-44-M/02 Ladění klavírů“ včetně řádku tabulky zrušují.

25. V příloze č. 1 oddíle F části F2 se slova „82-44-M/002 Ladění klavírů 82-47-6 11)“ včetně řádku tabulky zrušují.

26. V příloze č. 1 oddíle F se poznámka č. 11 zrušuje.

27. Doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a. při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

b. nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c. při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami,

a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

a. nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

b. nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c. při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami,

a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9. Přecitlivělost na

a. alergizující látky používané při praktickém vyučování

b. látky ropného původu

v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).

13. Krvácivé stavy.

14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.

15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.

18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.

25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Kuchtová v. r.

Přesunout nahoru