Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 221/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

Částka 71/2007
Platnost od 28.08.2007
Účinnost od 01.09.2007
Zrušeno k 01.01.2011 (217/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

221

VYHLÁŠKA

ze dne 14. srpna 2007,

kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


§ 1

(1) Kvalifikačním předpokladem je vzdělání1) stanovené pro výkon služby v příslušném služebním zařazení.

(2) Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se stanoví minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru:

a) čekatelů praporčíků - střední vzdělání s výučním listem,

b) čekatelů důstojníků - střední vzdělání s maturitní zkouškou,

c) rotmistrů se stanovenou hodností rotný, rotmistr a nadrotmistr - střední vzdělání s výučním listem,

d) rotmistrů se stanovenou hodností štábní rotmistr - střední vzdělání s maturitní zkouškou,

e) praporčíků se stanovenou hodností podpraporčík, praporčík a nadpraporčík - střední vzdělání s maturitní zkouškou,

f) praporčíků se stanovenou hodností štábní praporčík - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

g) nižších důstojníků se stanovenou hodností podporučík, poručík, nadporučík a kapitán - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

h) vyšších důstojníků se stanovenou hodností major, podplukovník, plukovník - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

i) generálů se stanovenou hodností brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál -vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

§ 2

Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení lze za stanovené kvalifikační předpoklady považovat kvalifikační předpoklady stanovené ve vyhlášce Ministerstva obrany č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, nejdéle po dobu 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 3

Vyhláška Ministerstva obrany č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, se zrušuje.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.


Ministryně:

JUDr. Parkanová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru