Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/2007 Sb.Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993

Částka 1/2007
Platnost od 02.01.2007
Účinnost od 02.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

2

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2006

o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 31. ledna 2007 se ukončuje platnost bankovek po 50 Kč vzoru 19931), bankovek po 100 Kč vzoru 19932), bankovek po 200 Kč vzoru 19933) a bankovek po 500 Kč vzoru 19934).

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 všechny banky5) a od 1. února 2010 pouze Česká národní banka. Výměna bankovek po 50 Kč vzoru 1993 končí ke dni 31. března 2017.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 226/1993 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč.

2) Vyhláška č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.

3) Vyhláška č. 63/1993 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč.

4) Vyhláška č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.

5) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru