Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 19/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19
Čísloč. 19/2007 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
AliasNález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, vyhláška o odpadech


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19" title="Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, vyhláška o odpadech">
Nález č. 19/2007 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 19/2007 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19]Nález č. 19/2007 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 19/2007 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 19/2007 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 19/2007 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19 Nález č. 19/2007 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 19/2007 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 19/2007 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-19


Zpět na předpis