Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

Částka 61/2007
Platnost od 23.07.2007
Účinnost od 23.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

187

VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2007,

kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., k provedení § 23b odst. 5 tohoto zákona:


§ 1

(1) Plán území s archeologickými nálezy (dále jen „plán“) obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část plánu obsahuje slovní vymezení hranice území s archeologickými nálezy. Hranici jednoho území s archeologickými nálezy tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Tato hranice se vyznačí i v grafické části plánu.

(3) Grafická část plánu obsahuje výkresy, které se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy, popřípadě ve zvlášť odůvodněných případech v měřítku 1 : 5 000, a vydávají se v měřítku 1 : 50 000, 1 : 10 000 nebo 1 : 5 000, popřípadě v měřítku katastrální mapy.

(4) Ve výkresech podle odstavce 3 se vyznačí:

a) hranice památkové rezervace, pokud nejsou zahrnuty v území podle písmene d),

b) hranice památkové zóny, pokud nejsou zahrnuty v území podle písmene d),

c) hranice pozemků, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, pokud nejsou zahrnuty v územích podle písmene a), b) nebo d),

d) hranice území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy,

e) nemovité kulturní památky a nemovité národní kulturní památky, které jsou archeologickými nálezy.


§ 2

V nařízení kraje, kterým se vydává plán, se vždy uvede, zda se vztahuje na území celého kraje nebo pouze na jeho část. Pokud se vztahuje pouze na jeho část, uvede se výčet okresů, případně obcí nebo katastrálních území, na které se nařízení kraje vztahuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Mgr. Jehlička v. r.

Přesunout nahoru