Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 182/2007 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Částka 60/2007
Platnost od 17.07.2007
Účinnost od 17.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

182

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. června 2007

o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen „člen jednotky").

§ 2

Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.

§ 3

Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny může být zkrácen3) členu jednotky staršímu 18 let až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud je toto zkrácení nezbytně nutné k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru podniku nebo pro plnění úkolů tohoto sboru podle § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za podmínky, že zkrácený odpočinek se mu nahradí v následujícím týdenním rozvrhu pracovní doby.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

2) § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 90 zákoníku práce.

Přesunout nahoru