Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 154/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení

Částka 56/2007
Platnost od 29.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Zrušeno k 01.09.2017 (14/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. června 2007,

kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Záležitostmi, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení, se pro účely zákona o střetu zájmů rozumí rozhodování:

a) příslušníka Policie České republiky:

1. podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,

2. podle zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),

3. podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) příslušníka Celní správy České republiky ve věcech zajištění cla a daní.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru