Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 108/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Částka 40/2007
Platnost od 11.05.2007
Účinnost od 11.05.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.

Čl. I

V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova „1. července 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Čl. II

V § 46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova „1. července 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru