Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Částka 35/2006
Platnost od 28.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

99

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


Čl. I

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova "jen trvá-li jeho stanovená směna nejméně 10 hodin" nahrazují slovy "pouze v případě, že odpracovaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin".

2. § 7 včetně nadpisu zní:

"Zvláštní ustanovení

§ 7

(1) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 2 a 3 nebo podle § 6, je možné zajišťovat a hradit závodní stravování podle § 4 a 5 pouze

a) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu strávníka musí být doložen písemným lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování předloženým organizaci,

b) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, jehož odpracovaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin a odběr dalšího hlavního jídla za sníženou úhradu spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již nepracuje, nebo

c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.

(2) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami.

(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru