Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Částka 33/2006
Platnost od 20.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

94

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2006,

kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Další hlavní jídlo v téže směně může organizace poskytnout svému zaměstnanci za úhradu ve výši podle věty první, pokud jeho odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin.".

2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

Společná ustanovení

(1) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování podle § 2 a 3 nebo podle § 6, nemůže organizace současně zabezpečovat závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.

(2) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování, je možné zabezpečit závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 3

a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,

b) jehož odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin a poskytnutí dalšího hlavního jídla za sníženou úhradu spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již nepracuje, nebo

c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.

(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:


Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru