Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Částka 31/2006
Platnost od 17.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2006,

kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 38 písm. h) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se mění takto:

1. V § 9 nadpis zní: "Náležitosti havarijního plánu a rozsah ministerstvem zveřejněných informací o havarijním plánu (K § 20 odst. 4 a 5 zákona)".

2. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Informacemi o havarijním plánu podle § 20 odst. 5 zákona se rozumí údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), d), e), h), j) až m).".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru