Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 625/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 196/2006
Platnost od 30.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

625

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, odstavec 1 včetně nové poznámky pod čarou č. 50a zní:

"(1) Kancelář Senátu zřízená podle zvláštního zákona50) plní úkoly spojené

a) s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a senátorských klubů a

b) s využitím objektů sídla Senátu50a) pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně neslouží k zajištění úkolů podle písmene a).

50a) Příloha č. 2 k zákonu č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Přesunout nahoru