Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 620/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 194/2006
Platnost od 30.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

620

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb. a vyhlášky č. 493/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 4 se za bod 39 vkládá nový bod 40, který zní:

"40. 913 – všeobecná sestra v sociálních službách.

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.".

Dosavadní body 40 až 46 se označují jako body 41 až 47.

2. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 5 v podkapitole 1 se za bod 17 vkládá nový bod 18, který zní:

"18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu.".

Dosavadní body 18 až 38 se označují jako body 19 až 39.

3. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 5 v podkapitole 2 se v bodě 8 za slova "intermediární péče" vkládá čárka a slova "péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu".

4. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 5 v podkapitole 3 se v bodě 2 za slova "intermediární péče" vkládá čárka a slova "péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu".

5. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 5 v podkapitole 5.2 se za řádek 00029 vkládá nový řádek 00030, který zní:

00030798

6. V příloze k vyhlášce v části 1. Textová část v Kapitole 5 v podkapitole 7.1.5.1 se na konci doplňuje nový řádek 00030, který zní:

000300,21,500,120295

7. V příloze k vyhlášce v Kapitole 7 se v podkapitole 1 větě třetí za číslo "911," vkládá číslo "913,".

8. V příloze k vyhlášce v části 2. Seznam zdravotních výkonů se za Kapitolu 911 – všeobecná sestra vkládá nová Kapitola 913, která zní:

„Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách

06611 ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 111
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE - ČASOVÁ DISPOZICE 5 MINUT

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Možnost opakování výkonu, maximálně však 3 hodiny/den. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 36/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 7
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

06621 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 10
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., I. M., S. C, I. V, UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE Čl. INSTILACE LÉČIV

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 5
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 57
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06627 APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 7
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06629 PÉČE O RÁNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 27
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06631 KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 10
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 41
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06635 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

Provedení vyšetření pomocí přístroje - např. EKG, spirometrie, glykémie. Ošetření kožních lézí pomocí přístrojů. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 20
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den, max. 14 dní
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 7
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06639 OŠETŘENÍ STOMIÍ

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence - časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 22
NositelINDXČas
S280
ZUM: ne
ZULP: ne

06645 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 8
ZUM: ne
ZULP: ne

06649 BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 36/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 8
ZUM: ne
ZULP: ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
MUDr. Julínek v. r.

Přesunout nahoru