Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 614/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 191/2006
Platnost od 29.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

614

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb. a nařízení vlády č. 50/2006 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města a městské části
hl. m. Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského
obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního
města a městské části hl. m.
Prahy za výkon funkce
Příplatek podle počtu obyvatel
obce, městského obvodu nebo
městské části územně členěného
statutárního města a městské části
hl. m. Prahy poskytovaný
k odměnám podle sloupce 1 až 5
ve výši a
příplatek podle počtu obyvatel
obce, městského obvodu nebo
městské části územně členěného
statutárního města a městské části
hl. m. Prahy poskytovaný
k odměnám podle sloupce 6 až 8
až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu nebo
komise rady
pověřené
výkonem
státní správy
člena radypředsedy
výboru
nebo
komise
rady
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu nebo
komise rady
pověřené
výkonem státní
správy
za výkon funkcepříplatek
podle
počtu
obyvatel
poskytovaný
k odměnám
podle
sloupce 10
až 13
člena radypředsedy
výboru
nebo
komise
rady
člena
výboru,
komise
rady nebo
zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna a příplatek Kč měsíčně až do
1234567891011121314
do 10002511018200132701176079608360687053001194 Kč na každých 100 obyvatel1010800510240160
nad 1000 do 3000
11940 Kč + 178,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel11901010800320160
nad 3000 do 10000
15506 Kč + 66,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel150011901010360230
nad 10000 do 20000
20152 Kč + 45,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel181015001190410320
nad 20000 do 50000
24738 Kč + 20,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel200018101500460320
nad 50000 do 100000
30952 Kč + 7,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel299023101770760390
statutární města a města nad 100000
34670 Kč + 6,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4180299028501010600
města Brno, Ostrava a Plzeň
39265 Kč + 6,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4780418029901470740“.

2. Příloha č. 2 zní :

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy
zvláštního
orgánu
člena radypředsedy výboru nebo komise radynáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru nebo komise radyčlena
výboru,
komise rady
nebo zvláštního
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000007427067430608105420050420874081507680732053103310
do 9000008028073560668206022055610932089308270792059004010
nad 9000008560078510745007202066350992095609090874067404610“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové
zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný k odměnám
podle
sloupce 1 až 5
Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek
podle počtu obyvatel
poskytovaný
k odměnám podle
sloupce 7 až 11
primátoranáměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu
člena rady hlavního
města Prahy
předsedy výboru nebo komise radyčlena rady hlavního
města Prahy
předsedy
zvláštního
orgánu
předsedy výboru nebo komise radyčlena výboru,
komise rady
nebo zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
123456789101112
25110182001327011760796039788 Kč + 2,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000001004093204140331015401790“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru