Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 595/2006 Sb.Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595
Čísloč. 595/2006 Sb.
NázevNařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595">
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595]Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 24. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-595


Zpět na předpis