Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 578/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Částka 186/2006
Platnost od 27.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.09.2017 (14/2017 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zejména sjednocuje stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákazu konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.01.2017 pod číslem 14/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017