Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 542/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Částka 176/2006
Platnost od 13.12.2006
Účinnost od 13.12.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

542

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2006,

kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., a podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.:


§ 1

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků.

2. Vyhláška č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení.

3. Vyhláška č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz strojů a průmyslových zařízení.

4. Vyhláška č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce.

5. Vyhláška č. 69/1959 Ú. l., o zřízení podniku Omnipol, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel.

6. Vyhláška č. 148/1965 Sb., o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu.

7. Vyhláška č. 149/1965 Sb., o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu.

8. Vyhláška č. 150/1965 Sb., o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu.

9. Vyhláška č. 151/1965 Sb., o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu.

10. Vyhláška č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu.

11. Vyhláška č. 73/1971 Sb., o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu.

12. Vyhláška č. 74/1971 Sb., o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu.

13. Vyhláška č. 145/1973 Sb., o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu.

14. Vyhláška č. 47/1989 Sb., o zákazu vývozu některých plastických trhavin.

15. Vyhláška č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.

16. Vyhláška č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru