Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Částka 163/2006
Platnost od 28.11.2006
Účinnost od 31.12.2006
Zrušeno k 26.08.2009 (268/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

502

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se mění takto:

1. V § 3 se písmena b), c), d) a g) zrušují.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c) a dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena d) až l).

2. § 4 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 6 zrušuje.

3. § 7 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

4. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

5. § 9 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

6. V § 50 se odstavce 2, 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.


Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru