Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 23/2006
Platnost od 28.02.2006
Účinnost od 01.03.2006
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. února 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. a nařízení vlády č. 697/2004 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní :

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města a městské části
hl. m. Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského
obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního
města a městské části hl. m.
Prahy za výkon funkce
Příplatek podle počtu obyvatel
obce, městského obvodu nebo
městské části územně členěného
statutárního města a městské části
hl. m. Prahy poskytovaný
k odměnám podle sloupce 1 až 5
ve výši a
příplatek podle počtu obyvatel
obce, městského obvodu nebo
městské části územně členěného
statutárního města a městské části
hl. m. Prahy poskytovaný
k odměnám podle sloupce 6 až 8
až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu nebo
komise rady
pověřené
výkonem
státní správy
člena radypředsedy výboru
nebo komise
rady
starostymístostarostypředsedy
zvláštního
orgánu nebo
komise rady
pověřené
výkonem státní
správy
za výkon funkcepříplatek
podle
počtu
obyvatel
poskytovaný
k odměnám
podle
sloupce 10
až 13
člena radypředsedy výboru nebo komise
rady
člena
výboru,
komise
rady nebo
zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna a příplatek Kč měsíčně až do
1234567891011121314
do 10002391017330126401120075807960654050501137 Kč na každých 100 obyvatel960760490230150
nad 1000 do 300011370 Kč + 169,99 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel1130960760300150
nad 3000 do 1000014768 Kč +63,19 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel14301130960340210
nad 10000 do 2000019192 Kč + 43,68Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel172014301130390300
nad 20000 do 5000023560 Kč + 19,72 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel190017201430440300
nad 50000 do 10000029478 Kč + 7,09 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel285022001690720370
statutární města a města nad 10000033019 Kč + 6,03 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel398028502170960570
města Brno, Ostrava a Plzeň37395 Kč + 5,82 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4550398028501400700“.

2. Příloha č. 2 zní :

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy
zvláštního
orgánu
člena radypředsedy výboru nebo komise radynáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru nebo komise radyčlena
výboru,
komise rady
nebo
zvláštního
orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000007073064210579105161048020832077607310697050603150
do 9000007646070060636405735052960888085507880754056203820
nad 9000008152074770709506859063190945091008660832064104390“.

3. Příloha č. 3 zní :

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolněni členové
zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný k odměnám
podle
sloupce 1 až 5
Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek
podle počtu obyvatel
poskytovaný
k odměnám podle
sloupce 7 až 11
primátoranáměstka primátorapředsedy
zvláštního
orgánu
člena rady hlavního města Prahypředsedy výboru nebo komise radyčlena rady
hlavního
města Prahy
předsedy
zvláštního
orgánu
předsedy výboru nebo komise radyčlena výboru,
komise rady nebo zvláštního orgánu
člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
123456789101112
23910173301264011200758037893 Kč + 2,25 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000956088803940 315014701700“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.

Přesunout nahoru