Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 495/2006 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Částka 162/2006
Platnost od 16.11.2006
Účinnost od 16.11.2006
Zrušeno k 16.03.2012 (79/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

495

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2006

o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5 odst. 6 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., (dále jen "zákon o cestovních dokladech"):


§ 1

Vzory diplomatických a služebních pasů

(1) Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji pro občany mladší 5 let je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji pro občany mladší 5 let je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části druhé strany diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 až 4 této vyhlášky, na níž jsou zapsány údaje uvedené v § 6 odst. 3 písm. a) a b) zákona o cestovních dokladech.

(6) Nosič dat s biometrickými údaji je umístěn na druhé straně diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky a je čitelný při otevření tohoto cestovního dokladu.

(7) Na stranu 3 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky se zapisují údaje uvedené v § 7 písm. a) zákona o cestovních dokladech.

(8) Na stranách 6 a 7 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 až 4 této vyhlášky je uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do těchto pasů v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském, ruském, čínském a arabském.

§ 2

Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji pro občany mladší 5 let je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji pro občany mladší 5 let je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 8této vyhlášky.

(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického nebo služebního pasu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

2. Vyhláška č. 208/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Vondra v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji

Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji

Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor - Žádost o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor - Žádost o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.

Vzor - Žádost o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického/služebního pasu

Vzor - Žádost o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického/služebního pasu

Přesunout nahoru