Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 488/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Částka 160/2006
Platnost od 10.11.2006
Účinnost od 10.11.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

488

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2006,

kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:


Přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin a výše paušální odměny

§ 1

(1) Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a)do 2000 Kč45 Kč,
b)nad 2000 Kč do 6000 Kč120 Kč,
c)nad 6000 Kč do 10000 Kč240 Kč,
d)nad 10000 Kč do 20000 Kč450 Kč,
e)nad 20000 Kč900 Kč.

(2) Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a)do 5000 Kč120 Kč,
b)nad 5000 Kč do 10000 Kč225 Kč,
c)nad 10000 Kč do 20000 Kč450 Kč,
d)nad 20000 Kč do 40000 Kč900 Kč,
e)nad 40000 Kč do 70000 Kč1650 Kč,
f)nad 70000 Kč do 100000 Kč2560 Kč,
g)nad 100000 Kč do 150000 Kč3570 Kč,
h)nad 150000 Kč do 200000 Kč5250 Kč,
i)nad 200000 Kč6750 Kč.

§ 2

Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a)do 2500 Kč120 Kč,
b)nad 2500 Kč do 5000 Kč240 Kč,
c)nad 5000 Kč do 10000 Kč450 Kč,
d)nad 10000 Kč do 20000 Kč900 Kč,
e)nad 20000 Kč do 40000 Kč1800 Kč,
f)nad 40000 Kč do 70000 Kč3300 Kč,
g)nad 70000 Kč do 100000 Kč5100 Kč,
h)nad 100000 Kč do 150000 Kč7500 Kč,
i)nad 150000 Kč do 200000 Kč10500 Kč,
j)nad 200000 Kč13500 Kč.

§ 3

Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a 2, se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.

Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny

§ 4

(1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče

a)s délkou záznamu do 60 minut1,50 Kč,
b)s délkou záznamu nad 60 minut2 Kč.

(2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče

a)s délkou záznamu do 180 minut3 Kč,
b)s délkou záznamu nad 180 minut4 Kč.

§ 5

(1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě

a)CD všech formátů bez možnosti přepisování0,40 Kč,
b)CD všech formátů s možností přepisování2 Kč,
c)DVD všech formátů bez možnosti přepisování1 Kč,
d)DVD všech formátů s možností přepisování5 Kč,
e)minidisku4 Kč.

(2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity.

(3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity.

§ 6

Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů

(1) Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jsou

a) přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku,

b) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty nezabudovatelné do osobního počítače,

c) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudovatelné do osobního počítače,

d) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene c),

e) přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk nebo paměťovou kartu,

f) pevné disky zabudovatelné do osobního počítače,

g) pevné disky zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene f),

h) rozhlasové a televizní přijímače, které umožňují zhotovení záznamu vysílání.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na mobilní telefony.

§ 7

Všechny sazby odměn v této vyhlášce jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Štěpánek v. r.

Přesunout nahoru