Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 481/2006 Sb.Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Částka 158/2006
Platnost od 06.11.2006
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

481

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2006

o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:


§ 1

Průkaz zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce obsahuje:

a) označení "Průkaz zaměstnance pověřeného kontrolou",

b) název orgánu nemocenského pojištění, který průkaz vydal,

c) velký státní znak,

d) fotografii zaměstnance odpovídající požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1),

e) titul, jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance,

f) osobní číslo zaměstnance,

g) kontrolní oprávnění vyjádřené slovy "Držitel tohoto průkazu má oprávnění provádět kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění",

h) číslo průkazu,

i) datum vydání průkazu,

j) úřední razítko orgánu nemocenského pojištění a podpis osoby oprávněné vydat průkaz.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.


Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

Přesunout nahoru