Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 449/2006 Sb.Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka 146/2006
Platnost od 19.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Zrušeno k 01.09.2019 (218/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

449

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2006

o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.

§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

(1) Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, na způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

a) protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3) (dále jen "protokoly"),

b) obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin4) (dále jen "zásady zkoušení"),

c) metodiky zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "metodiky zkoušek užitné hodnoty"),

d) znaky ke zkoušení a požadavky na provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy (dále jen "znaky a požadavky").

(2) Uspořádání a podmínky zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti, popřípadě užitné hodnoty odpovídají požadavkům na protokoly, na zásady zkoušení, na metodiky zkoušek užitné hodnoty nebo na znaky a požadavky pro druhy odrůd uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3.

(3) Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti zahrnuje všechny znaky podle protokolů, popřípadě nejméně všechny znaky označené hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud pozorování znaků není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá5).

§ 3

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 1.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 1.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

(2) Zkoušení užitné hodnoty odrůdy zemědělských druhů zahrnuje hodnocení výnosu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, reakce na fyzikální faktory prostředí a hodnocení kvalitativních vlastností odrůdy6). Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů se použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty vyjmenované v příloze č. 1, tabulce č. 1.3 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

§ 4

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů uvedených v příloze č. 2 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a) v protokolech uvedených v tabulce č. 2.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

b) v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 2.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené.

§ 5

Metodika zkoušek odrůd révy

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy se vztahují na znaky a vlastnosti uvedené v příloze č. 3, v tabulce č. 3.1 a splňují minimální požadavky na provádění těchto zkoušek uvedené v tabulce č. 3.2.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zemědělských druhů

Tabulka č. 1.1

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zemědělský druhProtokol
Avena nuda L.Oves nahýTP 20/2 ze dne 1.10.2015
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)Oves setýTP 20/2 ze dne 1.10.2015
Brassica napus L. (partim)ŘepkaTP 36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.TuřínTP 89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.Konopí setéTP 276/1 ze dne 28.11.2012
Festuca arundinacea Schreb.Kostřava rákosovitáTP39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr.Kostřava vláskovitáTP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.Kostřava ovčíTP 67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca pratensis Huds.Kostřava lučníTP 39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca rubra L.Kostřava červenáTP 67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostřava drsnolistáTP 67/1 ze dne 23.6.2011
Glycine max (L.) Merr.SójaTP 80/1 ze dne 15.3.2017
Helianthus annuus L.SlunečniceTP 81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.JečmenTP 19/4 ze dne 1.10.2015
Linum usitatissimum L.LenTP 57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.Jílek mnohokvětýTP 4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium perenne L.Jílek vytrvalýTP 4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium x hybridům Hausskn.Jílek hybridníTP 4/1 ze dne 23.6.2011
Pisum sativum L. (partim)Hrách polní (včetně pelušky)TP 7/2 rev. ze dne 15.3.2017
Poa pratensis L.Lipnice lučníTP 33/1 ze dne 15.3.2017
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Ředkev olejnáTP 178/1 ze dne 15.3.2017
Secale cereale L.ŽitoTP 58/1 ze dne 31.10.2002
Sinapis alba L.Hořčice bíláTP 179/1 ze dne 15.3.2017
Solanum tuberosum L.BramborTP 23/3 ze dne 15.3.2017
Triticum aestivum L.Pšenice setáTP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
Triticum durum Desf.Pšenice tvrdáTP 120/3 ze dne 19.3.2014
Vicia sativa L.Vikev setáTP 32/1 ze dne 19.4.2016
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusTritikaleTP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
Zea mays L. (partim)Kukuřice
(mimo pukancové a cukrové)
TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Tabulka č. 1.2

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zemědělský druhZásada zkoušení
Agrostis canina L.Psineček psíTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis capillaris L.Psineček tenkýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis gigantea RothPsineček velikýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.Psineček výběžkatýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Beta vulgaris L. var. Crassa Mansf.Řepa krmnáTG/150/3 ze dne 4.11.1994
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsŘepiceTG/185/3 ze dne 17.4.2002
Bromus catharticus VahlSveřep samužníkovitýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.Sveřep siteckýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Carthamus tinctorius L.Světlice barvířskáTG/134/3 ze dne 12.10.1990
Dactylis glomerata L.Srha laločnatáTG/31/8 ze dne 17.4.2002
Lotus corniculatus L.Štírovník růžkatýTG/193/1 ze dne 9.4.2008
Lupinus albus L.Lupina bíláTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus luteus L.Lupina žlutáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Medicago lupulina L.Tolice dětelováTG/228/1 ze dne 5.4.2006
Medicago sativa L.Vojtěška setáTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Medicago x varia T. MartynVojtěška proměnliváTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Papaver somniferum L.MákTG/166/4 ze dne 9.4.2014
Phleum nodosum L.Bojínek hlíznatýTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Phleum pratense L.Bojínek lučníTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Sorghum bicolor (L.) MoenchČirokTG/122/4 ze dne 25.3.2015
Sorghum sudanense (Piper) StapfČirok súdánská trávaTG/122/4 ze dne 25.3.2015
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) StapfČirok x čirok súdánská trávaTG/122/4 ze dne 25.3.2015
Trifolium pratense L.Jetel lučníTG/5/7 ze dne 4.4.2001
Trifolium repens L.Jetel plazivýTG/38/7 ze dne 9.4.2003
Vicia faba L. (partim)Bob polníTG/8/6 ze dne 17.4.2002
xFestulolium Asch. & Graebn.FestuloliumTG/243/1 ze dne 9.4.2008

Tabulka č. 1.3

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek užitné hodnoty

Zemědělský druhMetodika zkoušek užitné hodnoty
Pro všechny druhyZUH/1-2016 -Obecná část ze dne 1.9.2016
Bob polníZUH/2-2016 - Bob polní ze dne 1.9.2016
BramborZUH/3-2016 - Brambor ze dne 1.9.2016
ŘepkaZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016
ŘepiceZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016
Hořčice bíláZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016
Hořčice sareptskáZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016
Hořčice černáZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016
CukrovkaZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016
Řepa krmnáZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016
Čekanka průmyslováZUH/6-2016 - Čekanka průmyslová ze dne 1.9.2016
ČirokZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016
Čirok súdánská trávaZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016
Čirok x čirok súdánská trávaZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016
Hrách polní (včetně pelušky)ZUH/8-2016 - Hrách ze dne 1.9.2016
ChmelZUH/9-2016 - Chmel ze dne 1.9.2016
JečmenZUH/10-2016 - Ječmen ze dne 1.9.2016
Vojtěška proměnliváZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Vojtěška setáZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel alexandrijskýZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel lučníZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel nachovýZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel zvrácený (perský)ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel plazivýZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jetel zvrhlý (švédský)ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Pískavice řecké senoZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Štírovník růžkatýZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Tolice dětelováZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
VičenecZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Jestřabina východníZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016
Kapusta krmnáZUH/12-2016 - Kapusta krmná, turín ze dne 1.9.2016
TuřínZUH/12-2016 - Kapusta krmná, turín ze dne 1.9.2016
KmínZUH/13-2016 - Kmín ze dne 1.9.2016
Konopí setéZUH/14-2016 -Konopí seté ze dne 1.9.2016
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)ZUH/15-2016 - Kukuřice ze dne 1.9.2016
LenZUH/16-2016 - Len ze dne 1.9.2016
Lesknice kanárskáZUH/17-2016 - Lesknice kanárská ze dne 1.9.2016
Lupina bíláZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016
Lupina úzkolistáZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016
Lupina žlutáZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016
MákZUH/19-2016 - Mák ze dne 1.9.2016
Hořčice bíláZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016
Ředkev olejnáZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016
ŘepkaZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016
SvazenkaZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016
Oves nahýZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016
Oves setýZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016
Pšenice setáZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016
Pšenice špaldaZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016
Pšenice tvrdáZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016
RévaZUH/23-2016 - Réva ze dne 1.9.2016
SlunečniceZUH/24-2016 - Slunečnice ze dne 1.9.2016
SójaZUH/25-2016 - Sója ze dne 1.9.2016
Světlice barvířskáZUH/26-2016 - Světlice barvířská ze dne 1.9.2016
Bojínek lučníZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
FestuloliumZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Jílek hybridníZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Jílek mnohokvětýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Jílek vytrvalýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Kostřava červenáZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Kostřava lučníZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Kostřava rákosovitáZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Lipnice lučníZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Ovsík vyvýšenýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Psárka lučníZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Psineček velikýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Srha laločnatáZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Sveřep samužníkovitýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Sveřep siteckýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
Trojštět žlutavýZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016
TritikaleZUH/28-2016 - Tritikale ze dne 1.9.2016
Vikev panonskáZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016
Vikev setáZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016
Vikev huňatáZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016
ŽitoZUH/30-2016 - Žito ze dne 1.9.2016

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zeleninových druhů

Tabulka č. 2.1

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zeleninový druhProtokol
Allium cepa L. (skupina Cepa)Cibule a echalionTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)ŠalotkaTP 46/2 ze dne 1.4.2009
Allium fistulosum L.Cibule sečkaTP 161/1 ze dne 11.3.2010
Allium porrum L.PórTP 85/2 ze dne 1.4.2009
Allium sativum L.ČesnekTP 162/1 ze dne 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.PažitkaTP 198/2 ze dne 11.3.2015
Apium graveolens L.Celer bulvovýTP 74/1 ze dne 13.3.2008
Apium graveolens L.Celer řapíkatýTP 82/1 ze dne 13.3.2008
Asparagus officinalis L.ChřestTP 130/2 ze dne 16.2.2011
Beta vulgaris LMangoldTP 106/1 ze dne 11.3.2015
Beta vulgaris L.Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“TP 60/1 ze dne 1.4.2009
Brassica oleracea L.KadeřávekTP 90/1 ze dne 16.2.2011
Brassica oleracea L.KvětákTP 45/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.BrokoliceTP 151/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kapusta růžičkováTP 54/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.KedlubenTP 65/1 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červenéTP 48/3 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Brassica rapa L.Zelí pekingskéTP 105/1 ze dne 13.3.2008
Capsicum annuum L.Paprika, chilliTP 76/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Cichorium endivia L.Endivie kadeřavá a eskariolTP 118/3 ze dne 19.3.2014
Cichorium intybus L.Čekanka průmyslováTP 172/2 ze dne 1.12.2005
Cichorium intybus L.Čekanka pro pukyTP 173/1 ze dne 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiMeloun vodníTP 142/2 ze dne 19.3.2014
Cucumis melo L.Meloun cukrovýTP 104/2 ze dne 21.3.2007
Cucumis sativus L.Okurka salátová a okurka nakládačkaTP 61/2 ze dne 13.3.2008
Cucurbita maxima DuchesneTykev velkoplodáTP 155/1 ze dne 11.3.2015
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesnePodnož - tykev velkoplodá x tykev muškátováTP 311/1 ze dne 15.3.2017
Cucurbita pepo L.Tykev obecnáTP 119/1rev. zedne 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Artyčok a kardaTP 184/2 ze dne 27.2.2013
Daucus carota L.Mrkev a mrkev krmnáTP 49/3 ze dne 13.3.2008
Foeniculum vulgare Milí.FenyklTP 183/1 zedne 25.3.2004
Lactuca sativa L.SalátTP 13/5 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Petroselinum crispum (Milí.) Nyman ex A. W. HillPetrželTP 136/1 zedne 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Fazol šarlatovýTP 9/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucíTP 12/4 ze dne 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrovýTP 7/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Raphanus sativus L.Ředkvička a ředkevTP 64/2 rev. ze dne 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L.ReveňTP 62/1 ze dne 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.Černý kořenTP 116/1 zedne 11.3.2015
Solanum lycopersicum L.RajčeTP 44/4 rev. 2 ze dne 19.4.2016
Solanum melongena L.Lilek vejcoplodýTP 117/1 zedne 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ŠpenátTP 55/5 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Valerianella locusta (L.) Laterr.Kozlíček polníčekTP 75/2 ze dne 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)Bob zahradníTP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Kukuřice cukrová a kukuřice pukancováTP 2/3 ze dne 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergPodnože rajčatTP 294/1 rev. 2 ze dne 15.3.2017

Tabulka č. 2.2

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Zeleninový druhZásada zkoušení
Brassica rapa L.VodniceTG/37/10 ze dne 4.4.2001
Cichorium intybus L.Čekanka hlávkováTG/154/4 ze dne 31.3.2017

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodika zkoušek odrůd révy

Tabulka č. 3.1

Znaky ke zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy

A. Morfologické znaky
1.Listový pupen na letorostech 10 až 20 cm dlouhých:
1.1.tvar
1.2.barva (antokyanové zbarvení po otevření)
1.3.chloupkatost
2.Mladý letorost v době květu:
2.1.příčný řez (tvar a obrys)
2.2.chloupkatost
3.Réví:
3.1.povrch
3.2.internodium
4. Rozmístění úponků
5. Vrcholové mladé listy na letorostech 10 až 30 cm dlouhých (sledováno od místa za prvními třemi listy zřetelně oddělenými od listového pupenu):
5.1.barva
5.2.chloupkatost
6.Plně vyvinutý list (mezi 8 až 11 nodem):
6.1.fotografie
6.2.obrázek nebo otisk (s měřítkem)
6.3.převažující tvar
6.4.počet laloků
6.5.řapíkový výkroj
6.6.hloubka horního a spodního bočního výkroje
6.7.chloupkatost spodní strany
6.8.povrch
6.9.boční zoubkování
7.Květ:
projev pohlaví
8.Hrozen v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):
8.1.fotografie (s měřítkem)
8.2.tvar
8.3.velikost
8.4.stopka (délka)
8.5.průměrná hmotnost v gramech
8.6.oddělitelnost bobulí od stopky
8.7.hustota hroznu
9.Bobule v technické zralosti (moštové a stolní odrůdy):
9.1.fotografie (s měřítkem)
9.2.tvar
9.3.velikost s uvedením průměrné hmotnosti
9.4.barva
9.5.slupka (stolní odrůdy)
9.6.počet semen (stolní odrůdy)
9.7.dužnina
9.8.šťáva
9.9.vůně, chuť
10. Semeno (moštové a stolní odrůdy):
fotografie obou stran a profilu (s měřítkem)
B. Fyziologické znaky
1.Vegetační údaje:
1.1.Stanovení fenologických údajů
Fenologické údaje se stanovují porovnáním s jednou nebo více srovnávacími odrůdami.
1.2.Datum rašení:
Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému při použití běžného řezu vyraší pupeny z poloviny oček a je zřetelná jejich vnitřní chloupkatost.
1.3. Datum plného kvetení:
Datum v porovnání se srovnávacími odrůdami, ke kterému se plně otevře polovina květů na určitém počtu rostlin.
1.4. Zralost (moštové a stolní odrůdy):
Mimo dobu zralosti musí být ještě uvedena hustota nebo předpokládané stupně alkoholu moštu, obsah kyselin a příslušný výnos hroznů vyjádřený v kg na ha, ve srovnání s jednou nebo více srovnávacími odrůdami pokud možno stejné výnosové úrovně.
2.Pěstitelské vlastnosti:
2.1. Vzrůstnost
2.2. Způsob vedení (postaven prvního plodného očka, upřednostňovaný řez)
2.3.Plodnost:
2.3.1.pravidelnost
2.3.2.výnos
2.3.3. odchylky
2.4.Rezistence nebo náchylnost:
2.4.1.k nepříznivým podmínkám
2.4.2. ke škodlivým organizmům
2.4.3.k eventuálnímu praskání bobulí
2.5.Reakce v průběhu vegetativního množení:
2.5.1. při štěpování
2.5.2. při řízkování
3.Využití:
3.1. jako moštová odrůda
3.2. jako stolní odrůda
3.3. jako podnož
3.4.pro průmyslové využití

Tabulka 3.2

Minimální požadavky na provádění zkoušek

1.Ekologické informace:
1.1. místo
1.2.zeměpisné údaje:
1.2.1. zeměpisná délka
1.2.2. zeměpisná šířka
1.2.3.nadmořská výška
1.2.4.expozice a svažitost
1.3. klimatické podmínky
1.4.typ půdy
2.Technické postupy:
2.1.pro moštové a stolní odrůdy:
2.1.1. 24 rostlin, je-li to možné, na různých podnožích
2.1.2. nejméně 3 produkční roky
2.1.3. nejméně 2 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami
2.1.4. reakce při štěpování se zkouší nejméně na 3 podnožích
2.2.pro podnožové odrůdy:
2.2.1. 5 rostlin nejméně na 2 typech vedení
2.2.2.5 let po roce výsadby
2.2.3. 3 pokusná místa s odlišnými ekologickými podmínkami
2.2.4. afinita podnoží se zkouší nejméně s 3 odrůdami

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.

3) Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství.

4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

5) Článek 2 směrnice Komise 2003/90/ES.

6) Článek 1 odstavec 3 směrnice Komise 2003/90/ES.

Přesunout nahoru