Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 443/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 144/2006
Platnost od 18.09.2006
Účinnost od 18.09.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

443

ZÁKON

ze dne 21. června 2006,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku

Čl. I

V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) k převodu 2 mld. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.".

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. II, Čl. IIIzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IVzrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru