Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 441/2006 Sb.Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)

Částka 143/2006
Platnost od 18.09.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2008 (269/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2006

o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky.

§ 2

Náležitosti ověřovacího razítka držitele poštovní licence

(1) Ověřovací razítko držitele poštovní licence obsahuje tyto náležitosti:

a) obchodní firmu nebo název držitele poštovní licence, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení a případně odlišující dodatek nebo další označení, je-li fyzickou osobou,

b) obrazový symbol držitele poštovní licence, pokud ho držitel poštovní licence používá,

c) název provozovny držitele poštovní licence (dále jen "pošta"),

d) poštovní směrovací číslo pošty,

e) pořadové číslo razítka, kterým se rozlišují jednotlivá ověřovací razítka přidělená jedné poště.

(2) Ověřovací razítko držitele poštovní licence musí být vybaveno tak, aby jeho otisk zobrazoval datum v okamžiku ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.

(3) Ověřovací razítko držitele poštovní licence nesmí být zaměnitelné s razítky, jejichž otiskem držitel poštovní licence opatřuje povrch poštovní zásilky.

(4) Vzor ověřovacího razítka držitele poštovní licence je uveden v bodě 1 přílohy této vyhlášky.

§ 3

Náležitosti ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky

(1) Ověřovací razítko Hospodářské komory České republiky obsahuje tyto náležitosti:

a) název "Hospodářská komora České republiky",

b) obrazový symbol Hospodářské komory České republiky,

c) název úřadu komory,

d) číselné označení, které jednoznačně identifikuje úřad komory,

e) pořadové číslo razítka, kterým se rozlišují jednotlivá ověřovací razítka přidělená jednomu úřadu komory.

(2) Ověřovací razítko Hospodářské komory České republiky musí být vybaveno tak, aby jeho otisk zobrazoval datum v okamžiku ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.

(3) Vzor ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky je uveden v bodě 2 přílohy této vyhlášky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministryně:
Ing. Bérová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 441/2006 Sb.

1. Vzor ověřovacího razítka držitele poštovní licence

Vzor ověřovacího razítka držitele poštovní licence

Výška razítka je 36 mm. Šířka razítka je 36 mm.

Na obvodu razítka jsou uvedeny:

a) název pošty,

b) poštovní směrovací číslo.

Uprostřed razítka jsou uvedeny:

a) obchodní firma nebo název držitele poštovní licence, je-li právnickou osobou, anebo jméno a příjmení a případně odlišující dodatek nebo další označení, je-li fyzickou osobou,

b) obrazový symbol (logo) držitele poštovní licence, pokud ho držitel poštovní licence používá,

c) aktuální datum,

d) pořadové číslo razítka.

2. Vzor ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky

Vzor ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky

Výška razítka je 36 mm. Šířka razítka je 36 mm.

Na obvodu razítka jsou uvedeny:

a) název úřadu komory,

b) číselné označení, které jednoznačně identifikuje úřad komory.

Uprostřed razítka jsou uvedeny:

a) název „Hospodářská komora České republiky",

b) obrazový symbol (logo) Hospodářské komory České republiky,

c) aktuální datum,

d) pořadové číslo razítka.

Přesunout nahoru