Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 420/2006 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011

Částka 135/2006
Platnost od 29.08.2006
Účinnost od 01.09.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

420

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 2006

o zavedení letního času v letech 2007 až 2011

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase,a k provedení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje zavedení letního času v letech 2007 až 2011.

§ 2

Počátek a konec letního času v letech 2007 až 2011

(1) Letní čas se zavádí

a) v roce 2007 dnem 25. března,

b) v roce 2008 dnem 30. března,

c) v roce 2009 dnem 29. března,

d) v roce 2010 dnem 28. března,

e) v roce 2011 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

(2) Letní čas končí

a) v roce 2007 dnem 28. října,

b) v roce 2008 dnem 26. října,

c) v roce 2009 dnem 25. října,

d) v roce 2010 dnem 31. října,

e) v roce 2011 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

§ 3

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců,jimž počátek letního času v letech 2007 až 2011 připadne do jejich pracovní směny,pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí,bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců,jimž konec letního času v letech 2007 až 2011 připadne do jejich pracovní směny,pokud se tato pracovní směna v důsledku ukončení letního času prodlouží,bude v příslušném týdnu o jednu hodinu delší.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času (2006/C 61/02).

Přesunout nahoru