Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 404/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Částka 129/2006
Platnost od 16.08.2006
Účinnost od 16.08.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) označení druhu balené přírodní minerální vody slovy podle odstavce 1,".

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

2. V příloze č. 6 se položky

„Nízký obsah minerálních látekObsah rozpuštěných pevných látek je nižší než 500 mg/l
Velmi nízký obsah minerálních látekObsah rozpuštěných pevných látek je nižší než 50 mg/l
Bohatá na minerální soli Obsah rozpuštěných pevných látek je vyšší než 1500 mg/l“

nahrazují položkami

„Nízký obsah minerálních látekObsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je nižší než 500 mg/l
Velmi nízký obsah minerálních látekObsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je nižší než 50 mg/l
Bohatá na minerální soliObsah rozpuštěných pevných látek (jako odparek při 180 °C) je vyšší než 1500 mg/l“.

Čl. II

Označení balených přírodních minerálních vod podle dosavadních právních předpisů lze používat do 31. prosince 2007.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru