Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 402/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Částka 127/2006
Platnost od 10.08.2006
Účinnost od 10.08.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

402

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, se mění takto:

1. V § 1 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a znějí:

"(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje požadavky na zdravotní nezávadnost potravin určených pro zvláštní výživu, jejich složení, označování a podmínky a způsob jejich použití.

(2) Potravinami určenými pro zvláštní výživu se pro účely této vyhlášky rozumějí potraviny, které jsou určeny pro výživové účely stanovené v této vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1a) Směrnice Rady 1989/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1996/84/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 1989/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/41/ES ze dne 7. června 1999, kterou se mění směrnice 1989/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.
Směrnice Komise 2004/5/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2001/15/ES za účelem zařazení určitých látek do přílohy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 1991/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě.
Směrnice Komise 1996/4/ES ze dne 16. února 1996, kterou se mění směrnice 1991/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě.
Směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 1991/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě.
Směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 1991/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě.
Směrnice Komise 1996/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice Komise 1998/36/ES ze dne 2. června 1998, kterou se mění směrnice 1996/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice Komise 1999/39/ES ze dne 6. května 1999, kterou se pozmění směrnice 1996/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice 2003/13/ES ze dne 10. února 2003, kterou se pozmění směrnice 1996/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice Rady 1992/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí.
Směrnice Komise 1996/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní lékařské účely.
Směrnice Komise 2004/6/ES ze dne 20. ledna 2004 odchylující se od směrnice 2001/15/ES, k odkladu aplikace zákazu obchodování s určitými produkty.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 54/2004 Sb.

POTRAVNÍ DOPLŇKY, KTERÉ SMĚJÍ BÝT PRO ÚČELY ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVY PŘIDÁVÁNY DO POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU

Potravní doplněkPodmínky použití
Všechny PZV#PZLÚ##
Kategorie 1. Vitaminy
VITAMIN A
- retinolx
- retinol-acetátx
- retinol-palmitátx
- beta-karotenx
VITAMIN D
- cholekalciferolx
- ergokalciferolx
VITAMIN E
- D-alfa-tokoferolx
- DL-alfa-tokoferolx
- D-alfa-tokoferyl-acetátx
- DL-alfa-tokoferyl-acetátx
- D-alfa-tokoferyl-hydrogen-x
sukcinát
- D-alfa-tokoferyl-x *)
polyethylenglykol 1000 sukcinát
VITAMIN K
- fyllochinon (fytomenadion)x
VITAMIN B1
- thiamin-hydrochloridx
- thiamin-mononitrátx
VITAMIN B2
- riboflavinx
- riboflavin-5'-fosfát, sodná sůlx
NIACIN
- nikotinová kyselinax
- nikotinamidx
PANTOTHENOVÁ KYSELINA
- D-pantothenan vápenatýx
- D-pantothenan sodnýx
- dexpanthenolx
VITAMIN B6
- pyridoxin-hydrochloridx
- pyridoxin-5'-fosfátx
- pyridoxin-dipalmitátx
LISTOVÁ KYSELINA
- pteroylmonoglutamová kyselinax
VITAMIN B12
- kyanokobalaminx
- hydroxokobalaminx
BIOTIN
- D-biotinx
VITAMIN C
- L-askorbová kyselinax
- L-askorban sodnýx
- L-askorban vápenatýx
- L-askorban draselnýx
- L-askorbyl-6-palmitátx
Kategorie 2. Minerály
VÁPNÍK
- uhličitanx
- chloridx
- soli citrónové kyselinyx
- glukonanx
- glycerofosforečnanx
- mléčnanx
- fosforečnanyx
- hydroxidx
- oxidx
- síranx
- chelát aminokyselinyx *)
- pyroglutaman (pidolát)x *)
HOŘČÍK
- octanx
- uhličitanx
- chloridx
- soli citrónové kyselinyx
- glukonanx
- glycerofosforečnanx
- mléčnanx
- fosforečnanyx
- hydroxidx
- oxidx
- síranx
- pyroglutaman (pidolát)x *)
- chelát aminokyselinyx *)
ŽELEZO
- uhličitan železnatýx
- citronan železnatýx
- citronan železito-amonnýx
- glukonan železnatýx
- fumaran železnatýx
- difosforečnan sodnoželezitýx
- mléčnan železnatýx
- síran železnatýx
- difosforečnan železitýx
- oxid železitý se sacharosoux
- elementárni železo (získanéx
redukcí vodíkem nebo
elektrolyticky)x *)
- hydroxid železnatý
- pyroglutaman (pidolát) železnatýx *)
- chelát aminokyselinyx *)
MĚĎ
- uhličitan měďnatýx
- citronan měďnatýx
- glukonan měďnatýx
- síran měďnatýx
- komplex mědi s lysinemx
- chelát aminokyselinyx *)
JOD
- j odid draselnýx
- jodičnan draselnýx
- jodid sodnýx
- jodičnan sodnýx
ZINEK
- octanx
- chloridx
- citronanx
- glukonanx
- mléčnanx
- oxidx
- uhličitanx
- síranx
- chelát aminokyselinyx *)
MANGAN
- uhličitanx
- chloridx
- citronanx
- glukonanx
- glycerofosforečnanx
- síranx
- chelát aminokyselinyx *)
SODÍK
- hydrogenuhličitanx
- uhličitanx
- chloridx
- citronanx
- glukonanx
- mléčnanx
- hydroxidx
- fosforečnanyx
DRASLÍK
- hydrogenuhličitanx
- uhličitanx
- chloridx
- citronanx
- glukonanx
- glycerofosforečnan
- mléčnanx
- hydroxidx
- fosforečnanyx
SELEN
- selenan sodnýx
- hydrogenseleničitan sodnýx
- seleničitan sodnýx
- obohacené kvasnicex *)
CHROMIII a jeho hexahydráty
- chloridx
- síranx
- chelát aminokyselinyx *)
MOLYBDENVI
- molybdenan amonnýx
- molybdenan sodnýx
FLUOR
- fluorid draselnýx
- fluorid sodnýx
BORx *)
- kyselina boritá
- boritan sodnýx *)
Kategorie 3. Aminokyseliny
- L-alaninx
- L-argininx
- L-arginin-L-aspartátx
- L-asparagová kyselinax
- L-citrullinx
- L-cysteinx
- L-cystein-N-acetátx
- cystinx
- L-histidinx
- L-glutamová kyselinax
- L-glutaminx
- glycinx
- L-isoleucinx
- L-leucinx
- L-lysinx
- L-lysin-acetátx
- L-lysin-L-aspartátx
- L-lysin-L-glutamátx
- L-methioninx
- L-methionin-acetátx **)
- L-ornithinx
- L-fenylalaninx
- L-prolinx
- L-serinx
- L-threoninx
- L-tryptofanx
- L-thyrosinx
- L-valinx
V případě povolených aminokyselin mohou být použity také jejich sodné,
draselné a vápenaté soli a soli manganu a rovněž jejich hydrochloridy
Kategorie 4. Karnitin a taurin
- L-karnitinx
- L-karnitin-hydrochloridx
- L-karnitin-L-vinanx
- taurinx
Kategorie 5. Nukleotidy
- adenosin-5'-fosforečná kyselinax
(AMP)
- sodné soli AMPx
- cytidin-5'-monofosforečnáx
kyselina (CMP)
- sodné soli CMPx
- guanosin-5'-fosforečná kyselinax
(GMP)
- sodné soli GMPx
- inosin-5'-fosforečná kyselinax
(TMP)
- sodné soli FMPx
- uridin-5'-fosforečná kyselinax
(UMP)
- sodné soli UMPx
Kategorie 6. Cholin a inositol
- cholinx
- cholin-chloridx
- cholin-divinanx
- cholin-citrátx
- inositolx

#) Všechny PZV se rozumějí potraviny pro zvláštní výživu, včetně PZLÚ, avšak s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů určených pro výživu kojenců a malých dětí.

##) PZLÚ se rozumějí dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely.

x) Značí se možnost použití látky do PZV nebo PZLÚ.

*) Látky lze používat do potravin určených pro zvláštní výživu nejdéle do 31. prosince 2006, a to za předpokladu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin nezaujal negativní stanovisko k jejímu používání při výrobě potravin určených pro zvláštní výživu a látka se používala při výrobě jedné nebo více potravin určených pro zvláštní výživu uvedených do oběhu v členské zemi Evropských společenství do 11. února 2004.

**) Pouze ve výrobcích určených pro osoby starší 1 roku.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru